Проект, он же виртуальный клуб, создан для поддержки
и сочетания двух мировых понятий: Русских и Швеции...
Шведская Пальма > Информация > Шведский язык > Стругацкие. Хищные вещи века. Глава 1

Аркадий и Борис Стругацкие / Arkadij Strugatskij och Boris Strugatskij

Tidsålderns rovgiriga ting / Хищные вещи века

"Där är blott ett problem — ett enda i världen — att återgiva människorna andligt innehåll, andliga omsorger … "
Antoine De Saint-Exupery

"Есть лишь одна проблема — одна - единственная в мире — вернуть людям духовное содержание, духовные заботы..."
А. Де Сент-Экзюпери

Denna översättning ifrån ryskan till svenska är utförd av Erik Jonsson.
[Оглавление]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Första kapitlet.Глава первая
Tulltjänstemannen hade ett slätt, runt ansikte, som uttryckte de allra godmodigaste känslor. Han var vördsamt tillmötesgående och förbindlig.У таможенника было гладкое округлое лицо, выражающее самые добрые чувства. Он был почтительно-риветлив и благожелателен.
„Välkommen“, sade han lågmält. „Vad tycker ni om vår sol?“ Han kastade en blick på passet i min hand. „En härlig morgon, inte sant?“- Добро пожаловать, - негромко произнес он. - Как вам нравится наше солнце? - Он взглянул на паспорт в моей руке. - Прекрасное утро, не правда ли?
Jag räckte honom passet och ställde resväskan på det vita skranket. Tullaren bläddrade hastigt igenom sidorna med långa, varsamma fingrar. Han var iklädd vit uniform med silverknappar och med silversnoddar på axlarna. Han lade ifrån sig passet och kände på resväskan med fingertopparna.Я протянул ему паспорт и поставил чемодан на белый барьер. Таможенник бегло перелистал страницы длинными осторожными пальцами. На нем был белый мундир с серебряными пуговицами и серебряными шнурами на плечах. Он отложил паспорт и коснулся кончиком пальца чемодана.
„Det var lustigt“, sade han, „Överdraget har inte torkat än. Det är svårt att föreställa sig, att det någonstans kan vara dåligt väder.“- Забавно, - сказал он. - Чехол еще не высох. Трудно представить себе, что где-то может быть ненастье.
„Ja, hos oss har vi redan höst“, suckade jag, när jag öppnade väskan.- Да, у нас уже осень, - со вздохом сказал я, открывая чемодан.
Tulltjänstemannen log deltagande och tittade förstrött i den.Таможенник сочувственно улыбнулся и рассеянно заглянул внутрь.
„Under vår sol är det omöjligt att föreställa sig hösten“, sade han. „Tackar, det är som det ska … Regn, våta tak, blåst … “- Под нашим солнцем невозможно представить себе осень, - сказал он. - Благодарю вас, вполне достаточно... Дождь, мокрые крыши, ветер...
„Men tänk, om jag skulle ha gömt något i underkläderna?“ frågade jag. Jag tycker inte om att tala om vädret.- А если под бельем у меня что-нибудь спрятано? - Спросил я. Не люблю разговоров о погоде.
Han skrattade hjärtligt.Он от души рассмеялся.
„En tom formalitet“, sade han, „En tradition. En betingad reflex för alla tullare, om man så vill.“ Han räckte mig ett tjockt pappersark. „Och här är en betingad reflex till. Läs igenom detta, det är rätt ovanligt. Och så får jag besvära om er underskrift.“- Пустая формальность, - сказал он. - Традиция. Если угодно, условный рефлекс всех таможенников. - Он протянул мне лист плотной бумаги. - А вот и еще один условный рефлекс. Прочтите, это довольно необычно. И подпишите, если вас не затруднит.
Jag läste igenom det. Det var lagen om invandring, tryckt i fin kursivstil på fyra språk. Invandring var kategoriskt förbjuden. Tullaren såg på mig.Я прочел. Это был закон об иммиграции, отпечатанный изящным курсивом на четырех языках. Иммиграция категорически запрещалась. Таможенник смотрел на меня.
„Intressant, eller hur?“ sade han.- Любопытно, не правда ли? - Сказал он.
„Det väcker i alla händelser nyfikenhet“, svarade jag, mens jag tog fram reservoarpennan. „Var skriver man på?“- Во всяком случае, это интригует, - ответил я, доставая авторучку. - Где нужно расписаться?
„Var och hur som helst“, sade tulltjänstemannen, „gärna för mig på tvären.“- Где и как угодно, - сказал таможенник. - Хоть поперек.
Jag undertecknade den ryska texten tvärsöver »Jag har tagit del av lagen om invandring«.Я расписался под русским текстом поперек строчки "С законом об иммиграции ознакомился(лась)".
„Tackar“, sade tullaren och stoppade undan papperet i bordet. „Nu känner ni till praktiskt taget alla våra lagar. Och under hela tiden … Hur länge skall ni vistas här?“- Благодарю вас, - сказал таможенник, пряча бумагу в стол. - Теперь вы знаете практически все наши законы. И в течение всего срока... Сколько вы у нас пробудете?
Jag ryckte på axlarna.Я пожал плечами.
„Svårt att säga på förhand. Det beror på, hur det går med arbetet.“- Трудно сказать заранее. Как пойдет работа.
„Skall vi säga en månad?“- Скажем, месяц?
„Ja, kanske. Låt gå för en månad.“- Да, пожалуй. Пусть будет месяц.
„Och hela månaden … “ Han böjde sig och gjorde någon anteckning i passet. „Under hela månaden behöver ni inga fler lagar.“ Han räckte mig passet. „Jag har inte talat om än, att ni kan förlänga er vistelse hos oss hur länge som helst, inom rimliga gränser. Men må det bli tretti dagar till dess. Vill ni stanna längre, så får ni gå till polisen den sextonde maj och betala en dollar … ni har ju dollar?“- И в течение всего этого месяца... - Он наклонился, делая какую-то пометку в паспорте. - В течение всего этого месяца вам не понадобятся больше никакие законы. - Он протянул мне паспорт. - Я уже не говорю о том, что вы можете продлить ваше пребывание у нас на любой разумный срок. А пока пусть будет тридцать дней. Если вам захочется побыть еще, зайдете шестнадцатого мая в полицию, уплатите доллар... У вас ведь есть доллары?
„Ja.“- Да.
„Det är utmärkt. Vi tar inte ovillkorligen emot enbart dollar. Här tar man emot vilken valuta som helst. Rubel, pund, cruzeiros … “- Вот и прекрасно. Причем совсем не обязательно именно доллар. У нас принимают любую валюту. Рубли, фунты, крузейро...
