Проект, он же виртуальный клуб, создан для поддержки
и сочетания двух мировых понятий: Русских и Швеции...
Шведская Пальма > Информация > Шведский язык > Стругацкие. Хищные вещи века. Глава 4

Аркадий и Борис Стругацкие / Arkadij Strugatskij och Boris Strugatskij

Tidsålderns rovgiriga ting / Хищные вещи века

"Där är blott ett problem — ett enda i världen — att återgiva människorna andligt innehåll, andliga omsorger … "
Antoine De Saint-Exupery

"Есть лишь одна проблема — одна - единственная в мире — вернуть людям духовное содержание, духовные заботы..."
А. Де Сент-Экзюпери

Denna översättning ifrån ryskan till svenska är utförd av Erik Jonsson.
[Оглавление]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Fjärde kapitlet.Глава четвертая
Jag inväntade inte Riemaier. Ilina kom heller inte tillbaka. Det tråkade ut mig att sitta i det inrökta rummet, så jag gick ner i vestibulen. Jag hade tänkt mig att äta middag och jag blev stående för att se mig omkring efter restaurangen. Portieren dök ögonblickligen opp framför mig.Римайера я не дождался. Илина так и не вернулась. Мне надоело сидеть в прокуренной комнате, и я спустился вниз, в вестибюль. Я намеревался пообедать и остановился, озираясь, где здесь ресторан. Около меня мгновенно возник портье.
„Till er tjänst“, susade han inställsamt. „Önskar min herre en bil? Restaurang? Bar? Salong? … “- К вашим услугам, - нежно прошелестел он. - Автомобиль? Ресторан? Бар? Салон?
„Vad då för slags salong?“ frågade jag nyfiket.- Какой салон? - Полюбопытствовал я.
„Frisörsalong.“- Парикмахерский салон.
Han betraktade finkänsligt min frisyr.Он деликатно взглянул на мою прическу.
„Idag kommer mäster Gaoej hit. Honom kan jag varmt rekommendera.“- Сегодня принимает мастер Гаоэй. Усиленно рекомендую.
Jag drog mig till minnes, att Ilina hade kallat mig för en lurvig luspulare, och jag sade: „Nå, varför inte, kanske det“.Я вспомнил, что Илина назвала меня, кажется, патлатым першем, и сказал: "ну что ж, пожалуй".
„Var så god, följ mig“, sade portieren.- "Прошу за мной", - Сказал портье.
Vi tvärade genom vestibulen. Portieren öppnade en låg, bred dörr och kallade med låg röst in i den vidsträckta lokalens tomhet:Мы пересекли вестибюль. Портье приоткрыл низкую широкую дверь и негромко сказал в пустоту обширного помещения:
„Var så god, mäster, här får ni en kund.“- Простите, мастер, к вам клиент.
„Var så god“, ljöd en lugn stämma.- Прошу, - произнес спокойный голос.
Jag gick in. I salongen var det ljust, det luktade gott, det glänste av nickel, det glänste i speglarna och det glänste i den gammalmodiga parketten. Ifrån taket hängde där i glänsande stänger några glänsande halvklot. I salens mitt stod där en enorm, vit fåtölj. Frisörmästaren kom mig till mötes. Han hade vassa, orörliga ögon, krokig näsa och grått pipskägg. Mest påminde han om en äldre, erfaren kirurg. Jag hälsade blygt. Han nickade avmätt samt mönstrade mig ifrån topp till tå och runtom. Jag kände mig besvärad.Я вошел в салон. В салоне было светло и хорошо пахло, блестел никель, блестели зеркала, блестел старинный паркет. С потолка на блестящих штангах свисали блестящие полушария. В центре зала стояло огромное белое кресло. Мастер двигался мне навстречу. У него были пристальные неподвижные глаза, крючковатый нос и седая эспаньолка. Больше всего он напоминал пожилого, опытного хирурга. Я робко поздоровался. Он коротко кивнул и, озирая меня с головы до ног, стал обходить меня сбоку. Мне стало неуютно.
„Gör så att jag kommer i samklang med modet“, sade jag och ansträngde mig att inte förlora honom ur sikte.- Приведите меня в соответствие с модой, - сказал я, стараясь не выпускать его из поля зрения.
Men han höll mig varsamt fast i ärmen, andades mig under några sekunder i ryggen och mumlade: „Utan tvivel … Utom varje tvivel … “. Sedan kände jag, hur han rörde vid min axel.Но он мягко прижал мой рукав и несколько секунд дышал за моей спиной, бормоча: "несомненно... Вне всякого сомнения..." Потом я почувствовал, как он прикоснулся к моему плечу.
„Ta några steg framåt, om jag får be“, sade han strängt. „Fem-sex steg, stå sedan kvar och vänd er tvärt ett varv.“- Несколько шагов вперед, прошу вас, - сказал он строго. - Пять-шесть шагов, а потом остановитесь и резко повернитесь кругом.
Jag lydde. Han betraktade mig eftertänksamt, mens han drog sig i skägget. Det föreföll mig, som om han tvekade.Я повиновался. Он задумчиво разглядывал меня, пощипывая бородку. Мне показалось, что он колеблется.
„Förresten“, sade han oförmodat, „var så god och sitt.“- Впрочем, - сказал он неожиданно, - садитесь.
„Var då?“ frågade jag.- Куда? - Спросил я.
Jag slog mig ner i fåtöljen och såg på, när han på nytt långsamt närmade sig mig. Där uppenbarade sig i hans intelligenta ansikte plötsligt ett uttryck av största förargelse.Я опустился в кресло и смотрел, как он снова медленно приближается ко мне. На его интеллигентнейшем лице вдруг появилось выражение огромной досады.
„Hur kan det väl vara möjligt?“ yttrade han. „Det här är ju förfärligt! … “- Ну как же так можно? - Произнес он. - Это же ужастно!..
Jag kom inte på, vad jag skulle svara på det.Я не нашелся что ответить.
„Ett råämne … Disharmoni … “ mumlade han. „Upprörande … Upprörande!“- Сырье... Дисгармония... - Бормотал он. - Безобразно... Безобразно!
„Är det verkligen så till den grad illa?“ frågade jag.- Неужели до такой степени плохо? - Спросил я.
„Jag förstår inte, varför ni har kommit till mig“, sade han. „Ni tillmäter ju inte ert yttre någon som helst betydelse.“- Я не понимаю, зачем вы пришли ко мне, - сказал он. - Ведь вы не придаете своей внешности никакого значения.
„Det skall jag göra från och med idag“,- С сегодняшнего дня начинаю придавать, - сказал я.
Han vinkade avvärjande.Он махнул рукой.
„Bekymra er inte! … Jag skall arbeta på er, men … “- Оставьте!.. Я буду работать вас, но…
Han skakade på huvudet, vände sig hastigt om och gick fram till ett högt bord, varuppå några glänsande utensilier låg uppradade. Fåtöljens ryggstöd lutades, och jag hamnade i halvliggande ställning. Ovanifrån närmade där sig ett stort halvklot, som utstrålade värme; hundratals små nålar stack mig samtidigt i nacken och framkallade en underlig förnimmelse av smärta och välbehag på en gång.Он затряс головой, стремительно повернулся и отошел к высокому столу, уставленному блестящими приборами. Спинка кресла мягко откинулась, и я оказался в полулежачем положении. Сверху на меня надвинулось большое полушарие, излучающее тепло, и сотни крошечных иголок тотчас закололи мне затылок, вызывая странное ощущение боли и удовольствия одновременно.
„Har det gått över?“ frågade mäster utan att vända sig om.- Прошло? - Спросил мастер, не оборачиваясь.
Förnimmelsen var försvunnen.Ощущение исчезло.
„Ja, det har gått över“, svarade jag.- Прошло, - ответил я.
„Ni har bra hud“, muttrade mäster med viss belåtenhet.- Кожа у вас хорошая, - с некоторым удовольствием проворчал мастер.
Han vände sig emot mig med en uppsättning ovanliga instrument och tog itu med att känna på mina kinder.Он вернулся ко мне с набором необыкновенных инструментов и принялся ощупывать мои щеки.
„Och Miroza gifte sig i alla fall med honom“, sade han plötsligt. „Jag hade väntat mig allt, vad som helst, men bara inte det. Efter att Levant hade gjort så mycket för henne … Kommer ni ihåg det tillfället, när de begrät den döda Pini? Man kunde ha hållit vad som helst på, att de skulle vara tillsammans för alltid. Och nu, kan ni föreställa er det, så gifter hon sig med den där litteratören!“- И все-таки Мироза вышла за него, - сказал он вдруг. - Я ожидал всего, чего угодно, но только не этого. После того как Левант столько сделал для нее... Вы помните этот момент, когда они плачут над умирающей Пини? Можно было держать любое пари, что они вместе навсегда. И теперь, представьте себе, она выходит за этого литератора.
Jag har en regel: fall in i och underhåll vilket samtal som helst. När man inte vet, vad det är fråga om, är det som intressantast.У меня есть правило: подхватывать и поддерживать любой разговор. Когда не знаешь, о чем идет речь, это даже интересно.
