Проект, он же виртуальный клуб, создан для поддержки
и сочетания двух мировых понятий: Русских и Швеции...
Шведская Пальма > Информация > Шведский язык > Стругацкие. Хищные вещи века. Глава 10

Аркадий и Борис Стругацкие / Arkadij Strugatskij och Boris Strugatskij

Tidsålderns rovgiriga ting / Хищные вещи века

"Där är blott ett problem — ett enda i världen — att återgiva människorna andligt innehåll, andliga omsorger … "
Antoine De Saint-Exupery

"Есть лишь одна проблема — одна - единственная в мире — вернуть людям духовное содержание, духовные заботы..."
А. Де Сент-Экзюпери

Denna översättning ifrån ryskan till svenska är utförd av Erik Jonsson.
[Оглавление]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Tionde kapitlet.Глава десятая
Han stod i dörren och såg sig omkring med en uppsyn som om han försökte erinra sig var, han hade kommit hän, och varför, han hade kommit dit. Han var inte alls lik sig, men jag kände likväl strax igen honom, ty vi hade under fyra års tid suttit vid sidan om varandra i skolans hörsal, och sedan hade det följt ännu några år, då vi hade träffats nästan dagligen.Он стоял у дверей и озирался с таким видом, будто пытался вспомнить, куда он пришел и для чего пришел. Он был очень не похож на себя, но я его все-таки узнал сразу, потому что мы четыре года просидели рядом в аудиториях школы, и потом было еще несколько лет, когда мы встречались чуть ли не ежедневно.
„Hör ni“, sade jag till kyparen, „Kallas han för Buba?“- Слушайте, - сказал я бармену. - Его зовут Буба?
„Umhum“, sade kyparen.- Умгум, - сказал бармен.
„Är det ett täcknamn?“- Что же это - кличка?
„Hur skulle jag kunna veta det? Buba hit och Buba dit. Alla kallar honom det.“- Откуда мне знать? Буба и Буба. Его все так зовут.
„Pek!“ kallade jag.- Пек! - Крикнул я.
Alla såg på mig. Även han vred långsamt på huvudet och sökte med blicken efter den, som hade kallat. Men mig skänkte han ingen uppmärksamhet. Som om han hade dragit sig något till minnes började han plötsligt med krampaktiga rörelser skaka vattnet ifrån rocken; sedan linkade han skröfsande med klackarna fram till bardisken och kravlade sig med möda opp på taburetten vid sidan om mig.Все посмотрели на меня. И он тоже медленно повернул голову и поискал глазами, кто зовет. Но на меня он не обратил внимания. Словно вспомнив что-то, он вдруг судорожными движениями принялся отряхивать воду с плаща, а потом, шаркая каблуками, подковылял к стойке и с трудом взобрался на табурет рядом со мной.
„Det vanliga“, sade han till kyparen. Hans röst lät dov och kvävd, liksom hade man fattat honom om strupen.- Как обычно, - сказал он бармену. Голос у него был глухой и сдавленный, словно его держали за горло.
„Där är någon, som väntar på er“, sade kyparen och ställde framför honom ett glas brännvin samt en djup tallrik full med strösocker.- Вас тут дожидаютя, - сказал бармен, ставя перед ним стакан спирта и глубокую тарелку, наполненную сахарным песком.
Han vände långsamt på huvudet, såg på mig och frågade:Он медленно повернул голову, посмотрел на меня и спросил:
„Nå? Vad vill ni?“- Ну? Чего надо?
Hans ögonlock var inflammerade och halvslutna, ögonvrårna var fulla med slem. Han andades igenom munnen, som om polyperna plågade honom.Веки у него были воспалены и полуопущены, в уголках глаз скопилась слизь. И дышал он через рот, как будто страдал аденоидами.
„Pek Zenaj“, sade jag med låg röst, „kursdeltagare Pek Zenaj, var god återvänd ifrån jorden till himmelen.“- Пек Зенай, - тихо произнес я, - курсант Пек Зенай, вернитесь, пожалуйста, с земли на небо.
Han såg på mig alldeles som en blind. Sedan slickade han sig om läpparna och sade:Он все так же слепо смотрел на меня. Потом облизнул губы и сказал:
„Kursare, vad?“- Сокурсник, что ли?
Det kändes kusligt. Han vände sig bort, tog glaset, hällde i sig spriten, äcklades och började äta av strösockret med en stor matsked. Kyparen hällde opp ytterligare ett glas till honom.Мне стало жутко. Он отвернулся, взял стакан, выцедил спирт и, давясь от отвращения, стал есть сахарный песок большой столовой ложкой. Бармен налил ему второй стакан.
„Pek“, sade jag, „hur är det fatt, min vän, känner du inte igen mig?“- Пек, - сказал я, - ты что же, дружище, не помнишь меня?
Han glodde på mig igen.Он снова оглядел меня.
„Nej. Men jag har säkert sett er någonstans … “- Да нет... Наверное, видел где-то...
„Sett någonstans!“ sade jag förtvivlat. „Det är ju jag, Ivan Zjilin, har du verkligen alldeles glömt mig?“- Видел где-то! - Сказал я с отчаянием. - Я - Иван Жилин, неужели ты меня совсем забыл?
Han darrade knappt märkbart på den hand, som höll i glaset, och det var allt.Его рука со стаканом едва заметно дрогнула, и этим все кончилось.
„Nej, kompis“, sade han. „Jag ber om ursäkt, visst, men jag kommer inte ihåg er.“- Нет, приятель, - сказал он. - Прошу извинить, конечно, но я вас не помню.
„Kommer du inte ihåg Tachmasib, då? Eller Iowa Smith, minns du inte honom?“- И "Тахмасиб" не помнишь? И Айову Смита не помнишь?
„Jag lider av halsbränna idag“, meddelade han kyparen. „Ge mig litet soda, Kon.“- Изжога меня сегодня изводит, - сообщил он бармену. - Дайте мне содовой, Кон.
Kyparen, som nyfiket hade hört på, slog opp sodavatten.Бармен, с любопытством слушавший, налил содовой.
„En sådan usel dag, det har varit idag“, sade Buba. „Två automater strejkade, kan du föreställa dig det, Kon?“- Дрянной сегодня день, - сказал Буба. - Два автомата отказали, представляете, Кон?
Kyparen skakade på huvudet och suckade.Бармен покачал головой и вздохнул.
„Direktören skäller“, fortsatte Buba. „Han kallade in mig och skällde ut mig. Jag slutar där. Jag sade till honom, att han kunde dra åt helvete, och så avskedade han mig.“- Директор лается, - продолжал буба. - Вызвал меня на ковер и облаял. Уйду я оттуда. Послал я его к чертовой матери, он меня и уволил.
„Då får ni gå till facket“, rådde kyparen.- А вы заявите в профсоюз, - посоветовал бармен.
„A, facket“, sade Buba. Han drack opp sodavattnet och torkade munnen med handflatan. Mig såg han inte åt.- Да ну их, - сказал буба. Он выпил содовую и вытер рот ладонью. На меня он не смотрел.
Jag satt, som om man hade spottat på mig. Jag hade helt och hållet glömt varför, jag behövde Buba. Jag behövde Buba, men Pek … Det vill säga, jag behövde även Pek, men inte denne … Detta var inte Pek, detta var den för mig okände och obehaglige Buba, och jag såg med förfäran, hur han hällde i sig sin andra sup och på nytt tog itu med att skyffla in fulla skedar med socker. Han hade fullt med röda fläckar i ansiktet; det var under kväljningar, han hörde på, när kyparen inlevelsefullt berättade för honom något om fotboll … Jag fick lust att utropa: Pek, vad är det, som har hänt med dig, Pek, du hatade ju allt detta! … Jag lade handen på hans axel och sade bedjande:Я сидел, как оплеванный. Я совершенно забыл, зачем мне нужен был Буба. Мне нужен был Буба, а не Пек... То есть Пек мне тоже был нужен, но не этот... Этот не был пеком, он был каким-то незнакомым и неприятным мне бубой, и я с ужасом смотрел, как он выцедил второй стакан спирта и снова принялся заталкивать в себя полные ложки сахара. Лицо его покрылось красными пятнами, он давился и слушал, как бармен азартно рассказывает ему про футбол... Мне захотелось крикнуть: Пек, что с тобой случилось, Пек, ты же ненавидел все это!.. Я положил руку ему на плечо и сказал умоляюще:
„Pek, min käre, hör på mig, jag ber dig … “- Пек, милый, выслушай меня, пожалуйста…
Han drog sig undan.Он отстранился.
„Vad är det fråga om, kompis?“ Hans ögon såg ingenting längre. „Jag är inte Pek, jag heter Buba, förstått? ni förväxlar mig med någon annan … Här är ingen Pek … Hur var det då med Noshörningarna, Kon? … “- В чем дело, приятель? - Глаза его уже совсем не смотрели. - Я не Пек, меня зовут Буба, понял? Вы меня с кем-то путаете... Никакого Пека здесь нет... Так что тогда "Носороги", Кон?..
Jag kom ihåg, var jag befann mig, och begrep, att här verkligen inte var någon Pek, men att här var Buba, agent för en förbrytarorganisation, och detta var den enda realiteten, varemot Pek Zenaj var en hägring, ett vackert minne, som jag snarast måste förtränga, ifall jag hade för avsikt att arbeta … Gott, tänkte jag och bet ihop tänderna, som ni vill.И я вспомнил, где я нахожусь, и понял, что Пека здесь действительно больше нет, а есть Буба, агент преступной организации, и это единственная реальность, а Пек Зенай - мираж, доброе воспоминание, и о нем надо скорее забыть, если я намерен работать... Ладно, подумал я, стискивая зубы, пусть будет по-вашему.
„Hallå, Buba“, sade jag. „Jag har en angelägenhet att ordna opp med dig.“- Але, Буба, - сказал я. - У меня к тебе дело.
