Проект, он же виртуальный клуб, создан для поддержки
и сочетания двух мировых понятий: Русских и Швеции...
Шведская Пальма > Информация > Шведский язык > Стругацкие. Хищные вещи века. Глава 8

Аркадий и Борис Стругацкие / Arkadij Strugatskij och Boris Strugatskij

Tidsålderns rovgiriga ting / Хищные вещи века

"Där är blott ett problem — ett enda i världen — att återgiva människorna andligt innehåll, andliga omsorger … "
Antoine De Saint-Exupery

"Есть лишь одна проблема — одна - единственная в мире — вернуть людям духовное содержание, духовные заботы..."
А. Де Сент-Экзюпери

Denna översättning ifrån ryskan till svenska är utförd av Erik Jonsson.
[Оглавление]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Åttonde kapitlet.Глава восьмая
När jag vaknade, var Len inte längre där. Det värkte så i axlen, att smärtan i hjässan gav med sig, och jag gav mig själv mitt ord på, att jag hela denna dag skulle gå försiktigt. Mens jag suckade och kände mig sjuk och ömklig, genomförde jag något slags morgongymnastik, tvättade mig någorlunda, tog kuvertet med pengarna och gick sidledes igenom dörren för att uppsöka tant Vajna. I hallen blev jag obeslutsamt stående; där var alldeles tyst i huset, och jag var inte alldeles säker på, att värdinnan hade gått opp. Men då öppnades värdinnans dörr, och ut i hallen kom tulltjänstemannen Peti. Nå, ser man på, tänkte jag. Under natten hade Peti påmint om en drunknad fyllerist. Nu i dagsljus såg han ut som ett överfallsoffer. Ansiktets nedre del var blodöversköljd. Färskt blod glänste som lack på hakan, och han höll en näsduk under käken för att inte söla ner den snövita uniformen med snoddarna. Hans ansikte var spänt och han skelade med ögonen, men på det hela taget förhöll han sig märkvärdigt lugn, som om det inte hade varit något särskilt med att stå på näsan i glasskärvor. En liten förtretlighet, vem råkar aldrig ut för sådant, var snäll och bry er inte om det, snart är allt i sin ordning …Когда я проснулся, Лэна уже не было. Плечо у меня ломило так, что боль отдавала в темя, и я дал себе слово сегодняшний день "ходить опасно". Кряхтя и чувствуя себя больным и жалким, я проделал некое подобие зарядки, кое-как умылся, взял конверт с деньгами и отправился к тете Вайне, продвигаясь через двери боком. В холле я нерешительно остановился: в доме было совсем тихо, и я не был уверен, что хозяйка встала. Но тут хозяйская дверь отворилась, и в холл вошел таможенник Пети. Ну, знаете, подумал я. Ночью Пети был похож на перепившего утопленника. Сейчас, при свете дня, он напоминал жертву хулиганского нападения. Нижняя часть его лица была залита кровью. Свежая кровь лаково блестела на подбородке, и он держал под челюстью носовой платок, чтобы не запачкать свой белоснежный мундир со шнурами. Лицо у него было напряженное, глаза косили, но в общем он держался удивительно спокойно, словно падать мордой в битое стекло было для него самым обыкновенным делом. Маленькая неприятность, с кем не бывает, не обращайте, пожалуйста, внимание, сейчас все будет в порядке...
„God morgon“, mumlade jag fram.- Доброе утро, - пробормотал я.
„God morgon“, svarade han hövligt och en smula nasalt med försiktiga hakrörelser.- Доброе утро, - вежливо, несколько в нос отозвался он, осторожно промакивая подбородок.
„Hur är det fatt? Behöver ni hjälp?“- Что с вами? Вам помочь?
„En struntsak“, sade han. „Stolen välte … “- Пустяки, - сказал он. - Упал стул...
Han bugade sig hövligt, mens han utan brådska gick förbi mig och ut ur huset. Jag såg efter honom med en mycket obehaglig förnimmelse, och när jag på nytt vände mig emot dörren, stod där framför mig tant Vajna. Hon stod i dörröppningen, stödde sig graciöst emot dörrposten, fräsch, rosig, doftande, och betraktade mig så, som hade jag varit generalöverste Thoor eller åtminstone stabsmajor Paul.Он вежливо поклонился и, пройдя мимо меня, неторопливо вышел из дома. Я с очень неприятным чувством проводил его взглядом, а когда снова повернулся к двери, передо мной стояла тетя Вайна. Она стояла в дверях, грациозно опираясь на косяк, чистенькая, розовая, душистая, и смотрела на меня так, словно я был генерал-полковником Тууром или по крайней мере штаб-майором Полом.
„God morgon på er, ni muntra morgongök där“ kuttrade hon. „Jag hör efter och undrar, vem det är, som samtalar i huset så tidigt?“- Доброе утро, ранняя птичка, - проворковала она. - А я слышу, кто это разговаривает в доме в такой час?
„Jag kunde verkligen inte få för mig att störa er“, framsade jag världsvant men ylade i tankarna högt till följd av smärtan i skuldran. „God morgon, och låt mig överräcka er … “- Я никак не мог решиться побеспокоить вас, - проговорил я, светски содрагаяь и мысленно взвыв от боли в плече. - Доброе утро, и позвольте вручить вам...
„Så vänligt! Man känner genast igen den sanne gentlemannen. Generalöverste Thoor brukade säga, att en sann gentleman aldrig låter någon vänta. Aldrig. Ingen … “- Как мило! Сразу видно истинного джентльмена. Генерал-полковник Туур говаривал, что истинный джентльмен никогда никого не заставляет ждать. Никогда. Никого...
Här märkte jag, att hon långsamt men mycket envist drog mig bort ifrån sin dörr. I hennes vardagsrum var det mörkt, rullgardinerna var tydligen nerdragna, och ut i hallen trängde där en sötaktig lukt.Тут я заметил, что она медленно, но весьма упорно оттесняет меня от своих дверей. В гостиной у нее было темно, шторы, видимо, были опущены, и в холл тянуло чем-то сладким.
„Men ni hade verkligen inte behövt ha så bråttom … “- Но вам, право же, не нужно было так уж спешить…
Hon hade till sist tagit sig fram till ett bekvämt läge och stängde dörren med en flytande, vårdslös rörelse.Она, наконец, выдвинулась на удобную позицию и плавным небрежным движением закрыла дверь.
„Ni kan ändå vara övertygad om, att jag förstår att sätta pris på ert förekommande sätt … Vuzi sover än, men för mig är det redan hög tid att göra Len i ordning till skolan, så om ni ursäktar … Förresten, det ligger färska tidningar på er veranda.“- Однако вы должны быть уверены, я сумею оценить вашу предупредительность... Вузи еще спит, а мне уже пора собирать в школу Лэна, так что простите... Кстати, свежие газеты у вас на веранде.
„Tack skall ni ha“, sade jag och drog mig bakåt.- Благодарю вас, - сказал я, отступая.