„Jag har inga cruzeiros“, sade jag. „Jag har bara dollar, rubler och några engelska pund. Går det bra?“- У меня нет крузейро, - сказал я. - У меня только доллары, рубли и несколько английских фунтов. Это вас устроит?
„Utan tvivel. Förresten, det var en sak, jag inte skall glömma. Var så vänlig att betala nitti dollar och sjuttitvå cent.“- Несомненно. Кстати, чтобы не забыть. Внесите, пожалуйста, девяносто долларов семьдесят два цента.
„Med nöje“, sade jag. „Men vad då för?“- С удовольствием, - сказал я. - А зачем?
„Det är brukligt. För att trygga minimibehoven. Det har hittills inte kommit hit någon utan några behov.“- Так уж принято. В обеспечение минимума потребностей. К нам еще ни разу не приезжал человек, не имеющий каких-нибудь потребностей.
Jag räknade opp nittioen dollar, och utan att sätta sig ner tog han itu med att skriva ut ett kvitto. Till följd av den obekväma ställningen strömmade blodet till halsen på honom, så att den fick en hallonröd ton. Jag såg mig omkring. Det vita skranket sträckte sig igenom hela paviljongen. På andra sidan disken log de vitklädda tulltjänstemännen hjärtligt, skrattade och förklarade förtroligt någonting. På min sida stod där en brokig skara otåliga passagerare och trampade vatten, knäppte med resväskornas lås och såg sig upprymt omkring. Under hela vägen hade de febrilt bläddrat i reklamblad, högröstat gjort opp alla möjliga planer, såväl hemligen som öppet smakat på nöjena i förskott och nu brann de av längtan att snarast komma över på andra sidan det vita skranket — slappa londonkontorister och deras sportiga fästmör; framfusiga lantbrukare från Oklahoma på semester i grälla utanpåskjortor och vida, knälånga byxor samt sandaler på de bara fötterna; arbetare från Turin med rosenkindade fruar och talrika barnaskaror; katolska småpampar ifrån Spanien; finska skogshuggare med hänsynsfullt släckta pipor emellan tänderna; italienska basketbollspelare; iranska studenter; fackföreningsfunktionärer ifrån Zambia …Я отсчитал девяносто один доллар, и он, не садясь, принялся выписывать квитанцию. От неудобной позы шея его налилась малиновой кровью. Я огляделся. Белый барьер тянулся вдоль всего павильона. По ту сторону барьера радушно улыбались, смеялись, что-то доверительно объясняли таможенные чиновники. По эту сторону нетерпеливо переминались, щелкали замками чемоданов, возбужденно оглядывались пестрые пассажиры. Всю дорогу они лихорадочно листали рекламные проспекты, шумно строили всевозможные планы, тайно и явно предвкушали сладкие денечки и теперь жаждали поскорее преодолеть белый барьер - томные лондонские клерки и их спортивного вида невесты, бесцеремонные оклахомские фермеры в ярких рубашках на выпуск, широких штанах до колен и сандалиях на босу ногу, туринские рабочие со своими румяными женами и многочисленными детьми, мелкие католические боссы из Испании, финские лесорубы с деликатно притушенными трубочками в зубах, итальянские баскетболистки, иранские студенты, профсоюзные деятели из Замбии...
Tullaren räckte mig kvittot och gav mig tjugoåtta cent tillbaka.Таможенник вручил мне квитанцию и отсчитал двадцать восемь центов сдачи.
„Det var alla formaliteter. Förhoppningsvis har jag inte sinkat er alltför mycket. Låt mig tillönska er en angenäm vistelse.“- Вот и все формальности. Надеюсь, я не слишком задержал вас. Желаю вам приятно провести время.
„Tackar“, sade jag och grep resväskan.- Спасибо, - сказал я и взял чемодан.
Tullaren betraktade mig och lade det släta, leende ansiktet lätt på sned.Таможенник смотрел на меня, слегка склонив набок гладкое улыбающее лицо.
„Gå genom vändkorset. Adjö. Tillåt mig ännu en gång önska er lycka till.“- Через этот турникет, прошу вас. До свидания. Позвольте еще раз пожелать вам всего хорошего.
Jag gick ut på torget bakefter ett italienskt par med fyra barn och två mekaniska bärare.Я вышел на площадь вслед за итальянской парой с четырьмя детьми и двумя механическими носильщиками.
Solen stod högt ovanom de gråblå bergen. På torget var allt blankt, grällt och brokigt. En smula för grällt och brokigt, såsom det är vanligt på kurorter. Skinande röda och brandgula bussar, varintill turisterna redan skockades. Blanka, glansigt gröna planteringar med vita, mörkblåa, gula och gyllene paviljonger, soltält och kiosker. Spegelblanka ytor, som var lodräta, vågräta och lutade, och som blixtrade av bländande, heta solkatter. Släta, matta sexhörningar — röda, svarta och gråa — under fötter och hjul fjädrade knappt märkbart och dämpade stegen … Jag ställde ifrån mig resväskan och tog på mörka glasögon.Солнце стояло высоко над сизыми горами. На площади все было блестящее, яркое и пестрое. Немного слишком яркое и пестрое, как это бывает в курортных городах. Блестящие красные и оранжевые автобусы, возле которых уже толпились туристы. Блестящая глянцевитая зелень скверов с белыми, синими, желтыми, золотыми павильонами, тентами и киосками. Зеркальные плоскости, вертикальные, горизонтальные и наклонные, вспыхивающие ослепительными горячими зайчиками. Гладкие матовые шестиугольники под ногами и колесами - красные, черные, серые, едва заметно пружинящие, заглушающие шаги... Я поставил чемодан и надел темные очки.