Han var redan berusad.Он уже был пьян.
„Men jag samtalar inte om angelägenheter vid bardisken“, förkunnade han. „För övrigt har jag slutat arbeta. Fullkomligt. Jag befattar mig inte längre med några angelägenheter. Vänd dig, kompis, till municipalförvaltningen. Där hjälper de dig.“- А я о делах возле стойки не разговариваю, - заявил он. - И вообще я работу кончил. Все. Больше у меня никаких дел нет. Обратись, приятель, в муниципалитет. Там тебе помогут.
„Jag vänder mig till dig och inte till municipalförvaltningen“, sade jag. „Skall du höra på mig?“- Я к тебе обращаюсь, а не в муниципалитет, - сказал я. - Ты меня будешь слушать?
„Det har jag gjort hela tiden och fördärvat hälsan på kuppen.“- А я тебя и так все время слушаю. Здоровье только порчу.
„Det är bara en obetydlig angelägenhet“, sade jag. „Jag behöver sleg.“- Дело у меня небольшое, - сказал я. - Мне нужен слег.
Han ryckte till.Он сильно вздрогнул.
„Vad menar du, kompis, har du förlorat förståndet, vad?“- Ты что, приятель, обалдел, что ли?
„Ni borde skämmas“, sade kyparen, „inför alla människor … ni måtte ha tappat samvetet.“- Вы бы все-таки постыдились, - сказал бармен, - при людях-то... Совесть совсем потеряли.
„Håll flabben“, sade jag till honom.- Заткнись, - сказал я ему.
„Litet tystare“, sade kyparen hotfullt. „Det är kanske länge, sedan ni blev släpad till polisen? Passa dig, annars kan du ett-tu-tre bli utvisad … “- Ты потише, - грозно сказал бармен. - В полицию давно не таскали? А то смотри, раз, два - и высылка...
„Utvisning, det skiter jag i“, sade jag fräckt. „Lägg inte näsan i blöt … “- Плевал я на высылку, - нагло сказал я. - Не суйся в чужие дела...
„Din stinkande sleggist“, sade kyparen. Han blev märkbart rå, men talade likväl lågmält. „Sleg vill han ha. Jag skall genast tillkalla sergeanten, så skall han få för sleg … “- Слегач вонючий, - сказал бармен. Он заметно озверел, но говорил негромко. - Слег ему захотелось. Сейчас позову сержанта, он тебе даст слег...
Buba gled ner ifrån taburetten och linkade brådstörtat iväg emot utgången. Jag lämnade kyparen och skyndade mig efter. Han störtade ut i regnet utan att dra opp kapuschongen och började se sig omkring efter en taxi. Jag hann opp honom och grep honom i ärmen.Буба сполз с табуретки и поспешно заковылял к выходу. Я оставил бармена и поспешил следом. Он выскочил под дождь и, забыв поднять капюшон, стал озираться, ища такси. Я догнал его и взял за рукав.
„Nå, vad är det, du vill mig?“ sade han bedrövat. „Jag kallar på polis.“- Ну, что тебе от меня надо? - С тоской сказал он. - Я полицию позову.
„Pek“, sade jag. „Försök komma till sans, Pek, det är jag, Ivan Zjilin, du kommer väl ihåg mig … “- Пек, - сказал я. - Опомнись, Пек, я - Иван Жилин, ты же меня помнишь...
Han bara såg sig omkring, ideligen med handen torkande bort vattnet, som strömmade ner över ansiktet. Hans uppsyn var ömklig, han såg jagad ut; jag försökte undertrycka min ilska och försäkrade mig själv, att detta var min Pek, den ovärderlige Pek, den oersättlige Pek, den gode, kloke, glade Pek; och jag försökte dra mig till minnes allt, hur han hade suttit vid styrpulpeten på Gladiatorn, men det kunde jag inte, ty det var omöjligt att föreställa sig honom någonstans utom i baren med ett glas brännvin.Он все озирался, то и дело вытирая ладонью воду, струившуюся по лицу. Вид у него был жалкий, загнанный, и я, стараясь подавить раздражение, все уверял себя, что это мой Пек, бесценный Пек, незаменимый Пек, добрый, умный, веселый Пек, все пытался вспомнить, какой он был за пультом "Гладиатора", и не мог, потому что невозможно было представить его где-нибудь, кроме бара, над стаканом спирта.
„Taxi!“ skrek han gällt, men bilen susade förbi; den var full med folk.- Такси! - Завизжал он, но машина промчалась мимо, в ней было полно людей.
„Pek“, sade jag, „vi går hem till mig. Jag skall berätta allt för dig.“- Пек, - сказал я, - поедем ко мне. Я тебе все расскажу.
„Lämna mig i fred“, sade han med skallrande tänder. „Jag skall inte gå någonstans tillsammans med er. Släpp mig! Jag har väl inte rört dig, jag har väl inte gjort dig något, släpp, för guds skull!“- Отстаньте от меня, - сказал он, стуча зубами. - Я никуда с вами не поеду. Отстань! Я же тебя не трогал, я же тебе ничего не сделал, отстань, ради бога!
„Nå, då så“, sade jag. „Jag låter dig vara ifred. Men du måste ge mig sleg och din adress.“- Ну хорошо, - сказал я. - Я от тебя отстану. Но ты мне должен дать слег и дать свой адрес.
„Jag vet ingenting om någon sleg“, stönade han fram. „En sådan dag, det har varit i dag, herregud! … “- Не знаю я никаких слегов, - застонал он. - Да что ж это за день такой сегодня, господи!..
Haltande på vänster ben linkade han åstad och dök plötsligt ner i en källarlokal med en vacker, enkel skylt. Jag följde efter honom. Vi satte oss vid ett litet bord och med det samma serverades vi varmt kött och öl, fastän vi ingenting hade beställt. Buba skälvde, hans våta ansikte blev blått. Han stötte med avsky bort tallriken, grep ölkruset med bägge händerna och började bälga i sig ölet. I källarlokalen var det lugnt, tyst och tomt; över den ljusstrålande buffén hängde där en vit skylt med gyllene bokstäver: »Här betalar man.«Припадая на левую ногу, он побрел прочь и вдруг нырнул в подвальчик с красивой скромной вывеской. Я последовал за ним. Мы сели за столик, и нам тотчас принесли горячее мясо и пиво, хотя мы ничего не заказывали. Буба дрожал, мокрое лицо его стало синим. Он с отвращением оттолкнул тарелку и стал глотать пиво, обхватив кружку обеими ладонями. В подвальчике было тихо и пусто, над сверкающим буфетом висела белая доска с золотыми буквами: "У нас платят".
Buba lyfte huvudet ifrån kruset och sade bedrövat:Буба поднял голову от кружки и тоскливо сказал:
„Får jag gå, Ivan? Jag kan inte … Vad skall allt detta snack tjäna till? Låt mig gå, jag ber dig … “- Можно, я уйду, Иван? Не могу... К чему все эти разговоры? Отпусти меня, пожалуйста...
Jag tog honom i handen.Я взял его за руку.
„Pek, vad har hänt med dig? Jag har ju sökt dig, din adress fanns ingenstans … Jag har träffat dig helt och hållet av en händelse och jag förstår ingenting. Hur har du kunnat bli indragen i denna historia? Jag kanske kan hjälpa dig med något? Kanske vi … “- Пек, что с тобой творится? Ведь я тебя искал, адреса твоего нигде нет... Я тебя встретил совершенно случайно и ничего не понимаю. Как ты попал в эту историю?.. Может, я могу помочь тебе чем-нибудь? Может быть, мы...
Plötsligt slet han ursinnigt sin hand ur min.Он вдруг с бешенством вырвал у меня руку.
„Bödel“, väste han. „Gestapist … Det måtte ha varit djävulen, som förde mig till Oasen … Narraktigt pladder, snor … Jag har ingen sleg, förstått? En enda, så den ger jag dig inte! Hurdan tror du jag är — som Arkimedes? … Har du något samvete? Men så låt mig gå då, plåga mig inte … “- Вот палач, - прошипел он. - Гестаповец... Черт меня понес в этот "Оазис"... Дурацкая болтовня, сопли... Нет у меня слега, понял? Есть один, так я тебе его не отдам! Что я потом - как архимед?.. Есть у тебя совесть? Тогда отпусти меня, не мучай...
„Jag kan inte släppa iväg dig“, sade jag, „förrän jag har fått sleg. Och din adress. Vi måste tala med varandra … “- Я не могу тебя отпустить, - сказал я, - пока не получу слег. И твой адрес. Должны же мы поговорить...
„Jag vill inte tala med dig, har du verkligen inte begripit det? Jag vill inte tala med någon som helst om något som helst. Jag vill hem … Min sleg ger jag dig inte … Vad tror ni jag är, en fabrik? Skall jag ge dig en och sedan ta en lång omväg igenom stan, vad?“- Я не желаю с тобой говорить, неужели ты этого не понимаешь? Я ни с кем ни о чем не желаю говорить. Я хочу домой... И слег свой я тебе не отдам... Что я вам, фабрика? Тебе отдам, а потом через весь город крюка давать?
Jag teg. Det stod klart, att han hatade mig nu. Hade han känt sig vid fulla krafter, hade han dödat mig och gått sin väg. Men han visste, att detta inte stod i hans makt.Я молчал. Ясно было, что он ненавидит меня сейчас. Что если бы он чувствовал себя в силах, он бы убил меня и ушел. Но он знал, что это не в его силах.
„Ditt kräk“, sade han ilsket. „Varför kan du inte köpa en själv? Har du inga pengar? Nå, då så!“- Сволочь, - сказал он с яростью. - Почему ты сам купить не можешь? Денег у тебя нет? На! На!
