Проект, он же виртуальный клуб, создан для поддержки
и сочетания двух мировых понятий: Русских и Швеции...
Шведская Пальма > Информация > Шведский язык > Стругацкие. Хищные вещи века. Глава 2

Аркадий и Борис Стругацкие / Arkadij Strugatskij och Boris Strugatskij

Tidsålderns rovgiriga ting / Хищные вещи века

"Där är blott ett problem — ett enda i världen — att återgiva människorna andligt innehåll, andliga omsorger … "
Antoine De Saint-Exupery

"Есть лишь одна проблема — одна - единственная в мире — вернуть людям духовное содержание, духовные заботы..."
А. Де Сент-Экзюпери

Denna översättning ifrån ryskan till svenska är utförd av Erik Jonsson.
[Оглавление]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Andra kapitlet.Глава вторая
Vägvisaren var tryckt på kritpapper med guldsnitt. Den innehöll praktfulla fotografier och intressanta faktasammanställningar om vartannat. I staden vistades femtiotusen människor, femtonhundra katter, tjugotusen duvor och tvåtusen hundar (däribland sjuhundra medaljerade). I staden fanns femtontusen personbilar, femhundra helikoptrar, ettusen taxibilar (med chaufförer och utan), niohundra automatiska sopåkare, fyrahundra ständiga barer, kaféer och snabbserveringar, elva restauranger, fyra hotell av internationell klass och en kuranstalt, vilken årligen betjänade opp till hundratusen kurgäster. I staden var där sextiotusen televisionsmottagare, femtio biografteatrar, åtta nöjesparker, två stämningssalonger, sexton skönhetssalonger, fyrtio bibliotek och hundraåttio frisörautomater. Åttio procent av invånarna var sysselsatta i betjäningsyrken, medan återstoden arbetade på två privata kombinat för framställning av syntetiska konditorivaror samt vid ett statligt reparationsvarv. I staden fanns sex skolor och ett universitet, vilket var inrymt i korsfararen Ulrich de Cazas uråldriga borg. I staden verkade åtta allmännyttiga föreningar, däribland De nitiska Provsmakarnas Sällskap, Kännares och Finsmakares Sällskap, och För det Gamla Goda Fosterlandet, Emot Skadligt Inflytande. Dessutom deltog femtonhundra personer i sjuhundraen cirklar, där de sjöng, spelade sketcher, lärde sig möblera, amma barn och bota katter. I fråga om förbrukningen per capita av spritdrycker, naturligt kött och flytande syre intog stadens befolkning i nämnd ordning sjätte, tolfte och trettionde platsen i Europa. I staden fanns sju herr- och fem damklubbar samt idrottsklubbarna Tjurarna och Noshörningarna. Till stadens borgmästare hade valts (med ett flertal på fyrtiosex röster) en viss Flim Gao. Bland stadsfullmäktiges ledamöter fanns heller ingen Pek …Путеводитель был отпечатан на меловой бумаге с золотым обрезом. Вперемежку с роскошными фотографиями в нем содержались любопытные сведения. В городе проживало пятьдесят тысяч человек, полторы тысячи кошек, двадцать тысяч голубей и две тысячи собак (в том числе семьсот медалисток). В городе было пятнадцать тысяч легковых автомобилей, пятьсот вертолетов, тысяча такси (с шоферами и без), девятьсот автоматических мусорщиков, четыреста постоянных баров, кафе и закусочных, одиннадцать ресторанов, четыре отеля международного класса и курорт, ежегодно обслуживающий до ста тысяч человек. В городе было шестьдесят тысяч телевизоров, пятьдесят кинотеатров, восемь увеселительных парков, два салона хорошего настроения, шестнадцать салонов красоты, сорок библиотек и сто восемьдесят парикмахерских автоматов. Восемьдесят процентов населения было занято в сфере обслуживания, а остальные работали на двух частных кондитерских синтез-комбинатах и одном государственном судоремонтном заводе. В городе было шесть школ и один университет, помещавшийся в древнем замке крестоносца Ульриха де Казы. В городе функционировало восемь гражданских обществ, в том числе "Общество усердных дегустаторов", "Общество знатоков и ценителей" и "За старую добрую родину, против вредных влияний". Кроме того, полторы тысячи человек входили в семьсот один кружок, где они пели, играли скетчи, учились расставлять мебель, кормить детей грудью и лечить кошек. По потреблению спиртных напитков, натурального мяса и жидкого кислорода на душу населения город занимал в Европе соответственно шестое, двенадцатое и тринадцатое места. В городе было семь мужских и пять женских клубов, а также спортивные клубы "Быки" и "Носороги". Мэром города был избран (большинством в сорок шесть голосов) некто Флим Гао. Среди членов муниципалитета Пека тоже не оказалось...
Jag lade ifrån mig vägvisaren, drog av mig kavajen och tog itu med en ingående besiktning av mina besittningar. Jag tyckte om vardagsrummet. Det gick helt och hållet i olika nyanser av ljusblått, och det är en färg, jag tycker om. Baren befanns fullproppad med buteljer och kyld skaffning, så att jag nästan genast hade kunnat ta emot ett dussin utsvultna gäster.Я отложил путеводитель, снял пиджак и приступил к подробному осмотру своих владений. Гостиная мне понравилась. Она была выполнена в голубых тонах, а я люблю этот цвет. Бар оказался набит бутылками и охлажденной снедью, так что я мог хоть сейчас принять дюжину изголодавших гостей.
Jag gick in i arbetsrummet. I arbetsrummet stod där framför fönstret ett stort bord med en bekväm fåtölj. Längs väggarna sträckte sig hyllor, där samlade verk stod och trängdes. Bokryggarna i rena, klara färger var konstfärdigt ordnade, så att de bildade en angenäm färgskala. UNESCOs encyklopediska ordbok i femtio band intog den översta hyllan, och på den nedersta prålade detektivromaner i glanspappersomslag.Я прошел в кабинет. В кабинете перед окном стоял большой стол с удобным креслом. Вдоль стены тянулись полки, плотно уставленные собраниями сочинений. Чистые яркие корешки расположены были с большим искусством, так что составляли приятную цветовую гамму. Верхнюю полку занимал пятидесятитомный энциклопедический словарь в издании ЮНЕСКО, а на нижней пестрели детективы в глянцевых бумажных обложках.
På bordet fick jag först syn på telefonen. Jag tog luren och slog, sedan jag hade satt mig i fåtöljen, numret till Riemaier. Där genljöd långdragna tutanden i luren. Medan jag väntade, fingrade jag på en liten diktafon, som någon lämnat på bordet. Riemaier svarade inte. Jag lade på luren och granskade diktafonen. Bandet var till hälften inspelat; jag spolade tillbaka det och satte igång uppspelningen.На столе я прежде всего увидел телефон. Я взял трубку и, присев на подлокотник кресла, набрал номер Римайера. В трубке раздались протяжные гудки. Я ждал, вертя в пальцах маленький диктофон, оставленный кем-то на столе. Римайер не отвечал. Я повесил трубку и осмотрел диктофон. Пленка наполовину была использована, и, перемотав ее, я включил прослушивание.
„Hej, hej och hej igen!“ sade en glad mansröst. „Jag trycker kraftigt din hand eller kysser dig på kinden beroende på vilket kön du tillhör och din ålder. Jag har bott här i två månader och intygar, att jag har haft det bra. Låt mig ge några råd. Stans bästa lokal är Hojti-Tojti i Drömparken. Den bästa flickan i stan är Basia från Modellernas Hus. Den bäste grabben i stan är jag, men han har redan rest sin väg. Titta på kanal 9 i TV, resten är bara skräp. Undvik samröre med intellarna och håll dig borta från Noshörningarna. Ta ingenting på kredit, då råkar du ut för besvärligheter. Änkan är ett rejält fruntimmer, men hon är glad för att snacka och överhuvud … Vuzi har jag inte hittat, hon har rest till sin mormor i utlandet. Jag tycker, hon är en kär tös; i änkans fotoalbum var där ett fotografi, men det har jag tagit. Och så en sak till: jag skall resa hit nästa år i mars, så var så vänlig, om du tänker komma tillbaka, och välj en annan tid. Nå, må det … “- Привет, привет и еще раз привет! - Произнес веселый мужской голос. - Крепко жму руку или целую щечку в зависимости от твоего пола и возраста. Я прожил здесь два месяца и свидетельствую, что мне было хорошо. Позволь дать несколько советов. Лучшее заведение в городе - это "Хойти-Тойти" в парке Грез. Лучшая девочка в городе - Бася из дома Моделей. Лучший мальчик в городе - это я, но он уже уехал. По телевидению смотри девятую программу, остальное все зола. Не связывайся с интелями и держись подальше от "носорогов". Ничего не бери в кредит - хлопот не оберешься. Вдова - добрая женщина, но любит поговорить и вообще... А Вузи я не застал, она уезжала к бабушке за границу. По-моему, она милашка, у вдовы в альбоме была фотография, но я ее взял себе. И еще. Я приеду сюда в будущем году в марте, так что буть другом, если решишь вернуться - выбери другое время. Ну, будь..."