„Om ni kan tåla er så länge, bjuder jag er på en liten kopp grädde om en timmes tid eller så.“- Если у вас достанет терпения, через часок прошу вас на чашку сливок.
„Tyvärr måste jag gå“, sade jag med en bugning.- К сожалению, я должен буду уйти, - сказал я и откланялся.
Där var sex stycken tidningar. Två ortstidningar, illustrerade och tjocka som almanackor, en huvudstadstidning, två praktfulla veckotidningar och av någon anledning den arabiska El Gunija. Jag lade El Gunija åt sidan, men de återstående ögnade jag igenom, mens jag åt smörgåsar till nyheterna och drack varm kakao.Газет было шесть. Две местные, иллюстрированные, толстые, как альманахи, одна столичная, два роскошных еженедельника и почему-то арабская "Эль гурия". "Эль гурию" я отложил, а остальные просмотрел, заедая новости сэндвичами и запивая горячим какао.
I Bolivia hade regeringstrupper efter sega strider bemäktigat sig staden Reyes, de upproriska hade tillbakaträngts bortom Rio Beni. I Moskva hade Haggerton och Solovjov på Internationella Kärnforskarkongressen offentliggjort planer på industriell framställning av antimateria. Tretiakovgalleriet hade anlänt till Leopoldville, den officiella invigningen skulle äga rum under morgondagen. Från basen Gamla östern (Pluto) i absoluta friflyktszonen hade man sänt ut en ny serie obemannade anläggningar; med två av fyra anläggningar hade man tillfälligt förlorat kontakten. FN:s generalsekreterare hade sänt generalissimus Orelianos en officiell skrivelse, vari han varnade för insats av FN:s polisstyrkor, uti fall att extremisterna i Eldorado fortsatt skulle använda sig av atomgranater. I området vid floden Cuandos källor (Centralangola) hade en arkeologisk expedition ifrån Förenade Arabrepublikens Vetenskapsakademi upptäckt lämningar av cyklopiska anläggningar, vilka antogs vara uppförda långt före istiden. En grupp specialister ifrån Förenade Centret för Utforskande av Subelektroniska (ritrinitiva) Strukturer uppskattade de energiförråd, vilka står till mänsklighetens förfogande, såsom tillräckliga för tre miljarder år framåt. UNESCO:s rymdavdelning meddelade, att den rena, relativa befolkningstillväxten på de utomjordiska baserna och militära stödjepunkterna närmade sig befolkningstillväxten på Jorden. Ledaren för den engelska FN-delegationen hade i stormakternas namn framlagt en plan för fullständig avmilitarisering, om nödvändigt med tvång, av de ännu militariserade områdena på jordklotet …В Боливии правительственные войска после упорных боев овладели городом Рейес, мятежники оттеснены за реку Бени. В Москве на международном конгрессе ядерников Хаггертон и Соловьев сообщили о проекте промышленной установки для получения антивеществ. Третьяковская галерея прибыла в Леопольдвиль, официальное открытие произойдет завтра. С базы "Старый восток" (Плутон) в зону абсолютно свободного полета запущена очередная серия беспилотных устройств, с двумя устройствами из четырех связь временно потеряна. Генеральный секретарь ООН направил генералиссимусу Орельяносу официальное послание, к котором предупредил, что в случае повторного применения экстремистами атомных гранат в Эльдорадо будут введены полицейские силы ООН. У истоков реки Квандо (центральная Ангола) археологическая экспедиция Академии наук ОАР обнаружила остатки циклопических сооружений, построенных, как полагают, задолго до ледникового периода. Группа специалистов объединенного центра исследований субэлектронных (ритринитивных) структур оценивают запасы энергии, имеющиеся в распоряжении человечества, как достаточные на три миллиарда лет. Космический отдел Юнеско сообщает, что относительный прирост населения внеземных баз и плацдармов приближается к приросту населения на земле.
Rapporterna om hur många kilogram, man hade lyft, och hur många bollar, man hade skjutit i vilka mål, brydde jag mig inte om att läsa. Av ortsnyheterna var där tre, som intresserade mig.Сообщения о том, кто сколько килограммов выжал и кто сколько мячей в чьи ворота закатил, я читать не стал. Из местных же сообщений меня заинтересовали три.
Stadens tidning Livsglädje skrev: „Under natten till idag genomförde en grupp missdådare i privat flygmaskin på nytt ett flyganfall emot Stjärnetorget, vilket var fullt av medborgare, som kopplade av och roade sig. Huliganerna avlossade ett flertal kulsprutesalvor och nedkastade elva gasbomber. Till följd av den panik, som utbröt, tillfogades några män och kvinnor svåra lemlästningar. Hundratals ordentliga människors normala rekreation omintetgjordes av en obetydlig liten grupp, med förlov sagt, intellektuella banditer, medan polisen uppenbarligen såg mellan fingrarna. Ordföranden i sällskapet För Det Gamla Goda Fosterlandet, Emot Skadligt Inflytande uttalade inför vår korrespondent, att sällskapet har för avsikt att ta saken med skydd av medborgare, som roar sig, i egna händer. Ordföranden lät otvetydigt förstå, vem folket håller för att vara källan till denna skadliga farsot, till banditismen och det militariserade huliganväldet … “Городская газета "Радость жизни" писала: "этой ночью группа злоумышленников на частном самолете вновь совершила налет на площадь Звезды, полную отдыхающих граждан. Хулиганы выпустили несколько пулеметных очередей и сбросили одиннадцать газовых бомб. В результате возникшей паники несколько мужчин и женщин получили тяжкие увечья. Нормальный отдых сотен порядочных людей был сорван ничтожной группой бандитствующих, с позволения сказать, интеллигентов при явном попустительстве полиции. Председатель общества "За старую добрую родину, против вредных влияний" заявил нашему корреспонденту, что общество намерено взять дело охраны заслуженного отдыха сограждан в свои руки. Председатель недвусмысленно дал понять, кого именно народ считает источником вредной заразы, бандитизма и милитаризованного хулиганства..."