Av alla soliga städer, jag har kommit att vistas i, var denna troligen den soligaste. Och det alldeles i onödan. Det hade varit långt lättare, om den hade visat sig vara mulen, om den hade varit smutsig och slaskig, om denna paviljong hade varit grå med cementväggar och där hade klottrats något snuskigt på den gråa, fuktiga cementen. Något dystert och meningslöst — utav leda. Då hade man troligen strax fått lust att arbeta. Säkerligen hade man fått lust till det, ty det är sådant, som retar och sporrar till verksamhet … Ändå var det svårt att vänja sig vid, att armodet kan vara rikt … Och därför inställde sig inte heller den sedvanliga ivern; därför ville jag inte strax gripa mig verket an utan hellre stiga på en av dessa bussar, till exempel den röd-och-blåa, och åka till stranden, dyka med grodmansdräkt, steka mig i solen, kasta boll med ungarna eller leta opp Pek, tillsammans med honom ligga på golvet i ett svalt rum och minnas allt gott; han skulle fråga mig om Bykov, om Transpluto, om de nya skeppen, som jag själv nu inte visste mycket om, men i alla fall mer än han; han skulle komma ihåg upproret och skryta om ärren och sin höga samhällsställning … Det hade varit mycket trevligt, om Pek hade beklätt en hög ställning i samhället. Det hade varit bra, om han hade råkat vara, skall vi säga, borgmästare …Из всех солнечных городов, в которых мне довелось побывать, этот был, наверное, самым солнечным. И совершенно напрасно. Было бы гораздо легче, если бы он оказался пасмурным, если было бы грязно и слякотно, если бы этот павильон был серым, с цементными стенами и на мокром цементе было бы нацарапано что-нибудь похабное. Унылое и бессмысленное - от скуки. Тогда бы, наверное, сразу захотелось работать. Обязательно захотелось бы, потому что такие вещи раздражают и требуют деятельности... Все-таки трудно привыкнуть к тому, что нищета может быть богатой... И поэтому нет обычного азарта и не хочется немедленно взяться за дело, а хочется сесть в один из этих автобусов, вот в этот красный с синим, и двинуть на пляж, поплавать с аквалангом, обгореть, покидать мяч с ребятами или отыскать Пека, лечь с ним в прохладной комнате на полу, вспомнить все хорошее, и чтобы он спрашивал меня про Быкова, про Трансплутон, про новые корабли, в которых я сам теперь плохо разбираюсь, но все же лучше, чем он, и чтобы он вспомнил про мятеж и хвастался шрамами и своим общественным положением... Это будет очень удобно, если у Пека высокое общественное положение. Хорошо, если бы он оказался, скажем, мэром...
En mörkhyad, fetlagd man i vitt med rund, vit mössa på sned kom släntrande mot mig, mens han torkade läpparna med näsduken. Mössan var försedd med genomskinlig skärm och ett grönt band med påskriften »Välkommen«. Vid hans högra öronsnibb blänkte en mottagarring.Ко мне неторопливо приблизился, вытирая губы платочком, смуглый полный человек в белом, в круглой белой шапочке набекрень. Шапочка была с прозрачным зеленым козырьком и с зеленой лентой, на которой было написано: "Добро пожаловать". На мочке правого уха у него блестела серьга-приемник.
„Lyckligt ankommen, hoppas jag“, sade mannen.- С приездом, - сказал человек.
„Goddag“, sade jag.- Здравствуйте, - сказал я.
„Välkommen. Jag heter Amad.“- Добро пожаловать. Меня зовут Амад.
„Och jag heter Ivan“, sade jag. „Trevligt att göra er bekantskap.“- А меня - Иван, - сказал я. - Рад познакомиться.
Vi nickade åt varandra och började titta på, när turisterna tog plats i bussarna. De stojade glatt, och en varm vindpust rullade fimpar och hopknycklade gottisomslag emot dem över torget. Över Amads ansikte föll där en grön skugga från skärmen.Мы кивнули друг другу и стали смотреть, как туристы рассаживаются по автобусам. Они весело галдели, и теплый ветерок катил от них по площади окурки и мятые конфетные бумажки. На лицо Амада падала зеленая тень козырька.
„Badgäster“, sade han. „Sorglösa och bullersamma. Nu forslar man bort dem till hotellen, och sedan störtar de strax iväg till stranden.“- Курортники, - сказал он. - Беззаботные и шумные. Сейчас их развезут по отелям, и они немедленно кинутся на пляж.
„Jag skulle gärna ta mig en tur på vattenskidor“, anmärkte jag.- С удовольствием прокатился бы на водных лыжах, - заметил я.
„Verkligen? Det hade jag minsann aldrig trott. Ni liknar minst av allt en badgäst.“- В самом деле? Вот никогда бы не подумал. Вы меньше всего похожи на курортника.
„Det är som det skall vara“, sade jag. „Jag är hitkommen för att arbeta.“- Так и должно быть, - сказал я. - Я приехал поработать.
„Arbeta? Jo, för det kan man ju också komma hit. För två år sedan kom en Jonathan Kreis hit. Han skulle måla en tavla här.“ Han skrattade. „Sedan var det något påvligt sändebud i Rom, jag minns inte vad han hette, som pryglade honom.“- Поработать? Ну что ж, к нам приезжают и для этого. Два года назад к нам приезжал Джонатан Крайс, писал здесь картину. - Он засмеялся. - Потом в Риме его поколотил какой-то папский нунций, не помню фамилии.
„På grund av tavlan?“- Из-за этой картины?
„Nej, knappast. Nej, här målade han ingenting färdigt. Här höll han till i kasinot både dag och natt … Skall vi inte gå och dricka något.“- Нет, вряд ли. Ничего он здесь не написал. Здесь он дневал и ночевал в казино... Пойдемте выпьем что-нибудь.
„Ja, det gör vi“, sade jag. „Och ni skall få råda mig.“- Пойдемте, - сказал я. - Вы мне что-нибудь посоветуете.
„Den rådgivningen är mig en angenäm plikt“, sade Amad.- Советовать - моя приятная обязанность, - сказал Амад.
Vi böjde oss bägge två på en gång ner och grep efter resväskan.Мы одновременно наклонились и взялись за ручку чемодана.
„Det behövs inte, jag kan själv … “- Не стоит, я сам...
„Nej“, invände Amad. „Det är ni, som är gäst, och jag, som är värd … Vi går in på baren där. Där är tomt nu.“- Нет, - возразил Амад. - Вы гость, а я хозяин... Пойдемте вон в тот бар. Там сейчас пусто.
Vi gick in under ett blått soltält. Amad placerade mig vid ett litet bord, ställde resväskan på en tom stol och satte kurs emot bardisken. Härinne var det svalt och kylanläggningen sprakade. Amad återvände med en bricka. På brickan stod där två höga glas tillsammans med flata små tallrikar med några skivor, som lyste guldgult av smör.Мы вошли под голубой тент. Амад усадил меня за столик, поставил чемодан на пустой стул и отправился к стойке. Здесь было прохладно, щелкала холодильная установка. Амад вернулся с подносом. На подносе стояли два высоких стакана и плоские тарелочки с золотистыми от масла ломтиками.
„Inte särskilt kraftigt“, sade Amad, „men i gengäld riktigt kallt.“- Не очень крепкое, - сказал Амад, - но зато по-настоящему холодное.
„Jag vill heller inte ha något kraftigt om morgnarna.“- Я тоже не люблю крепкое с утра.
Jag grep ett glas och tog en klunk. Det var gott.Я взял стакан и отхлебнул. Было вкусно.
„En klunk, en skiva“, rådde mig Amad. „En klunk, en skiva. Så gör man.“- Глоток - ломтик, - посоветовал Амад. - Глоток - ломтик. Вот так.