Det började skrälla av musik. Jag lyssnade på det en stund och stängde sedan av diktafonen. Det lyckades mig inte att dra ut ett enda av banden i de samlade verken; så trångt packade var de och kanske till och med fastklistrade; där var inte mer av intresse i arbetsrummet, så jag gick in i sovrummet.Забренчала музыка. Я послушал немного и выключил диктофон. Ни один из томов сочинений мне вытащить не удалось, так плотно они были вбиты и, может быть, даже склеены, а больше в кабинете ничего интересного не оказалось, и я отправился в спальню.
I sovrummet var det särdeles svalt och trivsamt. Jag har alltid velat ha just ett sådant sovrum, men tiden har aldrig räckt till för att jag skulle kunna ägna mig åt det. Sängen var stor och låg. På nattduksbordet stod där en mycket elegant fonor tillsammans med TV-fjärren. Bildskärmen hängde över den höga gavelen vid sängens fotända. Över huvudgärden hade änkan hängt en tavla, som mycket naturtroget avbildade några friska ängsblommor i en kristallvas. Tavlan var målad med lysande färger, och daggdropparna på kronbladen glänste i sovrummets skumrask.В спальне было особенно прохладно и уютно. Мне всегда хотелось иметь именно такую спальню, но никак не хватало времени этим заняться. Кровать была большая и низкая. На ночном столике стоял очень изящный фонор и маленький переносной пульт управления телевизором. Экран телевизора висел на высокой спинке кровати, в ногах. А над изголовьем вдова навесила картину, очень натурально изображающую свежие полевые цветы в хрустальной вазе. Картина была выполнена светящимися красками, и капли росы на лепестках цветов поблескивали в сумраке спальни.
Jag slog på TV:n på måfå och slängde mig på sängen. Den var mjuk och på samma gång spänstig. TV:n vrålade igång. På skärmen hoppade en onykter karl omkring, knäckte ett räcke och ramlade högt uppifrån ner i ett jättelikt, rykande kar. Där avgavs ett ljudligt plaskande, och ur fonoren spreds där en lukt. Mannen försvann i den sjudande vätskan; sedan dök han opp med någonting i stil med en sönderkokt sko mellan tänderna. De osynliga åskådarna bröt ut i gnäggande. Nertoning. Lyrisk musik hördes svagt. Ur en grön skog kom där emot mig en vit häst spänd för en trilla. I trillan satt där en vacker flicka i baddräkt. Jag stängde av TV:n, steg opp och tittade in i badrummet.Я наобум включил телевизор и повалился на кровать. Было мягко и в то же время как-то упруго. Телевизор заорал. Из экрана выскочил нетрезвый мужчина, проломил какие-то перила и упал с высоты в огромный дымящийся чан. Раздался шумный всплеск, из фонора запахло. Мужчина скрылся в бурлящей жидкости, а затем вынырнул, держа в зубах что-то вроде разваренного ботинка. Невидимая аудитория разразилась ржанием... Затемнение. Тихая лирическая музыка. Из зеленого леса на меня пошла белая лошадь, запряженная в бричку. В бричке сидела хорошенькая девушка в купальнике. Я выключил телевизор, поднялся и заглянул в ванную.
I badrummet luktade det av barr, och där blinkade bakteriedödande lampor. Jag klädde av mig, slängde underkläderna i utilisatorn och ställde mig under duschen. Sedan klädde jag mig utan brådska framför spegelen, kammade mig och började raka mig. På toaletthyllan stod där en rad små flaskor, askar med hygieniska sugar och sterilisatorer, tuber med pastor och salvor. Men vid hyllans kant låg en hög flata askar, vars brokiga etiketter bar namnet Devon. Jag stängde av rakapparaten och tog opp en av askarna. I spegelen blinkade ett bakteriedödande rör precis så, som det hade blinkat den gången, när jag på samma vis hade stått framför en spegel och noga betraktat en likadan ask, därför att jag inte hade velat gå ut i sovrummet, där Rafka Reismann högljutt hade grälat om någonting med läkaren, och det gröna, oljiga vattnet hade ännu skvalpat i badkaret, och ur det hade där stigit opp ånga, och radion, som hade hängt i handdukskroken av porslin, den hade vrålat, tjutit, skallat dovt och snarkat, tills Rafka hade stängt av den i irritation … Detta hade varit i Wien, och där, precis så som här, hade det varit mycket märkligt att se Devon i badrummet; det är ett omtyckt insektsmedel, ett storartat medel för att jaga bort myggor, moskiter, knott och övriga blodsugare, som man såväl i Wien som här på kurorten vid havet för länge sedan har glömt bort … Bara det, att i Wien var det ännu kusligt.В ванной пахло хвоей и мигали бактерицидные лампы. Я разделся, бросил белье в утилизатор и залез под душ. Потом я неторопливо оделся перед зеркалом, причесался и стал бриться. На туалетной полке стояли ряды флаконов, коробки с гигиеническими присосками и стерилизаторами, тюбики с пастами и мазями. А на краю полки лежала горка плоских коробочек с пестрой этикеткой "Девон". Я выключил бритву и взял одну коробочку. В зеркале мигала бактерицидная трубка, и точно так же она мигала тогда, и я точно так же стоял перед зеркалом и старательно разглядывал такую же коробочку, потому что мне не хотелось выходить в спальню, где Рафка Рейзман громко спорил о чем-то с врачем, а в ванне еще колыхалась зеленая маслянистая вода, и над нею поднимался пар, и орал приемник, висевший на фарфоровом крючке для полотенец, завывал, гукал и всхрапывал, пока Рафка не выключил его с раздражением... Это было в Вене, и там, точно так же как и здесь, очень странно было видеть в ванной комнате "Девон" - популярный репеллент, великолепно отгоняющий комаров, москитов, мошку и прочих кровососов, о которых давным-давно забыли и в Вене и здесь, в приморском курортном городе... Только в Вене было еще и страшно.
Den lilla ask, jag höll i handen, var nästan tom; i den återstod allt som allt en endaste liten tablett. De övriga askarna var inte brutna. Jag avslutade rakningen och återvände till sovrummet. Jag fick på nytt lust att ringa Riemaier, men huset vaknade till liv. Med en lätt vissling flög rullgardinerna opp, fönsterrutorna gled isär i falsarna och in i sovrummet strömmade där plötsligt varm, äppledoftande luft ifrån trädgården. Någon började tala någonstans; över mitt huvud ljöd lätta steg och en sträng kvinnoröst sade: „Vuzi! Ät åtminstone en liten pirog, hör du? … “ Då gav jag snabbt min klädedräkt en visst vårdslös anstrykning (i överensstämmelse med tidens mode), slätade till håret vid tinningarna och gick ut i hallen, sedan jag hade hämtat Amads kort i vardagsrummet.Коробочка, которую я держал в руке, была почти пуста: в ней осталась всего одна таблетка. Остальные коробочки не были распечатаны. Я кончил бриться и вернулся в спальню. Мне захотелось снова позвонить Римайеру, но тут дом ожил. С легким свистом взвились гофрированные шторы, оконные стекла скользнули в пазы, и в спальню хлынул из сада теплый воздух, пахнущий яблоками. Кто-то где-то заговорил, над головой прозвучали легкие шаги и строгий женский голос сказал: "Вузи! Скушай хоть пирожок, слышишь?.." Тогда я быстро сообщил одежде некоторую небрежность (в соответствии с нынешней модой), пригладил виски и вышел в холл, захватив в гостинной карточку Амада.
