Проект, он же виртуальный клуб, создан для поддержки
и сочетания двух мировых понятий: Русских и Швеции...
Шведская Пальма > Информация > Шведский язык > Стругацкие. Хищные вещи века. Глава 12

Аркадий и Борис Стругацкие / Arkadij Strugatskij och Boris Strugatskij

Tidsålderns rovgiriga ting / Хищные вещи века

"Där är blott ett problem — ett enda i världen — att återgiva människorna andligt innehåll, andliga omsorger … "
Antoine De Saint-Exupery

"Есть лишь одна проблема — одна - единственная в мире — вернуть людям духовное содержание, духовные заботы..."
А. Де Сент-Экзюпери

Denna översättning ifrån ryskan till svenska är utförd av Erik Jonsson.
[Оглавление]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Tolfte kapitlet.Глава двенадцатая
Där var bara en gäst i automatkaféet: vid ett med flaskor och lättare maträtter täckt hörnbord satt där en mörkhyad och väl men befängt klädd man av österländsk typ. Jag tog filmjölk och filmjölkspannkakor med gräddfil och började äta, mens jag då och då kastade ett öga på honom. Han åt och drack och han drack mycket och begärligt; hans ansikte blänkte av svett, han var varm i den idiotiskt glänsande fracken. Han flämtade, lutade sig tillbaka mot stolsryggen och lossade den breda livremmen. Därvid blänkte i solskenet ett långt, gult pistolhölster, som hängde under skörten. Jag hade redan ätit opp min sista pannkaka, när han kallade på mig.В кафе-автомате был только один посетитель: за столиком в углу, обставившись закусками и бутылками, сидел смуглый, прекрасно, но нелепо одетый человек восточного типа. Я взял себе простоквашу и творожники со сметаной и принялся за еду, время от времени поглядывая на него. Он ел и пил много и жадно, лицо его блестело от пота, ему было жарко в дурацком лоснящемся фраке. Он отдувался, откидываясь на спинку стула, и распускал широкий ремень на брюках. При этом на солнце ярко вспыхивала длинная желтая кобура, висящая фалдами. Я уже доедал последний творожник, когда он окликнул меня.
„Hallå?“ sade han. „Är ni från orten?“- Алло! - Сказал он. - Вы местный?
„Nej“, sade jag. „Jag är turist.“- Нет, - сказал я. - Турист.
„A, då förstår ni alltså heller ingenting … “- А, значит, вы тоже ничего не понимаете...
Jag begav mig till bardisken för att hämta en saftcocktail och gick sedan till honom.Я сходил к стойке, сбил себе коктейль из соков и подошел к нему.
„Varför är här så folktomt?“ fortsatte han. Han hade ett livligt, magerlagt ansikte och en vildsint blick. „Var är invånarna? Varför är allt stängt? … Alla sover, ingen går att få tag i … “- Почему пусто? - Продолжал он. У него было живое худощавое лицо и свирепый взгляд. - Где жители? Почему все закрыто?.. Все спят, никого не добьешься...
„Har ni nyss anlänt hit?“- Вы только что приехали?
„Ja.“- Да.
Han sköt ifrån sig en tom tallrik och drog till sig en full. Därpå tog han en klunk ljust öl.Он отодвинул пустую тарелку и придвинул полную. Потом он отхлебнул светлого пива.
„Varifrån kommer ni?“ frågade jag. Han gav mig en ursinnig blick, och jag tillade hastigt: „Om det inte är någon hemlighet, förstås … “- Откуда вы? - Спросил я. Он свирепо взглянул на меня, и я поспешно добавил: - если это не секрет, конечно...
„Nej“, sade han, „det är ingen hemlighet … “ och fortsatte med ätandet.- Нет, - сказал он, - не секрет... - И принялся есть.
Jag drack opp saften och skulle till att gå, men han sade:Я допил сок и собрался было уходить, но он сказал:
„De lever gott, de hundarna. Sån föda, och så mycket man vill ha, och alltsammans gratis.“- Здорово живут, собаки. Такая еда, и сколько хочешь, и все бесплатно.
„Nå, alldeles gratis är det inte“, invände jag.- Ну, все-таки не совсем бесплатно, - возразил я.