På sidan nitton hade tidningen upplåtit en spalt åt en uppsats av »den framstående företrädaren för den nya filosofin, litteraturpristagaren doktor Opir«. Artikelen hette »En värld utan bekymmer«. Doktor Opir motiverade med fagra och mycket övertygande ord vetenskapens allmakt, uppfordrade till optimism, brännmärkte de surmulna skeptikerna och bakdantarna samt bjöd läsarna att »vara såsom barn«. En särskild roll vid formerandet av den moderna (d.v.s. obekymrade) människans psykologi tillmätte han vågpsykotekniken. »Kom ihåg, vilken storartad laddning gott mod och glatt sinne en ljus, lycklig och glädjefylld dröm ger er!« utropade denne företrädare för den nyaste filosofin. »Och inte utan skäl har drömmen som botemedel emot många psykiska sjukdomstillstånd redan varit känd i mer än hundra år. Men vi är ju alla en smula sjuka: vi har ont av våra bekymmer, tillvarons obetydligheter slår ner oss, vi retas, det är sant, av sällsynta men på en del håll ännu kvardröjande missförhållanden, den oundvikliga friktionen mellan individerna; normal, frisk, sexuell otillfredsställdhet och det missnöje med sig själv, som är så närvarande i varje medborgare … Liksom det aromatiska badsaltet Badusan tvättar bort vägdammet ifrån en trött kropp, så tvättar och rensar det glädjefyllda drömmandet en utmattad själ. Nu fruktar vi inte längre bekymmer och missförhållanden. Vi vet: den stunden skall komma, när drömgeneratorernas osynliga utstrålning, som jag tillsammans med allmänheten kallar vid smeknamnet Fråssan, helar oss, fyller oss med optimism, återger oss en glädjefylld hållning till tillvaron.« Vidare förklarade doktor Opir, att Fråssan vore absolut ofarlig i såväl fysiskt som psykiskt hänseende, och de utfall ifrån de illvilliga, som i Fråssan såg en analogi med narkotika och pladdrade demagogiskt om »en slumrande mänsklighet«, inte hos oss kunde framkalla några tryckande tvivel, men möjligen i högre grad och desto hotfullare för dem, de illvilliga, framkalla medborgerliga känslor. Slutligen förklarade doktor Opir den lyckliga drömmen vara den bästa sortens avkoppling och antydde grumligt, att Fråssan utgjorde det bästa medlet emot alkoholism och narkomani; han yrkade eftertryckligen på, att man inte skulle förväxla Fråssan med andra (av medicinen ej godkända) medel för vågpåverkan.На девятнадцатой странице газета отвела полосу для статьи "выдающегося представителя новейшей философии, лауреата литературных премий доктора Опира". Статья называлась "Мир без забот". Доктор опир красивыми словами и очень убедительно обосновывал всемогущество науки, звал к оптимизму, клеймил угрюмых скептиков-очернителей и приглашал "быть как дети". Особенную роль в формировании психологии современного (то есть беззаботного) человека он отводил методам волновой психотехники. "Вспомните, какой великолепный заряд бодрости и хорошего настроения дает вам светлый, счастливый, радостный сон! - Восклицал представитель новейшей философии. - И недаром сон, как средство излечения многих психических заболеваний, известен уже более ста лет. Но ведь все мы немножко больны: мы больны нашими заботами, нас одолевают мелочи быта, правда, редкие, но кое-где еще сохранившиеся и иногда встречающиеся неустройства, неизбежные трения между индивидуальностями, нормальная здоровая сексуальная неудовлетворенность и недовольство собой, столь присущее каждому гражданину... И подобно тому, как ароматный бадусан смывает дорожную пыль с усталого тела, так радостное сновидение омывает и очищает истомленную душу. И теперь нам не страшны более никакие заботы и неустройства. Мы знаем: наступит час, и невидимое излучение грезогенератора, который я вместе с публикой склонен называть именем "Дрожка", исцелит нас, исполнит оптимизма, вернет нам радостное ощущение бытия". Далее доктор Опир объяснял, что дрожка абсолютно безвредна в физическом и психическом смысле и что нападки недоброжелателей, усматривающих в дрожке сходство с наркотиками, демагогически болтающих о "Дремлющем человечестве", не могут не вызвать у нас тягостного недоумения, а возможно, и более высоких и грозных для них, недоброжелателей, гражданских чувств. В заключении доктор Опир объявлял счастливый сон лучшим видом отдыха, смутно намекал на то, что дрожка является лучшим средством против алкоголизма и наркоманства, и настоятельно убеждал не смешивать дрожку с иными (не опробированными медициной) средствами волнового воздействия.
Veckotidningen Gyllene dagar rapporterade, att det ur Statliga Tavelgalleriet hade bortrövats en dyrbar duk, vilken härrörde ur Rafaels pensel. Veckotidningen riktade de ansvariga organens uppmärksamhet mot den omständighet, att detta brott utgjorde det tredje under de senaste fyra månaderna, och att inte ett enda av de tidigare rövade konstverken heller hade återfunnits.Еженедельник "Золотые дни" сообщал о том, что из государственной картинной галереи похищено ценное полотно, принадлежащее, по мнению специалистов, кисти Рафаэля. Еженедельник обращал внимание компетентных органов на то, что этот преступный акт является третьим за истекшие четыре месяца этого года и что ни одного из ранее похищенных произведений искусства найдено так и не было.
För övrigt stod där ingenting att läsa i veckotidningarna. Jag ögnade hastigt igenom dem, och de gjorde ett mycket beklämmande intryck på mig. De var fulla av sega vitsar och obegåvade nidteckningar, varibland särskilt serien Utan Ord glänste med sin dumhet; några föga färgstarka personers biografier; drypande skisser ur olika befolkningsskikts liv; bedrövliga fotoreportage »Er make i tjänsten och hemma«; ändlösa rader av nyttiga råd om, hur man håller händerna sysselsatta utan att, gud förbjude, oroa huvudet; förskräckliga, idiotiska utfall emot fylleriet, huliganismen och otukten; de för mig redan välkända uppropen att gå med i cirklar och körer. Där var minnen ifrån deltagare i Uppkoket och kampen emot gangsterismen, litterärt bearbetade av några åsnor, vilka saknade såväl samvete som litterär smak; skönlitterära övningar av uppenbara grafomaner med tårar och lidanden, med hjältedåd, med ett stort förflutet och en fröjdefull framtid; korsord, gåtor, rebusar och fixeringsbilder i det oändliga …В общем-то читать в еженедельниках было нечего. Я бегло просмотрел их, и они произвели на меня самое тягостное впечатление. Их заполняли удручающие остроты, бездарные карикатуры, среди которых особенной глупостью сияли серии "без слов", биографии каких-то тусклых личностей, слюнявые очерки из жизни различных слоев населения, кошмарные циклы фотографий "ваш муж на службе и дома", бесконечные полезные советы, как занять свои руки и при этом, упаси бог, не побеспокоить голову, страстные идиотские выпады против пьянства, хулиганства и распутства, уже знакомые мне призывы вступать в кружки и хоры. Были там воспоминания участников "заварушки" и борьбы против гангстеризма, поданные в литературной обработке каких-то ослов, лишенных совести и литературного вкуса, беллетристические упражнения явных графоманов со слезами и страданиями, с подвигами, с великим прошлым и сладостным будущим, бесконечные кроссворды, чайнворды и ребусы и загадочные картинки...