Han började krampaktigt rota i fickorna och slängde opp några kopparmynt samt några skrynkliga pengasedlar på bordet.Он стал судорожно рыться в карманах, выбрасывая на стол медяки и смятые бумажки.
„Var så god, ta för dig, det räcker!“- Бери, здесь хватит!
„Köpa vad då? Av vem?“- Что купить? У кого?
„En sådan förbannad åsna … Nå, denne … Vad är det nu … hmm … vad kallas … A-a, för djävelen! … “ skrek han. „Dra åt helvete!“- Вот осел проклятый... Ну этот... Как его... М-м-м... Как его... А, дьявол!.. - Крикнул он. - Провались ты совсем!
Han stoppade fingrarna i bröstfickan och drog opp ett platt plastfodral. Inuti låg där ett litet, glänsande metallrör, som liknade blandaren i en fickradio.Он запустил пальцы в нагрудный карман и вытащил плоский пластмассовый футлярчик. Внутри была блестящая металлическая трубочка, похожая на инвариант-гетеродин для карманных радиоприемников.
„Där har du! Sluka den!“- На! Жри!
Han räckte mig röret. Det var litet, högst en tum långt och ungefär millimetertjockt.Он протянул мне эту трубочку. Она была маленькая, длиной не больше дюйма и толщиной в миллиметр.
„Tack“, sade jag. „Hur använder man den?“- Спасибо, - сказал я. - И как ею пользоваться?
Pek spärrade opp ögonen. Han rentav log.У Пека раскрылись глаза. Он даже, кажется, улыбнулся.
„Herregud“, sade han nästan ömsint, „vet du verkligen ingenting?“- Господи, - сказал он почти с нежностью, - неужели ты ничего не знаешь?
„Jag vet ingenting“, sade jag.- Ничего не знаю, - сказал я.
„Nå, det kunde du ju ha sagt ifrån första början. Jag som trodde, att han plågade mig, som en annan bödel. Har du någon radio? Sätt den i radion på blandarens plats, häng opp radion någonstans i badrummet eller ställ den, det kvittar, och så hoppar du i.“- Ну, так бы и сказал с самого начала. А я думаю, что он меня изводит, как палач? У тебя приемник есть? Вставь туда вместо гетеродина, повесь где-нибудь в ванной или поставь, все равно, и, валяй.
„I badkaret?“- В ванной?
„Ja.“- Да.
„Skall det nödvändigtvis vara i badkaret?“- Обязательно в ванной?
„Javisst! Det är alldeles tvunget, att kroppen ligger blöt. I hett vatten. Ah du, din spädkalv … “- Ну да! Обязательно нужно, чтобы тело было в воде. В горячей воде. Эх ты, теленок...
„Och Devon?“- А "Девон"?
„Lägg några Devon i vattnet. Ungefär fem tabletter i vattnet och en i munnen. De smakar vidrigt, men efteråt beklagar du dig inte … Det är också nödvändigt att strö litet badsalt i vattnet. Omedelbart innan man börjar så skall man ta sig ett par glas starkt. Det är nödvändigt, för att … så att detta … nå … alltså … att man slappnar av, liksom … “- А "Девон" высыпь в воду. Таблеток пять в воду и одну в рот. На вкус они отвратительные, но зато потом не пожалеешь... И еще обязательно добавь в воду ароматических солей. А перед самым началом выпей пару стаканчиков чего-нибудь покрепче. Это нужно, чтобы... Как это... Развязаться, что ли...
„På så vis“, sade jag. „Jag förstår. Nu förstår jag alltsammans.“- Так, - сказал я. - Понятно. Теперь все понятно.
Jag slog in sleggen i en pappersservett och stoppade den i fickan.Я завернул слег в бумажную салфетку и положил в карман.
„Det är alltså vågpsykoteknik?“- Значит, волновая психотехника?
„Herregud, vad angår det dig?“ han stod redan opp och drog kapuschongen över huvudet.- Господи, да какое тебе до этого дело? - Он уже стоял, надвигая капюшон на голову.
„Inte alls“, sade jag. „Hur mycket är jag dig skyldig?“- Никакого, - сказал я. - Сколько я тебе должен?
„Ingenting, en struntsak! Nu skyndar vi oss att gå … Vad fan skall vi förlora tid här för?“- Пустяки, вздор! Пошли скорее... Какого черта мы теряем время?
Vi gick opp på gatan.Мы поднялись на улицу.
„Du har tagit rätt beslut“, sade Pek. „Skulle detta verkligen vara världen? Skulle vi verkligen vara människor i denna värld? Skit är det, och ingen värld. Taxi!“ gastade han. „Hej, taxi!“ Han darrade av upphetsning. „Varför gick jag till Oasen? … Nä-ä, nu skall jag inte gå någonstans mer, ingenstans … “- Ты правильно решил, - сказал Пек. - Разве это мир? Разве в этом мире мы люди? Это дерьмо, а не мир. Такси! - Завопил он. - Эй, такси! - Его затрясло от возбуждения. - И чего меня понесло в "Оазис"?.. Не-ет, теперь я больше никуда, никуда...
„Ge mig din adress“, sade jag.- Дай мне твой адрес, - сказал я.
„Vad skall du med min adress?“- Зачем тебе мой адрес?
Taxin rullade fram, och Buba slet opp dörren.Подкатило такси, Буба рванул дверцу.
„Adressen!“ sade jag och grep honom i axlen.- Адрес! - Сказал я, хватая его за плечо.
„Ditt nöt“, sade Buba. „Solgatan elva … Ditt nöt“, gentog han, mens han satte sig i bilen.- Вот дурак, - сказал буба. - Солнечная, одиннадцать... Вот дурак, - повторил он, усаживаясь.
„I morgon kommer jag till dig“, sade jag.- Завтра я к тебе заеду, - сказал я.
Han skänkte mig inte längre någon uppmärksamhet. „Solgatan!“ skrek han till chauffören. „Genom centrum! Och så snabbt som möjligt, för guds skull!“Он уже не обращал на меня внимания. "Солнечная! - Крикнул он шоферу. - Через центр! И побыстрее ради бога!"
Så enkelt, tänkte jag, när jag såg efter hans bil. Så enkelt alltsammans verkade! Och allt sammanföll. Såväl badkaret som Devon. De tjutande radioapparaterna, som hade retat oss så och som vi ändå aldrig hade ägnat någon uppmärksamhet. Vi bara stängde av dem … Jag tog en taxi och återvände hem.Как просто, подумал я, глядя вслед его машине. Как все оказалось просто! И все совпадает. И ванна и "Девон". И орущие приемники, которые так нас раздражали и на которые мы никогда не обращали внимания. Мы их просто выключали... Я взял такси и отправился домой.
Men han kanske bedrog mig, tänkte jag plötsligt. Han ville helt enkelt bli av med mig så fort som möjligt … Förresten, det skall jag snart få reda på. Han liknar inte alls en langare. Han är ju Pek … Nej förresten, han är inte längre Pek. Stackars Pek. Du är inte alls någon langare, du är helt enkelt ett offer. Du vet, var man kan köpa det skitet, men du är på det hela taget bara ett offer. Hör på, jag vill inte förhöra Pek, jag vill inte skaka om honom och behandla honom som en annan smågangster … Det är sant, han är inte längre Pek. Smörja, vad skulle det betyda, inte Pek? Han är Pek, och likväl … Vågpsykoteknik … Men Fråssan, det är ju också vågpsykoteknik. Någonting har kommit fram alldeles för enkelt, tänkte jag. Jag har inte ens varit här mer än två dygn … Riemaier har däremot bott här ända sedan upproret. Han blev utplanterad här, han vande sig vid att leva här, och alla var nöjda med honom, fastän han i sina senaste redogörelser skrev, att här inte fanns något som helst, som liknade det, vi letade efter. Det är sant, han led av nervös överansträngning … och Devon på golvet. Och Oscar. Han började inte med att be mig om att lämna honom i fred, utan sände mig helt enkelt till fiskarna …А вдруг он меня обманул, подумал я. Просто хотел от меня поскорее избавиться... Впрочем, это я скоро узнаю. Он совсем не похож на агента-распространителя. Он же Пек... Впрочем, нет, он уже больше не Пек. Бедный Пек. Никакой ты не агент, ты просто жертва. Ты знаешь, где можно купить эту гадость, но ты всего лишь жертва. Слушайте, я не желаю допрашивать Пека, я не желаю его трясти, как какую-нибудь шпану... Правда, он уже не Пек. Чепуха, что значит не Пек? Он - Пек... И все-таки... Придется... Волновая психотехника... Но дрожка - это ведь тоже волновая психотехника. Что-то слишком просто все получается, подумал я. Я здесь и двух суток не пробыл... А Римайер живет здесь с самого мятежа. Как забросили его тогда, так он здесь и прижился, и все им были довольны, хотя в последних отчетах он писал, что ничего похожего на то, что мы ищем, здесь нет. Правда, у него нервное истощение... И "Девон" на полу. И Оскар. И он не стал умолять меня, чтобы я его отпустил, а просто направил меня к рыбарям...
Jag mötte ingen, varken på gården eller i hallen. Hon var omkring fem. Jag gick in i mitt arbetsrum och ringde Riemaier. En lågmäld kvinnoröst svarade.Я никого не встретил ни во дворе, ни в холле. Было уже около пяти. Я прошел к себе в кабинет и позвонил Римайеру. Ответил тихий женский голос.
„Hur är det med sjuklingen?“ frågade jag.- Как больной? - Спросил я.
„Han sover. Han får inte störas.“- Он спит. Не надо его беспокоить.
„Det skall jag inte. Är han bättre?“- Я не буду. Ему лучше?
„Jag sade ju till er, att han har somnat. Var snäll och ring inte så ofta. Era ringningar oroar honom.“- Я же вам сказала, что он заснул. И не звоните так часто, пожалуйста. Ваши звонки его тревожат.