„Nitti dollar! En spottstyver! Jag äter i tre dar för nitti dollar!“ Hans ögon stannade plötsligt till. „Hundar-rr“, mumlade han och tog på nytt itu med ätandet.- Девяносто долларов! Гроши! Я за три дня съем на девяносто долларов! - Глаза его вдруг остановились. - С-собаки, - пробормотал он, снова принимаясь за еду.
Jag kände till sådant folk. De kom ifrån pyttesmå, intill yttersta armod utplundrade kungariken, de åt och drack begärligt, mens de tänkte tillbaka på de solstekta, dammiga gatorna i sina städer, där det i de ynkliga skuggstrimmorna ligger döende, nakna män och kvinnor, och barn med svullna magar rotar i avfallshögarna på de utländska konsulatens bakgårdar. De var alltigenom uppfyllda av hat och de behövde blott två ting: bröd och vapen. Bröd för sina rövarband, som befann sig i opposition, och vapen emot ett annat rövarband, som satt vid makten. De var de allra ursinnigaste patrioter, hett och vitt och brett talade de om kärleken till folket, men all hjälp utifrån avvisade de, eftersom de inte älskade någonting annat än makten och ingen förutom sig själva och var beredda att till folkets ära och höga principers triumf ta kål på sitt eget folk — om nödvändigt till siste man — med svält och kulsprutor. Mikrohitler.Я знал таких людей. Они приезжали из крошечных, разграбленных до полной нищеты королевств и княжеств, они жадно ели и пили, вспоминая прокаленные солнцем пыльные улицы своих городов, где в жалких полосках тени неподвижно лежали умирающие голые мужчины и женщины, а дети с раздутыми животами копались в помойках на задворках иностранных консульств. Они были переполнены ненавистью, и им нужны были только две вещи: хлеб и оружие. Хлеб для своей шайки, находящейся в оппозиции, и оружие против другой шайки, стоящей у власти. Они были самыми яростными патриотами, горячо и пространно говорили о любви к народу, но всякую помощь извне решительно отвергали, потому что не любили ничего, кроме власти, и никого, кроме себя, и готовы были во славу народа и торжества высоких принципов уморить свой народ - если понадобится, до последнего человека - голодом и пулеметами. Микрогитлеры.
„Vapen? Bröd?“ frågade jag.- Оружие? Хлеб? - Спросил я.
Han spetsade öronen.Он насторожился.
„Ja“, sade han. „Vapen och bröd. Bara utan dumma villkor. Och såvitt möjligt till skänks. Eller på kredit. Sanna patrioter har aldrig några pengar. Men den härskande klicken badar i lyx … “- Да, - сказал он. - Оружие и хлеб. Только без дурацких условий. И по возможности даром. Или в кредит. Истинные патриоты никогда не имеют денег. А правящая клика купается в роскоши...
„Svält?“ frågade jag.- Голод? - Спросил я.
„Hur mycket som helst. Men här badar ni i lyx.“ Han glodde hatiskt på mig. „Hela världen badar i lyx, och bara vi hungrar. Men era förhoppningar skall grusas. Revolutionen kan inte hejdas!“- Все что угодно. А вы тут купаетесь в роскоши. - Он ненавидяще посмотрел на меня. - Весь мир купается в роскоши, и только мы голодаем. Но вы напрасно надеетесь. Революцию не остановить!
„Jaha“, sade jag. „Revolution emot vem?“- Да, - сказал я. - А против кого революция?
„Vi kämpar emot Badshahs blodsugare! Emot det härskande överskiktets korruption och sedefördärv, för frihet och sann demokrati … Folket är med oss, men folket måste man bespisa. Och så förklarar de: bröd ger vi er först efter avväpningen. Dessutom hotar de med intervention … En sådan gement lögnaktig demagogi! Ett sådant bedrägeri mot de revolutionära massorna! Avväpna sig inför blodsugarens ansikte — det är liktydigt med att lägga snaran om halsen på varje verklig kämpe! Vi svarar: Nej! Ni skall inte få bedra folket! Låt Badshah och hans anhang lägga ner vapnen! Sedan får vi se, vad som bör göras.“- Мы боремся против кровопийц Бадшаха! Против коррупции и разврата правящей верхушки, за свободу и истинную демократию... Народ с нами, но народ надо кормить. А вы нам заявляете: хлеб дадим только после разоружения. Да еще грозите вмешательством... Какая гнусная лживая демагогия! Какой обман революционных масс! Разоружиться перед лицом кровопийц - это значит накинуть петлю на шею настоящих борцов! Мы отвечаем: нет! Вы не обманете народ! Пусть сложат оружие Бадшах и его молодцы! Тогда посмотрим, что надо делать.
