Проект, он же виртуальный клуб, создан для поддержки
и сочетания двух мировых понятий: Русских и Швеции...
Шведская Пальма > Информация > Шведский язык > Стругацкие. Хищные вещи века. Глава 4

Аркадий и Борис Стругацкие / Arkadij Strugatskij och Boris Strugatskij

Tidsålderns rovgiriga ting / Хищные вещи века

"Där är blott ett problem — ett enda i världen — att återgiva människorna andligt innehåll, andliga omsorger … "
Antoine De Saint-Exupery

"Есть лишь одна проблема — одна - единственная в мире — вернуть людям духовное содержание, духовные заботы..."
А. Де Сент-Экзюпери

Denna översättning ifrån ryskan till svenska är utförd av Erik Jonsson.
[Оглавление]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Femte kapitlet.Глава пятая
Jag gick långsamt och höll mig i trädens skugga. Emellanåt rullade där bilar förbi. En bil stannade; föraren slängde opp dörren, lutade sig ut ifrån sätet och spydde. Han svor matt, torkade av munnen med handflatan, smällde igen dörren och körde iväg. Han var inte längre ung, hade rött ansikte och bar en brokig skjorta på bara kroppen. Riemaier hade bestämt förfallit till dryckenskap. Det händer rätt ofta: en man anstränger sig, arbetar och räknas som en värdefull medarbetare; man lyssnar på honom och framhåller honom som föredöme; men just i det ögonblick, då han behövs i en konkret angelägenhet, visar det sig plötsligt, att han är uppsvullen och pussig, att där ränner slinkor till honom, att det redan på morgonen luktar brännvin om honom … Era angelägenheter intresserar honom inte, och på samma gång är han förskräckligt upptagen, han skall ständigt träffa någon, han samtalar oredigt och oklart och är er inte till någon hjälp. Och sedan, innan ni hinner klaga, sitter han på alkoholistanstalt eller dårhus, eller också är han föremål för rannsakning. Eller plötsligt gifter han sig — underligt och befängt, och av detta giftermål luktar det påfallande illa av utpressning … Och det återstår bara att säga »Läkare, hela dig själv … «.Я шел медленно, держась в тени деревьев. Изредка мимо прокатывали машины. Одна машина остановилась, водитель распахнул дверцу, перегнулся с сиденья, и его стошнило. Он вяло выругался, вытер рот ладонью, хлопнул дверцей и уехал. Он был немолодой, краснолицый, в пестрой рубашке на голое тело. Римайер, наверное, спился. Это случается довольно часто: человек старается, работает, считается ценным работником, к нему прислушиваются и ставят его в пример, но как раз в тот момент, когда он нужен для конкретного дела, вдруг оказывается, что он опух и обрюзг, что к нему бегают девки, что от него с утра пахнет водкой... Ваше дело его не интересует, и в то же время он страшно занят, он постоянно с кем-то встречается, разговаривает путанно и неясно, и он вам не помощник. А потом вы охнуть не успеваете, как он оказывается в алкогольной лечебнице, или в сумашедшем доме, или под следствием. Или вдруг женится - странно и нелепо, и от этой женитьбы отчетливо воняет шантажом... И остается только сказать: "Врачу, исцелися сам..."
Det vore ändå gott att få tag i Pek. Pek var en kärv, ärlig man, och han visste alltid allting. Innan man har blivit färdig med den tekniska kontrollen och kommit ut ur skeppet, är han redan du med basens daghavande kock; han har med full sakkunskap medverkat i lösandet av en tvist emellan chefen för Stigfinnarna och överingenjören, som inte har delat någon trozer; teknikerna har redan till hans ära anordnat en fest; ställföreträdande direktören har lett honom avsides i en vrå och rådgör med honom … Den oskattbare Pek! I denna stad var han född och hade tillbragt en tredjedel av livet.Хорошо бы все-таки отыскать Пека. Пек - жесткий, честный человек, и он всегда все знает. Вы еще не успеете закончить техконтроль и выйти из корабля, а он уже на "Ты" с дежурным поваром базы, уже с полным знанием дела участвует в разборе конфликта между командиром следопытов и главным инженером, не поделившими какой-то трозер, техники уже организуют в его честь вечеринку, а зам. директора советуется с ним, отведя его в угол... Бесценный Пек! А в этом городе он родился и прожил здесь треть жизни.