Jag slängde denna hög med makulatur i ett hörn. Vilken bedrövlig smörja! … Dummerjönsen omhuldade man, dummerjönsen uppfostrade man, dummerjönsen gödslade man … Dummerjönsen hade blivit norm, där fattades inte mycket, för att dummerjönsen skulle bli till ideal, och filosofidoktorerna skulle uppföra triumfatoriska ringdanser omkring honom. Men tidningarna har redan börjat dansa i ring. Åh, vad trevlig du är, Dummerjöns! Åh, vad frisk och sund du är, Dummerjöns! Åh, så optimistisk och så klok du är, Dummerjöns, ett sådant fint sinne för humor du har, Dummerjöns, och så flinkt du löser korsorden! … Men huvudsaken är, Dummerjöns, att du inte oroar dig, allt är så bra, allt är så utmärkt, till och med vetenskapen står till din tjänst, Dummerjöns, och litteraturen, för att du skall ha skoj, Dummerjöns, och inte behöva tänka på något som helst … Och alla huliganer och skeptiker, de som utövar dåligt inflytande, skall vi tillsammans, Dummerjöns, skingra och tillintetgöra (tillsammans med dig, annars går det inte!) Vad är de egentligen ute efter! Behöver de väl mer än andra? Svårmod, svårmod … Där ligger något slags förbannelse över dessa människor, något slags kuslig succession av hot och faror. Imperialism, fascism.. tiotals millioner tillintetgjorda liv, fördärvade människoöden … i detta antal ingår millioner omkomna Dummerjönsar, onda och goda, skyldiga och oskyldiga … De senaste skärmytslingarna, de senaste kupperna — som var särskilt grymma därför, att de var de senaste. Förbrytare, officerare som förråats av sysslolösheten, allsköns patrask ur före detta spionage och kontraspionage, som hade uttråkats av det ekonomiska spionagets enformighet och som fikar efter makt … Man måste återvända ifrån världsrymden, lämna fabrikerna och laboratorierna och åter sätta soldaterna i arbete. Gott, så hade vi kommit till rätta med det. En vindpust bläddrade i Fascismens historia vid mina fötter … Man hade ännu inte hunnit tillräckligt hänföras över den molnfria synranden, när där igenom samma smutsiga springor under samma historiens portar kom framkrälande ännu obesegrade med kortpipiga kpistar och hemmagjorda kvantpistoler, gangstrar, gangstergäng, gangsterkorporationer, gangsterimperier … »Obetydliga missförhållanden, man ännu påträffar på en del håll«, förmanade och lugnade opirdoktorerna, och in igenom universitetens fönster flög napalmflaskorna, städerna intogs av huligangäng, muséerna brann som facklor … Gott. Opirdoktorerna hade armbågats undan, man återvände ifrån kosmos, på nytt lämnade man fabriker och laboratorier, och soldaterna sattes åter i arbete — man ordnade opp det. På nytt blev horisonten molnfri. På nytt kröp opirarna fram, på nytt spann veckobladen sin sockervadd, och på nytt sipprade varet fram under samma dörrspringor. Tonvis med heroin, cisterner med opium, hav av sprit … och ytterligare något visst, som ännu länge inte hade något namn … Och på nytt hängde allt hos dem i en tråd, och dummerjönsarna löste korsord, dansade flag, önskade blott ett: att allt skulle vara skoj. Men någonstans var där någon, som förlorade förståndet, någon födde svagsinta barn, någon dog under märkliga omständigheter i badkaret, någon dog under inte mindre underliga omständigheter hos några, som kallades fiskare, och mecenaterna försvarade sin lidelse för konsten med knogjärn … Veckotidningarna ansträngde sig att övertäcka detta stinkande träsk med en sliskig, marängaktig skorpa av lycksaligt pladder; denne diplomerade dummerjöns prisade de söta drömmarna, mens tusentals odiplomerade dummerjönsar med nöje (för att allt skulle vara skoj, och man inte skulle behöva tänka på något) hängav sig åt drömmen, såsom vore det en sorts dryckenskap … Och på nytt övertygar man dummerjönsarna om, att allt är väl, att man erövrar världsrymden i dittills okänt tempo (det är också sant), att energin räcker i milliarder år (även det sant), att livet blir allt intressantare och växlingsrikare (även detta är utan tvivel också sant, men inte för dummerjönsarna), men de svartmålande demagogerna (läs: folk, som tror, att i vår tid vilken som helst vardroppe kan smitta hela mänskligheten, såsom en gång ölhallskupperna blev upphov till en världsbrand), vilka är främmade för folkets intressen, tillkommer all världens tadel … Dummerjönsar och förbrytare … Förbrytar-dummerjönsar …Я швырнул эту груду макулатуры в угол. Ну что у них здесь за тоска!.. Дурака лелеют, дурака заботливо взращивают, дурака удобряют... Дурак стал нормой, еще немного - и дурак станет идеалом, и доктора философии заведут вокруг него восторженные хороводы. А газеты водят хороводы уже сейчас. Ах, какой ты у нас славный, дурак! Ах, какой ты бодрый и здоровый, дурак! Ах, какой ты оптимистический, дурак, и какой ты, дурак, умный, какое у тебя тонкое чувство юмора, и как ты ловко решаешь кроссворды!.. Ты, главное, только не волнуйся, дурак, все так хорошо, все так отлично, и наука к твоим услугам, дурак, и литература, чтобы тебе было весело, дурак, и ни о чем не надо думать... А всяких там вредно влияющих хулиганов и скептиков мы с тобой, дурак, разнесем (с тобой, да не разнести!). Чего они в самом деле! Больше других им надо, что ли?.. Тоска, тоска... Какое-то проклятье на этих людях, какая-то жуткая преемственность угроз и опасностей. Империализм, фашизм... Десятки миллионов загубленных жизней, исковерканных судеб... В том числе миллионы погибших дураков злых и добрых, виноватых и невинных... Последние схватки, последние путчи, особенно беспощадные, потому что последние. Уголовники, озверелое от безделья офицерье, всякая сволочь из бывших разведок и контразведок, наскучившая однообразием экономического шпионажа, взалкавшая власти... Пришлось вернуться из космоса, выйти из заводов и лабораторий, вернуть в строй солдат. Ладно справились. Ветерок перебирает листы "Истории фашизма" под ногами... Не успели вдоволь повосхищаться безоблачными горизонтами, как из тех же грязных подворотен истории полезли недобитки с короткоствольными автоматами и самодельными квантовыми пистолетами, гангстеры, гангстерские шайки, гангстерские корпорации, гангстерские империи... "Мелкие, кое-где еще встречающиеся неустройства", - Увещевали и успокаивали доктора Опиры, а в окна университетов летели бутылки с напалмом, города захватывались бандами хулиганов, музеи горели как свечи... Ладно. Отпихнув локтем докторов Опиров, снова вернулись из космоса, снова вышли из заводов и лабораторий, вернули в строй солдат - справились. Снова горизонты безоблачны. Снова вылезли опиры, снова замурлыкали еженедельники, и снова все из тех же подворотен потек гной. Тонны героина, цистерны опиума, моря спирта... И еще что-то, чему пока нет названия... И снова у них все висит на волоске, а дураки решают кроссворды, пляшут фляг, желают одного: чтобы было весело. Но где-то кто-то сходит с ума, кто-то рожает детей-идиотов, кто-то странно умирает в ваннах, кто-то не менее странно умирает у каких-то рыбарей, а меценаты охраняют свою страсть к искусству кастетами... И еженедельники стараются прикрыть это смрадное болото хрупкой, как мерегни, приторной корочкой благополучной болтовни, а этот дипломированный дурак прославляет сладкие сны, и тысячи недипломированных дураков с удовольствием (чтобы было весело и ни чем не надо думать) предаются снам как пьянству... И снова дураков убеждают, что все хорошо, что космос осваивается небывалыми темпами (и это правда) , что энергии хватит на миллиарды лет (и это правда), что жизнь становится все интереснее и разнообразнее (и это, несомненно, тоже правда, но не для дураков), и демагоги-очернители (читай: люди, думающие, что в наше время любая капля гноя способна заразить все человечество, как когда-то пивные путчи превратились в мировую угрозу) , чуждые интересам народа, подлежат всемерному осуждению... Дураки и преступники... Преступники-дураки...