Skivorna knastrade och smalt på tungan. Enligt min mening var de överflödiga. Vi teg en stund och tittade ur tältet ut på torget. Den ena bussen efter den andra körde svagt burrande iväg igenom parkalléerna. De såg klumpiga ut, men där låg ett visst behag i deras klumpighet.Ломтики хрустели и таяли на языке. По-моему, они были лишние. Некоторое время мы молчали, глядя из-под тента на площадь. Автобусы с негромким гулом один за одним уходили в садовые аллеи. Они казались громоздкими, но в их громоздкости было какое-то изящество.
„Det är i alla fall för stimmigt där“, sade Amad. „Utmärkta villor, många kvinnor och en för var smak, nära till havet, men inget privatliv. Jag tror inte, det passar er.“- Все-таки там слишком шумно, - сказал Амад. - Отличные коттеджи, много женщин - на любой вкус, море рядом, но никакой привратности. Думаю, вам это не подойдет.
„Nej“, instämde jag, „Bullret blir störande. Och jag kan inte med badgäster, Amad. Jag står inte ut, när folk går in för att roa sig.“- Да, - согласился я. - Шум будет мешать. И я не люблю курортников, Амад. Терпеть не могу, когда люди веселятся добросовестно.
Amad nickade och stoppade försiktigt nästa skiva i munnen. Jag såg på, hur han tuggade. Där var något yrkesmässigt och koncentrerat i hans underkäkes rörelser. När han hade svalt, sade han:Амад кивнул и осторожно положил в рот очередной ломтик. Я смотрел, как он жует. Было что-то профессиональное в сосредоточенном движении его нижней челюсти. Проглотив, он сказал:
„Nej, det syntetiska kan ändå aldrig bli likvärdigt med en naturprodukt. De kan inte jämföras.“ Han rörde på läpparna, smackade lätt och fortsatte: „Där är två förträffliga hotell i centrum, men jag tycker … “- Нет, все-таки синтетика никогда не сравняется с натуральным продуктом. Не та гамма. - Он подвигал губами, тихонько чмокнул и продолжал: - Есть два превосходных отеля в центре города, но, помоему...
„Nej, det duger inte heller“, sade jag. „Hotellen ålägger en vissa förpliktelser. Jag har heller aldrig hört, att man har kunnat skriva något användbart på hotell.“- Да, это тоже не годится, - сказал я. - Отель тоже накладывает определенные обязательства. И я не слыхал, чтобы кто-нибудь мог написать в отеле что-нибуть путное.
„Nå, riktigt så är det inte“, invände Amad, och granskade kritiskt den återstående skivan. „Jag har läst en liten bok, där det stod, att den hade författats just på ett hotell. Hotell Florida.“- Ну, это не совсем так, - возразил Амад, критически рассматривая оставшийся ломтик. - Я читал одну книжку, и там было написано, что ее сочинили именно в отеле. Отель "Флорида".
„Åhå“, sade jag. „Det har ni rätt i. Men er stad blir ju inte beskjuten med kanoner.“- А, - сказал я. - Вы правы. Но ведь ваш город не обстреливается из пушек.
„Med kanoner? Självfallet inte. I alla händelser inte som regel.“- Из пушек? Конечно, нет. Во всяком случае, не как правило.
„Det tänkte jag väl. Men man bör lägga märke till, att något gott bara kan skrivas på ett hotell under beskjutning.“- Я так и думал. А между тем замечено, что хорошую вещь можно написать только в обстреливаемом отеле.
Amad tog skivan till sist.Амад все-таки взял ломтик.
„Det är svårt att åstadkomma“, sade han. „Nuförtiden är det svårt att uppdriva en kanon. För övrigt är det dyrt; hotellet kan förlora sina gäster.“- Это трудно устроить, - сказал он. - В наше время трудно достать пушку. Кроме того, это очень дорого: отель может потерять клиентуру.
„Hotell Florida förlorade också på sin tid gästerna. Hemingway bodde där ensam.“- Отель "Флорида" тоже потерял в свое время клиентуру. Хемингуэй жил там один.
„Vem?“- Кто?
„Hemingway.“- Хемингуэй.
„Nå … Men det var ju så länge sedan, på fascisternas tid. Tiderna har ändå förändrats, Ivan.“- А... Но это же было так давно, еще при фашистах. Времена все-таки переменились, Иван.
„Ja“, sade jag. „Och i vår tid kan man inte tänka sig att skriva på hotell.“- Да, - сказал я. - И в наше время писать в отелях не имеет смысла.
„Vi bryr oss inte om hotellen“, sade Amad. „Jag vet, vad ni behöver. Ni behöver ett pensionat.“ Han tog fram en anteckningsbok. „Säg vad ni vill ha, så skall vi försöka välja ut något passande.“- Бог с ними, с отелями, - сказал Амад. - Я знаю, что вам нужно. Вам нужен пансионат. - Он достал записную книжку. - Называйте условия, попробуем подобрать что-нибудь подходящее.
„Ett pensionat“, sade jag. „Jag vet inte. Jag tror inte det, Amad. Ni förstår, jag vill inte bekanta mig med folk, som jag inte vill bli bekant med. Detta för det första. För det andra: vilka bor i privatpension? Just sådana badgäster, som inte har pengar så det räcker till en enskild villa. De går också in för att roa sig. De ställer till utflykter, fester och sångövningar. Om nätterna spelar de banjo. Dessutom haffar de alla, de kan få tag i, och tvingar dem delta i någon kysstävling. Och det viktigaste: de är allesamman främmade här. Men jag är intresserad av ert land, Amad. Er stad. Era invånare. Jag skall säga er, vad jag behöver. Jag behöver ett trivsamt litet hus med trädgård. Lagom avstånd till centrum. En stillsam familj, en hederlig värdinna. Det vore ytterst önskvärt med en ung dotter. Kan ni föreställa er det, Amad?“- Пансионат, - сказал я. - Не знаю. Не думаю. Вы поймите, я не хочу знакомиться с людьми, с которыми я знакомиться не хочу. Это во-первых. Во-вторых, кто живет в частных пансионатах? Те же самые курортники, у которых не хватило денег на отдельный коттедж. Они веселятся добросовестно. Они устраивают пикники, междусобойчики и спевки. Ночью они играют на банджо. Кроме того, они хватают всех, до кого могут дотянуться, и принуждают учавствовать в конкурсе на самый долгий поцелуй. И главное - все они приезжие. А меня интересует ваша страна, Амад. Ваш город. Ваши горожане. Я вам скажу, что мне нужно. Мне нужен уютный дом с садом. Умеренное расстояние до центра. Нешумная семья, почтенная хозяйка. Крайне желательна молодая дочка. Представляете, Амад?