„Skall ni vara hos honom hela tiden?“- Вы будете у него все время?
„I alla fall tills i morgon bitti. Om ni ringer en gång till, kopplar jag ur telefonen.“- Во всяком случае, до утра. Если вы позвоните еще хоть раз, я выключу телефон.
„Tack skall ni ha“, sade jag. „Lämna honom bara inte förrän i morgon bitti. Jag skall inte störa er mer.“- Благодарю вас, - сказал я. - Вы только не уходите от него до утра. Я больше не буду вас беспокоить.
Jag lade på och satte mig en stund med mina funderingar i den bekväma, mjuka fåtöljen framför det stora, alldeles tomma bordet. Sedan tog jag fram sleggen ur fickan och lade den framför mig. Det var ett litet, blankt rör; det var oansenligt och såg ut att vara ofarligt, en vanlig radiokomponent. Sådana kunde man framställa millionvis av. De kostade antagligen bara några kopek och lät sig lätt och bekvämt transportera.Я повесил трубку и некоторое время сидел, размышляя, в удобном мягком кресле перед большим и совершенно пустым столом. Потом я достал из кармана слег и положил перед собой. Маленькая блестящая трубочка, незаметная и совершенно безобидная на вид, обычная радиодеталь. Такие можно делать миллионами. Они должны стоить копейки и очень удобны при транспортировке.
„Vad är det, ni har där?“ frågade Len alldeles intill mitt öra.- Что это у вас? - Спросил Лэн над самым моим ухом.
Han stod vid sidan om mig och betraktade sleggen.Он стоял рядом и смотрел на слег.
„Vet du verkligen inte det?“ frågade jag.- Разве ты не знаешь? - Спросил я.
„Den är från en radio“, sade han. „Jag har en sådan i min radio. Den går sönder i ett kör.“- Это из приемника, - сказал он. - У меня в приемнике есть такая. Все время портится.
Jag tog opp min radio ur fickan, tog ut blandaren ur den och lade den vid sidan om sleggen. Blandaren liknade sleggen, men det var ingen sleg.Я достал из кармана свой приемник, вынул из него гетеродин и положил рядом со слегом. Гетеродин был похож на слег, но это был не слег.
„De är inte likadana“, märkte Len. „Men jag har sett en sådan också.“- Неодинаковые, - признал Лэн. - Но такую штучку я тоже видел.
„Vad då för en?“- Какую?
„En sådan, som ni har.“- Вот такую, как у вас.
Han rynkade plötsligt pannan och tog på sig en arg min.Он вдруг насупился, и лицо его сделалось сердитым.
„Kom du på något?“ frågade jag.- Вспомнил? - Спросил я.
„Inte alls“, sade han mörkt. „Jag kom inte alls på något.“- Вовсе нет, - сказал он мрачно. - Ничего я не вспомнил.
„Nå, då så“, sade jag.- Ну и ладно, - сказал я.
Jag tog sleggen och satte in den i radion i stället för blandaren. Len grep mig i handen.Я взял слег и вставил его в приемник вместо гетеродина. Лэн схватил меня за руку.
„Gör det inte“, sade han.- Не надо, - сказал он.
„Varför inte?“- Почему?
Han svarade inte men betraktade vaksamt radioapparaten.Он не ответил, глядя на приемник настороженными глазами.
„Är du rädd för något?“ frågade jag.- Ты чего боишься? - Спросил я.
„Jag är inte rädd för något, varför tror ni det … “- Ничего я не боюсь, откуда вы взяли...
„Se dig i spegelen“, sade jag och stoppade radion i fickan. „Du har en min, som om jag hade skrämt dig.“- Посмотрись в зеркало, - сказал я и положил приемник в карман. - У тебя такой вид, будто ты за меня испугался.
„Ni?“ undrade han förvånat.- За вас? - Удивился он.
„Det är väl klart, att det är för mig. Inte för dig själv … Men, ändå, du är ju också rädd för sådana där … nekrotiska uppenbarelser.“- Ну ясно, за меня. Не за себя же... Хотя да, ведь ты еще боишься этих... Некротических явлений.
Han vände blicken åt sidan.Он стал смотреть в сторону.
„Var har ni fått det ifrån?“ sade han „Det är bara, som vi leker.“- Откуда вы взяли? - Сказал он. - Просто мы так играем.
Jag fnös föraktfullt.Я презрительно фыркнул.
„Sådana lekar känner jag till! Det är bara en sak, jag inte vet: varifrån kommer de nekrotiska uppenbarelserna i våra dagar?“- Знаю я эти игры! Одного вот только не знаю: откуда в наше время беруться некротические явления?
Han såg sig omkring ifrån sida till sida, sedan började han rygga tillbaka.Он озирался по сторонам, потом стал пятиться.
„Jag går“, sade han.- Я пойду, - сказал он.
„Nej då“, sade jag bestämt. „Först skall vi tala färdigt, när vi nu en gång har börjat. Som man till man. Du tror väl inte, att jag inte tänker något om dessa nekrotiska uppenbarelser.“- Нет уж, - сказал я решительно. - Давай договорим, раз начали. Как мужчина с мужчиной. Ты не думай, я в этих некротических явлениях кое-что смыслю.
„Vad är det, ni tänker?“ Han var redan vid dörren och talade med mycket låg röst.- Что вы смыслите? - Он был уже возле дверей и говорил очень тихо.
„Mer än du“, sade jag strängt. „Men jag vill inte gasta om det, så det hörs i hela huset. Ifall du vill tala med mig, så kom här … Jag är ju ingen nekrotisk uppenbarelse … Kom nu hit till bordet och sätt dig.“- Побольше тебя, - сказал я строго. - Но орать об этом на весь дом не собираюсь. Если хочешь говорить, подойди сюда... Я-то ведь не некротическое явление... Залезай сюда на стол и садись.
En hel minut tvekade han, mens han tittade under lugg på mig, och allt, som han fruktade, och allt, som han hoppades på, dök opp och försvann igen i hans ansikte. Till sist sade han:Целую минуту он колебался, исподлобья глядя на меня, и все, чего он опасался, и все, на что он надеялся, появлялось и исчезало у него на лице. Наконец он сказал:
„Jag skall bara stänga dörren.“- Я только дверь закрою.
Han sprang in i vardagsrummet, stängde dörren till hallen, vände tillbaka, stängde noga dörren till vardagsrummet och kom fram till mig. Han hade händerna i fickorna, ansiktet var blekt, och de utstående öronen var röda och kalla.Он сбегал в гостинную, закрыл дверь в холл, вернулся, плотно закрыл дверь в гостинную и подошел ко мне. Руки у него были в карманах, лицо бледное, а оттопыренные уши - красные и холодные.
„För det första är du en dummerjöns“, förklarade jag, sedan jag hade placerat honom hos mig stående mellan mina knän. „Där var en gång en pojke, som var så förskräckt, att hans byxor inte torkade ens på stranden, och hans öron var så kalla av skräck, som om han hade lagt dem i kylskåpet över natten. Denne gosse darrade hela tiden, och han darrade så, att när han blev stor, hade han fått korkskruvsformade ben, och skinnet var som på en plockad gås.“- Во-первых, ты дурак, - объявил я, подтащив его к себе и поставив между коленей. - Жил-был мальчик до того запуганный, что штанишки у него не высыхали даже на пляже, а уши у него от страха были такие холодные, словно он клал их на ночь в холодильник. Этот мальчик все время дрожал, и так он дрожал, что, когда вырос, у него оказались извилистые ноги, а кожа сделалась, как у ощипанного гусака.
Jag hoppades, att han åtminstone skulle le, men han lyssnade mycket allvarsamt, och det var mycket allvarligt, han frågade:Я надеялся, что он хоть раз улыбнется, но он слушал очень серьезно и очень серьезно спросил:
„Vad var det då, han var rädd för?“- А чего он боялся?
„Han hade en storebror, som var en bra karl, men han tyckte om att supa. Och som det ofta brukar vara, så var där ingen likhet emellan broren när han var full och när han var nykter. Han kom till att se alldeles vild ut. Och när han hade supit särskilt mycket, så såg han ut som ett lik. Och den lille pojken … “- У него был старший брат, хороший человек, но большой любитель выпить. И как это часто бывает, подвипивший брат был совсем не похож на брата трезвого. У него делался очень дикий вид. А когда он выпивал особенно много, то делался похожим на покойника. И вот этот мальчик...
Över Lens ansikte spred sig ett föraktfullt småleende.На лице Лэна появилась презрительная усмешка.
„Hade han något att vara rädd för? … De är tvärtom mycket snällare, när de är fulla.“- Нашел чего бояться... Они, когда пьяные, наоборот, добрые.
„Vilka de?“ frågade jag. „Din mor? Vuzi?“- Кто - они? - Сейчас же спросил я. - Мать? Вузи?
„Tja. Mamma är tvärtom alltid argsint, när hon vaknar om morgnarna, men så snart hon har fått sig en vermut eller två, så är saken klar. Framåt kvällen så är hon godheten själv, för då blir det snart natt … “- Ну да. Мама, наоборот, с утра, как встанет, всегда злится, а потом раз выпьет вермуту, два выпьет вермуту, и все. А к вечеру уже совсем добрая, потому что ночь близко...
„Och om natten?“- А ночью?
„På natten kommer den där kanaljen“, sade Len motvilligt.- Ночью этот хмырь приходит, - неохотно сказал Лэн.
„Kanaljen bryr vi oss inte om“, sade jag sakligt. „Det är väl inte för kanaljens skull du flyr ut i garaget.“- До хмыря нам дела нет, - деловито сказал я. - Не от хмыря же ты в гараж убегаешь.
„Jag flyr inte“, sade han trotsigt. „Det är bara en lek.“- Я не убегаю, - сказал он упрямо. - Это такая игра.