„Ja“, sade jag. „Men Badshah vill sannolikt inte heller, att man lägger en snara om halsen på honom.“- Да, - сказал я. - Но Бадшах, вероятно, тоже не хочет, чтобы ему накинули петлю на шею.
Han ställde häftigt ner ölglaset, och hans hand sträckte sig av gammal vana mot hölstret. För övrigt kom han snabbt till besinning.Он резко отставил бокал с пивом, и рука его привычно потянулась к кобуре. Впрочем, он быстро опомнился.
„Jag visste väl, att ni inte begriper ett skit“, sade han. „Ni, de mätta, ni har förfånats av mättnaden, ni är alltför inbilska, för att förstå oss. I djungeln skulle ni inte våga tala så med mig!“- Я так и знал, что вы ни черта не понимаете, - сказал он. - Вы, сытые, вы осоловели от сытости, вы слишком кичливы, чтобы понять нас. В джунглях вы бы не осмелились так разговаривать со мной!
I djungelen skulle jag tala till dig på annat sätt, din bandit, tänkte jag och sade:В джунглях я бы говорил с тобой по-другому, бандит, подумал я и сказал:
„Det är verkligen mycket, jag inte förstår. Jag förstår till exempel inte vad, som skall hända, efter att ni har vunnit seger. Antag, att ni segrar, hänger Badshah, om han i sin tur inte har gett sig iväg efter bröd och vapen … “- Я действительно многого не понимаю. Я, например, не понимаю, что случится после того, как вы одержите победу. Предположим, вы победили, повесили Бадшаха, если он, в свою очередь, не удрал за хлебом и оружием...
„Han skall inte ge sig iväg. Han skall få det, som tillkommer honom. Det revolutionära folket skall slita honom i stycken! Och sedan sätter vi igång med att arbeta. Vi tar tillbaka de landområdena, som våra mätta grannar har tagit ifrån oss; vi uppfyller hela det program, som den lögnhalsen Badshah har gapat om för att föra folket bakom ljuset … Jag skall visa dem för strejker! Skulle de strejka hos mig … Inga som helst strejker! Alla i gevär och framåt! Och vi skall segra. Och sedan … “- Он не удерет. Он получит то, что заслужил. Революционный народ раздерет его в клочья! И вот тогда мы начнем работать. Мы вернем территории, отторгнутые у нас сытыми соседями, мы выполним всю программу, о которой вопит лживый Бадшах, чтобы обмануть народ... Я им покажу забастовки! Они у меня побастуют... Никаких забастовок! Всех под ружье и вперед! И победим. И вот тогда...
Han slöt ögonen, stönade av välbehag och vaggade med huvudet.Он закрыл глаза, сладко застонал и повел головой.
„Och då blir ni mätt, skall ni då bada i lyx och sova ända till middag?“- Тогда вы будете сытыми, будете купаться в роскоши и спать до полудня?
Han log.Он усмехнулся.
„Det har jag förtjänat. Folket har förtjänat det. Ingen skall våga förebrå oss det. Vi skall äta och dricka så mycket vi önskar, vi skall bo i riktiga hus, vi skall säga till folket: nu är ni fria, roa er!“- Я это заслужил. Народ это заслужил. Никто не посмеет попрекнуть нас. Мы будем есть и пить, сколько пожелаем, мы будем жить в настоящих домах, мы скажем народу: теперь вы свободны, развлекайтесь!
„Och tänk inte på någonting“, tillade jag. „Men tror ni inte, att ni kan få allt detta i nacken?“- И ни о чем не думайте, - добавил я. - А вам не кажется, что это все может выйти вам боком?