Amad tog de tomma glasen, gick bort till disken och kom tillbaka med fyllda. Nu var där en färglös vätska i glasen, och på faten låg där mikroskopiska, flerskiktiga smörgåsar.Амад взял пустые стаканы, отправился к стойке и вернулся с полными. Теперь в стаканах была бесцветная жидкость, а на тарелочках - микроскопические многоэтажные бутерброды.
„Jag vet ett sådant trivsamt litet hus“, förklarade Amad. „Änkan är fyrtifem, dottern tjuge, sonen elva. Vi dricker opp och åker dit. Jag tror, ni skall tycka om det. Hyran är som vanligt, fast dyrare naturligtvis, än på pensionat. Blir ni kvar här länge?“- Я знаю такой уютный домик, - заявил Амад. - Вдове сорок пять, дочери двадцать, сыну одиннадцать. Допьем и поедем. Я думаю, вам понравится. Плата обычная, хотя, конечно, дороже, чем в пансионате. Вы надолго приехали?
„En månad.“- На месяц.
„Herregud! Inte mer?“- Господи! Всего-то?
„Jag vet inte, hur saker och ting utvecklar sig. Jag kanske blir här längre.“- Не знаю, как пойдут дела. Может быть, задержусь еще.
„Ni blir säkerligen kvar“, sade Amad. „Jag ser, att ni inte alls har någon föreställning om var, ni har kommit hän. Ni vet helt enkelt inte hur livat, det är här hos oss, och att man inte behöver tänka på någonting här.“- Обязательно задержитесь, - сказал Амад. - Я вижу вы, еще не совсем представляете, куда вы приехали. Вы просто не знаете, как у нас весело и ни о чем не надо думать.
Vi drack opp, reste oss och begav oss under den heta solen över torget emot bilparkeringen. Amad hade dragit ner den gröna skärmen till ögonen och stegade med ett lätt vaggande åstad, vårdslöst svängande med resväskan. Ut ur tullpaviljongen vällde där en ny sats turister.Мы допили, поднялись и пошли через площадь под горячим солнцем к стоянке автомобилей. Амад шагал быстро, немного вразвалку, надвинув зеленый козырек на глаза и небрежно помахивая чемоданом. Из таможенного павильона сыпалась очередная порция туристов.
„Vill ni — ärligt talat?“ sade plötsligt Amad.- Хотите - честно? - Сказал вдруг Амад.
„Det vill jag“, sade jag.- Хочу, - сказал я. Что я еще мог сказать? Сорок лет прожил на свете, но так и не научился вежливо уклоняться от этого неприятного вопроса.
Vad mer kunde jag säga? Fyrtio år har jag framlevat i denna värld, men ännu inte lärt, hur man på ett hövligt sätt drar sig undan denna obehagliga fråga.Что я еще мог сказать? Сорок лет прожил на свете, но так и не научился вежливо уклоняться от этого неприятного вопроса.
„Ni får ingenting skrivet här“, sade Amad. „Det är svårt att skriva någonting här.“- Ничего вы здесь не напишите, - сказал Амад. - Трудно у нас что-нибудь написать.
„Det är alltid svårt att få något skrivet“, sade jag.- Написать что-нибудь всегда трудно, - сказал я.
Det är i alla fall väl, att jag inte är författare.А хорошо всетаки, что я не писатель.
„Det tror jag gärna. Men i så fall är det helt enkelt omöjligt här hos oss. Åtminstone för en främling.“- Охотно верю. Но в таком случае у нас это просто невозможно. Для приезжего по крайней мере.
„Ni skrämmer mig.“- Вы меня пугаете.
„Men bli inte rädd. Ni kommer helt enkelt inte att vilja arbeta här. Ni kommer inte att sitta vid skrivmaskinen. Ni kommer att lida av att sitta vid skrivmaskinen. Vet ni, vad livsglädje är?“- А вы не бойтесь. Вы просто не захотите здесь работать. Вы не усидите за машинкой. Вам будет обидно сидеть за машинкой. Вы знаете, что такое радость жизни?
„Vad skall jag säga … “- Как вам сказать...
„Ni vet ingenting, Ivan. Än så länge vet ni ingenting om detta. Ni står inför att genomgå paradisets tolv kretsar. Det är naturligtvis löjligt, men jag avundas er … “- Ничего вы не знаете, Иван. Пока вы еще ничего об этом не знаете. Вам предстоит пройти двенадцать кругов рая. Смешно, конечно, но я вам завидую...
Vi stannade vid en lång, öppen bil. Amad slängde resväskan i baksätet och öppnade bildörren på vid gavel framför mig.Мы остановились у длинной открытой машины. Амад бросил на заднее сидение чемодан и распахнул передо мною дверцу.
„Var så god“, sade han.- Прошу, - сказал он.
„Och ni har alltså redan gått igenom dem?“ frågade jag, mens jag satte mig i bilen.- А вы, значит, уже прошли, - спросил я, усаживаясь.
Han satte sig bak ratten och startade motorn.Он уселся за руль и включил двигатель.
„Vilka då?“- Что именно?
„Paradisets tolv kretsar.“- Двенадцать кругов рая.
„Ivan, jag har redan valt ut min älsklingskrets“, sade Amad.- Я, Иван, уже давно выбрал себе излюбленный круг, - сказал амад.
Bilen rullade ljudlöst åstad över torget.Машина бесшумно покатилась по площади.
„De övriga finns inte längre till för mig. Tyvärr. Det är som med ålderdomen. Med alla dess privilegier och nackdelar … “- Остальные для меня давно уже не существуют. К сожалению. Это как старость. Со всеми ее привилегиями и недостатками...
Bilen ilade genom parken och rusade fram på en rak, skuggig gata. Jag tittade intresserat åt sidorna men kände inte igen mig. Det var dumt att hoppas på, att jag skulle känna igen någonting. Man hade landsatt oss i natten, regnet flöt i strömmar, sjutusen utmattade badgäster stod på pirarna och blickade mot det slocknande linjefartyget. Vi såg ingenting av staden; i stället för staden var där ett svart, fuktigt tomrum, där röda flammor blossade opp. Det smattrade, det small och det gnisslade, så att det skar i öronen. »De slaktar oss som kaniner, i mörke«, sade Robert, och jag drev strax iväg honom tillbaka till färjan för att lossa pansarbilen. Fallrepstrappan bröts sönder, och pansarbilen föll i vattnet; när Pek hade fiskat opp Robert, kom den blåfrusne Robert fram till mig och sade med hackande tänder: »Jag sade ju till er, att det var för mörkt.« …Машина промчалась через парк и понеслась по прямой тенистой улице. Я с интересом посматривал по сторонам, но я ничего не узнавал. Глупо было надеяться узнать что-нибудь. Нас высаживали ночью, лил дождь, семь тысяч измученных курортников стояли на пирсах, глядя на догорающий лайнер. Города мы не видели, вместо города была черная мокрая пустота, мигающая красными вспышками. Там трещало, бухало, раздирающе скрежетало. "Перебьют нас, как кроликов, в темноте", - сказал Роберт, и я сейчас же погнал его обратно на паром сгружать броневик. Трап проломился, и броневик упал в воду, и, когда Пек вытащил Роберта, синий от холода Роберт подошел ко мне и сказал, лязгая зубами: "Я же вам говорил, что темно..."