„Det varar inte länge“, sade jag med övertygelse. „litteratörer är obeständiga, det försäkrar jag er. Jag är själv litteratör.“- Ненадолго, - сказал я уверенно. - Литераторы непостоянны, уверяю вас. Я сам литератор.
Hans fingrar stannade opp en sekund och stelnade till vid mina tinningar.Его пальцы на секунду замерли на моих веках.
„Det har jag inte tänkt på“, medgav han. „Det är i alla fall ett äktenskap, även om det är borgerligt … Jag får inte glömma att ringa min fru. Hon var mycket deprimerad.“- Это не приходило мне в голову, - признался он. - Все-таки брак, хотя и гражданский... Надо не забыть позвонить жене. Она была очень расстроена.
„Jag förstår henne“, sade jag. „Fast jag har alltid trott, att Levant först var förälskad i denna … Pini.“- Я ее не понимаю, - сказал я. - Хотя мне всегда казалось, что Левант сперва был влюблен в эту... В Пини.
„Förälskad?!“ utropade mäster mens han gick över till andra sidan. „Jo, det förstås, visst älskade han henne! Han älskade henne vansinnigt! Så som bara en ensam, försmådd man kan älska!“- Влюблен? - Воскликнул мастер, заходя с другого бока. - Ну, разумеется, он любил ее! Безумно любил! Как может любить только одинокий, всеми отвергнутый мужчина!
„Och därför är det helt och hållet naturligt, att han efter Pinis död sökte tröst hos hennes bästa väninna … “- И поэтому совершенно естественно, что после смерти Пини он искал утешения у ее лучшей подруги...
„Väninna … Ja“, sade mäster gillande, mens han kittlade mig bak örat. „Miroza avgudade Pini. Det är rätta ordet: just väninna! I er känner man genast igen litteratören. Och Pini avgudade också Miroza … “- Подруги... Да, - сказал одобрительно мастер, щекоча меня за ухом. - Мироза обожала Пини. Это очень точное слово: именно подруга! В вас сразу чувствуется литератор. И Пини тоже обожала Мирозу...
„Men märk väl“, föll jag in. „Pini misstänkte ju från första början, att Miroza inte var förtjust i Levant.“- Но заметьте, - подхватил я. - Ведь Пини с самого начала подозревала, что Мироза неравнодушна к Леванту.
„Åh, naturligtvis. De är ovanligt känsliga för sådana saker. Det stog klart för alla, min fru uppmärksammade det genast. Jag minns, att hon stötte till mig med armbågen varje gång, när Pini satte sig på Mirozas lockiga lilla huvud och, vet ni, glodde så bakslugt på Levant … “- О, конечно. Они необычайно чутки к таким вещам. Это было ясно каждому, моя жена сразу обратила на это внимание. Я помню, она подталкивала меня локтем каждый раз, когда Пини садилась за кудрявую головку Мирозы и так лукаво, знаете ли, выжидательно поглядывала на Леванта...
Denna gång teg jag.На этот раз я промолчал.
„Jag är över huvud taget djupt övertygad“, fortsatte han, „om att fåglar inte är mindre finkänsliga än människor.“- Вообще я глубоко убежден, - продолжал он, - что птицы чувствуют не менее тонко, чем люди.
Aha, tänkte jag och sade:Ага, подумал я и сказал:
„Jag vet inte, hur fåglar i allmänhet är, men Pini var vida känsligare än kanske till och med ni och jag.“- Не знаю, как птицы вообще, но Пини была гораздо более чуткой, чем, может быть, даже мы с вами.
Något surrade till helt kort över min hjässa, och där hördes ett svagt klirrande av metall.Что-то коротко прожужжало у меня над макушкой, слабо звякнул металл.
„Ni säger ord för ord det samma som min fru“, anmärkte mäster. „Ni tycker säkert om Dan. Jag blev skakad, när han lyckades göra en bunkin på den japanska hertiginnan … jag kommer inte ihåg, vad hon hette. Det var ju ingen enda människa, som trodde på Dan. Självaste japanska kungen … “- Вы говорите слово в слово как моя жена, - заметил мастер. - Вам, наверное, должен нравится Дэн. Я был потрясен, когда он сумел сработать бункин этой японской герцогине... Не помню ее имени. Ведь никто, ни один человек не верил Дэну. Сам японский король...
„Förlåt“, sade jag, „Bunkin?“- Простите, - сказал я. - Бункин?
„Ja, ni är ju inte fackman … Nå, ni kommer ihåg den där gången, när den japanska hertiginnan kommer ut ur tortyrkammaren. Hennes hår, en hög vall av ljusblont hår, smyckad med kostbara kammar … “- Да, вы же не специалист... Ну вы помните тот момент, когда японская герцогиня выходит из застенка. Ее волосы, высокий вал белокурых волос, украшенных драгоценными гребнями...
„Åhå“, gissade jag, „det är en frisyr!“- А-а, - догадался я. - Это прическа!
„Ja, den kom till och med på modet en tid i fjol. Fast en riktig bunkin var det bara få hos oss som kunde göra … liksom en riktig chignon, förresten. Och självfallet kunde ingen tro, att Dan med brännskadade händer och halvblind … Kommer ni ihåg, hur han blev blind?“- Да, она даже вошла на время в моду в прошлом году. Хотя настоящий бункин у нас могли делать единицы... Как и настоящий шиньон, между прочим. И конечно, никто не мог поверить, что Дэн с обожженными руками, полуослепший... Вы помните, как он ослеп?
„Det var skakande“, sade jag.- Это было потрясающе, - проговорил я.
„Åh, Dan var en verklig mästare. Göra en bunkin utan elektrisk bearbetning, utan bioavkänning … ni vet“, fortsatte han, och hans röst röjde rörelse, „jag har just kommit på, att Miroza är tvungen, när hon skiljer sig från den där litteratören, att gifta sig, inte med Levant utan med Dan. Hon skall dra ut honom där han sitter i stolen på verandan, och de skall lyssna på näktergalarnas sång i månskenet … Tillsammans, de två … “- О-о, Дэн был настоящий мастер. Сделать бункин без электрообработки, без биоразвертки... Вы знаете, - продолжал он, и в голосе его послушалось волнение, - мне сейчас пришло в голову, что Мироза должна, когда расстанется с этим литератором, выйти не за Леванта, а за Дэна. Она будет вывозить его в кресле на веранду, они будут слушать при луне поющих соловьев... Вместе, вдвоем...
„Och stilla gråta av lycka“, sade jag.- И тихо плакать от счастья, - сказал я.
„Ja … “ mästers röst svek honom. „Det blir bara rättvist. Annars vet jag helt enkelt inte … Annars begriper jag helt enkelt inte, vad all vår kamp har tjänat till … Nej, vi måste ställa krav. Idag skall jag minsann gå till facket.“- Да... - Голос мастера прервался. - Это будет только справедливо. Иначе я просто не знаю... Иначе я просто не понимаю, к чему вся наша борьба... Нет, мы должны потребовать. Я сегодня же пойду в союз.
Jag teg igen. Mäster pustade mig i örat.Я снова промолчал. Мастер прерывисто дышал у меня над ухом.
„Låt dem raka sig i automaterna“, sade han plötsligt hämndlystet. „Låt dem gå omkring som plockade gäss. Vi har låtit dem prova på en gång, vad det vill säga; låt oss nu se, vad de tyckte om det.“- Пусть бреются в автоматах, - сказал он вдруг мстительно. - Пусть ходят, как ощипанные гуси. Мы дали им попробовать однажды, что это такое, посмотрим теперь, как это им понравилось.
„Jag fruktar, att det inte blir enkelt“, sade jag försiktigt, ty jag begrep ingenting.- Боюсь, это будет непросто, - сказал я осторожно, потому что ничего не понимал.
„Men vi, mästarna, vi är vana vid besvärligheter. Enkelt är det inte! Men när det kommer en fet fågelskrämma till er, svettig och dan, och ni skall göra folk av honom … eller åtminstone något, som till vardags inte skiljer sig från en människa … Är det enkelt?! Kommer ni ihåg, vad Dan sade? Kvinnan ger liv åt en människa en gång på nio månader, men vi, mästarna gör det var dag. Nog är väl det vackra ord?“- А мы, мастера, привыкли к сложному. Непросто! А когда к вам является жирное чучело, потное и страшное, и вам нужно сделать из него человека... Или по крайней мере нечто такое, что в обыденной жизни не отличается от человека... Это что, просто?! Помните, как сказал Дэн? "женщина рождает человека раз в девять месяцев, а мы, мастера, делаем это каждый день". Разве это не превосходные слова?
„Talade Dan om frisörer?“ frågade jag för säkerhets skull.- Дэн говорил о парикмахерах? - Спросил я на всякий случай.