Änkan visade sig vara en ungdomlig, fyllig kvinna, något slapp, men med ett friskt, tilltalande ansikte.Вдова оказалась моложавой полной женщиной, несколько томной, со свежим приятным лицом.
„Så trevligt!“ sade hon, då hon fått syn på mig. „Redan uppe? Goddag. Jag heter Vajna Thoor, men ni kan helt enkelt kalla mig Vajna.“- Как мило! - Сказала она, увидев меня. - Вы уже встали? Здравствуйте. Меня зовут Вайна Туур, но вы можете звать меня просто Вайна.
„Mycket angenämt“, sade jag med en världsvan rysning. „Jag heter Ivan.“- Очень приятно, - признес я, светски содрогаясь. - Меня зовут Иван.
„Så trevligt!“ sade tant Vajna. „Ett sådant originellt, mjukt namn! Har ni ätit frukost, Ivan?“- Как мило! - Сказала тетя Вайна. - Какое оригинальное, мягкое имя! Вы завтракали, Иван?
„Med er tillåtelse hade jag tänkt äta frukost i stan“, sade jag och räckte henne kortet.- С вашего позволения, я намеревался позавтракать в городе, - сказал я и протянул ей карточку.
„Ack“, sade tant Vajna och höll det emot ljuset. „Den käre Amad … Om ni bara visste, vilken förekommande och älskvärd människa han är! Men jag ser, att ni inte har ätit frukost … ni kan äta lunch i stan, men nu skall jag bjuda er på mitt rostade bröd. Generalöverste Thoor brukade säga, att ingenstans i världen får man smaka rostat bröd som detta.“- Ах, - сказала тетя Вайна, разглядывая ее на просвет. - Этот милый Амад... Если бы вы знали, какой это обязательный и милый человек! Но я вижу, что вы не завтракали... Ленч вы скушаете в городе, а сейчас я угощу вас своими гренками. Генерал-полковник Туу
„Gärna“, sade jag och rös igen.- С удовольствием, - сказал я, содрогаясь вторично.
Dörren bak tant Vajnas rygg öppnades, och ljudligt klapprande med klackarna kom där en mycket snygg flicka utrusande i hallen; hon var iklädd en kort, mörkblå kjol och en öppen, vit blus. I handen höll hon en halväten pirog; hon tuggade och nynnade genom näsan en låt på modet. När hon fick syn på mig, hejdade hon sig, slängde käckt en handväska med lång rem över axlen, böjde på nacken och svalde.Дверь за спиной тети Вайны распахнулась, и в холл, звонко стуча каблучками, влетела очень хорошенькая девушка в короткой синей юбке и открытой белой блузке. В руке у нее был огрызок пирожка, она напевала через нос модный мотивчик. Увидев меня, она остановилась, ловко перекинула через плечо сумочку на длинном ремешке и, нагнув голову, сделала глоток.
„Vuzi“, sade tant Vajna och pressade ihop läpparna. „Vuzi, det här är Ivan.“- Вузи, - сказала тетя Вайна, поджимая губы, - Вузи, это Иван.
„Inte illa!“ utropade Vuzi. „Hej!“- Ничего себе! - Воскликнула Вузи. - Привет!
„Vuzi!“ sade tant Vajna förebrående.- Вузи! - Укоризнено сказала тетя Вайна.
„Är ni här med frun?“ frågade Vuzi, när hon räckte fram handen.- Вы С женой приехали? - Спросила Вузи, протягивая руку.
„Nej“, sade jag.- Нет, - сказал я.
Hennes fingrar var svala och mjuka.Пальцы у нее были прохладные и мягкие.
„Jag är ensam.“- Я один.
„Då skall jag visa er allt“, sade hon. „Vi ses i kväll. Nu måste jag rusa. Men i kväll går vi ut.“- Тогда я вам все покажу, - сказала она. - До вечера. Сейчас мне надо бежать. А вечером сходим.
„Vuzi!“ sade tant Vajna förebrående.- Вузи! - Укоризнено сказала тетя Вайна.
„Säkert“, sade jag.- Обязательно, - сказал я.
Vuzi stoppade återstoden av pirogen i munnen, pussade sin mor på kinden och sköt iväg emot utgången. Hon hade släta, solbrända ben, långa och välformade, och var kortklippt i nacken.Вузи засунула в рот остаток пирожка, чмокнула мать в щеку и помчалась к выходу. У нее были гладкие загорелые ноги, длинные, стройные, и стриженый затылок.
„Ack, Ivan“, sade tant Vajna, som också såg efter henne, „nuförtiden är det så besvärligt med unga flickor! Så tidigt de utvecklas, så snabbt de överger oss … Sedan hon började på salongen … “- Ах, Иван, - сказала тетя Вайна, тоже глядя ей в след, - в наше время так трудно с молодыми девушками! Так рано развиваются, так быстро нас покидают... С тех пор, как она поступила в этот салон...
„Är hon sömmerska här?“ undrade jag.- Она у вас портниха? - Осведомился я.
„Åh, nej! Hon arbetar på stämningssalongen, på avdelningen för åldriga damer. Och vet ni vad, de värdesätter henne där. Men i fjor kom hon för sent en gång, och nu får hon vara noga med att komma i tid. Ni ser själv, att hon inte ens kunde tala anständigt med er, men det är fullt möjligt, att en kund redan väntar på henne … ni kanske inte tror det, men hon har redan fasta kunder … Förresten, varför står vi här? Det rostade brödet kallnar … “- О нет! Она работает в салоне хорошего настроения, в отделе для престарелых женщин. и вы знаете, ее там ценят. но в прошлом году она однажды опоздала, и теперь ей приходится быть очень осторожной. вы сами видите, она Не смогла даже С вами даже прилично поговорить, но вполне возможно, что ее уже ждет клиент... вы можете Не поверить, но у нее уже есть постоянная клиентура... Впрочем, что же мы здесь стоим? Гренки остынут..
Vi gick över till värdinnans sida. Jag ansträngde mig av alla krafter att uppföra mig artigt, om än jag hade en rätt vag föreställning om vad, som var artigt uppträdande. Tant Vajna placerade mig vid ett litet bord, ursäktade sig och gick ut. Jag såg mig omkring. Detta var maken till mitt vardagsrum, bara det att väggarna inte var ljusblåa utan ljusröda, och utanför verandan var där inget hav utan ett lågt stängsel, som skilde gården ifrån gatan. Tant Vajna återvände med en bricka och ställde framför mig en kopp kokt grädde samt ett fat rostat bröd.Мы вошли на хозяйскую половину. Я изо всех сил старался держаться, как подобает, хотя как именно подобает, я представлял себе довольно смутно. Тетя Вайна усадила меня за столик, извинилась и вышла. Я огляделся. Это была точная копия моей гостинной, только стены были не голубые, а розовые, и за верандой было не море, а низкая ограда, отделяющая дворик от улицы. Тетя Вайна вернулась с подносом и поставила передо мной чашку с топлеными сливками и тарелочку с гренками.
„Vet ni vad, jag skall också äta litet frukost“, sade hon. „Min läkare har rekommenderat mig att överhuvudtaget inte äta frukost och i varje fall inte kokt grädde, men vi är så vana vid det … Det var alltid generalöverstens älsklingsfrukost. Och ni vet, jag går in för att bara ta emot män som inneboende, den käre Amad förstår mig så väl. Han förstår, att jag behöver det — åtminstone sitta så här emellanåt, som ni och jag nu sitter med en kopp kokt grädde … “- Вы знаете, я тоже позавтракаю, - сказала она. - Мой врач не рекомендует мне завтракать вообще и, уж во всяком случае, топлеными сливками, но мы так привыкли. Это любимый завтрак генерал-полковника. И вы знаете, я стараюсь брать только постояльцев мужчин, этот милый Амад хорошо понимает меня. Он понимает, как это нужно мне - хоть изредка посидеть вот так, как мы сидим сейчас с вами за чашечкой топленых сливок…
„Er grädde är utomordentligt god“, anmärkte jag tämligen uppriktigt.- Ваши сливки изумительно хороши, - заметил я довольно искренне.