„Sluta!“ sade han. „Det är demagogi. Ni är en demagog. Och en dogmatiker. Vi har också allehanda dogmatiker av ert slag. Människan, säger de, förlorar meningen med livet. Nej, svarar vi. Människan förlorar ingenting. Människan finner, men förlorar inte. Man måste känna folket, man måste själv vara av folket, folket tycker inte om ljushuvuden! Varför, djävlar i mitt hjärta, ger jag mig själv åt träiglar till föda och äter maskar?“ Han log plötsligt rätt godmodigt. „Ni har antagligen blivit en smula arg på mig, jag skällde er för mätt och annat vidare … Det behöver ni inte vara, bli inte arg. Överflödet är dåligt, när det inte är du själv, som har det, utan grannen. Det uppnådda överflödet, det är en utmärkt sak! För det lönar det sig att kämpa. Alla kämpar för det. Men man måste skaffa sig det med vapen i hand, inte byta det till sig med frihet och demokrati.“- Бросьте! - Сказал он. - Это демагогия. Вы демагог. И догматик. У нас тоже есть всякие догматики, вроде вас. Человек, мол, потеряет смысл жизни. Нет, отвечаем мы, человек ничего не потеряет. Человек найдет, а не потеряет. Надо чувствовать народ, надо самому быть из народа, народ не любит умников! Ради чего же я, черт побери, даю себя жрать древесным пиявкам и сам жру червей? - Он вдруг довольно добродушно ухмыльнулся. - Вы, наверное, на меня обиделись немного. Я тут обозвал вас сытыми и еще как-то... Не надо, не обижайтесь. Изобилие плохо, когда его нет у тебя и оно есть у соседа. А достигнутое изобилие - это отличная штука! За него стоит подраться. Все за него дрались. Его нужно добывать с оружием в руках, а не обменивать на свободу и демократию.
„Ert slutmål är alltså trots allt överflödet? Bara överflödet?“- Значит, все-таки ваша конечная цель - изобилие? Только изобилие?
„Klart! … Slutmålet är alltid överflöd. Räkna bara med, att vi är kräsna ifråga om medlen … “- Ясно!.. Конечная цель всегда изобилие. Учтите только, что мы разборчивы в средствах...
„Det har jag redan tagit med i beräkningen … Men människan?“- Это я уже учел... А человек?
„Vad menar ni med det, människan?“- Что человек?
Jag förstod, att en dispyt vore meningslös.Впрочем, я понимал, что спорить бесполезно.
„Har ni aldrig varit här förr?“ frågade jag.- Вы никогда здесь не были раньше? - Спросил я.
„Hur så?“- А что?
„Ta och intressera er litet för orten“, sade jag, „Här i stan finns utmärkta åskådningsexempel på överflödet.“- Поинтересуйтесь, - сказал я. - Этот город дает отличные предметные уроки изобилия.
Han ryckte på axlarna.Он пожал плечами.
„Än så länge trivs jag här.“ Han sköt på nytt ifrån sig en tom tallrik och drog till sig en full. „Okända rätter … Alla smakliga och billiga … Detta kan man avundas.“- Пока мне здесь нравится. - Он снова отодвинул пустую тарелку и придвинул полную. - Закуски какие-то незнакомые... Все вкусно и дешево... Этому можно позавидовать.
Han slök flera skedar sallad och muttrade: „Vi vet, att alla stora revolutioner har kämpat för överflöd. Vi har inte tid att själva teoretisera, men det behövs inte heller. Vi har tillräckligt med teorier. Och därtill är det inget överflöd, som hotar oss. Det kommer inte att hota oss på länge än. Det finns vida mer påträngande uppgifter.“Он проглотил несколько ложек салата и проворчал: - мы знаем, что все великие революционеры дрались за изобилие. У нас нет времени самим теоретизировать, но в этом и нет необходимости. Теорий достаточно и без нас. И потом изобилие нам никак не грозит. Оно нам еще долго не будет грозить. Есть задачи гораздо более насущные.
„Hänga Badshah“, sade jag.- Повесить Бадшаха, - сказал я.