„Dan talade om mästare! På oss vilar världens skönhet, sade han. Och dessutom, minns ni? Eftersom han kunde göra en människa av apan, måste Darwin ha varit en utomordentlig mästare.“- Дэн говорил о мастерах! "На нас держится красота мира" - Говорил он. И еще, помните? "Для того чтобы сделать из обезьяны человека, Дарвину нужно было быть отличным мастером".
Jag beslöt att stå över och medgav:Я решился сдаться и признался:
„Det kommer jag inte ihåg.“- Вот этого я уже не помню.
„Har ni tittat på Salongens ros länge?“- А вы давно смотрите "Розу салона"?
„Jag är ju alldeles nyligen hitkommen … “- Да я совсем недавно приехал.
„Jaså … Då har ni gått miste om mycket. Det är redan sjunde året i rad, som jag och min fru tittar på den där serien, varje tisdag. Det är bara en gång, vi har missat det: jag hade ett anfall och förlorade medvetandet. Men i hela stan är det bara en man, som inte har missat ett enda avsnitt: Mäster Mil på Centralsalongen.“- А-а... Тогда вы много потеряли. Мы с женой смотрим эту историю уже седьмой год, каждый вторник. Мы пропустили только один раз: у меня был приступ, и я потерял сознание. Но во всем городе только один человек не пропустил ни разу - мастер Миль из центрального салона.
Han tog några steg bakåt, tände och släckte några tvåsidigt socklade rörglödlampor i olika färger och grep sig på nytt verket an.Он отошел на несколько шагов, включил и выключил разноцветные софиты и вновь принялся за дело.
„Sjunde året“, upprepade han. „Och föreställ er nu: förrförra året dödar de Miroza, kastar Levant i de japanska tortyrkamrarna på livstid och Dan bränner de på bål. Kan ni föreställa er det?“- Седьмой год, - повторил он. - И теперь представьте себе: в позапрошлом году они убивают Мирозу и бросают Леванта в японские застенки пожизненно, а Дэна сжигают на костре. Вы можете себе это представить?
„Det är omöjligt“, sade jag. „Dan? På bål? Det är sant, Bruno brände de också på bål … “- Это невозможно, - сказал я. - Дэна? На костре? Правда, Бруно тоже сожгли на костре...
„Det är möjligt … “ sade mäster otåligt. „I alla fall, det blev klart för oss, att de ville lägga ner programmet så fort som möjligt. Men det tålde vi inte. Vi utlöste en strejk och kämpade i tre veckor. Mil och jag gick strejkvakt framför frisörautomaterna. Och det måste jag säga er, att en avsevärd andel av stadsborna sympatiserade med oss.“- Возможно... - Нетерпеливо сказал мастер. - Во всяком случае, нам стало ясно, что они хотят быстренько свернуть программу. Но мы этого не потерпели. Мы объявили забастовку и боролись три недели. Миль и я пикетировали парикмахерские автоматы. И должен вам сказать, что значительная часть горожан нам сочувствовала
„Fattas bara“, sade jag. „Och sedan? Segrade ni?“- Еще бы, - сказал я. - И что же? Вы победили?
„Som synes. De förstog utmärkt väl, vad det vill säga, och nu vet TV-studion vem, de har att göra med. Vi vek inte ett steg tillbaka, och om det behövs, så skall vi heller inte vika tillbaka i fortsättningen. I alla fall, nu kopplar vi av som förr på tisdagarna — riktigt ordentligt.“- Как видите. Они прекрасно поняли, что это такое, и теперь телецентр знает, с кем имеет дело. Мы не отступили ни на шаг, и если понадобится - не отступим. Во всяком случае, теперь по вторникам мы отдыхаем, как встарь - по-настоящему.
„Och de övriga dagarna?“- А в остальные дни?
„De övriga dagarna väntar vi på tisdagen och gissar, vad som väntar oss, vad ni, litteratörerna, skall glädja oss med, vi diskuterar och slår vad … Vi mästare har förresten inte så mycket fritid.“- А в остальные дни ждем вторника и гадаем, что ожидает нас, чем вы, литераторы, нас порадуете, спорим и заключаем пари... Впрочем, у нас, мастеров, не так много досуга.
„Ni har tydligen en stor kundkrets?“- Большая клиентура, вероятно?
„Nej, det är inte det. Jag syftar på hemarbetet. Det är inte svårt att bli mästare, det svåra är att förbli mästare. En massa litteratur, en massa nya metoder, nya tillägg, som man måste följa med på, man måste oupphörligen experimentera, forska, och man måste oupphörligen följa med inom de angränsande områdena — bionik, plastisk medicin, organik … Och sedan, ni vet, hopar sig erfarenheterna, och det uppstår ett behov av att dela med sig. Så jag och Mil skriver redan på vår andra bok, och bokstavligt talat varje månad måste vi införa rättelser i manuskriptet. Allt föråldras inför våra ögon. Nu håller jag just på med att färdigställa en uppsats om en föga känd egenskap hos det ickeplastiska, medfött raka håret, och ni vet, jag har praktiskt taget ingen chans att bli först med det här. Enbart i det här landet känner jag till tre mästare, som sysselsätter sig med samma fråga. Det är naturligt: ickeplastiskt, medfött rakt hår är ett aktuellt problem. Det anses ju omöjligt att estetisera … Förresten, det intresserar förstås inte er. Ni är ju litteratör?“- Нет, дело не в этом. Я имею в виду домашние занятия. Стать мастером нетрудно, трудно оставаться мастером. Масса литературы, масса новых методов, новых приложений, за всем надо следить, надо непрерывно экспериментировать, исследовать, и надо непрерывно следить за смежными областями - бионика, пластическая медицина, органика... И потом, вы знаете, накапливается опыт, появляется потребность поделиться. Вот мы с Милем пишем уже вторую книгу, и буквально каждый месяц нам приходится вносить в рукопись исправления. Все устаревает на глазах. Сейчас я заканчиваю статью об одном малоизвестном свойстве врожденно-прямого непластичного волоса, и вы знаете, у меня практически нет никаких шансов оказаться первым. Только в нашей стране я знаю трех мастеров, занятых тем же вопросом. Это естественно: врожденнопрямой непластичный волос - это актуальнейшая проблема. Ведь он считается абсолютно неэстетируемым. Впрочем, вас это, конечно, не может интересовать. Вы ведь литератор?
„Ja“, sade jag.- Да, - сказал я.
„Ni vet, en gång under strejken fick jag tillfälle att ögna igenom en roman. Det var kanske en av era?“- Вы знаете, как-то во время забастовки мне случилось пробежать один роман. Это не ваш?
„Det vet jag inte“, sade jag, „Vad handlade den om?“- Не знаю, - сказал я. - А о чем?
„Tja, det kan jag inte säga er helt precis … Det var en son, som grälade med sin far, och han hade en vän, en otrevlig man med konstigt efternamn … Han styckade till och med upp grodor.“- Н-ну, я не могу сказать вам совершенно точно... Сын поссорился с отцом, и у него был друг, этакий неприятный человек со странной фамилией... Он еще резал лягушек.
„Det kommer jag inte ihåg“, ljög jag. Stackars Ivan Sergejevitj![Not]- Не могу вспомнить, - соврал я. Бедный Иван Сергеевич!
„Det minns inte jag heller. Sånt strunt. Jag har en son, men han grälar aldrig med mig. Och inte plågar han djur heller … kanske möjligen som barn … “- Я тоже не могу вспомнить. Какой-то вздор. У меня есть сын, но он никогда со мной не ссорится. И животных он никогда не мучает... Разве что в детстве...
Han tog på nytt några steg bakåt och betraktade mig, mens han kretsade omkring mig. Hans ögon glödde. Han var tydligen mycket nöjd.Он снова отступил от меня и медленно пошел по кругу, оглядывая. Глаза его горели. Кажется, он был очень доволен.
„Då blir det väl bra, om vi låter det vara så här“, yttrade han.- А ведь, пожалуй, на этом можно закончить, - проговорил он.
Jag klättrade ur fåtöljen.Я вылез из кресла.
„Det var ju inte illa … “ mumlade mäster. „Helt enkelt inte illa alls.“А ведь неплохо... - Бормотал мастер. - Просто очень неплохо.
Jag gick fram till spegelen, och han tände strålkastare, som belyste mig ifrån alla håll, så att där inte alls blev några skuggor i ansiktet. Först märkte jag inget särskilt med mig själv. Jag var som jag brukade. Sedan kände jag, att jag inte alls var jag. Att detta var något vida bättre än jag. Mycket bättre än jag. Stiligare än jag. Godare än jag. Vida betydelsefullare än jag. Och jag skämdes för att liksom med avsikt ge mig ut för att vara en människa, som jag inte ens var värd att knyta skorna på.Я подошел к зеркалу, а он включил прожекторы, которые осветили меня со всех сторон, так что на лице совсем не осталось теней. В первый момент я не заметил в себе ничего особенного. Я как я. Потом я почувствовал, что это не совсем я. Что это гораздо лучше, чем я. Много лучше, чем я. Красивее, чем я. Добрее, чем я. Гораздо значительнее, чем я. И я ощутил стыд, словно умышленно выдавал себя за человека, которому в подметки не гожусь...