„Ack, Ivan!“- Ах, Иван!
Tant Vajna ställde ifrån sig koppen och slog ihop händerna.Тетя Вайна поставила чашку и слегка всплеснула руками.
„Det sade ni nästan så, som generalöversten … Och så märkvärdigt, ni till och med liknar honom. Det var bara det, att hans ansikte var litet smalare, och han åt alltid frukost i uniform … “- Ведь вы сказали это почти Так же, как генерал-полковник... и как странно, вы даже похожи на него. только лицо у него было немного уже, и Он завтракал всегда в мундире...
„Nej“, sade jag beklagande, „uniform har jag ingen.“- Да, - сказал я с сожалением. - Мундира у меня нет.
„Men en gång hade ni visst!“ sade hon och hötte skälmaktigt med fingret. „Det ser jag minsann. Ack, så meningslöst! Nuförtiden tvingas folk vara besvärade för sitt militära förflutna. Så dumt det är, inte sant? Men hållningen förråder dem, helt och hållet den säregna, manliga hållningen. Den kan man inte dölja, Ivan.“- Но ведь был когда-то! - Сказала она, лукаво грозя мне пальчиком. - Я ведь вижу. Ах, как это бессмысленно! Люди теперь вынуждены стесняться своего военного прошлого. Как это глупо, не правда ли? Но их всегда выдает выправка, совершенно особенная мужестве
Jag gjorde en snirklad, obestämd handrörelse och sade „Hm, ja“, mens jag tog en skiva rostat bröd.Я сделал сложный неопределенный жест и, сказавши: "М-да", взял гренок.
„Så absurt allt detta är, inte sant?“ fortsatte tant Vajna livligt. „Hur kan man blanda ihop så olikartade begrepp som krig och armé? Vi avskyr alla kriget. Kriget är något förfärligt. Min mor brukade berätta om det för mig; hon var bara en liten flicka då, men mindes allt: plötsligt kommer det soldater, grova, främmande, de talar ett främmande språk, de rapar, officerarna beter sig så ohyvlat och okultiverat, skrattar högt, förnärmar husorna, de luktar — ursäkta — och så det absurda utegångsförbudet … Men det där är ju kriget! Det förtjänar att fördömas på alla sätt! Men med armén är det en helt annan sak. Ni vet, Ivan, ni kommer säkert ihåg den tavlan: trupper, bataljonsvis uppställda, linjernas stränghet, de manliga ansiktena nedanom hjälmarna, vapnen glänser, axelklaffarna glimmar, och sedan åker befälhavaren i en särskild militärbil längs fronten, hälsar, och bataljonerna svarar hörsamt och korthugget som en man!“- Как все это нелепо, не правда ли? - С живостью продолжала тетя Вайна. - Как можно смешивать такие разнородные понятия - война и армия? Мы все ненавидим войну. Война - это ужасно. Моя мать рассказывала мне, она была тогда девочкой, но все помнит: вдруг приходят солдаты, грубые, чужие, говорят на чужом языке, отрыгиваются, офицеры так бесцеремонны и так некультурны, громко хохочут, обижают горничных, простите, пахнут, и этот бессмысленный комендантский час... Но ведь это война! Она достойна всяческого осуждения! И совсем иное дело - армия. Вы знаете, Иван, вы должны помнить эту картину: войска, выстроенные побатальонно, строгость линий, мужественные лица под касками, оружие блестит, аксельбанты сверкают, а потом командующий на специальной военной машине объезжает фронт, здоровается, и батальоны отвечают послушно и кратко, как один человек!
„Utan tvivel“, sade jag. „Utan tvivel har det imponerat på många.“- Несомненно, - сказал я. - Несомненно, это многих впечатляло.
„Ja, och så många! Här har vi alltid brukat säga, att vi absolut måste avrusta, men får man verkligen tillintetgöra armén? Denna manlighetens sista tillflykt i vår tid av allmän moralisk upplösning. Det är vanvettigt, det är löjligt — en stat utan armé … “- Да! И очень многих! У нас всегда говорили, что надо непременно разоружаться, но разве можно уничтожать армию? это последнее прибежище мужества в наше время повсеместного падения нравов. это дико, это Смешно - государство без армии...
„Ja, löjligt“, instämde jag. „Ni tror det inte, men ända sedan pakten undertecknades har jag inte upphört med att le.“- Смешно, - согласился я. - Вы не поверите, но с самого подписания пакта я не перестаю улыбаться.
„Ja, jag förstår er“, sade tant Vajna. „Vi kan inget mer göra. Det återstår oss bara att le sarkastiskt. Generalöverste Thoor“, hon tog fram en liten näsduk, „han dog också med ett sarkastiskt leende på läpparna … “- Да, я понимаю вас, - сказала тетя Вайна. - Нам больше ничего не осталось делать. Нам осталось только саркостически улыбаться. Генерал-полковник Туур, - она достала платочек, - он так и умер с саркастической усмешкой на устах…
Hon rusade ystert ut i rummet intill och hämtade ett tungt, gammalmodigt fotoalbum. Jag tittade strax på klockan, men tant Vajna skänkte inte detta någon uppmärksamhet, och sedan hon hade satt sig vid sidan om mig, slog hon opp första sidan i albumet.Она резво выбежала в соседнюю комнату и принесла тяжелый старомодный фотоальбом. Я сейчас же поглядел на часы, но тетя Вайна не обратила на это внимания и, усевшись рядом, раскрыла альбом на самой первой странице.
„Här är generalöversten.“- Вот генерал-полковник.
Generalöversten var en örn. Han hade ett smalt, benigt ansikte och klara ögon. Hans långa kropp var översållad med ordnar. Den största utmärkelsen var en månguddig, lagerkransad stjärna, som gnistrade i blindtarmstrakten. I vänstra handen höll han handskar, och den högra vilade på dolkfästet. En hög krage med guldstickningar stöttade underkäken.Генерал-полковник был орел. У него было узкое костистое лицо и прозрачные глаза. Его длинное тело усеивали ордена. Самый большой орден в виде многоконечной звезды, обрамленной лавровым венком, сверкал в районе аппендикса. В левой руке генерал сжимал перчатки, а правая покоилась на рукоятке кортика. Высокий воротник с золотым шитьем подпирал нижнюю челюсть.
„Och det här är generalöversten på manöver.“- А это генерал-полковник на маневрах.
Även här var generalöversten en örn. Han lutade sig över en karta, som låg utbredd över frontpansaret på en gigantisk stridsvagn, mens han gav sina officerare anvisningar. På larvfötternas form och på observationstornets slickade konturer kände jag igen den tunga stormstridsvagnen Mammut, som var avsedd att betvinga atomstridszonen, men som numera framgångsrikt begagnades av djuphavsdykare.Генерал-полковник и здесь был орел. Он давал указания своим офицерам, склонившимся над картой, развернутой на лобовой броне гигантского танка. По форме треков и по зализанным очертаниям смотровой башни я узнал тяжелый штурмовой танк "мамонт", предназначенный для преодоления зоны атомных ударов, а ныне успешно используемый глубоководниками.
„Och det här är generalöversten på sin femtiårsdag.“- А это генерал-полковник в день своего пятидесятилетия.
Generalöversten var även här en örn. Han stod vid ett dukat bord med champagneglas i hand och åhörde ett skåltal till sin ära. Fotografiets nedre vänstra hörn intogs av en eroderad flintskalle med återsken av elektriskt ljus; vid generalens sida satt där en mycket ung och mycket söt tant Vajna och mönstrade honom hänryckt. Jag försökte förstulet trevande bedöma albumets tjocklek.Генерал-полковник был орлом и здесь. Он стоял у накрытого стола с бокалом в руке и слушал тост в свою честь. Нижний левый угол фотографии занимала размытая лысина с электрическим бликом, а рядом с генералом, восхищенно глядя на него снизу вверх, сидела очень молодая и очень миловидная тетя Вайна. Я попробовал украдкой определить на ощупь толщину альбома.
„Och det här är generalöversten på semester.“- А это генерал-полковник на отдыхе.