Amad sade plötsligt:Амад вдруг сказал:
„När jag var grabb, bodde jag vid hamnen, och vi brukade gå dit för att prygla fabriksungarna. Många av dem hade knogjärn, och de knäckte näsan på mig. Genom halva livet har jag gått med sned näsa, tills den blev lagad i fjor … Som ung tyckte jag om att slåss. Jag hade ett blyrör och en gång satt jag av sex månader, men det hjalp inte.“- Когда я был мальчишкой, я жил возле порта, и мы ходили сюда бить заводских. У них у многих были кастеты, и мне проломили нос. Пол-жизни я проходил с кривым носом, пока не починил его в прошлом году... Любил я подраться в молодости. У меня был кусок свинцовой трубы, и один раз я отсидел шесть месяцев, но это не помогло.
Han tystnade mysande. Jag väntade litet och sade:Он замолчал, ухмыляясь. Я подождал немного и сказал:
„Ett gott blyrör står inte att uppdriva nu. Nu är det gummibatonger, som är på modet — de köper dem av poliserna.“- Хорошую свинцовую трубу теперь не достать. Теперь в моде резиновые дубинки - перекупают у полицейских.
„Just det“, sade Amad. „Eller så köper man hantlar, sågar av det ena klotet och använder resten. Men ungarna är inte sådana längre. Numera blir man förvisad för sådant.“- Точно, - сказал Амад. - Или купит гантели, отпилит один шарик и пользуется. Но ребята пошли уже не те. Теперь за это высылают...
„Ja“, sade jag. „Och vad höll ni mer på med som ung?“- Да, - сказал я. - А чем вы еще занимались в молодости?
„Och ni, då?“- А вы?
„Jag tänkte bli interplanetarier och brukade träna överlastning. Och så lekte vi »vem dyker djupast«.“- Я собирался стать межпланетником и тренировался на перегрузки. И еще мы играли в "Кто глубже нырнет".
„Vi med“, sade Amad. „På tio meters djup efter kulsprutepistoler och whisky. Då låg de lådvis bak pirarna. Jag fick näsblod … Men när Uppkoket bröt ut, då började vi hitta lik med skenor vid halsen och slutade med det.“- Мы тоже, - сказал Амад. - На десять метров за автоматами и виски. Там, за пирсами, они лежали ящиками. У меня из носа шла кровь... А когда началась заварушка, мы стали там находить покойников с рельсом на шее и бросили это дело.
„En mycket obehaglig anblick är det, ett lik under vatten“, sade jag. „Särskilt när det är strömt.“- Очень неприятное зрелище - покойник под водой, - сказал я. - Особенно когда течение.
Amad smålog ironiskt.Амад усмехнулся.
„Det var inte heller sådant, jag brukade få se. Jag fick arbeta vid polisen.“- Я видывал и не такое. Мне приходилось работать в полиции.
„Var det efter Uppkoket?“- Это уже после заварушки?
„Långt senare. När gangsterlagen hade utfärdats.“- Гораздо позже. Когда вышел закон о гангстерах.
„Kallades de gangstrar hos er med?“- У вас их тоже называют гангстерами?
„Vad skulle de annars kallas? Inte rövare, väl … »Ett med eldkastare och gasgranater beväpnat rövarfölje belägrade stadshuset«“, framsade han med inlevelse. „Det låter inget vidare, det märker ni väl? Rövare, det betyder yxa, stridsklubba, mustascher, som räcker till halsen, värja … “- А как их еще называть? Не разбойниками же... "Шайка разбойников, вооруженных огнеметами и газовыми бомбами, осадила муниципалитет", - произнес он с выражением. - Не звучит, чувствуете? Разбойник - это топор, кистень, усы до ушей, тесак...
„Blyrör“, förmodade jag.- Свинцовая труба, - предложил я.
Amad brast i skratt.Амад хохотнул.
„Vad skall ni göra i kväll?“ frågade han.- Что вы делаете сегодня вечером? - Спросил он.
„Gå ut.“- Гуляю.
„Har ni bekanta här?“- У вас тут есть знакомые?
„Ja. Varför det?“- Есть. А что?
„Då är det en annan sak.“- Тогда другое дело.
„Hur så?“- Почему?
„Jag hade velat föreslå er något, men när ni nu har bekanta … “- Хотел я вам кое-что предложить, но раз у вас есть знакомые...
„Förresten“, sade jag, „vem är det, som är borgmästare här?“- Между прочим, - сказал я, - кто у вас мэром?
„Borgmästare? Fan vet, det minns jag inte. Man har valt någon … “- Мэром? Черт его знает, не помню. Выбирали кого-то...
„Är det inte händelsevis Pek Zenaj?“- Не Пек Зенай случайно?
„Det vet jag inte“, sade Amad beklagande, „Jag vill inte ljuga.“- Не знаю, - сказал Амад с сожалением. - Не хочу врать.
„Så ni känner över huvud taget inte till sådant?“- А вы такого вообще не знаете?
„Zenaj … Pek Zenaj … Nej, det vet jag inte. Det har jag inte hört. Vem är det, en vän till er?“- Зенай... Пек зенай... Нет, не знаю. Не слыхал. Он что, ваш приятель?
„Ja. En gammal vän. Jag har fler vänner här, men de är utifrån allesamman.“- Да. Старый приятель. У меня здесь есть еще друзья, но они все приезжие.
„Kort sagt, då så“, sade Amad. „I fall ni får tråkigt eller börjar grubbla på något, kom då till mig. Var kväll ifrån klockan sju sitter jag på Läckergommen … Tycker ni om att äta gott?“- Одним словом, так, - сказал Амад. - Если вам станет скучно и в голову полезут всякие мысли, приходите ко мне. Каждый божий вечер с семи часов я сижу в "Лакомке"... Любите вкусно поесть?
„Det vill jag lova“, sade jag.- Еще бы, - сказал я.
„Är magen i ordning?“- Желудок в порядке?
„Som en struts.“- Как у страуса.