„Hur har ni åstadkommit detta?“ frågade jag halvhögt.- Как вы это сделали? - Спросил я вполголоса.
„Enkel match“, svarade mäster och log på något säreget sätt. „Ni visade er vara en rätt lättarbetad kund, även om ni var grundligt vanvårdad.“- Пустяки, - ответил мастер, как-то особенно улыбаясь. - Вы оказались довольно легким клиентом, хотя и основательно запущенным.
Jag stod som en Narcissus framför spegelen och kunde inte slita mig därifrån. Sedan kändes det plötsligt kusligt. Frisörmästaren var en trollkarl och en ond trollkarl, även om han själv inte anade det. Belyst av strålkastare, ovanligt tilldragande och som en fröjd för ögat återkastades där ur spegelen en lögn. Klok, vacker och betydelsefull tomhet. Nej, inte tomhet, förstås, så ringaktade jag inte mig själv, men kontrasten var alltför stor. Hela min inre värld, allt, som jag värderade så högt hos mig själv … Nu behövde det överhuvudtaget inte finnas till. Det var inte längre nödvändigt. Jag tittade på mäster. Han log.Я как Нарцис стоял перед зеркалом и не мог отойти. Потом мне вдруг стало жутко. Мастер был волшебником, и волшебником недобрым, хотя сам, наверное, и не подозревал об этом. В зеркале, озаренная прожекторами, необычайно привлекательная и радующая глаз, отражалась ложь. Умная, красивая, значительная пустота. Нет, не пустота, конечно, я не был о себе такого уж низкого мнения, но контраст был слишком велик. Весь мой внутренний мир, все, что я так ценил в себе... Теперь его вообще могло бы не быть. Оно было больше не нужно. Я посмотрел на мастера. Он улыбался.
„Har ni många kunder?“ frågade jag.- У вас много клиентов? - Спросил я.
Han förstod inte min fråga, och jag ville inte heller, att han skulle förstå mig.Он не понял моего вопроса, да я и не хотел, чтобы он меня понял.
„Oroa er inte“, svarade han. „Er skall jag gärna arbeta med. Ett råämne av högsta kvalitet.“- Не беспокойтесь, - ответил он. - Вас я всегда буду работать с удовольствием. Сырье самое высококачественное.
„Tackar“, sade jag med blicken sänkt för att slippa se hans leende. „Tack och adjö.“- Спасибо, - сказал я, опуская глаза, чтобы не видеть его улыбки. - Спасибо. До свидания.
„Glöm bara inte att betala“, sade han godmodigt. „Vi mästare värderar vårt arbete högt.“- Только не забудьте расплатиться, - благодушно сказал он. - Мы, мастера, очень ценим свою работу.
„Ja, självfallet“, erinrade jag mig plötsligt. „Det säger sig självt. Hur mycket är jag er skyldig?“- Да, конечно, - спохватился я. - Разумеется. Сколько я должен?
Han talade om, hur mycket jag var skyldig.Он сказал, сколько я должен.
„Hur mycket?“ frågade jag och kom till besinning.- Как? - Спросил я, приходя в себя.
Han upprepade det förnöjt.Он с удовольствием повторил.
„Jag förlorar förståndet“, sade jag ärligt.- С ума сойти, - честно сказал я.
„Sånt är skönhetens pris“, förklarade han. „Ni kom hit som en enkel turist och går härifrån som en naturens kejsare. Nog är det väl så?“- Такова цена красоты, - объяснил он. - Вы пришли сюда заурядным туристом, а уходите царем природы. Разве не так?
„Som usurpator skall jag gå härifrån“, mumlade jag fram, då jag tog fram pengarna.- Самозванцем я ухожу, - пробормотал я, доставая деньги.
„Såja, inte så bittert“, lismade han. „Inte ens jag vet det säkert. Och ni är heller inte övertygad … Två dollar till, om jag får be … Tackar. Femti pfennig i växel … ni har väl ingenting emot pfennig?“- Ну-ну, не так горько, - вкрадчиво сказал он. - Даже я не знаю этого наверняка. Да и вы не уверены... Еще два доллара, пожалуйста... Благодарю вас. Вот пятьдесят пфеннигов сдачи... Вы ничего не имеете против пфеннигов?
Jag hade ingenting emot pfennig. Jag ville komma ut med det snaraste.Я ничего не имел против пфеннигов. Мне хотелось скорее уйти.
I vestibulen stod jag kvar en stund för att samla mig och betraktade genom glasväggen den metalliske Vladimir Sergejevitj. Slutligen är allt detta ingenting nytt. I grund och botten är millioner människor inte alls det, som de ger sig ut för att vara. Men denne förbannade frisör hade gjort mig till empirokritiker. Verkligheten maskerades med fagra hieroglyfer. Jag trodde inte längre på det, jag såg i denna stad. Det med stereoplast begjutna torget var i verkligheten troligen inte alls vackert. Under bilarnas eleganta konturer tyckte jag mig ana olycksbådande, vanskapliga former. Och den sköna, älskvärda kvinnan där var förstås i själva verket en vidrig, stinkande hyena, en otuktig, inskränkt sugga. Jag slöt ögonen och skakade på huvudet. Gamle djävul …В вестибюле я некоторое время постоял, приходя в себя, глядя через стеклянную стену на металлического Владимира Сергеевича. В конце концов все это очень не ново. В конце концов миллионы людей совсем не то, за что они себя выдают. Но этот проклятый парикмахер сделал меня эмпириокритиком. Реальность замаскировалась прекрасными иероглифами. Я больше не верил тому, что вижу в этом городе. Залитая стереопластиком площадь в действительности, наверное, вовсе не была красива. Под изящными очертаниями автомобилей мнились зловещие, уродливые формы. А вон та прекрасная, милая женщина на самом деле, конечно, отвратительная вонючая гиена, похотливая, тупая хрюшка. Я закрыл глаза и помотал головой. Старый дьявол...
I närheten stannade två struntförnäma gubbar till och började med hetta munhuggas om, huruvida stuvad fasan hade företräde framför fasan, som var stekt i ugn med fjädrarna på. De saglade, smackade, flåsade och knäppte med sina beniga fingrar under varandras näsor, mens de grälade. För dessa två hade ingen mästare varit till någon hjälp. De var själva mästare och dolde det inte. I vart fall återförde de mig till materialismen. Jag kallade på portieren och frågade, var restaurangen var belägen.Неподалеку остановились два лощеных старца и принялись с жаром спорить о преимуществах фазана тушеного перед фазаном, запеченным с перьями. Они спорили, истекая слюной, чмокая и задыхаясь, щелкая друг у друга под носом костлявыми пальцами. Этим двум никакой мастер помочь не смог бы. Они сами были мастерами и не скрывали этого. Во всяком случае, они вернули меня к материализму. Я подозвал портье и спросил, где ресторан.
„Rakt framför er“, sade portieren och tittade leende på de grälande gubbarna. „Vilket kök i världen som helst.“- Прямо перед вами, - сказал портье и, улыбнувшись, поглядел на спорящих старцев. - Любая кухня мира.
Ingången till restaurangen hade jag tagit för porten till en botanisk trädgård. Jag trädde in i denna trädgård, sköt de exotiska trädens grenar till sidan och trampade än över en mjuk gräsmatta, än över ojämna musselkalkstensplattor. I den yppiga, svala grönskan larmade osynliga fåglar; där hördes lågmälda samtal, klirr av knivar, skratt. Rätt framför näsan på mig flög en guldfärgad liten fågel förbi. Med möda bar den i näbbet en liten kaviarsmörgås.Вход в ресторан я принял за ворота в ботанический сад. Я вошел в этот сад, раздвигая руками ветви экзотических деревьев, ступая то по мягкой траве, то по неровным плитам ракушечника. В пышной прохладной зелени гомонили невидимые птицы, слышались негромкие разговоры, звяканье ножей, смех. Мимо моего носа пролетела золотистая птичка. Она тащила в клюве маленький бутерброд с икрой.
„Till er tjänst“, sade en djup sammetsröst.- Я к вашим услугам, - сказал глубокий бархатный голос.
Ur buskaget steg mig till mötes en ståtlig man med kinder, som hängde till axlarna.Из зарослей выступил мне навстречу величественный мужчина со щеками на плечах.
„Middag“, sade jag kort. Jag tycker inte om hovmästare.- Обед, - коротко сказал я. Не люблю метрдотелей.
„Lunch … “ upprepade han viktigt. „Lunch i sällskap? Eller ett eget bord?“- Обед... - Повторил он значительно. - Обед в обществе? Отдельный столик?
„Eget bord. Men förresten … “- Отдельный столик. А впрочем...
I hans hand uppenbarade sig ögonblickligen ett anteckningsblock.В руке у него мгновенно появился блокнот.
„Mrs. och miss Hamilton-Ray skulle vara glada att se en herre i er ålder hos sig vid bordet … “- Мужчину вашего возраста будут рады видеть у себя за столом миссис и мисс Гамилтон-рэй...