Till och med på semester förblev generalöversten en örn. Han stod bredbent på stranden i tigerrandiga badbyxor och betraktade genom en fältkikare den disiga synranden. Vid hans fötter kravlade där i sanden ett naket tre- eller fyraårs barn. Generalen var senig och muskulös; det rostade brödet och grädden hade inte fördärvat hans figur. Jag tog mig för att ljudligt dra opp klockan.Даже на отдыхе генерал-полковник оставался орлом. Широко расставив ноги, он стоял на пляже в тигровых плавках и рассматривал в полевой бинокль туманный горизонт. У его ног копошился в песке голый ребенок трех или четырех лет. Генерал был жилист и мускулист, гренки и сливки не портили его фигуру. Я принялся шумно заводить часы.
„Och det här … “ började tant Vajna, mens hon vände blad, men in i vardagsrummet trädde där utan att knacka en kortvuxen, kraftig man, vars ansikte och särskilt klädedräkten föreföll mig ovanligt bekanta.- А это... - Начала тетя Вайна, переворачивая страницу, но тут в гостинную без стука вошел невысокий полный человек, лицо и особенно одежда которого показалась мне необычайно знакомыми.
„Godmorgon“, sade han och lade det släta, leende ansiktet på sned.- Доброе утро, - произнес он, слегка склонив набок гладкое улыбающееся лицо.
Det var tulltjänstemannen ifrån tidigare på dagen alltjämt i samma vita uniform med silverknappar och med silversnoddar på axlarna.Это был давешний таможенник все в том же белом мундире с серебряными пуговицами и серебряными шнурами на плечах.
„Ack, Peti!“ sade tant Vajna. „Har du redan kommit? Det här är Ivan … Ivan, det här är Peti, en vän till familjen.“- Ах, Пети! - Сказала тетя Вайна. Ты уже пришел? Познакомься, пожалуйста, это Иван... Иван, это Пети, друг нашего дома.
Tullaren vände sig emot mig utan att känna igen mig, lutade lätt på huvudet och smällde med klackarna. Tant Vajna lade över albumet i mitt knä och reste sig.Таможенник повернулся ко мне, не узнавая, коротко наклонил голову и щелкнул каблуками. Тетя Вайна переложила альбом ко мне на колени и поднялась.
„Sätt dig, Peti“, sade hon, „jag skall hämta grädde åt dig.“- Садись, Пети, - сказала она, - я принесу тебе сливок.
„Ni kanske är intresserad?“ förfrågade jag mig strax och lade över fotoalbumet ifrån mitt eget knä till tulltjänstemannens. „Här är generalöverste Thoor. Där är han.“- Не желаете ли поинтересоваться? - сейчас же Осведомился я, перекладывая альбом со своих колен на колени таможенника. - Вот это генерал-полковник Туур. это Он просто так.
(I tulltjänstemannens ögon framträdde där ett underligt uttryck.)(в глазах таможенника появилось странное выражение.)
„Och här är generalöversten på manöver. Ser ni? Och detta … “А Вот здесь генерал-полковник на маневрах. Видите? А Вот здесь...
„Tack skall ni ha“, avbröt tullaren. „Ansträng er inte, för … “- Благодарю вас, - отрывисто сказал таможенник. - Не утруждайтесь, потому что...
Tant Vajna återvände med rostat bröd och grädde. Redan på tröskelen sade hon:Вернулась с гренками и сливками тетя Вайна. Еще с порога она сказала:
„Så trevligt att få se en man i uniform, inte sant, Ivan?“- Как приятно видеть человека в мундире, Не правда ли, Иван?
Hon ställde brickan på det lilla bordet.Она поставила поднос на столик.
„Peti, du är tidig i dag. Har det hänt något? Härligt väder det är i dag, vilken sol … “- Пети, ты сегодня рано. что-нибудь случилось? Прекрасная сегодня погода, такое солнце...
Petis grädde hälldes opp i en särskild kopp, varuppå prunkade monogrammet »T« prytt med fyra små stjärnor.Сливки для Пети были налиты в особенную чашку, на которой красовался вензиль "Т", осененный четырьмя звездочками.
„Det regnade i natt, och jag vaknade; det betyder, att det var molnigt“, fortfor tant Vajna. „Men nu, ser ni, inte ett moln … Påtår, Ivan?“- Ночью шел дождь, я просыпалась, значит, были тучи, - продолжала тетя Вайна. - А сейчас, взгляните, ни одного облачка... Еще чашечку, Иван?
Jag reste mig.Я встал.
„Tack skall ni ha, jag är mätt. Jag går nu, med er tillåtelse. Jag har ett sammanträffande i affärer.“- Благодарю вас, я сыт. Позвольте мне откланяться. у меня деловое свидание.
När jag varsamt stängde dörren om mig, fick jag höra änkan säga: „Tycker du inte, han är förvånansvärt lik stabsmajor Paul? … “Осторожно закрывая за собой дверь, я услыхал, как вдова сказала: "Ты не находишь, что он удивительно похож на штаб-майора Пола?.."
I sovrummet packade jag opp resväskan, lade in kläderna i väggskåpet och ringde på nytt Riemaier. Åter var där ingen, som svarade. Då satte jag mig vid skrivbordet i arbetsrummet och började undersöka lådorna. I en av lådorna upptäckte jag en reseskrivmaskin, i en annan brevpapper och en tom flaska, som hade innehållit smörjolja för arytmiska motorer. De övriga lådorna var tomma, såvida man inte räknar en bunt skrynkliga kvitton, några obrukbara reservoarpennor och några vårdslöst ihopvikta lappar, som var överklottrade med söta små ansikten. Jag vek ut en av lapparna. Synbarligen var det kladden till ett telegram. »Green dött hos fiskare mottag kroppen söndag beklagar sorgen Huger Martha pojkarna.« Jag läste två gånger igenom det skrivna, vände på lappen, studerade ansiktena och läste en tredje gång igenom texten. Uppenbarligen föll det inte Huger och Martha in, att normala människor, som överbringar ett dödsbud, först och främst talar om av vad eller hur, människan har dött, och inte hos vem, hon har dött. Jag skulle ha skrivit: »Green drunknat på fisketur«. Troligen i drucket tillstånd. Förresten, vad hade jag nu för adress?В спальне я распаковал чемодан и переложил одежду в стенной шкаф, и снова позвонил Римайеру. К телефону опять никто не подошел. Тогда я сел за стол в кабинете и принялся исследовать ящики. В одном из ящиков обнаружилась портативная пишущая машинка, в другом - почтовый набор и пустая бутылка из-под смазки для аритмических двигателей. Остальные ящики были пусты, если не считать пачки смятых квитанций, испорченной авторучки и небрежно сложенного листка, разрисованного рожицами. Я развернул листок. Видимо, это был черновик телеграммы. "Грин умер у рыбарей получай тело воскресенье соболезнуем Хугер Марта мальчики". Я дважды прочел написанное, перевернул листок, изучил рожицы и прочел в третий раз. Видимо, Хугеру и Марте было невдомек, что нормальные люди, сообщая о смерти, говорят в первую очередь, отчего и как умер человек, а не у кого он там умер. Я бы написал: "Грин утонул во время рыбной ловли". В пьяном виде, вероятно. Кстати, какой у меня теперь адрес?
Jag återvände till hallen. Vid dörren till värdinnans sida satt där en liten gosse i kortbyxor på huk. Han höll ett långt, silverfärgat rör tryckt under armen; frustande och flåsande nystade han hastigt opp en snörhärva. Jag gick fram till honom och sade:Я вернулся в холл. У двери в хозяйскую половину сидел на корточках худенький мальчик в коротких штанишках. Зажав под мышкой длинную серебристую трубку, он, сопя и пыхтя, торопливо разматывал клубок бечевки. Я подошел к нему и сказал:
„Hej.“- Привет.
Min reaktionsförmåga är inte vad den har varit, men likväl hann jag ducka. En lång, svart stråle sköt förbi mig ovanom örat och slog i väggen. Jag tittade förvånat på den lille pojken, och han tittade på mig; han låg på sidan och hade ställt röret framför sig. Hans ansikte var vått, munnen öppen och förvriden. Jag betraktade väggen. Nerför väggen rann där något. Jag tittade på nytt på pojken. Han reste sig långsamt utan att släppa röret.Реакция у меня не та, что прежде, но все-таки я успел увернуться. Длинная черная струя пролетела у меня над ухом и плюхнулась в стену. Я изумленно глядел на мальчишку, а он глядел на меня, лежа на боку и выставив перед собой свою трубку. Лицо его было мокрое, рот открыт и перекошен. Я оглянулся на стену. По стене текло. Я снова посмотрел на мальчика. Он медленно поднимался, не опуская трубки.