„Då skall ni komma med. Det blir livat, och man behöver inte tänka på något.“- Вот и приходите. Будет весело, и ни о чем не надо будет думать.
Amad bromsade in och och svängde opp emot en gallergrind, som ljudlöst öppnades framför oss. Bilen rullade in på gården.Амад притормозил и осторожно свернул к решетчатым воротам, которые бесшумно распахнулись перед нами. Машина вкатилась во двор.
„Så var vi framme“, förkunnade Amad. „Där är ert hus.“- Приехали, - объявил Амад. - Вот ваш дом.
Det var ett tvåvåningshus i vitt och ljusblått. Bak fönstren var rullgardinerna nerdragna. Den prydliga, med stenplattor i olika färger belagda lilla gården var tom; den omgavs av en fruktträdgård; äppleträdens grenar skrapade mot murarna.Дом был двухэтажный, белый с голубым. Окна изнутри были закрыты шторами. Чистенький дворик, выложенный разноцветными плитами, был пуст, вокруг был плодовый сад, ветви яблонь царапали стены.
„Och var är änkan?“ frågade jag.- А где вдова? - Спросил я.
„Vi går in i huset“, sade Amad.- Пойдемте в дом, - сказал Амад.
Han stegade opp för yttertrappan bläddrande i anteckningsboken. Jag gick bakefter och såg mig omkring. Jag tyckte om trädgården. Amad hade hittat den sida, han behövde, slog en sifferföljd på fingerskivan vid sidan om dörrklockan, och dörren gick opp. Ur huset kom där en lukt av kylig, frisk luft. Här var mörkt, men knappt hade vi trätt över tröskelen, förrän ljuset tändes. Amad sade, mens han stack undan anteckningsboken:Он поднялся на крыльцо, листая записную книжку. Я, озираясь, шел следом. Садик мне нравился. Амад нашел нужную страницу, набрал комбинацию цифр на маленьком диске возле звонка, и дверь отворилась. Из дома пахнуло прохладным свежим воздухом. Там было темно, но, едва мы ступили в холл, вспыхнул свет. Амад сказал, пряча записную книжку:
„Till höger är det värdinnans halva, till vänster er. Var så god … Här är vardagsrummet. Där är baren, vi skall strax dricka något. Vi går vidare … Detta är ert arbetsrum. Har ni någon fonor?“- Направо - хозяйская половина, налево - ваша. Прошу... Здесь гостинная. Это бар, сейчас мы выпьем. Прошу дальше... Это ваш кабинет. У вас есть фонор?
„Nej.“- Нет.
„Det behövs inte heller. Här finns allt … Kom här. Detta är sovrummet. Här är styrenheten till det akustiska skyddet. Vet ni, hur man använder den?“- И не надо. Здесь все есть... Пройдемте сюда. Это спальня. Вот пультик акустической защиты. Умеете пользоваться?
„Det sätter jag mig in i“, sade jag.- Разберусь.
„Bra. Det är ett treskiktsskydd, ni kan inrätta en grav eller en bordell, vilket ni vill … Här är styrningen till luftbehandlingsanläggningen. Den är för övrigt obekvämt anordnad; det är bara från sovrummet, man kan styra den … “- Хорошо. Защита трехслойная, можете устраивать себе здесь могилу или бордель, что вам понравится... Тут управление кондиционированием. Сделано, между прочим, неудобно: управлять можно только из спальни...
„Det reder jag ut“, sade jag.- Перебьюсь, - сказал я.
„Vasa? Nå … Där är badrummet och toaletten.“- Что? Ну да... Там ванная и туалет.
„Jag är intresserad av änkan“, sade jag. „Och dottern.“- Меня интересует вдова, - сказал я. - И дочка.
„Ni hinner. Skall jag rulla opp gardinerna?“- Успеете. Поднять шторы?
„Vad då för?“- Зачем?
„Just det, vad skulle det vara bra för… Vi går och dricker något.“- Правильно, незачем... Пойдемьте выпьем.
Vi återvände till vardagsrummet, och Amad dök ner i baren.Мы вернулись в гостинную, и Амад по пояс погрузился в бар.
„Vill ni ha något starkt?“ frågade han.- Вам покрепче? - Спросил он.
„Tvärtom.“- Наоборот.
„Äggröra? Smörgåsar?“- Яичницу? Сэндвичи?
„Nej tack, ingenting.“- Пожалуй, ничего.
„Jo“, sade Amad. „Äggröra. Med tomater.“- Нет, - сказал Амад. - Яичницу. С томатами.
Han rotade i baren.Он рылся в баре.
„Jag vet inte, hur det går till, men automaten lagar en fullkomligt underbar äggröra med tomater … Det passar bra, jag skall också ta och äta en bit.“- Не знаю, в чем тут дело, но этот автомат готовит совершенно изумительные яичницы с томатами... Кстати, и я тоже перекушу.
Han drog fram en bricka ur baren och ställde den på ett lågt bord framför den halvcirkelformiga soffan. Vi satte oss.Он вытянул из бара поднос и поставил на низенький столик перед полукруглой тахтой. Мы уселись.
„Nå, hur blir det med änkan?“ påminde jag. „Jag skulle gärna vilja föreställa mig.“- А как насчет вдовы? - Напомнил я. - Мне бы хотелось представиться.
„Tycker ni om rummen?“- Комнаты вам нравятся?
„Inget att anmärka på dem.“- Ничего.
„På änkan finns heller ingenting att anmärka. Eller på dottern, för den delen.“- Ну и вдова тоже вполне ничего. И дочка, между прочим.
Han drog ur sidofickan fram ett platt läderfodral. I fodralet satt där på rad likt patroner i en laddram några ampuller med olikfärgade vätskor. Amad petade bland dem med pekfingret, luktade koncentrerat på äggröran och tvekade litet, valde sedan ut en ampull med något grönt i, knäckte den försiktigt och droppade innehållet på tomaterna. Där spred sig en lukt i vardagsrummet. Lukten var inte obehaglig, men efter min smak hade den ingenting med mat att skaffa.Он достал из бокового кармана плоский кожанный футляр. В футляре, как патроны в обойме, рядом лежали ампулы с разноцветными жидкостями. Амад покопался в них указательным пальцем, сосредоточенно понюхал яичницу, поколебался, потом выбрал ампулу с чем-то зеленым и, осторожно надломив, покапал на томаты. В гостиной запахло. Запах не был неприятным, но на мой вкус не имел отношения к еде.
„Men nu sover de fortfarande“, fortsatte Amad.- Но сейчас они еще спят, - продолжал Амад.
Hans blick blev förströdd.Взгляд его стал рассеянным.
„De sover och drömmer … “- Спят и видят сны...