Jag letade opp en telefonkiosk, ringde opp Nummerbyrån och frågade efter adressen eller numret till Pek Zenaj. De bad mig vänta. I kiosken luktade där som vanligt katt. Det lilla plastbordet var fullklottrat med telefonnummer, ansikten och oanständiga teckningar. Någon hade, tydligen med en kniv, med tryckbokstäver ristat det för mig okända ordet »SLEG«. Jag öppnade dörren på glänt, för att där inte skulle vara så kvavt, och såg, hur en barkypare i vit jacka med oppkavlade ärmar stod och rökte utanför sin lokal på den skuggiga motsatta sidan av gatan. Sedan meddelade man mig, att Pek Zenaj sedan årets början enligt uppgift bodde på adressen Frihetsgatan 31 och hade telefonnummer 11-331. Jag tackade och slog strax detta nummer. En okänd röst meddelade mig, att jag hade ringt fel. Både telefonnumret och adressen var riktiga, men Pek Zenaj bodde inte där, och även om han hade bott där tidigare, var det okänt, när han hade flyttat och var han hade flyttat hän. Jag lade på, gick ut ur kiosken och över till skuggan på andra sidan gatan.Я нашел телефонную будку, позвонил в бюро обслуживания и попросил найти адрес и телефон Пека Зеная. Мне предложили подождать. В будке, как всегда, пахло кошками. Пластиковый столик был исписан телефонами, разрисован рожами и неприличными изображениями. Кто-то, видимо, ножом глубоко вырезал печатными буквами незнакомое слово "Слег". Я приоткрыл дверь, чтобы не было так душно, и смотрел, как на противоположной, теневой стороне улицы у входа в свое заведение курит бармен в белой куртке с засученными рукавами. Потом мне сообщили, что Пек Зенай, по данным на начало года, обитает по адресу: улица Свободы, 31, телефон 11-331. Я поблагодарил и тут же набрал этот номер. Незнакомый голос сообщил, что я не туда попал. Номер телефона правильный и адрес тоже, но Пек Зенай здесь не живет, а если и жил раньше, то неизвестно, когда и куда выехал. Я дал отбой, вышел из будки и перешел на другую сторону улицы, в тень.
När kyparen fångade min blick, levde han opp och sade redan på avstånd:Поймав мой взгляд, бармен оживился и сказал еще издали:
„Kom in, kom in!“- Давайте заходите!
„Jag skall inte ha något“, sade jag.- Не хочется что-то, - сказал я.
„Är inte det aset med på noterna?“ sade kyparen deltagande. „Kom in då, så får vi språka en stund … Här är trist.“- Что, не соглашается, стерва? - Сказал бармен сочувственно. - Заходите, чего там, побеседуем... Скучно.
Jag stannade.Я остановился.
„I morgon bitti“, sade jag, „klockan tio på universitetet äger där rum en föreläsning om den nyoptimistiska filosofin. Det är den kände filosofidoktorn Opir ifrån huvudstaden, som föreläser.“- Завтра утром, - сказал я, - в десять часов в университете состоится лекция по философии неооптимизма. Читает знаменитый доктор философии Опир из столицы.
Kyparen hörde på mig med girig uppmärksamhet; han till och med upphörde med blossandet.Бармен слушал меня с жадным вниманием, он даже перестал затягиваться.
„Skall det behöva vara så!“ sade han, när jag hade slutat. „Att det har gått så långt! I förrgår så drev de ut flickorna från nattklubben, och nu så håller de alltså föreläsningar. Vi skall minsann ge dem för föreläsningar!“- Надо же! - Сказал он, когда я кончил. - До чего докатились, а! Позавчера девчонок в ночном клубе разогнали, а теперь у них, значит, лекции. Мы им еще покажем лекции!
„Det är på tiden“, sade jag.- Давно пора, - сказал я.