„Vidare“, sade jag.- Дальше, - сказал я.
„Fader Geoffrey … “- Отец Жофруа...
„Jag skulle föredra en inföding“, sade jag.- Я предпочел бы аборигена, - сказал я.
Han vände blad.Он перевернул листок.
„En doktor i filosofi, Opir, har just satt sig till bords.“- Только что сел за стол доктор философии Опир.
„Möjligen“, sade jag.- Пожалуй, - сказал я.
Han stoppade ner anteckningsblocket och förde mig längs den med sandstensplattor belagda gången. Runt omkring samtalade man, åt och fräste med sifoner. I lövverket susade kolibrier omkring likt färggranna bin. Hovmästaren förfrågade sig artigt:Он спрятал блокнотик и повел меня по дорожке, выложенной плитами песчаника. Где-то вокруг разговаривали, ели, шипели сифонами. В листве разноцветными пчелами метались колибри. Метрдотель почтительно осведомился:
„Vem får jag lov att föreställa?“- Как прикажете вас представить?
„Ivan. Turist och litteratör.“- Иван. Турист и литератор.
Doktor Opir var närmare de femtio. Jag tyckte strax om honom, då han snabbt och utan vidare spisning jagade iväg hovmästaren efter en servitör. Han var rödbrusig och tjock; han talade och rörde sig oupphörligt och med nöje.Доктору Опиру было под пятьдесят. Он сразу понравился мне, потому что немедленно, без всяких церемоний прогнал метрдотеля за официантом. Он был румяный, толстый и непрерывно и с удовольствием говорил и двигался.
„Gör er inget besvär“, sade han, när jag sträckte mig efter matsedlen. „Allt är redan välbekant. Vodka och ansjovis med ägg — här kallas det Pacific-sandwich — potatissoppa like … “- Не затрудняйтесь, - сказал он, когда я потянулся за меню. - Все уже известно. Водка, анчоусы под яйцом - у нас их называют пасифунчиками, - картофельный суп "лике"...
„Med gräddfil“, fyllde jag i.- Со сметаной, - вставил я.
„Självfallet! … Ångkokt stör på astrachanvis, en skiva kalvkött … “- Разумеется!.. Паровая осетрина по-астрахански, ломтик телятины...
„Jag vill ha fasan. Ugnsstekt med fjädrarna på.“- Я хочу фазанов. Запеченных с перьями.
„Det går inte; det är inte säsong för det … En skiva oxkött, ål i söt marinad … “- Не надо: не сезон... Ломтик говядины, угорь в сладком маринаде...
„Kaffe“, sade jag.- Кофе, - сказал я.
„Konjak“, genmälde han.- Коньяк, - возразил он.
„Kaffe med konjak.“- Кофе с коньяком.
„OK. Konjak och kaffe med konjak. Något vitt vin till fisken och en god, naturlig cigarr … “- Хорошо. Коньяк и кофе с коньяком. Какое-нибудь бледное вино к рыбе и хорошую натуральную сигару...
Att äta middag med filosofidoktorn Opir visade sig mycket bekvämt. Man kunde äta, dricka och höra på. Eller inte höra på. Doktor Opir behövde ingen att tala med. Doktor Opir behövde en åhörare. Jag deltog inte i samtalet, jag yttrade inte ens en replik, utan doktor Opir orerade med nöje nästan utan att göra uppehåll och viftade med gaffelen, men tallrikarna och faten framför honom tömdes icke desto mindre med rentav hemlighetsfull snabbhet. Jag har aldrig i livet träffat på en människa, som har talat så konstfullt med fullproppad och tuggande mun.Обедать с доктором философии Опиром оказалось очень удобно. Можно было есть, пить и слушать. Или не слушать. Доктор Опир не нуждался в собеседнике. Доктор Опир нуждался в слушателе. Я в разговоре не участвовал, я даже не подавал реплик, а доктор Опир с наслаждением ораторствовал, почти не прерываясь, размахивая вилкой, но тарелки и блюда перед ним пустели тем не менее с прямо-таки таинственной быстротой. В жизни не встречал человека, который бы так искусно говорил с набитым и жующим ртом.
„Vetenskapen! Hans Majestät Vetenskapen!“ utropade han. „Den mognade länge och kvalfullt, men dess frukter visade sig abundanta och söta. Dröj, ögonblick, du sköna! Generationer föddes under sekler, led och dog, och ingen önskade någonsin uttala den magiska formeln. Vi har en exceptionell tur. Vi är födda i den mest grandiosa av epoker — i de Tillfredsställda Önskningarnas Epok. Kanske förstår inte alla det här, men nittionio procent av våra medborgare lever redan nu i en värld, där praktiskt taget allt är inom räckhåll för mänskan. O vetenskap! Du har äntligen befriat mänskan! Du har gett oss, ger oss och skall hädanefter ge oss allt … föda — förträfflig föda! — kläder — förträffliga kläder, för varje smak och i vilka mängder som helst! — bostäder — förträffliga bostäder! Kärlek, glädje, tillfredsställelse; och för dem, som tröttnat på lyckan — ljuva tårar, små räddande bekymmer, angenämt trösterika omsorger, som skänker oss betydelse i våra egna ögon … Ja, vi filosofer har mycket och maliciöst skymfat vetenskapen. Vi frammanade ludditerna, som slog sönder maskiner; vi förbannade Einstein, som förrått vårt värld; vi misskrediterade Wiener, som attackerat vår divina natur. Ja, vi har verkligen förlorat denna divina natur. Vetenskapen berövade oss den. Men kompensationen! Som kompensation slungade den mänskligheten upp till Olympens storslagna gästabudstaffel … Aha, där är potatissoppan också, den gudomliga like! … Nej, nej, gör som jag … Ta den där lilla skeden … Några droppar vinäger … peppra litet … med den där andra lilla skeden, den där, öser ni upp gräddfilen och … nej, nej, rör litet i taget … Det där är också en vetenskap, en av de äldsta; äldre, i varje fall, än universalsyntesen … Förresten, ni måste definitivt besöka våra syntetisatorer AB Amaltheas Ymnighetshorn. … Ni är ju inte kemist? Javisst ja, ni är ju litteratör! Det här måste man skriva om; det är dagens största mysterium: biffar ur luften, sparris ur lera, tryffel ur spånor … Så synd, att Malthus är död! Åt honom skulle hela världen gapskratta nu! OK, han hade några motiveringar för pessimismen. Jag är beredd att hålla med dem, som anser, att han till och med var genial. Men han var alltför oraffinerad; han såg inte alls det naturvetenskapliga perspektivet. Han var ett av de olyckliga genier, som upptäcker sociala utvecklingslagar vid just det tillfället, när de där lagarna slutar verka … Jag beklagar honom uppriktigt. Mänskligheten var ju för honom en miljard girigt gapande munnar. Han måste ha vaknat på nätterna av förskräckelse. Det är definitivt en monstruös mardröm: miljarder uppspärrade gap, och inte ett enda huvud! Jag blickar tillbaka och ser med bitterhet, hur blinda de var — själarnas omskakare och förståndets härskare i ett icke avlägset förflutet. Deras medvetenhet förmörkades av en oupphörlig fasa. Socialdarwinister! De såg bara den oavbrutna kampen för tillvaron; folkhopar ursinniga av hunger, som sliter varandra i stycken för en plats i solen, som om det bara hade funnits en enda sådan plats, som om solen inte skulle räcka till åt alla! Och Nietzsche … Han kanske hade dugt åt de hungriga slavarna på faraonernas tid med sitt ominösa predikande om herrerasen, med sina supermänskor på andra sidan gott och ont … Men vem behöver nu vara på andra sidan? Det är inte så illa på den här sidan heller, eller vad säger ni? Så var det förstås Marx och Freud. Marx, till exempel, var den första, som förstog, att allt handlar om ekonomi. Han förstog att slita ekonomin ur händerna på de giriga dumhuvena och fetischisterna, göra den statlig, utveckla den utan begränsningar — det betydde också att lägga grundvalen för den Gyllene Epoken. Och Freud visade, vad vi egentligen behöver den här Gyllene Epoken till. Minns, vad som var källan till all mänskosläktets olycka. Otillfredsställda instinkter, obesvarad kärlek och hunger, som inte kunde stillas, är det inte så? Men då uppenbarar sig Hans Majestät Vetenskapen och skänker oss tillfredsställelse. Och så fort allt det här har gått! Ännu är de mörka profeternas namn inte glömda, men redan … Vad tycker ni om den här stören? Jag får intrycket, att den här såsen är syntetisk … Ser ni den där rosa nyansen … Ja, den är syntetisk. På en restaurang borde man kunna räkna med att få naturlig … Hovmästarn! Förresten, strunt i det, vi skall inte strula … Gå er väg, gå er väg! Var var det nu, jag var? Jo! Kärlek och hunger. Tillfredsställ kärleken och hungern, så får ni se en lycklig mänska. Under förutsättning, förstås, att vår mänska tror på morgondagen. Alla tiders utopier baserar sig på den här mycket enkla reflektionen. Befria mänskan från bekymmer om dagens och morgondagens bröd, så skall han eller hon bli fri och lycklig. Jag är djupt övertygad om, att barnen, just barnen, är den idealiska mänskligheten. Jag ser en mycket djup mening i den slående likheten mellan barnet och den sorglösa mänskan, föremålet för utopierna. Sorglös, det betyder lycklig. Och så nära vi är det här idealet! Redan om några decennier, kanske om bara några få