„Jag vet, jag vet“, sade jag. „Där finns, förstås, här i världen ting, som till och med jag fruktar. Till exempel när en liten pojke gråter och darrar. Jag kan inte se på sådant, då vänder sig allt inom mig. Eller när man har ont i tänderna, men man ändå till följd av omständigheterna måste le, då är det hemskt, säg du ingenting annat. Och sedan så är det dumheterna. När några dummerjönsar, till exempel, av sysslolöshet och i övermod smörjer kråset med hjärnan ur en levande apa. Det är inte bara hemskt, det är helt enkelt vämjeligt. Desto mer, som de inte själva har tänkt ut det. Det har tjocka tyranner i fjärran östern funderat ut redan för tusen år sedan och även då i övermod. De nutida dummerjönsarna har hört talas om det och glatt sig. Sådana kan man bara ömka men inte vara rädd för … “- Не знаю, не знаю, - сказал я. - Есть, конечно, на свете вещи, которых даже я боюсь. Например, когда мальчик плачет и дрожит. Я на такие вещи смотреть не могу, у меня все внутри прямо переворачивается. Или когда зубы болят, а по ходу дела надо улыбаться, - вот это страшно, ничего не скажешь. А бывают просто глупости. Когда дураки, например, от безделья и от жира угощают мозгом живой обезьянки. Это уже не страшно, это просто противно. Тем более что это они не сами придумали. Это еще тысячу лет назад - и тоже с жиру - придумали толстые тираны на дальнем востоке. А нынешние дурачки услыхали про это и обрадовались. Так их ведь жалеть надо, а не бояться...
„Ömka“, sade Len. „Själva har de ingen medömkan med någon. Vill de göra något, så gör de det. Vad bryr de sig, varför fattar ni inte det … Har de tråkigt, så kvittar det dem, vem de sågar av huvudet på … Dummerjönsar … Det är de kanske på dan, dummerjönsar, ni förstår ingenting av detta, men på nätterna, då är de inga dummerjönsar, utan allihop förbannade … “- Жалеть, - сказал Лэн. - Они-то ведь никого не жалеют. Они что захотят, то и делают. Им ведь все равно, как вы не понимаете... Им если скучно, то все равно, кому голову пилить... Дурачки... Это они днем, может быть, дурачки, вы вот все это не понимаете, а ночью они не дурачки, они все проклятые...
„Hur så?“- Как это так?
„De äro förbannade af hela verlden. De hafva ingen frid och skola aldrig finna den. Ni begriper ju ingenting … Vad rör det väl er, ni är ju hitrest och skall resa härifrån igen … Men de, de lefva om natten och äro döda om dagen … lik … “- Всем миром они проклятые. Покоя им нет и не будет. Вы-то ничего не знаете... Вам что, как приехали, так и уедете... А они - ночью живые, а днем мертвые... Трупные...
Jag gick in i vardagsrummet och hämtade vatten till honom. Han drack opp ett helt glas och sade:Я сходил в гостиную и принес ему воды. Он выпил полный стакан и сказал:
„Skall ni snart resa?“- А вы скоро уедете?
„Nej då, vad tror du“, sade jag och gav honom en klapp på ryggen. „Jag är ju nyss kommen.“- Да нет, что ты, - сказал я, похлопывая его по спине. - Я же только что приехал.
„Får jag övernatta hos er?“- Можно, я у вас ночевать буду?
„Såklart.“- Конечно.
„Först så hade jag ett lås, men nu så har hon utav någon anledning tagit låset ifrån mig. Varför hon tog det, sade hon inte … “- Сначала у меня замок был, а сейчас она у меня замок зачем-то сняла. А зачем сняла - не говорит...
„Gott“, sade jag. „Du får sova i mitt vardagsrum. Vill du det?“- Ладно, - сказал я. - Будешь спать у меня в гостиной. Хочешь?
„Ja.“- Да.
„Sådär. Lås då in dig där och sov så gott. Jag går in i sovrummet igenom fönstret.“- Вот, запирайся там и спи на здоровье. А я тогда в спальню через окно забираться буду.
Han lyfte huvudet och såg mig oavvänt i ansiktet.Он поднял голову и пристально посмотрел мне в лицо.
„Tror ni, det går att låsa era dörrar? Det vet jag allt om. Era dörrar går inte heller att låsa.“- Думаете, у вас двери запираются? Я тут все знаю. У вас ведь тоже не запираются.
„Era går inte att låsa“, sade jag så vårdslöst som möjligt. „Men hos mig skall de gå att låsa. Efter en halv timmes arbete.“- Это у вас они не запираются, - сказал я по возможности небрежно. - А у меня они запираться будут. На полчаса работы.
Han skrattade obehagligt, som en vuxen.Он неприятно, как взрослый, засмеялся.
„Ni är ju själv rädd. OK, jag skojade. Era går att låsa, så var inte rädd.“- Вы сами-то боитесь. Ладно, я пошутил. Запираются они у вас, не бойтесь.
„Ditt nöt“, sade jag. „Jag har ju sagt till dig, att jag inte är rädd för sådant.“ Han betraktade mig prövande. „Men jag skall göra ett lås till vardagsrummet för din skull, för att du skall kunna sova lugnt, när du nu är en sådan räddhare. Jag för min del sover alltid med öppet fönster.“- Дурачина ты, - сказал я. - Я же тебе сказал, что ничего такого не боюсь. - Он испытующе смотрел на меня. - А замок я хотел сделать в гостиной для того, чтобы ты спал спокойно, раз уж ты такой боязливый. А я всегда сплю с открытым окном.
„Det sade jag ju“, sade han, „att jag skojade.“- Я же говорю, - сказал он, - я пошутил.
Vi teg en stund.Мы помолчали.
„Len“, sade jag, „vad skall du bli, när du blir stor?“- Лэн, - сказал я, - а кем ты будешь, когда вырастешь?
„Hur så?“ sade han. Han blev mycket förvånad. „Vad spelar det för roll?“- А что? - Сказал он. Он очень удивился. - Какая мне разница?
„Hur så — spelar roll? Gör det dig det samma, om du blir kemist eller barkypare?“- Как так - какая разница? Тебе все равно, химиком ты будешь или барменом?
„Jag har ju sagt er: vi är alla förbannade. Förbannelsen blir man aldrig fri från, att ni inte fattar det, som alla vet.“- Я же вам сказал: мы все проклятые. От проклятья-то не уйдешь, как вы понять не можете, это же всякий знает.
„Nej då“, sade jag, „det har funnits förbannade folk förr. Men sedan har där fötts barn, som har vuxit opp och hävt förbannelsen.“- Что ж, - сказал я, - бывали и раньше проклятые народы. А потом рождались дети, которые вырастали и снимали проклятье.
„Hur då?“- А как?
„Det tar lång tid att förklara, min vän.“ Jag reste mig. „Det skall jag säkert berätta för dig någon gång. Men spring nu och lek. Om dagarna leker du väl? Nå, stick iväg nu. Kom tillbaka, när solen går ner, så skall jag bädda till dig.“- Это долго объяснять, дружище. - Я встал. - Я тебе это еще обязательно расскажу. А сейчас беги играй. Днем-то ты хоть играешь? Ну, вот и беги. А когда солнце сядет, приходи, я тебе постелю.
Han stack händerna i fickorna och gick till dörren. Där stannade han och sade över axlen:Он сунул руки в карман и пошел к дверям. Там он остановился и сказал через плечо:
„Det är bäst, ni tar ut den där grejen ur radion. Vad tror ni, det är?“- А эту штучку из приемника вы лучше выньте. Вы думаете, это что такое?
„En blandare“, sade jag.- Гетеродин, - сказал я.
„Det är inte alls någon blandare. Ta ni ut den, annars så skall det gå er illa.“- Никакой это не гетеродин. Вы его выньте, а то вам плохо будет.
„Hur så, gå mig illa?“ sade jag.- Почему это мне плохо будет? - Сказал я.
„Ta ut den“, sade han. „Ni skall hata alla. Ni är inte förbannad än, men ni blir förbannad. Vem har gett er den? Vuzi?“- Выньте, - сказал он. - Вы всех будете ненавидеть. Вы сейчас не "проклятый", а станете "проклятым". Кто вам его дал? Вузи?
„Nä.“- Нет.
Han såg bedjande på mig.Он умоляюще посмотрел на меня.
„Ivan, plocka ut den!“- Иван, выньте!
„Jag skall“, sade jag. „Jag skall plocka ut den. Spring nu och lek. Och var aldrig rädd för mig, hör du det?“- Так и быть, - сказал я. - Выну. Беги играй. И никогда меня не бойся, слышишь?
Han sade ingenting och gick ut, men jag blev sittande i fåtöljen med armarna på bordet och snart hörde jag, hur han rumsterade omkring i syrenbuskarna under fönstret. Han prasslade, stampade, mumlade något och ropade emellanåt lågmält till mens han samtalade med sig själv:Он ничего не сказал и вышел, а я остался сидеть в кресле, положив руки на стол, и скоро услышал, как он завозился в кустах сирени под окнами. Он шуршал, топал, что-то бормотал и тихонько вскрикивал, разговаривая сам с собой:
„ … Ta hit flaggorna och ställ dem här, och här, och här, så där … så … så, där … Och sedan så satte jag mig i flygmaskinen och flög iväg till fjДllen … “... Принесите флаги и ставьте здесь, и здесь, и здесь... Вот... Вот... Вот... И тогда я сел в самолет и улетел в горы...