„Hos mig släpper jag inte in dem“, fortsatte kyparen, som levde opp allt mer. „Jag har en skarp blick. En sådan behöver bara visa sig i dörren, så ser jag det redan: en intell. Grabbar, säger jag, där kommer en intell! Och våra grabbar är utmärkta, självaste Dod sitter var kväll efter träningen hos mig. Nå, han reser sig, möter denne intell i dörren, och inte vet jag, vad de snackar om där, men han bara ordnar iväg honom. Det är sant, ibland stryker de omkring i gäng. Nå, för att det inte skall bli någon skandal, så reglar vi dörren då, så att de får knacka. Har jag inte rätt?“- Я их к себе не пускаю, - продолжал бармен, все более оживляясь. - У меня глаз острый. Он еще только к двери подходит, а я уже вижу: интель. Ребята, говорю, интель идет! А ребята у нас как на подбор, сам Дод каждый вечер после тренировок у меня сидит. Ну, он, значит, встает, встречает этого интеля в дверях, и не знаю уж, о чем они там беседуют, а только налаживает он его дальше. Правда, иной раз они компаниями бродят. Ну, тогда, чтобы, значит, скандала не было, дверь на стопор, пусть стучаться. Правильно я говорю?
„Låt dem“, sade jag.- Пусть, - сказал я.
Han tråkade redan ut mig. Det finns en del människor, som tråkar ut en ovanligt fort.Он мне уже надоел. Есть такие люди, которые надоедают необычайно быстро.
„Vad då, låt dem?“- Что - пусть?
„Låt dem knacka. Knacka på vilken dörr som helst, alltså.“- Пусть стучатся. Стучись, значит, в любую дверь.
Kyparen mönstrade mig vaksamt.Бармен настороженно посмотрел на меня.
„Vandra vidare“, sade han plötsligt.- А ну-ка, проходите, - сказал вдруг он.
„Men skall vi inte svänga en bägare?“ föreslog jag.- А может, значит, по стопке? - Предложил я.
„Stick iväg, stick iväg“, upprepade han. „Här serverar man inte er.“- Проходите, проходите, - повторил он. - Вас здесь не обслужат.
Vi tittade på varandra en stund. Därpå brummade han något, gick baklänges och stängde glasdörren efter sig.Некоторое время мы смотрели друг на друга. Потом что-то проворчал, попятился и задвинул за собой стеклянную дверь.
„Jag är ingen intell“, sade jag. „Jag är en fattig turist. En rik turist!“- Я не интель, - сказал я. - Я бедный турист. Богатый!
Han glodde på mig med näsan tryckt emot rutan. Jag gjorde en handrörelse, som om jag stjälpte i mig ett litet glas. Han sade något och drog sig tillbaka in i lokalens djup. Det var tydligt, att han strök omkring på måfå bland de tomma borden. Lokalen hette Leendet. Jag log och gick vidare.Он глядел на меня, расплющив нос на стекле. Я сделал движение, будто опрокидываю стаканчик. Он что-то сказал и ушел в глубину заведения. Было видно, как он бесцельно бродит между пустыми столиками. Заведение называлось "Улыбка". Я улыбнулся и пошел дальше.
Runt hörnet kom jag ut på en bred huvudgata. Vid trottoarkanten stod där en väldig, täckt lastbil överklistrad med lockande reklamaffischer. Baklämmen var nerfälld, och på den låg liksom på en butiksdisk allehanda föremål oppstaplade: konservburkar, buteljer och leksaker samt högar av cellofanpaketer med underkläder och andra klädesplagg. Två flickor kvittrade något strunt mens de provade blusar. „Gulligt“ pep den ena. Den andra, som vred och vände på en blus än si och än så, svarade: „Snicksnack, den är inte alls gullig“. „Vid halsen är den gullig“. „Snicksnack!“ „Och korset skimrar inte heller … “ Lastbilschauffören, en mager karl i overall och mörka glasögon med kraftiga bågar, satt på trottoarkanten, lutad emot en reklampelare. Hans ögon syntes inte, men av den slappa munnen och den svettiga näsan att döma så sov han. Jag gick fram till disken. Flickorna tystnade och stirrade på mig med halvöppna munnar. De var i sextonårsåldern och hade ögon som källingar — blåa och tomma.За углом оказалась широкая магистраль. У обочины стоял огромный, облепленный заманчивыми рекламами грузовик-фургон. Задняя стенка его была опущена, и на ней, как на прилавке, горой лежали разнообразные вещи: консервы, бутылки, игрушки, стопы целлофановых пакетов с бельем и одеждой. Двое молоденьких девчушек щебетали сущую ерунду, выбирая и примеряя блузки. "Фонит", - пищала одна. Другая прикладывая блузку так и этак, отвечала: "Чушики, чушики, и совсем не фонит". - "Возле шеи фонит". - "Чушики!" - "И крестик не переливается..." Шофер фургона, тощий человек в комбинезоне и в черных очках с мощной оправой, сидел на поеребрике, прислонившись спиной к рекламной тумбе. Глаз его видно не было, но, судя по вялому рту и потному носу, он спал. Я подошел к прилавку. Девушки замолчали и уставились на меня, приоткрыв рты. Им было лет по шестнадцати, глаза у них были как у котят - синенькие и пустенькие.