år, kommer vi att ha implementerat den automatiska abundansen; vi kommer att kasta bort vetenskapen, liksom den helade kastar bort kryckorna, och hela mänskligheten kommer att bli en enorm, lycklig barnfamilj. De vuxna kommer att skilja sig från barnen enbart genom förmågan att älska, och den här förmågan kommer att utgöra — återigen med vetenskapens hjälp — en källa till nya, oerhörda fröjder och vederkvickelser … Förlåt, vad var det, ni hette? Ivan? Åh, då är ni, kan man tänka, från Ryssland … Kommunist? Aha … Nå ja, där borta hos er är allt annorlunda, det vet jag … Men där är ju kaffet! Mmm … det var inget dåligt kaffe! Men vart tar konjaken vägen? Aha, tack skall ni ha … Förresten har jag hört, att Överste Munskänken har dragit sig tillbaka från affärerna. På senaste konjaksexpositionen i Bryssel tilldrog sig en grandios skandal, som det bara med stor möda lyckades att tysta ner. Det var märket Vita Kentauren som erhöll Grand Prix. Juryn var fascinerad. Något sådant hade inte förekommit tidigare. Det var ett fenomenalt féeri av förnimmelser! Men man läste den medföljande texten och — o ve och fasa! — konjaken var syntetisk! Överste Munskänken blev blek som ett lakan, han fick kväljningar! Jag har förresten haft tillfälle att smaka på den där konjaken; den är verkligen förträfflig, men den är bränd på tjockolja och den har inte ens en egen appellation. A x 18 genom naftan, och den är billigare än hydrolyserad sprit … Ta en cigarr. Dumheter, vad skall det betyda, röker ni inte? Efter en sådan här lunch går det inte an att inte röka … Jag älskar den här restaurangen. Varje gång, jag kommer hit, för att hålla föreläsning på universitet här, äter jag på Olympic. Men innan jag far igen, går jag ovillkorligen på Tavernan. Ja, där finns inte den här grönskan, de här paradisfåglarna; det är något för varmt där, något för kvavt och det luktar rök där, men köket är verkligen oefterhärmligt. De Nitiska Finsmakarna samlas just där. Antingen där eller på Läckergommen. Där äter man bara. Där kan man inte prata, där kan man inte skratta; dit är det komplett meningslöst att gå med en dam, där bara äter man. Stilla och kontemplativt … “- Наука! Ее величество наука! - Восклицал он. - Она зрела долго и мучительно, но плоды ее оказались изобильны и сладки. Остановись, мгновение, ты прекрасно! Сотни поколений рождались, страдали и умирали, и никогда никому не захотелось произнести этого заклинания. Нам исключительно повезло. Мы родились в величайшую из эпох - в эпоху удовлетворения желаний. Может быть, не все это еще понимают, но девяносто девять процентов моих сограждан уже сейчас живут в мире, где человеку доступно практически все мыслемое. О наука! Ты, наконец, освободила человечество! Ты дала нам, даешь и будешь отныне давать все... Пищу - превосходную пищу! - Одежду - превосходную, на любой вкус и в любых количествах! - Жилье - превосходное жилье! Любовь, радость, удовлетворенность, а для желающих, для тех, кто утомлен счастьем, - сладкие слезы, маленькие спасительные горести, приятные утешительные заботы, придающие нам значительность в собственных глазах... Да, мы, философы, много и злобно ругали науку. Мы призывали луддитов, ломающих машины, мы проклинали эйнштейна, изменившего нашу вселенную, мы клеймили винера, посягнувшего на нашу божественную сущность. Что ж, мы действительно утратили эту божественную сущность. Наука отняла ее у нас. Но взамен! Взамен она бросила человечество на пиршественные столы олимпа... Ага, а вот и картофельный суп, божественный "лике"!.. Нет-нет, делайте, как я... Берите вот эту ложечку... Чуть-чуть уксуса... Поперчите... Другой ложечкой, вот этой, зачерпните сметану и... Нет-нет, постепенно, постепенно разбалтывайте... Это тоже наука, одна из древнейших, более древняя, чем универсальный синтез... Кстати, обязательно посетите наши синтезаторы "рог амальтеи ак"... Вы ведь не химик? Ах да, вы же литератор! Об этом надо писать, это величайшее таинство сегодняшнего дня, бифштексы из воздуха, спаржа из глины, трюфели из опилок... Как жаль, что мальтус умер. Над ним хохотал бы сейчас весь мир! Конечно, у него были какие-то основания для пессимизма. Я готов согласиться с теми, кто полагает его даже гениальным. Но он был слишком невежествен, он совершенно не видел перспективы естественных наук. Он был из тех несчастливых гениев, которые открывают законы общественного развития как раз в тот момент, когда эти законы перестают действовать... Мне его искренне жаль. Ведь человечество было для него миллиардом жадно разинутых ртов. Он должен был просыпаться по ночам от ужаса. Это воистину чудовищный кошмар: миллиард разинутых пастей и ни одной головы! Я оглядываюсь назад и с горечью вижу, как слепы они были - потрясатели душ и властители умов недалекого прошлого. Сознание их было омрачено беспрерывным ужасом. Социальные дарвинины! Они видели только сплошную борьбу за существование: толпы остервенелых от голода людей, рвущих друг друга в клочки из-за места под солнцем, как будто оно только одно, это место, как будто солнца не хватит для всех! И нищие... Может быть, он родился для голодных рабов фараоновых времен со своей зловещей проповедью расы господ, со своими сверхчеловеками по ту сторону добра и зла... Кому сейчас нужно быть по ту сторону? Неплохо и по эту, как вы полагаете? Были, конечно, маркс и фрейд. Маркс, например, первым понял, что все дело в экономике. Он понял, что вырвать экономику из рук жадных дураков и фетишистов, сделать ее государственной, безгранично развить ее - это и означает заложить фундамент золотого века. А Фрейд показал, для чего, собственно, нам нужен золотой век. Вспомните, что было причиной всех несчастий рода человеческого. Неудовлетворенные инстинкты, неразделенная любовь, неутоленный голод, не так ли? Но вот является ее величество наука и дарит нам удовлетворение. И как быстро все это произошло! Еще не забыты имена мрачных прорицателей, а уже... Как вам кажется осетрина? У меня такое впечатление, что соус синтетический. Видете, розоватый оттенок... Да, синтетический. В ресторане мы могли бы рассчитывать на натуральный... Метр! Впрочем, пусть его, не будем капризны... Идите, идите!.. О чем это я? Да! Любовь и голод. Удовлетворите любовь и голод, и вы увидите счастливого человека. При условии, конечно, что человек наш уверен в завтрашнем дне. Все утопии всех времен базируются на этом простейшем соображении. Освободите человека от забот о хлебе насущном и о завтрашнем дне, и он станет истинно свободен и счастлив. Я глубоко убежден, что дети, именно дети - это идеал человечества. Я вижу глубочайший смысл в поразительном сходстве между ребенком и беззаботным человеком, об"ектом утопии. Беззаботен - значит счастлив. И как мы близки к этому идеалу! Еще несколько десятков лет, а может быть, и просто несколько лет, и мы достигнем автоматического изобилия, мы отбросим науку, как исцеленный отбрасывает костыли, и все человечество станет огромной счастливой детской семьей. Взрослые будут отличаться от детей только способностью к любви, а эта способность сделается - опять-таки с помощью науки - источником новых, небывалых радостей и наслаждений... Позвольте, как вас зовут? Иван? А, так вы, надо думать, из россии... Коммунист? Ага... Ну да, у вас там все иначе, я знаю... А вот и кофе! М-м-м... Неплохой кофе! Но где же коньяк? Ага, благодарю вас... Между прочим, я слыхал, что великий дегустатор удалился от дел. На последнем брюсельском конкурсе коньяков произошел грандиознейший скандал, который удалось замять с огромным трудом. Гран-при получает девиз "Белый кентавр". Жюри в восторге. Это нечто небывалое. Это некая феноменальная феерия ощущений. Вскрывают заявочный пакет и - о ужас! - Это синтетик! Великий дегустатор побелел как бумага, его стошнило! Мне, между прочим, довелось попробовать этот коньяк, он действительно превосходен, но его гонят из мазутов, и у него даже нет собственного названия. Эй экс восемнадцать дробь нафтан, и он дешевле гидролизного спирта... Возьмите эту сигару. Вздор, что значит не курите? После такого обеда нельзя не курить... Я люблю этот ресторан. Каждый раз, когда я приезжаю читать лекции в здешний университет, я обедаю в "Олимпике". А перед возвращением я неприменно захожу в "Таверну". Да, там нет этой зелени, этих райских птичек, там немного жарко, немного душно и пахнет дымком, но это настоящая, неповторимая кухня. Усердные дегустаторы собираются именно там. Либо там, либо в "Лакомке". Там только едят. Там нельзя болтать, там нельзя смеяться, туда совершенно бессмысленно являться с женщиной, там только едят! Тихо, вдумчиво...