„Man måste arbeta“, sade jag högt. „Åt helvete med melankolin … Vi skall visa er, skeptiker!“- Работать надо, - сказал я вслух. - К черту меланхолию... Мы вам покажем скептиков!
Det var dags att gå till Riemaier. Det var så sant, fiskarna … Gott, till fiskarna kunde jag gå efteråt. Jag var trött på att treva i blindo. Jag gick ut på gården. Det hördes, hur tant Vajna gav Len frukost.Пора было идти к Римайеру. Правда, рыбари... Ладно, к рыбарям можно будет сходить потом. Надоело тыкаться вслепую. Я вышел во двор. Было слышно, как на веранде тетя Вайна кормит Лэна завтраком.
„Nä, mamma, nä, jag vill inte ha!“- Ну, мам, ну, я не хочу!
„Ät nu, lille vän, du måste äta … Du är så blek … “- Кушай, сынок, надо кушать... Ты такой бледненький...
„Men jag vill inte ha! Örk, klumparna är så räliga … “- А я не хочу! Комки противные...
„Var är de klumparna? Nå, jag skall minsann själv äta dem … M-m-m! Så gott! Smaka bara, så får du se, hur gott … “- Да где же комки? Ну, давай я сама съем... М-м-м! Как вкусно! Попробуй только и увидишь, как вкусно...
„Men när jag nu inte vill ha! Jag är sjuk, jag går inte till skolan.“- А если я не хочу! Я больной, я не пойду в школу.
„Len, så du säger! Du försummar så mycket … “- Лэн, ну, что ты говоришь! Ты так много пропускаешь...
„Än sen då … “- И пусть...
„Hur så, än sen då! Rektorn har redan två gånger kallat mig till sig. Man skall straffa oss med böter!“- Как же пусть! Меня уже директор два раза вызывал. Нас оштрафуют!
„Låt dem straffa oss … “- Ну и пусть штрафуют...
„Ät, ät, lille vän … Du kanske inte har sovit ut ordentligt?“- Кушай, кушай, сынок... Может быть, ты не выспался?
„Inte sovit ut ordentligt! Jag har ont i magen … och i huvudet … och i tänderna … Se bara, där … “- Не выспался! И у меня живот болит... И голова... И зуб... Вот видишь, вот этот...
Len lät kinkig i rösten; jag föreställde mig strax hans uppsvällda läppar och hur han dinglade med benen med sockor på fötterna. Jag gick ut igenom porten. Dagen var åter klar och solig, fåglarna kvittrade. Det var ännu alltför tidigt, och på vägen till Olympic mötte jag bara två människor. De gick vid sidan om varandra på trottoarkanten, förskräckligt främmade i den friska grönskans och klarblåa himmelens muntra värld. Den ene var målad i klarrött, den andre i klarblått. Igenom färgen trängde svetten fram. De andades med möda, deras munnar var uppspärrade och ögonen blodsprängda. Jag knäppte ofrivilligt opp alla knapparna i skjortan och suckade lättat, när detta märkliga par hade passerat mig.Голос у Лэна был капризный, и я сразу представил себе его надутые губы, болтающую ногу в носке. Я вышел за ворота. День опять был ясный, солнечный, чирикали птицы. Было еще слишком рано, и на пути до "Олимпика" я встретил только двоих. Они шли рядом по обочине тротуара, чудовищно дикие в веселом мире свежей зелени и ясного неба. Один был выкрашен ярко-красной краской, другой - ярко-синей. Сквозь краску проступал пот. Они дышали с трудом, рты их были разинуты, глаза налиты кровью. Я непроизвольно расстегнул все пуговицы на рубашке и вздохнул с облегчением, когда эта странная пара миновала меня.
På hotellet åkte jag strax opp till nionde våningen. Jag var på mycket beslutsamt humör. Oavsett om Riemaier ville det eller ej, så skulle han få berätta för mig allt, som intresserade mig. För övrigt behövde jag nu Riemaier inte enbart till detta. Jag behövde en åhörare, och i detta soliga dårhus var det bara Riemaier, jag kunde tala uppriktigt med. Det var visserligen inte den Riemaier, jag hade räknat med; men om den saken gällde det ju också att tala …В отеле я сразу поднялся на девятый этаж. Я был настроен очень решительно. Хочет того Римайер или не хочет, но ему придется рассказать мне все, что меня интересует. Впрочем, теперь Римайер нужен мне не только для этого. Мне нужен был слушатель, а в этом солнечном бедламе я мог пока говорить откровенно только с Римайером. Правда, это был не тот Римайер, на которого я рассчитывал, но об этом в конце концов тоже нужно было поговорить...
Vid dörren till Riemaiers rum stod den rödhårige Oscar ifrån senast, och då han fick syn på mig, saktade jag stegen. Han rättade eftertänksamt till slipsen, lutade huvudet bakåt och betraktade taket. Han såg bekymrad ut.У дверей номера Римайера стоял давешний рыжий Оскар, и, увидев его, я сразу замедлил шаги. Он задумчиво поправлял галстук, откинув голову и глядя в потолок. Вид у него был озадаченный.
„Hej“, sade jag. Med någonting måste man ju börja.- Привет, - сказал я. Надо же было с чего-то начинать.
Han rynkade ögonbrynen och glodde på mig; jag begrep, att han kom ihåg mig. Han sade långsamt:Он шевельнул бровями, посмотрел на меня, и я понял, что он меня вспомнил. Он медленно сказал:
„Goddag.“- Здравствуйте.
„Skall ni också till Riemaier?“ frågade jag.- Вы тоже к Римайеру? - Спросил я.
„Riemaier mår inte bra“, sade han. Han stod alldeles mitt framför dörren och tänkte tydligen inte gå ur vägen för mig.- Римайер плохо себя чувствует, - сказал он. Он стоял у самой двери и не собирался, по-видимому, уступать мне дорогу.
„Det var illa“, sade jag och närmade mig. „Vad är där med honom?“- Какая жалость, - сказал я, придвигаясь. - А что с ним?
„Han mår mycket dåligt.“- Он очень плохо себя чувствует.
„Aj-aj-aj-aj“, sade jag. „Då måste man väl ta en titt … “- Ай-яй-яй-яй, - сказал я. - Надо бы посмотреть...