„Snicksnack“, sade jag med fast stämma. „Den är inte gullig och skimrar inte.“- Чушики, - твердо сказал я. - Не фонит и переливается.
„Vid halsen, då?“ frågade hon, som höll på att prova.- А около шеи? - Спросила та, что примеряла.
„Vid halsen är den helt enkelt ett mästerverk.“- Около шеи просто шедевр.
„Snicksnack“, genmälde den andra flickan obeslutsamt.- Чушики, - нерешительно возразила вторая девочка.
„Jamen då tar vi och tittar på en annan“, föreslog den första fridsamt. „Den, där.“- Ну, давай другую посмотрим, - миролюбиво предложила первая. - Вот эту.
„Den, där, är bättre, den silverfärgade, raffiga.“- Вот эту лучше, серебристую, растопырочкой.
Jag fick syn på några böcker. Här var praktfulla böcker. Där var Strogov med illustrationer, sådana jag aldrig hade hört talas om. Där var Dagdrömmens omvandling med förord av Saragon. Där var en trebandsutgåva av Walter Minz, som även innehöll hans brevväxling. Där var nästan allt av Faulkner, Webers Ny politik, Ignatovas Härlighetens pol, Sjan Sji-kujs outgivna, Fascismens historia i utgåvan Mänsklighetens monument … Där var färska tidskrifter och almanackor, där var Louvren, Eremitaget och Vatikanen i fickformat. Där var allt. „Den är också gullig … “, „Men för raffig!“ „Snicksnack … “ Jag plockade till mig Minz, tryckte två band under armen och slog opp det tredje. Aldrig i livet hade jag sett en fullständig utgåva av Minz. Där var till och med breven ifrån emigranttiden …Я увидел книги. Здесь были великолепные книги. Был Строгов с такими иллюстрациями, о каких я никогда и не слыхал. Была "Перемена мечты" с предисловием Сарагона. Был трехтомник Вальтера Минца с перепиской. Был почти весь Фолкнер, "Новая политика" Вебера, "Полюса благолепия" Игнатовой, "Неизданный Сянь Ши-Куй", "История фашизма" в издании "Память человечества". Были свежие журналы и альманахи, были карманные Лувр, Эрмитаж, Ватикан. Все было. "И тоже фонит..." - "Зато растопырочка!" - "Чушики..." Я схватил Минца, зажал два тома под мышкой и раскрыл третий. Никогда в жизни не видел полного Минца. Там были даже письма из эмиграции...
„Hur mycket skall jag betala?“ ropade jag.- Сколько с меня? - Воззвал я.
Flickorna stirrade igen. Chauffören bet sig i läpparna och satte sig rätt opp.Девицы опять уставились. Шофер подобрал губы и сел прямо.
„Vasa?“ frågade han något hest.- Что? - Спросил он сипловато.
„Vem är det, som är chef här?“ undrade jag.- Кто здесь хозяин? - Осведомился я.
Han reste sig opp och kom emot mig.Он встал и подошел ко мне.
„Vad önskar ni?“- Что вам надо?
„Jag vill ha detta samlingsverket utav Minz. Vad kostar det?“- Я хочу этого Минца. Сколько с меня?
Flickorna fnissade till. Han glodde tigande på mig; sedan tog han glasögonen av sig.Девицы захихикали. Он молча смотрел на меня, затем снял очки.
„Är ni utlänning?“- Вы инострацец?
„Ja, jag är turist.“- Да, я турист.
„Detta är den fullständiga utgåvan av Minz samlade verk.“- Это самый полный Минц.
„Ja, jag ser det“, sade jag. „Jag blev alldeles yr, när jag fick syn på den.“- Да я же вижу, - сказал я. - Я совсем ошалел, когда увидел.
„Jag med“, sade han. „När jag fick se, vad ni ville ha.“- Я тоже, - сказал он. - Когда увидел, что вам нужно.
„Han är ju turist“, pep en av flickorna. „Han fattar inte.“- Он же турист, - пискнула одна из девочек. - Он не понимает.
„Detta är alltså gratis alltihop“, sade chauffören. „Den personliga fonden. För tryggande av personliga behov.“- Да это все без денег, - сказал шофер. - Личный фонд. В обеспечение личных потребностей.