Doktor Opir tystnade äntligen, lutade sig emot fåtöljens ryggstöd och drog djupa, njutningsfulla bloss. Jag sög på den kraftiga cigarren och betraktade honom. Jag genomskådade honom, denne doktor i filosofi. Alltid och i var tid har det funnits sådana människor, som är fullkomligt nöjda med sin ställning i samhället och därför fullkomligt nöjda med samhällets tillstånd. Ett förträffligt välsmort munläder och en flink penna, präktiga tänder, oklanderligt sunda inälvor och utmärkt fungerande könsorgan.Доктор опир, наконец, замолк, откинулся на спинку кресла и глубоко, с наслаждением затянулся. Я сосал могучую сигару и смотрел на него. Он был мне ясен, этот доктор философии. Всегда и во все времена существовали такие люди, абсолютно довольные своим положением в обществе и потому абсолютно довольные положением общества. Превосходно подвешенный язык и бойкое перо, великолепные зубы и безукоризненно здоровые внутренности, и отлично функционирующий половой аппарат.
„Således är då världen härlig, doktor?“ sade jag.- Итак, мир прекрасен, доктор? - Сказал я.
„Definitivt“, sade doktor Opir med känsla. „Den är, när allt kommer omkring, skön.“- Да, - с чувством сказал доктор Опир. - Он, наконец, прекрасен.
„Ni är en stor optimist“, sade jag.- Вы великий оптимист, - сказал я.
„Vår tid är optimisternas tid. En pessimist går på stämnings-salong, pumpar gallan ur det undermedvetna och blir optimist. Pessimisternas tid är förbi, liksom de tuberkulossjukas, sexualdårarnas och militärernas. Pessimismen som psykisk disposition utrotas alldeles med samma vetenskap. Och inte bara indirekt genom skapandet av abundans, utan även omedelbart, genom attacker raka vägen in i den obskyra världen under cortex. Låt oss säga, att drömgeneratorerna numera är det mest moderna folknöjet. Fullkomligt oskadligt, ovanligt massinriktat och enkelt till konstruktionen … Eller ta neurostimulatorerna … “- Наше время - это время оптимистов. Пессимист идет в салон хорошего настроения, откачивает желчь из подсознания и становится оптимистом. Время пессимистов прошло, как прошло время туберкулезных больных, сексуальных маньяков и военных. Пессимизм, как умонастроение, искореняется все той же наукой. И не только косвенно, через создание изобилия, но и непосредственно, путем прямого вторжения в темный мир подкорки. Скажем, грезогенераторы - наимоднейшее сейчас развлечение народа. Абсолютно безвредно, необычайно массово и конструктивно просто... Или, скажем, нейростимуляторы...
Jag försökte styra in honom i en nyttigare fåra.Я попытался направить его в нужное русло.
„Men tycker ni inte, att man just på detta område av vetenskapen, exempelvis den farmaceutiska kemin, ibland går för långt?“- А не кажется ли вам, что как раз в этой области наука - например, та же фармацевтическая химия - иногда перехлестывает?
Doktor Opir log nedlåtande och sniffade på sin cigarr.Доктор Опир снисходительно улыбнулся и понюхал свою сигару.
„Vetenskapen brukar alltid tillämpa metoden med trial and error“, sade han. „Och jag lutar åt antagandet, att de så kallade misstagen alltid är resultat av kriminellt utnyttjande. Vi har ännu inte klivit in i den Gyllene Epoken, vi håller ännu bara på att kliva in, och än så länge finns det allehanda outlaws, huliganer eller helt enkelt sjaskigt folk, som trampar oss under fötterna … På så vis dyker det upp narkotika, som bryter ner hälsan; de skapades, som ni själv vet, för de mest ädla ändamål; det finns alla möjliga aromatörer … eller det, som man inte pratar om vid bordet … “- Наука всегда действовала методом проб и ошибок, - веско сказал он. - И я склонен полагать, что так называемые ошибки - это всегда результат преступного использования. Мы еще не вступили в золотой век, мы еще только вступаем в него, и у нас под ногами до сих пор болтаются всевозможные аутло, хулиганы и просто грязные люди... Так появляются разрушающие здоровье наркотики, созданные, как вы сами знаете, с самыми благородными целями, всякие там ароматьеры... Или этот, не к столу будет сказано...
Han fnissade till rätt oanständigt.Он вдруг захихикал довольно скабрезно.
„Ni gissar det, vi är vuxna människor … Vad var det jag pratade om? … Ja, så allt det här får inte bringa oss ur fattningen. Det drar förbi, liksom atombomben drog förbi.“- Вы догадываетесь, мы с вами взрослые люди... О чем это я?.. Да, так все это не должно нас смущать. Это пройдет, как прошли атомные бомбы.
„Jag skulle bara vilja understryka“, anmärkte jag, „att problemen med alkoholismen och narkotika fortfarande består … “- Я хотел только подчеркнуть, - заметил я, - что существует еще проблема алкоголизма и проблема наркотиков...
Doktor Opirs intresse för samtalet sjönk synbarligen. Han inbillade sig tydligen, att jag skulle bestrida hans tes om vetenskapens välsignelse. Att föra en strid på den nivån var naturligtvis tråkigt för honom, som om han skulle ha hävdat nyttan med havsbad, varemot jag bestridit detta utifrån skälet, att jag föregående år nästan drunknat.Интерес Доктора опира к разговору падал на глазах. Видимо, он вообразил, будто я оспариваю его тезис о том, что наука - благо. Вести спор на таком уровне ему было, естественно, скучно, как если бы он утверждал пользу морских купаний, а я бы его оспаривал на том основании, что в прошлом году чуть не утонул.
„Ja, naturligtvis … “ mumlade han och tittade på klockan. „Inte allt på en gång … Håll i alla fall med om, att framförallt grundtendensen är viktig … Kypare!“- Да, конечно... - Промямлил он, разглядывая часы. - Не все же сразу... Согласитесь все-таки, что важна прежде всего основная тенденция... Официант!
Doktor Opir hade ätit gott och talat väl utifrån den progressiva filosofins ståndpunkt; han kände sig fullt tillfredsställd, och jag beslöt att inte vara påstridig, desto hellre som jag inte hade något till övers för hans »progressiva filosofi«, och som doktor Opir när allt kom omkring inte skulle säga något konkret om det, som intresserade mig mest, och troligen heller inte kunde det.Доктор Опир вкусно покушал, хорошо поговорил - от лица прогрессивной философии, - чувствовал себя вполне удовлетворенным, и я решил не настаивать, тем более, что на его "Прогрессивную философию" мне было наплевать, а о том, что меня интересовало больше всего, доктор Опир в конце концов ничего конкретного сказать, вероятно, и не мог.
Vi betalade och lämnade restaurangen. Jag frågade:Мы расплатились и вышли из ресторана. Я спросил:
„Ni vet kanske, doktorn, vem denna staty föreställer? Den, där på torget … “- Вы не знаете, доктор, кому этот памятник? Вон там, на площади...
Doktor Opir tittade förstrött på den.Доктор опир рассеянно поглядел.
„Ser man på, en staty“, sade han. „Den har jag inte ens märkt tidigare … Skall jag skjutsa er någonstans?“- В самом деле, памятник, - сказал он. - Я как-то раньше даже не замечал... Вас подвезти куда-нибудь?
„Tack, jag går hellre.“- Спасибо, я предпочитаю пройтись.
„I så fall, adjö då. Det var roligt att bli bekant med er … Det är förstås svårt att hoppas på att lyckas övertyga er“, sade han, rynkade pannan och petade med en tandsticka i munnen, „men det vore intressant att pröva på … ni kanske bevistar min föreläsning? Jag börjar i morgon klockan tio.“- В таком случае до свидания. Рад был с вами познакомиться... Конечно, трудно надеяться переубедить вас, - он поморщился, поковырял зубочисткой во рту, - но интересно было бы попробовать... Может быть, вы посетите мою лекцию? Я начинаю завтра в десять.
„Jag tackar“, sade jag. „Över vilket ämne?“- Благодарю вас, - сказал я. - Какая тема?
„Den nyoptimistiska filosofin. Jag skall säkerligen beröra en rad av de frågor, vi har dryftat så ingående i dag.“- Философия неооптимизма. Я там обязательно коснусь ряда вопросов, которые мы сегодня с вами так содержательно обсудили.
„Jag tackar“, sade jag än en gång. „Säkerligen.“- Благодарю вас, - сказал я еще раз. - Обязательно.