När skulle han månne gå och lägga sig, tänkte jag. Det vore bra, om det bleve vid åtta eller åtminstone vid nio, det kanske var dumt av mig att blanda mig in i detta, annars skulle jag ha kunnat låsa in mig i badrummet och inom två timmar skulle jag ha vetat allt, nej förresten, jag skulle ju inte ha kunnat förvägra honom det, man får tänka sig in i hans ställe, men det är ju inte rätt metod, jag ger efter alltför lätt för hans rädsla, jag måste tänka ut något klokare, men försök bara, här är vi inte på internatet i Anjudin, verkligen inte alls, och vad jag nu står inför, det skall bli intressant, vilken av paradisets kretsar, bara man inte kittlar mig, det står jag inte ut med, och Fiskarna är kanske också en av paradisets kretsar, Mecenaterna är kanske något för det aristokratiska sinnelaget, mens Gamla Tunnelbanan är för det litet enfaldigare folket, fast även intellarna har ett aristokratiskt sinnelag, men de super som svin och duger inte längre någonting till, inte ens de duger längre någonting till, alltför mycket hat, alltför litet kärlek, hatet är lätt att lära, men kärleken svår, och därtill har man nött för mycket på kärleken och besudlat den, och den är passiv, därför går det så, därför att kärleken alltid är passiv, men hatet är i gengäld alltid aktivt och därför mycket tilldragande, och man säger dessutom, att hatet är medfött varemot kärleken växer ur förstånd, stort förstånd, och det vore över huvud taget bra att tala litet med intellarna, de är inte alla dummerjönsar och hysteriker, men plötsligt lyckas man kanske finna människan, vad är det egentligen, som är av naturen gott hos människan, ett skålpund av ett grått ämne, men även detta är inte alltid gott, så att människan alltid måste börja på ny kula, och det vore bra, om sociala kännetecken vore ärftliga; det är sant, i så fall skulle Len ha varit en liten generalöverste; nej då, helst inte, då är det bättre med den nya kulan, visserligen skulle han då inte vara rädd, men i stället skulle han skrämma andra, som inte var generalöverstar …Интересно, когда он ложится спать? - Подумал я. Хорошо, если в восемь или хотя бы в девять, зря я, пожалуй, все это затеял, сейчас бы заперся в ванной и через два часа уже все знал бы, да нет, не мог же я отказать ему, представь-ка себя на его месте, но это не метод, я потакаю его страхам, надо было придумать что-нибудь поумнее, а попробуй придумай, это тебе не аньюдинский интернат, ох, какой же это не аньюдинский интернат, какое же это все не такое, и что же мне сейчас предстоит, какой, интересно, круг рая, только если будет щекотно, я не смогу, интересно, рыбари - это тоже круг рая, наверняка, меценатство для аристократов духа, а старое метро для тех, кто попроще, хотя интели тоже аристократы духа, а напиваются как свиньи и ни на что больше не годны, даже они больше ни на что не годны, слишком много ненависти, слишком мало любви, ненависти легко научить, а вот любви - трудно, и потом любовь слишком затаскали и обслюнявили, и она пассивна, почему-то так получилось, что любовь всегда пассивна, а ненависть зато всегда активна и потому очень привлекательна, и говорят еще, что ненависть - от природы, а любовь - от ума, от большого ума, а с интелями все-таки хорошо бы поговорить, не все же они там дураки и истерики, а вдруг удастся найти человека, что, собственно, хорошо у человека от природы, фунт серого вещества, но и это не всегда хорошо, так что человеку всегда приходится начинать на голом месте, а хорошо было бы, если бы наследовались социальные признаки; правда, тогда лэн был бы сейчас маленьким генерал-полковником; нет уж, лучше не надо, лучше на голом месте, он бы, конечно, ничего не боялся, но зато он бы пугал других, не генерал-полковников...
Jag ryckte till, ty jag fick syn på Len, som satt i äppleträdet mitt emot mitt fönster och tittade oavvänt på mig. I nästa ögonblick försvann han, det knakade till i grenarna, och äpplena drösade ner. Ingenting tror han på, tänkte jag. Ingen har han förtroende för. Hade jag förtroende för någon här i denna stad? Jag gick igenom alla, jag kunde påminna mig. Nej, ingen hade jag förtroende för. Jag tog telefonluren, ringde opp Olympic och bad att bli kopplad till rum nummer åttahundrasjutton.Я вздрогнул, потому что увидел: на яблоне напротив окна сидит Лэн и пристально смотрит на меня. В следующее мгновение он исчез, только затрещали ветки и посыпались яблоки. Нипочем не верит, подумал я. Никому не верит. А я кому-нибудь верю в этом городе? Я перебрал всех, кого мог вспомнить. Нет, никому я не верю. Я снял трубку, позвонил в "Олимпик" и попросил соединить с номером восемьсот семнадцать.
„Hallå“, sade Oscars röst.- Слушаю вас, - сказал голос Оскара.
Jag hade täckt över mikrofonen med fingrarna och teg.Я молчал, прикрывая микрофон пальцами.
„Hallå!“ upprepade Oscar förargat. „Det är redan andra gången“, sade han till någon vid sidan om. „Hallå! … Nej då, vad skulle jag ha för fruntimmer här? … “ Han lade på luren.- Слушаю! - Раздраженно повторил Оскар. - Второй раз уже, - сказал он кому-то в сторону. - Алло!.. Да нет, какие у меня здесь могут быть женщины?.. - Он повесил трубку.
Jag tog ett litet band av Minz, lade mig på soffan i vardagsrummet och läste tills det började skymma. Jag tycker mycket om Minz, men jag minns inte alls vad, det var, jag läste om. Kvällsskiftet bullrade förbi. Tant Vajna matade Len med varm havrevälling till kvällsmat. Len konstrade och kved, men hon övertalade honom tålmodigt och ömt. Tulltjänstemannen Peti kommenderade, men helt och hållet godmodigt: „Man måste äta, man måste äta, om mor säger det, man måste äta, och hör sen … “ Där kom två pladdriga, lössläppta och av rösterna att döma unga män, som frågade efter Vuzi och började flörta med tant Vajna. De var tydligen berusade. Det blev snabbt mörkt. Klockan åtta ringde telefonen i arbetsrummet. Jag löpte barfota in i arbetsrummet och tog luren, men ingen sade någonting. Som man ropar i skogen får man svar.Я взял томик Минца, лег в гостинной на тахту и читал до сумерек. Очень люблю Минца, но совершенно не помню, о чем я читал. С шумом проехала вечерняя смена. Тетя Вайна кормила Лэна ужином, пичкала его толокном с горячим молоком. Лэн капризничал, хныкал, а она терпеливо и ласково уговаривала его. Таможенник Пети внушал командирским голосом, но вполне добродушно: "Надо есть, надо есть, раз мать говорит - надо есть, выполняйте..." Заходили двое каких-то, судя по голосам - разболтанных молодых людей, спрашивали Вузи и заигрывали с тетей Вайной. По-моему, они были пьяны. Темнело быстро. В восемь часов в кабинете зазвонил телефон. Я босиком сбегал в кабинет и взял трубку, но никто не заговорил. Как аукнется, так и откликнется.
Klockan tio över åtta knackade det på dörren. Jag gladde mig, ty jag trodde, det var Len, men det visade sig vara Vuzi.В восемь десять в дверь постучали. Я обрадовался, что это Лэн, но это оказалась Вузи.
„Varför kommer ni aldrig?“ frågade hon upprört redan på tröskelen.- Что же вы даже не заходите? - Возмущенно спросила она прямо с порога.
Hon var iklädd ett par shorts med en bild av ett blinkande ansikte, en åtsmitande väst, som lämnade navelen bar, och en enorm, genomskinlig schal; hon var frisk och smaklig som ett icke fullt moget äpple. Gott så att man får ont i tänderna.На ней были шорты с изображением подмигивающей физиономии, тесная курточка-безрукавка, открывающая пупок, и огромный прозрачный шарф, она была свежая и крепенькая, как недозрелое яблоко. До оскомины.
„Jag sitter och väntar på honom hela dan, men han bara ligger här och skräpar. Har ni ont någonstans?“- Я сижу и жду его весь день, а он здесь валяется. У вас болит что-нибудь?
Jag reste mig och stack fötterna i skorna.Я поднялся и сунул ноги в туфли.
„Sätt er, Vuzi.“ Jag klappade vid sidan om mig på soffan.- Садитесь, Вузи. - Я похлопал по тахте рядом с собой.
„Jag sätter mig inte hos er“, sade hon. „Han sitter alltså här och läser, ser det ut som … Han skulle kunna bjuda på något att dricka.“- Не сяду я с вами, - сказала она. - Он тут читает, оказывается... Хоть бы выпить предложил.
„I baren“, sade jag. „Hur är det med den saglande kon?“- В баре, - сказал я. - Как поживает слюнявая корова?
„Gudskelov så har hon inte kommit idag“, sade Vuzi och äntrade baren. „Idag så fick jag borgmästarinnan på min lott … En sådan gås! Varför är det ingen som älskar henne, alltså? Men varför skulle någon älska henne? … Skall ni ha med vatten? … Vita ögon, rött tryne, röv som en soffa — som grodorna, åtminstone … Hör ni, vi gör en iller. Alla gör iller nu.“- Слава богу, сегодня ее не было, - сказала Вузи, залезая в бар. - Сегодня мне досталась мэриха... Вот дурища! Почему, значит, ее никто не любит? А за что ее любить?.. Вам с водой?.. Глаза белые, морда красная, задница диваном - ну как у лягушки, ей-богу... Слушайте, давайте сделаем "Хорек". Сейчас все делают "Хорек"...
„Jag tycker inte om att göra sådant, som alla gör.“- А я не люблю делать, как все.
„Det har jag allt märkt. Alla går ut och roar sig, men här sitter han och ugglar. Och läser till på köpet.“- Это я и сама вижу. Все идут гулять, а он валяется. И читает вдобавок.
„Han är trött“, sade jag.- Он устал, - сказал я.
„Jaså, på det viset? Då kan jag ju gå!“- Ах, так? Тогда я могу уйти!