Jag trädde fram och ställde mig alldeles intill Oscar. Han tänkte helt klart inte släppa in mig i rummet. Jag fick strax ont i axlen.Я подошел к Оскару вплотную. Он явно не собирался пускать меня в номер. У меня сразу заболело плечо.
„Jag är inte övertygad om, att det är nödvändigt“, sade han med galla i rösten.- Я не уверен, что это так уж надо, - желчно сказал он.
„Vad är det, ni säger! Är det verkligen så illa?“- Что вы говорите! Неужели так плохо?
„Just det. Mycket illa. Och ni får inte oroa honom. Varken idag eller någon annan dag.“- Вот именно. Очень плохо. И вам не следует его беспокоить. Ни сегодня, ни в другие дни.
Det verkar, som om jag har kommit i tid, tänkte jag. Förhoppningsvis inte för sent.Кажется, я пришел вовремя, подумал я. И надеюсь, не опаздал.
„Är ni i släkt med honom?“ frågade jag. Jag var mycket fridsam i tonen.- Вы его родственник? - Спросил я. Я был очень миролюбив.
Han log brett.Он осклабился.
„Jag är hans vän. Hans närmaste här i stan. Man skulle kunna säga barndomsvän.“- Я его друг. Самый близкий в этом городе. Можно сказать, друг детства.
„Det är mycket rörande“, sade jag, „men jag är i släkt med honom. Liksom en bror. Nu går vi in och ser, vad en vän och en bror kan göra för den arme Riemaier.“- Это очень трогательно, - сказал я. - А вот я - его родственник. Все равно что брат. Давайте вместе зайдем и посмотрим, что могут сделать для бедняги Римайера его друг и его брат.
„Brodern har kanske redan gjort tillräckligt för Riemaier?“- Может быть, брат уже сделал для Римайера достаточно?
„Nå, hör ni … jag kom först i går.“- Ну что вы... Я только вчера приехал.
„Och ni har händelsevis inte andra bröder här?“- А у вас нет здесь случайно других братьев?
„Jag tror inte, de hör till era vänner“, sade jag. „Riemaier är ett undantag.“- Я думаю, их нет среди ваших друзей, - сказал я. - Римайер - исключение...
Mens vi förde detta meningslösa samtal, iakttog jag honom uppmärksamt. Han såg inte ut att vara någon särskilt vig människa; inte ens om man tog min ömma skuldra med i beräkningen. Men han höll hela tiden händerna i fickorna, och fastän jag var nästan övertygad om, att han inte skulle börja skjuta där inne på hotellet, hade jag inte lust att ta risken. Allra minst som jag hade hört talas om kvanturladdare med begränsad verkan.Пока мы несли эту чушь, я внимательно его рассматривал. Он не выглядел слишком уж ловким человеком, даже если учесть мое больное плечо. Но он все время держал руку в кармане, и хотя я был почти убежден, что он не станет стрелять в отеле, рисковать мне не хотелось. Тем более что мне приходилось слышать о квантовых разрядниках ограниченного действия.
Man har många gånger förebrått mig, att mina avsikter så tydligt stod att läsa i mitt ansikte. Oscar var av allt att döma skarpsynt nog att kunna genomskåda mig. Å andra sidan hade han nog ingenting, som kunde komma till användning i detta läge, i fickorna; händerna hade han bara stoppat där utan särskild anledning. Han vek tillbaka ifrån dörren och sade:Мне много раз ставили в упрек, что мои намерения отчетливо видны на моей физиономии. А Оскар, по-видимому, был достаточно проницательным человеком. С другой стороны, в карманах у него явно ничего подходящего не было, и руки в карманах он держал зря. Он отступил от двери и сказал:
„Stig in … “- Заходите...
Vi gick in. Riemaier var verkligen sjuk. Han låg på soffan med en sönderriven gardin över sig och yrade något feberaktigt, otydbart. Rummet var alldeles ändavänt; mitt på golvet låg där en krossad flaska i en pöl sprit, och överallt låg där ihopknycklade, våta klädesplagg. Jag trädde fram till Riemaier och satte mig så, att jag inte skulle förlora Oscar ur sikte; han stod vid fönstret och lutade sig bakåt emot fönsterbrädet. Riemaier låg med öppna ögon. Jag böjde mig över honom.Мы вошли. Римайер действительно был плох. Он лежал на кушетке, накрытый сорванной портьерой, и неразборчиво бредил. Стол в номере был перевернут, посередине комнаты валялась в луже спиртного разбитая бутылка, и всюду была разбросана смятая мокрая одежда. Я подошел к Римайеру и сел так, чтобы не терять из виду Оскара, который встал у окна, опершись задом на подоконник. Глаза у Римайера были открыты. Я наклонился над ним.
„Riemaier“, kallade jag på honom. „Det är jag, Ivan. Känner ni igen mig?“- Римайер, - позвал я. - Это я, иван. Вы узнаете меня?
Han glodde mig i ansiktet med slö blick. På hans haka kunde man igenom skäggstubben skönja en färsk skråma.Он тупо глядел мне в лицо. На подбородке у него виднелась под щетиной свежая ссадина.
„Har du redan varit där … “ mumlade han fram. „Fiskarna … för att det länge … inte finns till … Du skall inte bli förnärmad … Störde mig mycket … Jag står inte ut … “- Ты уже там... - Пробормотал он. - Рыбарей... Чтобы долго... Не бывает... Ты не обижайся... Мешал очень... Не терплю.
Detta var feberyra. Jag betraktade Oscar. Oscar lyssnade girigt med sträckt hals.Это был бред. Я посмотрел на Оскара. Оскар жадно слушал, вытянув шею.
„Det är inte gott, att vakna … “ mumlade Riemaier. „För ingen … gott att vakna … Börjar man … skall man inte vakna … “- Нехорошо, когда просыпаешься... - Бормотал Римайер. - Никому... Просыпаться... Начинают... Тогда не просыпаться...
Oscar tyckte allt sämre om mig. Jag tyckte inte om, att han hörde på Riemaiers yrande. Jag tyckte inte om, att han hade visat sig här före mig. Jag tyckte heller inte om såret på Riemaiers haka; det var alldeles färskt. Och du, ditt röda nylle, tänkte jag, när jag betraktade Oscar, hur skall jag nu bli kvitt dig?Оскар не нравился мне все больше и больше. Мне не нравилось, что он слушает бред Римайера. Мне не нравилось, что он оказался здесь раньше меня. И еще мне не нравилась ссадина на подбородке Римайера, совсем свежая. Рыжая морда, подумал я, глядя на Оскара, как же от тебя избавиться?
„Vi måste tillkalla läkare“, sade jag. „Varför har ni inte tillkallat en läkare, Oscar? Enligt min mening är det fråga om delirium tremens … “- Надо вызвать врача, - сказал я. - Почему вы не вызвали врача, Оскар? По-моему, это делириум тременс...