Jag betraktade hyllan med böckerna.Я оглянулся на полку с книгами.
„Har ni sett Dagdrömmens omvandling?“ frågade chauffören.- "Перемену мечты" не видели? - спросил шофер.
„Ja, tack, men jag har den redan.“- Да, спасибо, у меня есть.
„Jag skall inte fråga om Strogov. Men Fascismens historia?“- О Строгове я не спрашиваю. А "История фашизма"?
„En förträfflig utgåva.“- Превосходное издание.
Flickorna fnissade till igen. Chauffören rullade med ögonen.Девицы опять захихикали. Глаза у шофера выкатились.
„S-stick, snorungar!“ gläfste han.- Бр-рысь, сопливые! - Равкнул он.
Flickorna skyggade. Sedan plockade den ena med en tjuvaktig rörelse till sig några paketer med blusar; de sprang över till andra sidan gatan, där de ställde sig och glodde på oss.Девицы шарахнулись. Потом одна вороватым движением схватила несколько пакетов с блузками, они перебежали на другую сторону улицы и там остановились, глядя на нас.
„R-r-raffig!“ sade chauffören. Det ryckte i hans tunna läppar. „Man borde slå igen butiken. Var bor ni?“- Р-р-растопырочки! - Сказал шофер. Тонкие губы его подергивались. - Надо бросать всю эту затею. Где вы живете?
„På Andra Förstadsgatan.“- На второй пригородной.
„Jaså, mitt i självaste träsket … Kom med, så forslar jag hem allt till er. Jag har Stjedrins samlade verk i lastbilen; honom skyltar jag inte ens med, hela klassikerbiblioteket, hela Gyllene biblioteket, hela Det filosofiska tänkandets skattkammare … “- А, в самом болоте... Пойдемте, я отвезу вам все. У меня в фургоне полный Щедрин, его я даже не выставляю, вся библиотека классики, вся "Золотая библиотека", полные "Сокровища филосовской мысли"...
„Inbegripet doktor Opir?“- Включая доктора Опира?
„Hundtarmar“, sade chauffören. „Vällustig drägg. Amöba. Men känner ni till Slij?“- Сучий потрох, - сказал шофер. - Сластолюбивый подонок. Амеба. А Слия вы знаете?
„Föga“, sade jag. „Jag tycker inte om honom. Nyindividualism, som doktor Opir skulle säga.“- Мало, - сказал я. - Он мне не понравился. Неоиндивидуализм, как сказал бы доктор Опир.
„Doktor Opir är ett stinkdjur“, sade chauffören. „Men Slij, det är en riktig människa. Javisst är det individualism. Men han säger åtminstone det, han tänker, och gör det, han säger … Jag skall skaffa er Slij … Hör ni, har ni sett den, där? Och denna, här?“- Доктор Опир вонючка, - сказал шофер. - А Слий - это настоящий человек. Конечно, индивидуализм. Но он по крайней мере говорит то, что думает, и делает то, о чем говорит... Я вам достану Слия... Послушайте, а вот это вы видели? А это?
Han armbågade omkring ibland böckerna. Han strök dem ömt, bläddrade i dem, och i hans ansikte avbildades rörelse.Он зарывался в книги по локоть. Он нежно гладил их, перелистывал, на лице его было умиление.
„Och denna, här?“ sade han. „Och där är en av Cervantes, nå?“- А это? - Говорил он. - А вот такого Сервантеса, а?
Fram till oss kom där en inte längre ung men välväxt kvinna; hon rotade bland konservburkarna och utbrast grälsjukt:К нам подошла молодая осанистая женщина, покопалась в консервах и брюзгливо сказала:
„Har ni fortfarande ingen dansk pickles? … Jag har ju bett er om det!“- Опять нет датских пикулей?.. Я же вас просила.
„Dra åt helvete“, sade chauffören förstrött.- Идите к черту, - сказал шофер рассеянно.
Kvinnan stelnade. Långsamt steg där en rodnad i hennes ansikte.Женщина остолбенела. Лицо ее медленно налилось кровью.
„Hur understår ni er?“ fräste hon.- Как вы посмели? - Произнесла она шипящим голосом.
Chauffören betraktade henne med mörk blick.Шофер, сбычившись, посмотрел на нее.
„Hörde ni, vad jag sade? Stick iväg härifrån!“- Вы слышали, что я вам сказал? Убирайтесь отсюда!
„Att ni bara vågar! … “ sade kvinnan. „Vad har ni för nummer?“- Вы не смеете!.. - Сказала женщина. - Ваш номер?
„Mitt nummer är nittitre“, sade chauffören. „Nittitre, uppfattat? Och jag skiter i er allihop! Fattar ni det? Har ni fler frågor?“- Мой номер девяносто три, - сказал шофер. - Девяносто три, ясно? И я на вас всех плевал! Вам ясно? У вас есть еще вопросы?