„Jag driver inte ut er“, sade jag, fångade henne i schalen och satte henne vid sidan om mig. „Vuzi, min lilla tös, är ni specialist enbart på damers goda sinnesstämning eller över huvud taget? Kan ni inte få opp humöret på en ensam man, som ingen älskar?“- А я вас не пущу, - сказал я, поймал ее за шарф и посадил рядом с собой. - Вузи, девочка, вы специалист только по дамскому хорошему настроению или вообще? Не можете ли вы привести в хорошее настроение одинокого мужчину, которого никто не любит?
„Vad skulle man älska er för?“ Hon mönstrade mig. „Rödögd, potatisnäsa … “- А за что вас любить? - Она оглядела меня. - Глаза рыжие, нос картошкой...
„Som en krokodil.“- Как у крокодила.
„Som en hund … Omfamna mig inte, det får ni inte. Varför har ni inte kommit till mig?“- Как у пса... Не обнимайтесь, я вам не позволю. Почему вы не зашли?
„Varför övergav ni mig igår?“- А почему вы меня вчера бросили?
„Godmorgon, jag övergav honom!“- Здравствуйте, я его бросила!..
„Ensam, i en främmad stad … “- Одного, в чужом городе...
„Jag övergav honom! Jag letade ju efter er överallt sedan! Jag berättade för alla, att ni är tungus, och att ni hade försvunnit; det var inte rätt av er … Nej, sluta nu, ni får inte! Var var ni igår? Hos fiskarna, antagligen? Men idag så berättar ni ingenting igen … “- Я его бросила! Да я вас потом везде искала! Я всем рассказывала, что вы тунгус, а вы пропали, - очень нехорошо с вашей стороны... Нет, я не разрешаю! Где вы вчера были? Рыбарили, наверное? А сегодня опять ничего не расскажите...
„Hurså berättar ingenting?“ sade jag.- Почему это не расскажу? - Сказал я.
Och så berättade jag om Gamla Tunnelbanan. Jag insåg med det samma, att sanningen inte skulle räcka till; så jag berättade om folk i metallmasker, om en hemsk förbannelse, om bloddrypande väggar, om ett snyftande benrangel; jag berättade om allt möjligt och lät henne känna på bulan bak örat. Hon tyckte mycket om alltsammans.И я рассказал ей про старое метро. Я сразу сообразил, что правды будет недостаточно, и я рассказал про людей в металлических масках, про жуткую клятву, про стену, мокрую от крови, про рыдающий скелет - про разные вещи я рассказал и дал ей пощупать желвак за ухом. Ей все очень понравилось.
„Kom nu, så går vi“, sade hon.- Пойдемте сейчас же, - сказала она.
„Aldrig i livet“, sade jag och lade mig ner.- Ни за что, - сказал я и лег.
„Vad är det för sätt? Stå nu upp, så går vi! Mig är det ju ingen som tror, och ni skall få visa upp er bula, så är allt genast i ordning!“- Что за манеры? Сейчас же вставайте, и пойдем! Ведь мне никто не поверит, а вы покажете эту шишку, и все сразу будет в порядке.
„Sedan så går vi på Fråssan?“ undrade jag.- А потом мы пойдем на дрожку? - Осведомился я.
„Ja, det gör vi! Vet ni vad, det lär till och med ha visat sig hälsosamt … “- Ну да! Знаете, это, оказывается, даже полезно для здоровья...
„Skall vi dricka brandy?“- И будем пить бренди?
„Både brandy och vermut, och iller, och whisky … “- И бренди, и вермут, и "Хорек", и виски...
„Det räcker, det räcker … Skall vi hångla i bilar som håller 150 mil i timmen? … Hör på, Vuzi, vad skall det vara bra för?“- Хватит, хватит... И будем тискаться в машинах на скорости в сто пятьдесят миль?.. Слушайте, Вузи, зачем вам туда идти?
Hon förstod till sist och smålog förvirrat.Она, наконец поняла и растерянно заулыбалась.
„Vad är det för dåligt med det? Fiskarna går ju också dit … “- А что тут плохого? Рыбари ведь тоже ходят...
„Nej, det är inget fel med det“, sade jag. „Men vad är det bra för?“- Да нет, ничего плохого, - сказал я. - Но что тут хорошего?
„Det vet jag inte. Alla gör det. Ibland är det väldigt skoj … Och Fråssan. På Fråssan uppfyller sig alltid allting.“- Не знаю. Все так делают. Иногда бывает очень весело... И дрожка. В дрожке все всегда исполняется...
„Hur så, allt?“- Что же это - все?
„Nå ja, inte allt, så klart … Men det som man tänker på, det som man skulle vilja, det uppfyller sig ofta. Som när man drömmer.“- Ну не все, конечно... Но о чем думаешь, чего хотелось бы, часто исполняется. Как во сне.
„Då är det kanske bäst att lägga sig och sova?“- Так, может, лучше лечь спать?
„Nå, ja!“ sade hon argt. „I riktiga drömmar så händer sådant, liksom vad som helst … Som om ni inte visste det! Men på Fråssan, där händer bara det, som man önskar sig!“- Ну да! - Сердито сказала она. - В настоящем сне такое бывает... Будто вы не знаете! А в дрожке - только то, что хочется!..
„Vad är det, ni önskar er?“- А что вам хочется?
„Tja-a … allt möjligt … “- Н-ну... Много чего...
„Men särskilt? Tänk, om jag vore trollkarl. Och så sade jag till er: tänk ut tre önskningar. Vilka som helst, hurdana ni vill. De allra mest sagolika. Jag skall uppfylla dem. Nå?“- А все-таки? Вот пусть я волшебник. И я вам говорю: загадайте три желания. Любые, какие хотите. Самые сказочные. И я вам их исполню. Ну-ка?
Hon ansträngde sig så med att tänka efter, så att hon till och med tappade axlarna. Sedan sken hon opp med hela ansiktet.Она тяжело задумалась, у нее даже плечи опустились. Потом лицо ее прояснилось.
„Att jag aldrig skall bli gammal!“ förkunnade hon.- Чтобы я никогда не старилась! - Заявила она.
„Utmärkt“, sade jag. „Det var den första.“- Отлично, - сказал я. - Раз.
„Att jag … “ började hon förtjust och så teg hon.- Чтобы я... - Вдохновенно начала она и замолчала.
Jag tyckte mycket om att ställa denna fråga till mina bekanta och brukade göra det vid vartenda lägligt tillfälle. Mer än en gång har jag till och med låtit mina barn skriva uppsatser på temat »Tre önskningar«. Det har alltid varit mycket intressant för mig att lägga märke till, att av tusen män och kvinnor, gubbar och glyttar är det bara en tjugo-trettio stycken, som kunnat önska något, som inte bara har varit för dem själva personligen eller deras närmaste utan för mänskligheten som helhet. Nej, detta var inget bevis på den mänskliga egoismens outrotlighet, önskningarna var alls inte alltid utpräglat själviska, och flertalet av de senare tillfrågade blev, sedan jag hade påmint dem om de försummade möjligheterna och mänsklighetens stora problem, riktigt arga och förebrådde mig, att jag inte hade sagt det ifrån början. Men hur det än är med den saken, så började alla sina svar på något vis i stil med »Att jag … « Här visade sig liksom en flera århundraden gammal undermedveten övertygelse om, att ens egna personliga önskningar inte kan ändra på något i stora världen; därvid spelar det ingen roll, om man har trollstav eller ej …Я очень любил задавать этот вопрос своим и задавал его при каждом удобном случае. Несколько раз я задавал своим ребятам даже сочинения на тему "Три желания". И мне всегда было очень интересно, что из тысячи мужчин и женщин, стариков и ребятишек всего два-три десятка сообразили, что желать можно не только для себя лично и для ближайших тебе людей, но и для большого мира, для человечества в целом. Нет, это не было свидетельством неистребимости человеческого эгоизма, желания совсем не всегда были сугубо эгоистичными, а большинство опрошенных потом, когда я напоминал им об упущенных возможностях и о великих всечеловеческих проблемах, спохватывалось, совершенно искренне сердилось и упрекало меня, что я сразу не сказал. Но так или иначе все они начинали свой ответ чем-нибудь вроде: "Чтобы я..." Здесь проявлялась какая-то вековая подсознательная убежденность, что твои личные желания ничего не могут изменить в большом мире - есть у тебя волшебная палочка или нет, безразлично...
„Att jag … “ började Vuzi på nytt och teg igen.- Чтобы мне... - Снова начала Вузи и снова замолчала.
Jag iakttog henne förstulet. Hon märkte detta, ett leende spred sig i hennes ansikte, hon slog ifrån sig med händerna och sade:Я украдкой следил за нею. Она заметила это, расплылась в улыбке и, махнув рукой, сказала:
„Nej, hör ni, faktiskt … ni har för mycket skit för er … “- Да ну вас, в самом деле... Ну и трепач вы!
„Nej, nej, nej“, sade jag. „Den frågan måste man alltid vara beredd på. Jag hade en bekant, som gav alla den frågan, och sedan grämde han sig: Ack, jag menade ju inte så, att gå miste om ett sådant tillfälle. Så detta är fullt allvar. Er första önskning: att aldrig bli gammal. Och sedan?“- Нет-нет-нет, - сказал я. - К этому вопросу всегда нужно быть готовым. А то вот был у меня один знакомый, он всем задавал этот вопрос, а потом сокрушался: "Ах, а я вот так не сообразил, такой случай потерял". Так что это совершенно серьезно. Первое у вас - чтобы никогда не стариться. А дальше?
„Vad då, sedan? … Jo, så klart, det skulle vara fint att ha en snygg kille, en som alla sprang efter, men han skulle bara vara med mig. Alltid.“- Ну что дальше?.. Ну, конечно, хорошо бы иметь красивого парня, чтобы все за ним бегали, а он бы только со мной был. Всегда.
„Utmärkt“, sade jag. „Det var två. Och till sist?“- Превосходно, - сказал я. - Это два. И наконец?