Jag ångrade strax, vad jag hade sagt. Om Riemaier luktade där till min förvåning inte alls sprit, och Oscar visste tydligen mycket väl om detta. Han myste liksom till och frågade:Я сейчас же пожалел о сказанном. От Римайера, к моему немалому изумлению, совсем не пахло спиртным, и Оскар, очевидно, хорошо знал это. Он ухмыльнулся и спросил:
„Delirium tremens? Är ni övertygad om det?“- Делириум тременс? Вы уверены?
„Vi måste ofördröjligen tillkalla läkare“, upprepade jag. „Och en sköterska.“- Нужно немедленно вызвать врача, - повторил я. - И сиделок.
Jag grep efter telefonluren. Med ett språng var han över mig med sin handflata ovanpå min hand.Я опустил руку на телефонную трубку. Он моментально подскочил ко мне и положил ладонь на мою руку.
„Varför ni?“ sade han. „Låt hellre mig ringa efter en läkare. Ni är ny här, och jag vet en utmärkt läkare.“- Зачем же вы? - Сказал он. - Давайте лучше я вызову врача. Вы тут человек новый, а я знаю отличного врача.
„Nå, när ni har en sådan läkare … “ genmälde jag och betraktade skråmorna på hans knogar. Dessa sår var också färska.- Ну какой там у вас врач... - Возразил я, глядя на ссадину у него на костяшках пальцев. Эта ссадина тоже была свежая.
„En utmärkt läkare. Just precis specialist på fylledille.“- Отличный врач. Как раз специалист по белой горячке.
„Där ser ni“, sade jag. „Men Riemaier kanske inte alls har fylledille.“- Вот видите, - сказал я. - А может быть, у Римайера и нет никакой белой горячки.
Riemaier sade plötsligt:Римайер вдруг сказал:
„Så befallde jag … Also sprach Riemaier … På tu man hand med hela världen … “- Так я велел... Альзо шпрахт Римайер... Наедине с миром...
Vi såg på honom. Han talade högdraget nedlåtande men med slutna ögon, och det vissna, rynkiga ansiktet såg ömkligt ut. Det avskummet, tänkte jag om Oscar, att han har mage att stå och hänga här. Där genomfor mig skymten av en vild tanke, som föreföll mig mycket nyttig i detta ögonblick: vräka omkull Oscar med en stöt emot solar plexus, binda honom och omedelbart tvinga honom att lägga fram allt, han visste. Han visste sannolikt mycket. Kanske till och med allt. Han glodde på mig, och i hans bleka ögon låg där fruktan och hat.Мы оглянулись на него. Он говорил высокомерно, но глаза его были закрыты, а лицо в складках дряблой серой кожи казалось жалким. Сволочь, подумал я про Оскара, имеет наглость торчать здесь. У меня вдруг мелькнула дикая мысль, показавшаяся мне в тот момент очень удачной: свалить Оскара толчком в солнечное сплетение, связать и заставить немедленно выложить все, что он знает. Знает он, вероятно, много. А может быть, и все. Он смотрел на меня, и в его бледных глазах были страх и ненависть.
„Gott“, sade jag. „Låt portieren tillkalla läkare.“- Хорошо, - сказал я. - Пусть врача вызовет портье.
Han drog tillbaka handen, och jag ringde portieren. I väntan på läkaren satt jag hos Riemaier, mens Oscar gick av och an emellan rummets hörnor och tog långa steg över spritpölen. Jag följde honom med blicken ur ögonvrån. Plötsligt böjde han sig ner och plockade opp någonting ifrån golvet. Något smått och kulört.Он убрал руку, и я позвонил портье. В ожидании врача я сидел возле Римайера, а Оскар ходил из угла в угол, перешагивая через лужу спиртного. Я следил за ним краем глаза. Он вдруг нагнулся и поднял что-то с пола. Что-то маленькое и пестрое.
„Vad hittade ni där?“ frågade jag likgiltigt.- Что это там? - Спросил я равнодушно.
Han tvekade en smula, men därpå slängde han till mig en platt ask med kulört etikett.Он поколебался немного, а затем бросил мне на колени плоскую коробочку с пестрой этикеткой.
„Åhå“, sade jag och gav Oscar en blick. Devon.“- А, - сказал я и поглядел на Оскара. - "Девон".
„Devon“, gentog han. „Märkvärdigt, att det ligger här och inte i badrummet, eller hur?“- "Девон", - отозвался он. - Странно, что здесь, а не в ванной, правда?
Det var som fan, tänkte jag. Kanske var jag för grön för att ta opp en öppen strid med honom. Än så länge visste jag för litet.Черт, подумал я. Пожалуй, я был слишком зелен, чтобы драться с ним в открытую. Я еще слишком мало знал.
„Ingenting konstigt med det“, sade jag på måfå. „Ni handlar ju med den repellenten. Det är väl ett varuprov, som har glidit ur er ficka.“- Ничего странного, - сказал я наобум. - Вы ведь, кажется, распространяете этот репеллент. Наверное, это образец, который вывалился у вас из кармана.
„Ur min ficka?“ Han blev mäkta förvånad. „Nå, ni menar, att jag … Men jag har för länge sen fullgjort alla uppdrag och nu vilar jag bara opp mig. Men om ni är intresserad, kan jag hjälpa er.“- У меня из кармана? - Он страшно удивился. - А, вы имеете в виду, что я... Но я уже давно выполнил все поручения и теперь просто отдыхаю. Но если вы интересуетесь, я могу помочь.
„Det är mycket intressant“, sade jag. „Jag skall rådgöra … “- Это очень интересно, - сказал я. - Я посоветуюсь...
Då slogs tyvärr dörren opp, och där uppenbarade sig en läkare med två systrar i följe.Тут, к сожалению, дверь распахнулась, и появился врач в сопровождении двух сестер.
Läkaren visade sig vara en beslutsam man. Med en handrörelse visade han bort mig ifrån soffan och drog av gardinen. Riemaier låg där alldeles naken.Врач оказался человеком решительным. Он жестом убрал меня с кушетки и отбросил портьеру, которой был накрыт Римайер. Римайер лежал совершенно голый.
„Nå, naturligtvis“, sade läkaren. „Igen … “ Han lyfte på Riemaiers ögonlock, drog ner hans underläpp och kände honom på pulsen. „Syster, Cordein … och tillkalla rumsbetjäningen, de skall få putsa opp litet glans här i stallet … “ Han rätade på sig och tittade på oss. „Släkt?“- Ну конечно... - Сказал врач. - Опять... - Он поднял Римайеру веки, оттянул ему нижнюю губу, пощупал пульс. - Сестра, кордеин... И вызовите горничных, пусть вылижут эту конюшню до блеска... - Он выпрямился и посмотрел на нас. - Родственники?
„Ja“, sade jag. Oskar teg.- Да, - сказал я. Оскар промолчал.
„Var han medvetslös, när ni fann honom?“- Вы нашли его уже без сознания?
„Han låg och yrade“, sade Oscar.- Он лежал и бредил, - сказал Оскар.
„Var det ni, som bar hit honom?“- Это вы перенесли его сюда?