„Du är litet nervös, du, broder“, yttrade jag.- Что-то ты, брат, нервный, - произнес я.
„Stå ni, där ni står“, sade pojken hest. „Jag har inte nämnt er vid namn.“- Вы стойте, где стоите, - хрипло сказал мальчик. - Я вашего имени не называл.
„Men varför det, då“, sade jag. „Du har ju inte sagt ditt eget iheller men beskjuter mig som om jag vore en annan fågelskrämma.“- Да уж куда там, - сказал я. - Ты и своего не называл, а палишь в меня, как в чучело.
„Stå ni, där ni står“, upprepade pojken. „Och rör er inte.“- Вы стойте, где стоите, - повторил мальчик. - И не двигайтесь.
Han ryggade tillbaka och mumlade med tungvrickande fart:Он попятился и вдруг забормотал скороговоркой:
„Gå bort ifrån mitt hår, gå bort ifrån mina ben, gå bort ifrån mitt kött … “- Уйди от волос моих, уйди от костей моих, уйди от мяса моего...
„Det kan jag inte“, sade jag. Jag ansträngde mig att förstå, om han lekte eller verkligen var rädd för mig.- Не могу, - сказал я. Я все старался понять, играет он или действительно меня боится.
„Varför inte?“ frågade pojken tafatt. „Jag säger allt så, som det skall sägas.“- Почему? - Растерянно Спросил мальчик. - я все говорю, как надо.
„Jag kan inte gå min väg utan att röra mig“, förklarade jag. „Och stående, där jag står.“- Я не могу уйти, не двигаясь, - объяснил я. - И стою, где стоял.
Han gapade litet igen.Рот у него снова приоткрылся.
„Huger“, sade han osäkert. „Jag säger dig, Huger: vik hädan!“- Хугер, - сказал он неуверенно. - Говорю тебе, Хугер: сгинь!
„Varför Huger?“ förundrade jag mig. „Du förväxlar mig med någon. Jag heter inte Huger. Jag heter Ivan.“- Почему Хугер? - Удивился я. - ты меня С кем-то путаешь. я Не Хугер, я Иван.
Då slöt gossen plötsligt ögonen och gick emot mig med nerböjt huvud samt röret sänkt framför sig.Тогда мальчик вдруг закрыл глаза и пошел на меня, наклонив голову и выставив перед собой свою трубку.
„Jag ger mig“, meddelade jag. „Skjut inte.“- Я сдаюсь, - предупредил я. - Смотри не выпали.
När röret hade stött mig i livet, släppte han det, lät armarna falla och blev liksom helt slapp. Jag böjde mig ner och skådade honom i ansiktet. Nu var han röd. Jag plockade opp röret. Det var något slags leksakskulsprutepistol med bekvämt räfflad kolv och en platt, rätvinklig liten behållare undertill som magasin.Когда трубка уперлась мне в живот, он выронил ее и, опустив руки, весь как-то обмяк. Я наклонился и заглянул ему в лицо. Теперь он был красный. Я поднял трубку. Это было что-то вроде игрушечного автомата - с удобной рефленой рукояткой и с плоским прямоугольным баллончиком, который вставлялся снизу, как магазин.
„Vad är detta för en tingest?“ frågade jag.-Что это за штука? - Спросил я.
„En fettspruta“, sade han buttert, „ge mig den.“- Ляпник, - сказал он угрюмо. - Дайте сюда.
Jag gav honom leksaken igen.Я отдал ему игрушку.
„En fettspruta“, sade jag. „Som vräker ur sig smörja, förstås. Men tänk, om du hade träffat mig?“- Ляпник, - сказал я. - Которым, значит, ляпают. А если бы ты в меня попал?
Jag betraktade väggen.Я посмотрел на стену.
„Skulle det vara nödvändigt, nu går det inte bort på länge, man måste byta ut hela väggen.“- Надо же, теперь это за год не отмыть, придется стену менять.
Pojken mönstrade mig misstroget.Мальчик недоверчиво посмотрел на меня снизу вверх.
„Det är ju bara mölleröra“,[Not] sade han.- Это же ляпа, - сказал он.
„Jaså! Och jag, som trodde, det var lemonad.“- Да? А я-то думал - лимонад.
Hans ansikte hade äntligen återtagit sin normala färg och röjde sin likhet med generalöverste Thoors manliga drag.Лицо его приобрело, наконец, нормальную окраску и обнаружило определенное сходство с мужественными чертами генерал-полковника Туура.
„Nej då“, sade han. „Det är mölleröra.“- Да нет, - сказал он. - Это ляпа.
„Nå?“- Ну?
„Det torkar.“- Она высохнет.
„Och så har det till slut helt och hållet försvunnit?“-И Тогда уже все окончательно пропало?
„Ja. Där blir ingenting kvar.“- Да нет же. просто Ничего Не останется.
„Hm“, sade jag misstroget. „Tja, det vet väl du. Vi får väl hoppas på det bästa. Jag är i alla fall glad, att det är på väggen, som där ingenting blir kvar, och inte i synen på mig. Vad heter du?“- Гм, - сказал я с сомнением. - Впрочем, тебе виднее. Будем надеяться на лучшее. Но я все-таки очень рад, что ничего не останется на стене, а не на моей физиономии. Как тебя зовут?
„Siegfried“, sade pojken.- Зигфрид, - сказал мальчик.
„Men när du har tänkt efter lite?“- А подумавши?
Han såg på mig.Он посмотрел на меня.
„Lucifer.“- Люцифер.
„Lucifer“, sade jag. „Belial. Astarot. Belsebub. Och Asriel. Har du inget litet kortare? Det är mycket obehagligt att behöva kalla på Lucifer, om man behöver hjälp.“- Люцифер, - сказал я. - Велиал. Астарет. Вельзевул и Азраил. А покороче у тебя ничего нет? Очень неудобно звать на помощь человека по имени Люцифер.
„Dörrarna är ju stängda“, sade han och ryggade ett steg tillbaka.- Двери же закрыты, - сказал он и отступил на шаг.
Hans ansikte bleknade på nytt.Лицо его снова побледнело.
„Nå, vad är det med det, då?“- Ну и что?
Han svarade inte utan började på nytt rygga tillbaka, stödde ryggen emot väggen och tryckt emot den gick han sidledes utan att ta ögonen ifrån mig. Jag förstod till slut, att han tog mig för endera tjuv eller mördare och ville ta till flykten; men varför kallade han inte på hjälp och varför sprang han inte in i sin mors rum utan smög sig förbi dörren och fortsatte smyga sig längs väggen fram till ytterdörren?Он не ответил и снова начал пятиться, уперся спиной в стену и пошел боком, прижимаясь к ней и не сводя с меня глаз. Я понял, наконец, что он принял меня то ли за вора, то ли за убийцу и хочет удрать, но почему-то он не звал на помощь и почему-то не заскочил в комнату матери, а прокрался мимо двери и продолжал красться вдоль стены к выходу из дома.
„Siegfried“, sade jag. „Siegfried-Lucifer, din eländige fegis. Vem tar du mig för?“- Зигфрид, - сказал я. - Зигфрид-Люцифер, ты ужасный трус. За кого ты меня принимаешь?
Jag rörde mig med avsikt inte ur fläcken utan vände mig bara efter honom.Я нарочно не двигался с места и только поворачивался вслед за ним.
„Jag är er nye inneboende, din mor har hällt i mig grädde och fodrat mig med rostat bröd, du har nästan smort ner mig och nu är du själv rädd för mig. Det är jag, som borde vara rädd för dig.“-Я ваш новый жилец, твоя мама напоила меня сливками и накормила меня гренками, А ты чуть Не заляпа
Detta påminde alltsammans om en viss scen på internatet i Anjudin, när man förde till mig just en sådan gosse, som var son till någon sprätthök. För Sören, var jag då verkligen så till den grad lik en gangster?Все это очень напоминало одну сцену в Аньюдинском интернате, когда мне привезли почти такого же мальчика, сына хлыста. Елки-палки, неужели я до такой степени похож на гангстера?