Jag såg på, när han gick fram till sin långa bil, sjönk ner på sätet, mixtrade med självstyrningens instrumentbräda, lutade sig emot ryggstödet och, såsom det såg ut, strax slumrade in. Bilen rullade försiktigt över torget och försvann, mens den ökade farten, i skuggorna och grönskan på en sidogata.Я смотрел, как он подошел к своему длинному автомобилю, рухнул на сиденье, поковырялся в пульте автоводителя, откинулся на спинку и, кажется, сейчас же задремал. Автомобиль осторожно покатился по площади и, набирая скорость, исчез в тени и зелени боковой улицы.
Nyoptimism … Nyhedonism och nykretinism … Nykapitalism … Inget ont som inte för något gott med sig, sade räven, i gengäld har du hamnat i Dummerjönsarnas Land. Man måste säga, att en procent av de medfött dumma inte ändrar sig med tiden. Det är intressant att se, vad det blir av den andel av dumhuvudena, som är dumma av övertygelse. Man kan undra, vem som har tilldelat honom doktorstitlen? Han är väl inte den ende, som är sådan? Där har säkert varit en hel hop doktorer, som högtidligen har tilldelat nyoptimisten Opir denna titel. För övrigt inträffar sådant inte bara bland filosofer …Неооптимизм... Неогедонизм и неокретинизм... Неокапитализм... Нет худа без добра, сказала лиса, зато ты попал в страну дураков. Надо сказать, что процент урожденных дураков не меняется со временем. Интересно, что делается с процентом дураков по убеждению? Любопытно, кто ему присвоил звание доктора? Не один же он такой! Была, наверное, целая куча докторов, которая торжественно присвоила такое звание неооптимисту Опиру. Впрочем, это бывает не только среди философов...
Jag fick syn på Riemaier i vestibulen och glömde strax doktor Opir. Riemaiers kostym hängde som en säck; Riemaier var krokryggig; Riemaiers ansikte var alldeles slappt. Och såvitt jag kunde se, så vacklade han fram. Han gick fram till hissen, där jag hann opp honom och grep honom i ärmen.Я увидел, как в холл вошел Римайер, и сразу забыл про доктора Опира. Костюм на Римайере висел мешком, Римайер сутулился, лицо Римайера совсем обвисло. И по-моему, он пошатывался на ходу. Он подошел к лифту, и тут я догнал его и взял за рукав.
Riemaier gav till en häftig rysning och vände sig om.Римайер сильно вздрогнул и обернулся.
„Vad fan?“ sade han. Han var uppenbarligen inte glad över att se mig. „Varför är ni här nu igen?“- Какого черта? - Сказал он. Он был явно не рад мне. - Зачем вы еще здесь?
„Jag har väntat på er.“- Я ждал вас.
„Jag sade ju till er, att ni skulle komma i morgon klockan tolv.“- Я же вам сказал, приходите завтра в двенадцать.
„Vad gör det för skillnad?“ sade jag. „Varför öda tid?“- Какая разница? - Сказал я. - Зачем терять время.
Han flåsade tungt och såg mig i ansiktet.Он, тяжело дыша, смотрел мне в лицо.
„Man väntar på mig, förstår ni det? På rummet sitter där en man och väntar på mig. Och han får inte se er hos mig. Kan ni begripa det?“- Меня ждут, понимаете? В номере сидит человек и ждет меня. Вы можете это понять?
„Skrik inte så“, sade jag. „Folk tittar på oss.“- Не кричите так, - сказал я. - На нас глядят.
Riemaier såg sig omkring med simmiga ögon.Римайер повел по сторонам заплывшими глазами.
„Kom med in i hissen“, sade han.- Пойдемте в лифт, - сказал он.
Vi gick in i hisskorgen, och Riemaier tryckte på knappen till femtonde våningen.Мы вошли в лифт, и Римайер нажал кнопку пятнадцатого этажа.
„Säg fort, vad ni vill ha sagt.“- Говорите быстро, что вам надо.
Uppmaningen var sällsynt dum. Jag förlorade till och med fattningen.Вопрос был на редкость глуп. Я даже растерялся.
„Men vet ni då inte, varför jag är här?“- Вы что, не знаете, зачем я здесь?
Han torkade sig i pannan, sedan sade han:Он потер лоб, затем проговорил:
„Satan också, allting har blivit så tilltrasslat … Hör ni, jag har glömt, vad ni heter.“- Черт, все так перепуталось... Слушайте, я забыл, как вас зовут.
„Zjilin.“- Жилин.
„Hör på, Zjilin, jag har ingenting nytt till er. Jag har inte haft tid att ägna mig åt det. Det är bara dumheter, förstår ni? Marijas inbillning. De sitter där, fyller i papper och fantiserar. Man borde driva dem allesammans åt helvete.“- Слушайте, Жилин, ничего нового у меня для вас нет. Мне некогда было этим заниматься. Это все бред, понимаете? Выдумки Марии. Они там сидят, пишут бумажки и выдумывают. Их всех надо гнать к чертовой матери.
Vi kom opp till femtonde våningen, och han tryckte på knappen till första.Мы доехали до пятнадцатого этажа, и он нажал кнопку первого.
„För djävulen“, sade han. „Fem minuter till, så går han sin väg … Rent allmänt är jag säker på en sak. Det finns inget sådant. I vart fall inte här i stan.“- Черт, - сказал он. - Еще пять минут, и он уйдет... В общем я уверен в одном. Ничего этого нет. Во всяком случае, здесь, в городе.
Han tittade plötsligt förstulet på mig och vände bort blicken.Он вдруг украдкой глянул на меня и отвел глаза.
„Jag skall bara säga er en sak. Titta in hos fiskarna. Bara för att få ett rent samvete.“- Вот что я вам скажу. Загляните к рыбарям. Просто для очистки совести.
„Hos fiskarna? Vilka fiskare?“- К рыбарям? К каким рыбарям?
„Det får ni själv ta reda på“, sade han otåligt. „Men krångla inte där; gör allt, vad de ger order om.“- Сами узнаете, - нетерпеливо сказал он. - Да не капризничайте там, делайте все, что велят.
Sedan tillfogade han, som om han ville rättfärdiga sig:Потом он, словно оправдываясь, добавил:
„Jag vill inte veta av några förutfattade meningar, begrips?“- Я не хочу предвзятости, понимаете?
Hissen stannade på första våningen, och han tryckte på knappen till nionde.Лифт остановился на первом этаже, и он нажал кнопку девятого.
„Det var allt“, sade han. „Och sedan ses vi och talar mer ingående. Skall vi säga i morgon klockan tolv?“- Все, - сказал он. - А потом мы увидимся и поговорим подробнее. Скажем, завтра в двенадцать.
„Avtalat“, sade jag långsamt.- Ладно, - медленно сказал я.
Han ville uppenbarligen inte tala med mig. Han kanske inte litade på mig. Nå ja, sådant förekommer.Он явно не хотел говорить со мной. Может быть, он не доверял мне. Что ж, это бывает.
„Förresten“, sade jag, „en viss Oscar har sökt er.“- Между прочим, - сказал я, - к вам заходил некий Оскар.
Det förekom mig, som om han rös till.Мне показалось, что он вздрогнул.
„Såg han er?“- Он вас видел?
„Naturligtvis. Han bad mig framföra, att han ringer er i kväll.“- Естественно. Он просил передать, что будет звонить сегодня вечером.
„Det var illa, för djävulen, det var illa … “ mumlade Riemaier. „Hör på … Fan, vad hette ni nu i efternamn?“- Плохо, черт, плохо... - Пробормотал Римайер. - Слушайте... Черт, как ваша фамилия?
„Zjilin.“- Жилин.
Hissen stannade.Лифт остановился.
„Hör på, Zjilin, det är mycket illa, att han har sett er … Förresten, skit i det … Jag går.“- Слушайте, Жилин, это очень плохо: что он вас видел... Впрочем, плевать... Я пошел.
Han öppnade hisskorgens dörr.Он открыл дверцу кабины.
„I morgon skall vi tala med varandra, som vi har kommit överens om, är det i ordning? I morgon … Och ni tittar in till fiskarna, är det avtalat?“- Завтра мы поговорим с вами как следует, ладно? Завтра... А вы загляните к рыбарям, договорились?
Han smällde av alla krafter igen dörren efter sig.Он изо всех сил захлопнул за собой дверцу.
„Var skall jag leta efter dem?“ frågade jag.- Где мне их искать? - Спросил я.
Jag blev stående ett tag och såg efter honom. Han småsprang med osäkra steg, då han avlägsnade sig igenom korridoren.Я постоял немного, глядя ему вслед. Он бежал неверными шагами, удаляясь по коридору.
på svenska
100 шведских неправильных глаголов по почте

В Стокгольме:

08:31 5 марта 2021 г.

Курсы валют:

1 EUR = 10,093 SEK
1 RUB = 0,112 SEK
1 USD = 8,371 SEK

Рейтинг@Mail.ru


Яндекс.Метрика
Шведская Пальма © 2002 - 2021