Oscar dröjde något med svaret.Оскар помедлил.
„Jag bara täckte över honom med gardinen“, sade han. „När jag kom, låg han som nu. Jag var rädd, att han skulle förkyla sig.“- Я только укрыл его портьерой, - сказал он. - Когда я пришел, он лежал, как сейчас. Я боялся, что он простудится.
Läkaren betraktade honom en stund och yttrade därpå:Врач некоторое время смотрел на него, потом сказал:
„Förresten kan det göra det samma. Ni kan gå. Bägge två. Sköterskan blir hos honom. Ni kan ringa i kväll. Lycka till.“- Впрочем, это безразлично. Вы можете идти. С ним останется сиделка. Оба. Вечером можете позвонить. Всего хорошего.
„Men vad är det med honom, doktorn?“ frågade jag.- А что с ним, доктор? - Спросил я.
Läkaren ryckte på axlarna.Врач пожал плечами.
„Ingenting särskilt. Överansträngning, nervös utmattning … Därtill röker han av allt att döma alldeles för mycket. I morgon blir han transportabel, och då får ni skaffa hem honom. Det är skadligt för honom att bli kvar här hos oss. Här hos oss är det för muntert. På återseende.“- Ничего особенного. Переутомление, нервное истощение... Кроме того, он по-видимому, слишком много курит. Завтра он станет транспортабельным, и тогда увезите его домой. У нас ему оставаться вредно. У нас слишком весело. До свидания.
Vi gick ut i korridoren.Мы вышли в коридор.
„Kom med, så tar vi oss ett glas“, föreslog jag.- Пойдемте выпьем, - предложил я.
„Ni har glömt, att jag inte dricker“, anmärkte Oscar.- Вы забыли, что я не пью, - заметил Оскар.
„Synd. Hela denna historia har fått mig så till den grad ur gängorna, så jag har lust att supa. Riemaier, som alltid har varit en sådan friskus … “- Жаль. Вся эта история меня так расстроила, что хочется выпить. Римайер всегда был таким здоровяком...
„Nåja, på sista tiden har han blivit sämre“, sade Oscar försiktigt.- Ну, в последнее время он сильно сдал, - сказал Оскар осторожно.
„Ja, jag kände knappt igen honom, när jag såg honom igår … “- Да, я с трудом узнал его, когда вчера увидел...
„Inte jag heller“, sade Oscar. Han trodde inte ett ord, av vad jag sade. Jag trodde heller inte honom.- Я тоже, - сказал Оскар. Он не верил ни одному моему слову. Я ему тоже.
„Var har ni tagit in?“ frågade jag.- Где вы остановились? - Спросил я.
„Just här“, sade Oscar. „En våning under, rum åttahundrasjutton.“- Здесь же, - сказал Оскар. - Этажом ниже, восемьсот семнадцатый номер.
„Skada, att ni inte dricker. Det hade varit trevligt att sitta hos er och snacka ett tag.“- Жаль, что вы не пьете. Мы бы могли посидеть у вас и хорошо поговорить.
„Ja, det hade inte varit så illa. Nå, dessvärre har jag mycket brått om.“ Han teg. „Vet ni vad, ge mig er adress; i morgon bitti kommer jag tillbaka och tittar in hos er. Vid tiotiden — passar det er? Eller också kan ni ringa mig … “- Да, это было бы не плохо. Но, к сожалению, я очень спешу. - Он промолчал. - Знаете что, дайте мне ваш адрес, завтра утром я вернусь и зайду к вам. Около десяти - вас устроит? Или вы позвоните мне...
„Men varför det, då … “ sade jag och gav honom min adress. „Ärligt talat är jag mycket intresserad av Devon.“- Отчего же... - Сказал я и дал ему свой адрес. - Честно говоря, меня очень интересует "Девон".
„Jag tror, vi skall kunna komma överens“, sade Oscar. „Vi ses i morgon.“- Я думаю, мы сумеем договориться, - сказал Оскар. - До завтра.
Han rusade nerför trappan. Han hade uppenbarligen brått på riktigt. Jag tog däremot hissen ner i vestibulen och lämnade in ett telegram till Marija: »Bror mycket dålig känner mig ensam försöker hålla mig uppe Ivan«. Jag kände mig faktiskt mycket ensam. Riemaier var på nytt ur leken — åtminstone under det närmaste dygnet. Den enda antydan, han hade givit mig, var rådet beträffande fiskarna. Jag hade ingenting bestämt att gå efter. Där var fiskarna, som huserade någonstans i Gamla Tunnelbanan; där var Devon, som möjligen på något sätt kanske berörde mitt uppdrag; där var Oscar, som helt klart stod i något samband med Devon och med Riemaier; han var en nog så obehaglig och olycksbådande figur, men otvivelaktligen bara en av alla obehagliga och olycksbådande figurer inom ortens molnfria horisonter; där var vidare en viss Buba, som hade försett den pornäste med Devon … När allt kom omkring, hade jag inte varit här mer än ett dygn, tänkte jag. Jag har tid. Och när allt kom omkring, kunde man ännu räkna med Riemaier, och jag skulle kanske lyckas hitta Pek … Jag kom plötsligt ihåg den gångna natten och lämnade in ett telegram till Siegmund: »Amatörkonsert den tjugoåttonde vet inga detaljer Ivan«. Sedan kallade jag på portieren och frågade, hur snabbt man kunde ta sig till Gamla Tunnelbanan.Он сбежал по лестнице. Он действительно, по-видимому, спешил. А я спустился в лифте и дал телеграмму Марии: "Брату очень плохо чувствую себя одиноким бодрюсь Иван". Я и в самом деле чувствовал себя одиноким. Римайер снова вышел из игры - по крайней мере на сутки. Единственный намек, который он мне дал, это совет насчет рыбарей. Ничего определенного у меня не было. Были рыбари, которые обитают где-то в старом метро; был "Девон", который, возможно, каким-то боком касался моего дела, но с тем же успехом мог не иметь к нему никакого отношения; был Оскар, явно связанный с "Девоном" и с Римайером, фигура достаточно неприятная и зловещая, но, несомненно, лишь одна из множества неприятных и зловещих фигур на местных безоблачных горизонтах; был еще какой-то буба, снабдивший "Девоном" пористый нос... В конце концов я здесь всего сутки, подумал я. Время есть. И на Римайера в конце концов можно еще расчитывать, и Пека, может быть, удастся найти... Я вдруг вспомнил вчерашнюю ночь и дал телеграмму Зигмунду: "Концерт самодеятельности двадцать восьмого подробности не знаю Иван". Потом я подозвал портье и спросил, как быстрее пройти к старому метро.
på svenska
Русско-Шведский словарь

В Стокгольме:

08:56 5 марта 2021 г.

Курсы валют:

1 EUR = 10,093 SEK
1 RUB = 0,112 SEK
1 USD = 8,371 SEK

Рейтинг@Mail.ru


Яндекс.Метрика
Swedish Palm © 2002 - 2021