„Du liknar myskråttan Tjutjundra“, sade jag, „som grät hela livet, för att hon inte hade mod nog att gå tvärsöver golvet. Din näsa har blivit ljusblå av rädsla, dina öron har blivit kalla, du har blivit våt i byxorna och du lämnar en liten bäck efter dig … “- Ты похож на мускусную крысу чучундру, - сказал я, - которая всю свою жизнь плакала, потому что у нее не хватало духу выйти на середину комнаты. У тебя от страха стал голубой нос, уши сделались холодными, а штанишки - мокрыми, и ты оставляешь за собой ручей.
Vid sådana tillfällen gör det detsamma, vad man säger. Det viktiga är att tala lugnt och inte göra några häftiga rörelser. Hans uppsyn hade inte ändrats, men när jag nämnde bäcken, sneglade han däråt för att se efter. Bara en sekund. Därpå tog han ett språng emot ytterdörren, tryckte sig intill den, ryckte i reglen och störtade ut på gården, så att man bara skymtade sandalernas smutsiga sulor. Jag följde efter honom ut.В таких случаях абсолютно все равно, что говорить. Важно говорить спокойно и не делать резких движений. Выражение его лица не менялось, но когда я сказал о ручейке, он на секунду скосил глаза, чтобы посмотреть. Всего на секунду. Затем он прыгнул к выходной двери, забился возле нее, дергая засов, и вылетел во двор - только мелькнули грязные подошвы сандалий. Я вышел за ним.
Han stod ibland syrenbuskarna, så att jag bara kunde se hans bleka ansikte. Likt en flyende katt hade han stannat till ett ögonblick för att se sig om över axlen.Он стоял в кустах сирени, так что мне видно было только его бледное лицо. Словно удирающая кошка остановилась на миг, чтобы поглядеть через плечо.
„Nå, då säger vi det“, sade jag. „Var så snäll och förklara för mig, vad jag skall göra. Jag måste meddela dem därhemma min nya adress. Adressen till just detta hus. Huset, jag nu bor i.“- Ну ладно, - сказал я. - Объясни мне, пожалуйста, что я должен делать. Мне надо сообщить домой свой новый адрес. Адрес вот этого самого дома. Дома, в котором я теперь живу.
Han glodde tigande på mig.Он молча смотрел на меня.
„Det är inte lägligt för mig att gå in till din mor. För det första har hon en gäst, för det andra … “- К твоей маме мне идти неудобно. Во-первых, у нее гости, а во-вторых...
„Andra Förstadsgatan sjuttiåtta“, sade han.- Вторая Пригородная, семьдесят восемь, - сказал он.
Jag satte mig långsamt ner på yttertrappan. Där var styvt en meter emellan oss.Я не торопясь уселся на крыльце. Между нами было метров десять.
„Där fick du rösten tillbaka!“ sade jag förtroligt. „Liksom en av mina bekanta, som är barkypare från Mirza-Tjarle.“- Ну и голосок у тебя! - Сказал я доверительно. - Как у моего знакомого бармена из Мирза-Чарле.
„När kom ni hit?“ frågade han.- Когда вы приехали? - Спросил он.
„Tja … “ Jag såg på klockan. „För närmare halvannan timme sedan.“- Да вот... - я посмотрел на часы. - Часа полтора назад.
„Här bodde en före er“, sade han och vände bort blicken. „En skitgubbe. Han gav mig badbyxor, randiga; jag gick och badade, men i vattnet löstes de opp.“- Тут до вас жил один, - сказал он и стал глядеть в сторону. - Дрянь-человек. Подарил мне плавки, полосатые, я полез купаться, а они в воде растаяли.
„Oj-oj-oj då!“ sade jag. „Det låter snarare som någon sorts vidunder än som en människa. Honom borde man ha dränkt i mölleröra.“- Ай-яй-яй! - Сказал я. - Это же чудовище какое-то, а не человек. Его надо было утопить в ляпе.
„Det kunde jag inte“, sade pojken. „Jag skulle det, men då hade han redan rest sin väg.“- Я не успел, - сказал мальчик. - Я хотел, да он уже уехал.
„Var det självaste Huger?“ frågade jag. „Med Martha och pojkarna?“- Это тот самый Хугер? - Спросил я. - С Мартой и мальчиками?
„Nej. Var har ni fått det ifrån? Det var först senare, som Huger bodde här.“- Нет. Откуда вы взяли? Хугер уже Потом жил.
„Var han också en skitgubbe?“- Тоже дрянь-человек?
Han svarade inte. Jag lutade mig med ryggen emot väggen och började titta ut på gatan. Ryckvis krypkörde där ut igenom porten mitt emot en bil; den körde fram och tillbaka, vände, rusade motorn och rullade åstad. Strax jagade en annan likadan bil efter den. Där luktade aromatiskt av bensin. Därpå kom den ena bilen efter den andra, så att det rentav flimrade för ögonen. På himmelen dök några helikoptrar opp. Det var så kallade bullerfria helikoptrar. Men de flög rätt så lågt, och mens de flög över, var det svårt att samtala. Pojken hade förresten, såsom det föreföll, inte för avsikt att föra något samtal. Han hade heller inte för avsikt att gå ut. Han hade något för sig i buskarna med sin fettspruta och kastade emellanåt ett öga på mig. Måtte han inte spruta på mig därifrån, tänkte jag. Helikoptrarna bara flög och flög, bilarna bara körde och körde, så att det verkade, som om alla femtontusen personbilarna rullade in på Andra Förstadsgatan, och som om alla femhundra helikoptrarna förblivit svävande över hus nummer sjuttioåtta. Det pågick ett tiotal minuter, och pojken upphörde helt att skänka mig någon uppmärksamhet; jag satt och tänkte på vilka frågor, jag skulle ställa Riemaier. Sedan blev allt som förut; gatan tömdes, bensinosen förflyktigades och himmelen klarnade.Он не ответил. Я привалился спиной к стене и стал смотреть на улицу. Из ворот напротив выполз автомобиль, поерзал, разворачиваясь, взревел двигателем и укатил. Сейчас же вслед за ним промчался еще один такой же автомобиль. Запахло ароматическим бензином. Потом автомобили пошли один за другим, у меня даже запестрело в глазах. В небе появилось несколько вертолетов. Это были так называемые бесшумные вертолеты. Но они летели довольно низко, и, пока они летели, разговаривать было трудно. Впрочем, мальчик разговаривать, по-видимому, не собирался. Не собирался он и выходить. Он что-то делал в кустах со своим ляпником и время от времени поглядывал на меня. Не ляпнул бы он в меня оттуда, подумал я. Вертолеты все шли и шли, и машины все мчались и мчались, и казалось будто все пятнадцать тысяч легковых автомобилей выкатились на вторую пригородную, и все пятьсот вертолетов повисли над домом семьдесят восемь. Это продолжалось минут десять, мальчишка совсем перестал обращать на меня внимание, а я сидел и думал, какие вопросы придется задать Римайеру. Затем все стало, как прежде: улица опустела, запах бензина рассеялся, в небе стало чисто.
„Var blev alla av på en gång?“ frågade jag.- Куда это они все сразу? - Спросил я.
Pojken prasslade i buskarna.Мальчик пошуршал в кустах.
„Vet inte ni det?“- А вы что, Не знаете? - сказал он.
„Hur skulle jag kunna veta det?“- Откуда же мне знать?
„Och jag vet inte heller, hur ni kan veta det. Hur ni kan veta något om Huger … “- А я Не знаю - откуда. Хугера-то вы Откуда-то знаете...
„Om Huger … “ sade jag. „Huger känner jag till helt och hållet av en tillfällighet. Men om er vet jag ingenting. Hur ni lever här, vad ni sysslar med … Vad är det, du har för dig nu?“- Хугера... - сказал я. - Хугера я знаю совершенно случайно. А про вас Ничего Не знаю. как вы тут живете, чем занимаетесь... Вот что ты там сейчас делаешь?
„Säkringen har gått sönder.“- Предохранитель испортился.
„Kom då här med den, så lagar jag den. Varför är du så rädd för mig? Liknar jag någon skitgubbe?“- Так давай его сюда, я починю. Чего ты меня Так боишься? я похож на какого-нибудь дрянь-человека?