„Vilka slyngelfasoner!“ sade kvinnan värdigt.- Какое хулиганство! - Сказала женщина с достоинством.
Hon tog två burkar konserverade läckerheter, sökte med blicken över disken och slet omsorgsfullt av omslaget på tidskriften Rymdmannen.Она взяла две банки консервированных лакомств, поискала на прилавке глазами и аккуратно содрала обложку с журнала "Космический человек".
„Jag skall komma ihåg er, nummer nittitre! ni kan inte bete er som förr i världen.“- Я вас запомню, девяносто третий номер! Это вам не прежние времена.
Hon slog in burkarna i omslaget.Она завернула банки в обложку.
„Vi ses på tingshuset … “- Мы еще с вами увидимся в муниципалитете…
Jag grep chauffören hårt i armbågen. De stenhårda musklerna under mina fingrar mjuknade.Я крепко взял шофера за локоть. Каменная мышца под моими пальцами обмякла.
„Drummel“, sade damen högdraget och avlägsnade sig.- Наглец, - сказала дама величественно и удалилась.
Med stolt högburet och vackert huvud, på vilket håret var ordnat i en hög, cylindrisk frisyr, gick hon trottoaren fram. På hörnet stannade hon, tog hål för en av burkarna och fiskade med eleganta fingrar opp några ljusröda skivor, som hon omsorgsfullt förtärde. Jag släppte chaufförens arm.Она шла по тротуару, горделиво неся красивую голову с высокой цилиндрической прической. На углу она остановилась, вскрыла одну из банок и стала аккуратно кушать, доставая розовые ломтики изящными пальцами. Я отпустил руку шофера.
„De borde skjutas“, sade han plötsligt. „Strypa dem skulle man, i stället för att köra ut böcker till dem.“- Надо стрелять, - сказал он вдруг. - Давить их надо, а не книжечки им развозить.
Han vände sig om emot mig. Han såg trött ut i ögonen.Он обернулся ко мне. Глаза у него были измученные.
„Då kör jag hem böckerna till er?“- Так отвезти вам книги?
„Nej, nej“, sade jag. „Var skall jag göra av allt detta?“- Да нет, - сказал я. - Куда я все это дену?
„Dra iväg då“, sade chauffören. „Tog du Minz? Gå då och vira in dem i dina skitta kalsonger.“- Тогда пошел вон, - сказал шофер. - Минца взял? Вот пойди и заверни в него свои грязные подштаники.
Han klättrade opp i förarhytten. Något knakade till, och baklämmen började höja sig. Det hördes, hur allt brakade och rullade omkring inuti flakskåpet. Ut på stenläggningen föll där några böcker, några glansiga paketer, askar och konservburkar. Backlämmen var ännu inte stängd, när chauffören smällde igen dörren, och lastbilen drog iväg ifrån platsen.Он влез в кабину. Что-то щелкнуло, и задняя стенка стала подниматься. Было слышно, как все трещит и катится внутри фургона. На мостовую упало несколько книг, какие-то блестящие пакеты, коробки и консервные банки. Задняя стенка еще не закрылась, когда шофер грохнул дверцей, и фургон рванулся с места.
Flickorna var redan försvunna. Jag stod ensam på den tomma gatan med Minz-banden i händerna och iakttog, hur en vindpust lättjefullt bläddrade i Fascismens historia, som låg intill mina fötter. Sedan dök där opp några pojkar i randiga kortbyxor vid hörnet. Med händerna i fickorna gick de tigande förbi mig. En av dem tog ett språng ut på körbanan och sparkade till en burk ananaskompott med blank, vacker etikett, som om den hade varit en fotboll.Девицы уже исчезли. Я стоял один на пустой улице с томиками Минца в руках и смотрел, как ветерок лениво листает страницы "Истории фашизма" у меня под ногами. Потом из-за угла вынырнули мальчишки в коротких полосатых штанах. Они молча прошли мимо меня, засунув руки в карманы. Один из них соскочил на мостовую и погнал перед собой ногами, как футбольный мяч, банку ананасного компота с глянцевитой красивой этикеткой.
på svenska
Календарь русскоязычной жизни в швеции

В Стокгольме:

07:13 5 марта 2021 г.

Курсы валют:

1 EUR = 10,093 SEK
1 RUB = 0,112 SEK
1 USD = 8,371 SEK

Рейтинг@Mail.ru


Яндекс.Метрика
Шведская Пальма © 2002 - 2021