Jag kastade en blick på klockan.Я посмотрел на часы.
„Nu?“- Однако!
Amad åt.Амад кушал.
„Hon är halv elva“, sade jag.- Половина одиннадцатого, - сказал я.
Amad åt. Mössan hade han skjutit bakåt nacken, och den gröna skärmen stack rätt opp likt kammen på en uppretad mimikrodon. Ögonen var halvslutna. Jag betraktade honom.Амад кушал. Шапочка его была сдвинута на затылок, и зеленый козырек торчал вертикально, как гребень у раздраженного мимикродона. Глаза его были полузакрыты. Я смотрел на него.
När han hade slukat den sista tomatskivan, bröt han skalken av ett franskbröd och torkade omsorgsfullt av stekjärnet. Hans blick klarnade.Проглотив последний ломтик помидора, он отломил корочку белого хлеба и тщательно подчистил сковородку. Взгляд его прояснился.
„Vad var det, ni sade?“ frågade han. „Halv elva? I morgon går ni också opp halv elva. Kanske till och med klockan tolv. Jag går till exempel opp klockan tolv.“- Что вы там такое говорили? - Спросил он. - Половина одиннадцатого? Завтра вы тоже встанете в половине одиннадцатого. А может быть, и в двенадцать. Я, например, встану в двенадцать.
Han reste sig opp och sträckte belåtet på sig, så att det knakade i lederna.Он поднялся и с удовольствием потянулся, хрустя суставами.
„Pu“, sade han, „då kan man äntligen köra hem. Här har ni mitt kort, Ivan. Ställ det på skrivbordet och släng det inte förrän ni reser … “- Фу, - сказал он, - можно, наконец, ехать домой. Вот вам моя карточка, Иван. Поставьте ее на письменный стол и не выбрасывайте до самого отъезда…
Han gick fram till en platt liten låda vid sidan om baren och stack in ett annat litet kort i en springa. Där hördes en ljudlig knäppning.Он подошел к плоскому ящичку возле бара и сунул в щель другую карточку. Раздался звонкий щелчок.
„Och detta“, sade han och granskade kortet i motljus, „skall ni ge änkan med bästa hälsningar ifrån mig.“- А вот это, - сказал он, разглядывая карточку на просвет, - передайте вдове с моими наилучшими пожеланиями.
„Och hur blir det sedan?“ frågade jag.- И что будет? - Спросил я.
„Sedan gäller det pengar. Jag hoppas, ni inte är glad för köpslående, Ivan? Änkan nämner ett belopp, och ni bör inte pruta. Det passar sig inte.“- Будут деньги. Надеюсь, вы не любитель торговаться, Иван? Вдова назовет вам цифру, и вам не следует торговаться. Это не принято.
„Jag skall bemöda mig om att inte pruta“, sade jag. „Fast det vore intressant att försöka.“- Постараюсь не торговаться, - сказал я. - Хотя интересно было бы попробовать.
Amad höjde ögonbrynen.Амад поднял брови.
„Tja, om ni nu så gärna vill, varför då inte försöka? Gör alltid bara det, ni känner för, så får ni en utmärkt matsmältning. Nu skall jag hämta er väska.“- Ну, если вам так уж хочется, то отчего же не попробовать? Всегда делайте только то, что вам хочется, и у вас будет отличное пищеварение. Сейчас я принесу ваш чемодан.
„Jag behöver broschyrer“, sade jag. „Jag behöver en vägvisare. Jag är författare, Amad. Jag behöver broschyrer om massornas ekonomiska läge, statistiska handböcker. Var kan man få tag i allt detta? Och när?“- Мне нужны проспекты, - сказал я. - Мне нужны путеводители. Я писатель, Амад. Мне понадобятся брошюры об экономическом положении масс, статистические справочники. Где все это можно достать? И когда?
„Vägvisare skall jag ge er en“, sade Amad. „I vägvisaren är där statistik, adresser, telefonnummer och allt sådant. Och vad beträffar massorna, så ger man, såvitt jag vet, inte ut något sådant skräp här. Man kan förstås beställa sådant ifrån UNESCO, men vad skall ni med det till? ni får själv se … Vänta, jag skall strax hämta resväskan och vägvisaren.“- Путеводитель я вам дам, - сказал Амад. - В путеводителе есть статистика, адреса, телефоны и все такое. А что касается масс, то у нас такой ерунды, по-моему, не издают. Можно, конечно, послать заказ в ЮНЕСКО, только зачем это вам? Сами все увидете... Подождите, я сейчас принесу чемодан и путеводитель.
Han gick ut och kom strax tillbaka med resväskan i ena handen och en tjock, ljusblå bok i den andra. Jag ställde mig opp.Он вышел и быстро вернулся с чемоданом в одной руке и с толстеньким голубым томиком в другой. Я встал.
„Av ert ansiktsuttryck att döma“, log han, „funderar ni på, om ni bör ge mig dricks eller ej.“- Судя по вашему лицу, - произнес он улыбаясь, - вы раздумываете, прилично давать мне чаевые или нет.
„Ärligt talat, ja“, sade jag.- Признаться, да, - сказал я.
„Ni är en sund och stark natur“, sade Amad gillande. „Gör det inte. Ge ingen några drickspengar. Ni kan få på truten, i synnerhet av flickor. Men pruta heller inte. Då kan ni också få smaka. Och sådant är över huvud taget dumheter. Men vad vet jag, om ni kanske tycker om att få prygel, som en viss Jonathan Kreis … Ha det så bra, Ivan. Roa er. Och kom till Läckergommen. Vilken kväll som helst ifrån klockan sju. Och framför allt — tänk inte på något.“- У вас здоровая, крепкая натура, - одобрительно сказал Амад. - Не давайте. Никому не давайте чаевых. Можете получить по морде, особенно от девушек. Но зато никогда не торгуйтесь. Тоже можете получить. А вообще все это ерунда. Откуда я знаю, может, вы любите получать по морде, как тот самый Джонатан Крайс... Будьте здоровы, Иван. Развлекайтесь. И приходите в "Лакомку". В любой вечер с семи часов. А самое главное - ни о чем не думайте.
Han vinkade och gick sin väg. Jag satte mig, tog det immiga glaset med blandningen i och slog opp vägvisaren.Он помахал рукой и вышел. Я сел, взял запотевший стакан со смесью и раскрыл путеводитель.
på svenska
Наши гости. Интервью на Шведской Пальме.

В Стокгольме:

08:41 5 марта 2021 г.

Курсы валют:

1 EUR = 10,093 SEK
1 RUB = 0,112 SEK
1 USD = 8,371 SEK

Рейтинг@Mail.ru


Яндекс.Метрика
Swedish Palm © 2002 - 2021