„De har kört på arbete allesamman“, sade pojken.- Они все на работу поехали, - сказал мальчик.
„Det är sent, arbetet börjar här. Det är redan dags att äta middag, och här går man först nu till arbetet … Vet du, var hotell Olympic ligger?“- Поздно у вас работа начинается. Уже обедать пора, а вы еще только на работу идете... Ты знаешь, где отель "Олимпик"?
„Det är klart, jag vet det.“- Знаю, конечно.
„Visar du mig vägen dit?“- Проводишь меня?
Pojken dröjde med svaret.Мальчик помедлил.
„Nej“, sade han.- Нет, - сказал он.
„Varför inte?“- Почему?
„Skolan slutar snart. Då måste jag gå hem.“- Сейчас школа кончается. мне надо домой идти.
„Jaså, på det viset!“ sade jag. „Det betyder, att du skolkar? Eller, som vi brukade säga, du skubbar? Och i vilken klass går du?“- Ах, вот оно что! - Сказал я. - Ты, значит, филонишь? Или, как у нас говорили, мотаешь?.. И в каком же ты классе?
„Tredje.“- В третьем.
„Jag har också gått i tredje en gång i tiden.“- Я тоже Когда-то учился в третьем.
Han stack fram ur buskarna.Он высунулся из кустов.
„Och sedan?“- А потом?
„Sedan gick jag i fjärde.“- А Потом в четвертом.
Jag reste mig.Я поднялся.
„Jaha. Du vill inte tala med mig, du vill inte visa mig vägen och du är våt i byxorna, så nu går jag in till mig. Vad glor du på? Du vill inte ens tala om för mig, vad du heter … “- Ну ладно. Разговаривать со мной ты Не хочешь, проводить меня ты Не хочешь, штанишки у тебя мокрые, пойду я К себе. Ну, что смотришь? даже Не хочешь мне сказать, как тебя зовут...
Han glodde tigande på mig och andades igenom munnen. Jag gick fram till honom. Den krämfärgade tamburen var fördärvad, och, såsom det föreföll mig, oåterkalleligen. Den stora kolsvarta fläcken på väggen hade inte en tanke på att torka bort. Någon skall få på pälsen i dag, tänkte jag. Jag kom till att trampa på snörhärvan. Jag tog opp den. Snörets ena ände var fästad i värdinnans dörrhandtag. Jaså, tänkte jag, vi förstår oss på sådant med. Jag knöt opp snöret och stoppade härvan i fickan.Он молча глядел на меня и дышал через рот. Я пошел к себе. Кремовый холл был обезображен, как мне показалось, необратимо. Огромная угольно-черная клякса на стене не собиралась высыхать. Кому-то сегодня влетит, подумал я. Под ноги мне попался клубок бечевки. Я поднял его. Конец бечевки был привязан к ручке двери в хозяйскую половину. Так, подумал я, это мы тоже понимаем. Я отвязал бечевку и сунул клубок в карман.
I arbetsrummet tog jag fram ett blankt papper ur skrivbordslådan och uppställde ett telegram till Marija: »Lyckligt ankommen. Andra Förstadsgatan sjuttioåtta. Jag kysser dig. Ivan.« I vägvisaren fann jag numret till telegrafexpeditionen, ringde in telegrammet och ringde sedan på nytt opp Riemaier. Riemaier svarade inte nu heller. Då tog jag på kavajen, såg mig i spegelen, räknade mina pengar och skulle just gå ut, när jag märkte, att dörren till vardagsrummet stod på glänt och ett öga kikade genom springan. Jag hade förstås ingenting märkt. Jag granskade uppmärksamt min kostym framifrån, begav mig till badrummet och visslande ägnade jag en stund åt att dammsuga mig själv. När jag kom tillbaka till arbetsrummet, försvann ögonblickligen det slokörade huvud, som hade stuckit in igenom den halvöppna dörren; bara fettsprutans silverfärgade rör stack fortfarande fram. Sittande i fåtöljen öppnade jag och stängde i tur och ordning alla tolv skrivbordslådorna inberäknat lönnfacken; först därefter sneglade jag på nytt emot dörren. Pojken stod på tröskelen.В кабинете я достал из стола чистый лист бумаги и составил телеграмму Марии: "Прибыл благополучно вторая Пригородная семьдесят восемь целую Иван". В путеводителе я нашел телефон бюро обслуживания, передал телеграмму и снова позвонил Римайеру. И снова Римайер не отозвался. Тогда я надел пиджак, посмотрел в зеркало, пересчитал деньги и собрался уже выходить, как заметил, что дверь в гостинную приоткрыта и в щель смотрит глаз. Я, конечно, ничего не заметил. Я внимательно оглядел свой костюм спереди, вернулся в ванную и некоторое время, посвистывая, чистил себя пылесосом. Когда я вернулся в кабинет, лопоухая голова, просунутая в полуоткрытую дверь, моментально скрылась - осталась торчать только себристая трубка ляпника. Усевшись в кресло, я по очереди открыл и закрыл все двенадцать ящиков стола включая потайные, и только тогда снова поглядел на дверь. Мальчик стоял на пороге.
„Jag heter Len“, meddelade han.- Меня зовут Лэн, - сообщил он.
„Hej på dig, Len“, sade jag förstrött. „Jag heter Ivan. Kom in. Jag har faktiskt redan bestämt mig för att äta middag. Har du ätit middag än?“- Приветствую тебя, Лэн, - сказал я рассеянно. - Меня зовут Иван. Заходи. Правда, я уже собрался обедать. Ты еще не обедал сегодня?
„Nä.“- Нет.
„Det var bra. Stick iväg och fråga mor om du får lov, så går vi.“- Вот и Хорошо. Сбегай, отпросись у мамы, и пойдем.
„Det är för tidigt“, sade han.- Еще рано, - сказал он.
„Hur så för tidigt? För att äta middag?“- Что рано? Обедать?
„Nä, för att gå … dit. Skolan slutar inte förrän om tjuge minuter.“- Нет, идти... Туда. школа только Через двадцать минут кончается.
Han teg igen.Он снова помолчал.
„Och så är kanaljen med snoddarna där.“- И Потом там этот толстый хмырь со шнурами.
„En skitgubbe?“ frågade jag.- Дрянь-человек? - Спросил я.
„Ja“, sade Len. „Skall ni säkert gå ut med det samma?“- Да, - сказал Лэн. - Вы правда уходите сейчас?
„Ja, jag skall gå ut“, sade jag och tog opp snöret ur fickan. „Se, här har du, ta det. Men tänk, om din mor hade kommit ut först?“- Да, ухожу, - сказал я и достал из кармана клубок бечевки. - На вот, возьми. А если бы мать первой вышла?
Han ryckte på axlarna.Он пожал плечом.
„Ifall ni säkert skall gå ut“, sade han, „får jag då sitta här hos er ett litet tag?“- Если вы вправду уходите, - сказал он, - то, можно, я у вас посижу?
„Visst, sitt du här.“- Ну что ж, посиди.
„Och här är ingen annan?“- А здесь больше никого нет?
„Nej, här är ingen.“- Никого.
Han kom i alla fall inte fram till mig för att ta härvan, men tillät mig gå fram till honom och till och med ta honom i örat. Örat var verkligen kallt. Jag klappade honom lätt, sköt fram honom till bordet och sade:Он так и не подошел ко мне, чтобы взять бечевку, но позволил подойти к себе и даже взять себя за ухо. Ухо действительно было холодное. Я легонько потрепал его и, подтолкнув мальчишку к столу, сказал:
„Sitt så länge du vill. Jag kommer inte så snart tillbaka.“- Сиди сколько хочешь. я вернусь Не скоро.
„Jag skall ta mig en lur här“, sade Len.- Я тут посплю, - сказал Лэн.
på svenska
Наши гости. Интервью на Шведской Пальме.

В Стокгольме:

07:23 5 марта 2021 г.

Курсы валют:

1 EUR = 10,093 SEK
1 RUB = 0,112 SEK
1 USD = 8,371 SEK

Рейтинг@Mail.ru


Яндекс.Метрика
Svenska Palmen © 2002 - 2021