Det syntes i hennes ansikte, att denna lek redan tråkade ut henne och att hon strax skulle ljuga ihop något. Och hon ljög ihop något. Jag till och med blinkade med ögonen.По ее лицу было видно, что эта игра ей уже надоела и что сейчас она что-нибудь отмочит. И она отмочила. Я даже глазами захлопал.
„Jaha“, sade jag. „Det, förstås, ja … Men det kan inträffa även utan trollkonster … “- Да, - сказал я. - Это, конечно, да... Только это случается и без волшебства...
„Som sagt!“ genmälde hon och började utveckla sin tanke, varvid hon åberopade sina klienters motigheter. Allt detta var för henne mycket lustigt och roande, men jag pimplade i mig brandy med citronsaft efter att ha lidit ett sådant vanhedrande nederlag, och jag kände mig som en gammal otursförföljd nucka. Nej, hade detta hänt på en ölstuga, då hade jag vetat, hur jag skulle föra mig … Åh … Nej, verkligen … Jaså, minsann … Sköna saker de har för sig där i Stämningssalongerna … Ser man på åldringarna! …- Как сказать! - Возразила она и принялась развивать идею, ссылаясь на невзгоды своих клиенток. Все это ей было очень весело и забавно, а я, позорно потерявшись, дул бренди с лимонным соком и стесненно хихикал, чувствуя себя девой-неудачницей. Нет, если бы это происходило в кабаке, я бы знал, как себя вести... Ох... Ну и ну... Да-а-а!.. Хорошенькими делами они там занимаются в салонах хорошего настроения... Ай да престарелые!..
„Fy tusan … “ sade jag till sist, „Vuzi, ni gör mig generad … och för övrigt har jag begripit alltsammans. Jag ser, att det inte går utan trollkonster. Tur, att jag inte är trollkarl!“- Ф-фу-у... - Сказал я наконец. - Вузи, вы меня смущаете... И потом я уже все понял. Я вижу, что без волшебства действительно не обойтись. Хорошо, что я не волшебник!
„Det där fick ni allt äta upp!“ sade Vuzi glatt. „Men vad skulle ni önska er, då?“- Здорово я вас уела! - Радостно сказала Вузи. - А вы бы чего сейчас пожелали?
Då bestämde jag mig för att också skämta en smula.Тогда я тоже решил пошутить.
„Jag behöver ingenting sådant“, sade jag. „Jag kan heller ingenting sådant. Jag skulle behöva en riktigt, riktigt god sleg … “- Мне ничего такого не надо, - сказал я. - Я ничего такого и не умею. Я бы хотел хороший добрый слег...
Hon log glatt.Она весело улыбалась.
„Jag behöver inte tre önskningar“, förklarade jag. „Det räcker med en.“- Мне трех желаний не требуется, - пояснил я. - Мне хватит одного.
Hon log ännu, men leendet blev förvirrat, sedan snett och så slutade hon le.Она еще улыбалась, но улыбка ее стала растерянной, потом кривой, потом она перестала улыбаться.
„Vad?“ sade hon med ynklig röst.- Что? - Сказала она жалким голосом.
„Vuzi! … sade jag och stod opp. „Vuzi!“- Вузи!.. - Сказал я, поднимаясь. - Вузи!..
Hon visste liksom inte vad, hon skulle göra.Она словно не знала, что делать.
Hon for opp, satte sig, for opp igen. Det lilla bordet med flaskorna vräktes över ända. Hon hade tårar i ögonen, och ansiktet var ömkligt som hos ett barn, vilket man fräckt, rått, hårt och hånfullt har bedragit. Plötsligt bet hon sig i läppen och klippte till mig av alla krafter i ansiktet, först en gång och sedan en gång till. Mens jag bara satt där och blinkade, sparkade hon gråtande undan det omkullvälta bordet och rusade ut. Jag bara satt där och gapade. I den mörka trädgården vrålade en motor igång och strålkastarljuset flammade opp; motorljudet drog över gården, längs gatan och förlorade sig i fjärran.Она вскочила, потом села, потом опять вскочила. Столик с бутылками опрокинулся. На глазах у нее были слезы, а лицо было жалким, как у ребенка, которого нагло, грубо, жестоко, издевательски обманули. И вдруг она закусила губу и изо всех сил ударила меня по лицу - раз и еще раз. И пока я моргал, она, уже совсем плача, отшвырнула ногой опрокинутый столик и выбежала вон. Я сидел с раскрытым ртом. В темном саду взревел мотор, вспыхнули фары, затем шум двигателя пронесся по двору, по улице и затих в отдалении.
Jag fingrade mig i ansiktet. Det var då ett skämt! Aldrig i livet har jag ännu skojat så effektfullt. Ditt gamla träbeläte … Där fick du för sleg …Я ощупал физиономию. Ай да шутка! Никогда в жизни я еще не шутил так эффектно. Болван старый... Вот тебе и слег...
„Får jag?“ frågade Len.- Можно? - Спросил Лэн.
Han stod i dörren och han var inte ensam. Tillsammans med honom var en dyster, helsnaggad och fräknig gosse.Он стоял в дверях, и он был не один. С ним был угрюмый, остриженный наголо конопатый мальчик.
„Detta är Rjug“, sade Len. „Får han också övernatta här?“- Это Рюг, - сказал Лэн. - Можно, он тоже будет ночевать здесь?
„Rjug“, sade jag eftertänksamt mens jag strök mig över kinderna. „Rjug, alltså … Nå ja, det är klart, gärna för mig två Rjuggar … Hör du, Len, varför kom du inte tio minuter tidigare?“- Рюг, - задумчиво сказал я, разглаживая щеки. - Рюг, значит... Ну да, конечно, хоть два Рюга... Слушай, Лэн, а почему ты не пришел на десять минут раньше?
„Hon var ju här“, sade Len. „Vi kikade in igenom fönstret och väntade, tills hon hade gått.“- Так тут же она была, - сказал лэн. - Мы в окно смотрели, ждали, когда она уйдет.
„Jaså?“ sade jag. „Mycket intressant. Rjug, lille vän, vad säger dina föräldrar?- Да? - Сказал я. - Очень интересно. Рюг, голубчик, а что скажут твои родители?
Rjug svarade inte. Len sade:Рюг не ответил. Лэн сказал:
„Han har inga föräldrar.“- У него не бывает родителей.
„Nå, då så“, sade jag och kände mig lättad. „Ni skall väl inte leka kuddkrig?“- Ну хорошо, - сказал я, чувствуя легкое утомление. - А вы не будете драться подушками?
„Nej“, sade Len utan att le. „Vi skall sova.“- Нет, - сказал лэн, не улыбаясь. - Мы будем спать.
„Gott“, sade jag. „Jag skall bädda till er med det samma, så får ni fort städa opp här under tiden … “- Ладно, - сказал я. - Я вам сейчас постелю, а вы быстренько приберите вот это все...
Jag bäddade till dem på soffan och i två fåtöljer; de klädde strax av sig och lade sig. Jag låste dörren till hallen, släckte ljuset hos dem och gick in till mitt i sovrummet; jag satt där en stund vid fönstret och hörde på, när de viskade, rumsterade och flyttade på möblerna. Sedan tystnade de. Omkring klockan elva ljöd klirret av krossat glas. Tant Vajnas röst stämde opp en marsch, och på nytt klirrade det av krossat glas. Uppenbarligen hade den outtröttlige Peti åter stått på näsan i glasskärvorna. Från staden ljöd det: „Frås-sa! Frås-sa!“ Någon spydde ljudligt ute på gatan.Я постелил им на тахте и на креслах, они сразу же разделись и легли. Я запер дверь в холл, погасил у них свет и перешел ко мне в спальню и некоторое время сидел у окна, слушая, как они шепчутся, ворочаются и двигают мебель. Потом они затихли. Около одиннадцати часов в доме раздался звон битого стекла. Голос тети Вайны запел какую-то маршевую песню, и снова зазвенело разбитое стекло. По-видимому, неутомимый Пети опять падал мордой. Из города доносилось: "Дрож-ка! Дрож-ка!" Кого-то громко тошнило на улице.
Jag reglade fönstret och drog ner rullgardinen. Dörren mellan arbetsrummet och sovrummet låste jag också. Därpå begav jag mig till badrummet och tappade opp hett vatten. Jag gjorde allt enligt anvisningarna: ställde radion i tvålkoppen, slängde i några tabletter Devon samt några kristaller aromatiskt badsalt och skulle just till att svälja en tablett, när jag kom att tänka på, att man också måste »slappna av«. Jag ville inte störa grabbarna, men det behövdes heller inte; en öppnad flaska brandy hittade jag i badrumsskåpet. Jag tog några klunkar direkt ur flaskan, svalde en tablett, klädde av mig naken, kröp ner i badkaret och slog på radion.Я запер окно и опустил шторы. Дверь из кабинета в спальню я тоже запер. Потом я отправился в ванную и пустил горячую воду. Я все сделал по инструкции: поставил приемник на полочку для мыла, бросил в воду несколько таблеток "Девона" и кристаллики ароматической соли и хотел уже проглотить таблетку, когда вспомнил, что необходимо еще "развязаться". Мне не хотелось беспокоить ребятишек, да это и не понадобилось: початая бутыль с бренди нашлась в туалетном шкафчике. Я сделал несколько глотков прямо из горлышка, закусил таблеткой, потом разделся догола, залез в ванну и включил приемник.
på svenska
Русско-Шведский словарь для мобильного телефона и планшета. 115 тыс слов

В Стокгольме:

09:03 5 марта 2021 г.

Курсы валют:

1 EUR = 10,093 SEK
1 RUB = 0,112 SEK
1 USD = 8,371 SEK

Рейтинг@Mail.ru


Яндекс.Метрика
Swedish Palm © 2002 - 2021