„Ja, till att börja med. Och sedan måste vi utrota dogmatikerna. Jag känner det på mig redan nu. Sedan skall vi hävda våra legitima anspråk. Och sedan så inträder nog med tiden överflödet. Jag är optimist, men jag tror inte, att jag får uppleva det. Och ni skall inte oroa er, vi skall nog ordna det på något sätt. Om vi bara kommer till rätta med hungern, så är överflödet inte långt borta … Dogmatikerna yrar: överflöd, säger de, är inget mål, utan ett medel. Vi svarar som så: varje medel har en gång varit ett mål. Idag är överflödet ett mål. Först i morgon blir det kanske ett medel.“- Да, для начала. А потом нам придется истребить догматиков. Я чувствую это уже сейчас. Потом осуществление наших законных притязаний. Потом еще что-нибудь объявится. А уж потом-потом-потом наступит изобилие. Я оптимист, но я не верю, что доживу до него. И вы не беспокойтесь, справимся как-нибудь. Если с голодом справимся, то с изобилием и подавно... Догматики болтают: изобилие, мол, не цель, а средство. Мы отвечаем на это так: всякое средство было когда-то целью. Сегодня изобилие - цель. И только завтра оно, может быть, станет средством.
Jag reste mig.Я встал.
„I morgon kan det vara för sent“, sade jag. „Och det är med orätt, ni åberopar er på de stora revolutionärerna. De hade inte godtagit er paroll: nu är ni fria, roa er. De hade talat annorlunda: nu är ni fria, arbeta. De har aldrig kämpat för isterbukens överflöd, det var själens och huvudets överflöd, som intresserade dem … “- Завтра может оказаться поздно, - сказал я. - И напрасно вы ссылаетесь на великих революционеров. Они бы не приняли ваш лозунг: теперь вы свободны, развлекайтесь. Они говорили иначе: теперь вы свободны, работайте. Они ведь никогда не дрались за изобилие для брюха, их интересовало изобилие для души и головы...
Hans hand drogs på nytt emot hölstret, och åter kom han på sig själv.Рука его опять дернулась к кабуре, и опять он спохватился.
„Marxist!“ sade han förvånat. „Förresten, ni hör ju inte till ortsbefolkningen. Vi har nästan inga marxister, vi burar in dem … “- Марксист! - Сказал он с удивлением. - Впрочем, вы же приезжий. У нас марксистов почти нет, мы их сажаем...
Jag behärskade mig.Я сдержался.
När jag gick förbi skyltfönstret, skänkte jag honom ännu en blick. Han satt med ryggen emot gatan och åt på nytt med hög armbågsföring.Проходя мимо витрины, я еще раз взглянул на него. Он сидел спиной к улице и снова ел, растопырив локти.
När jag kom hem, var vardagsrummet redan tomt. Lakanen och kuddarna hade grabbarna lagt i en hög i ett hörn. På skrivbordet låg där en lapp fasttryckt under telefonen. I barnsligt klumpig skrift stod där »Akta er. Hon har funderat ut något. Hon gick in i sovrummet.« Jag suckade och satte mig i fåtöljen.Когда я пришел домой, гостиная была уже пуста. Простыни и подушки ребята свалили в углу. На письменном столе лежала прижатая телефоном записка. Детским корявым почерком было написано: "Берегитесь. Она что-то задумала. Возилась в спальне". Я вздохнул и сел в кресло.
Till mötet med Oscar (om det alls skulle bli av) återstod ännu omkring en timme. Det var inte lönt att lägga sig att sova, det var heller inte ofarligt; Oscar skulle kanske inte komma ensam men litet tidigare och inte igenom dörren. Jag plockade fram pistolen ur resväskan, stack i en laddram och stoppade den i sidofickan. Sedan begav jag mig till baren, lagade kaffe och återvände till arbetsrummet.До встречи с Оскаром (если она состоится) оставалось еще около часа. Ложиться спать не имело смысла, да было и небезопасно - Оскар мог пожаловать не один, и пораньше, и не через дверь. Я достал из чемодана пистолет, вставил обойму и сунул в боковой карман. Потом я залез в бар, сварил себе кофе и снова вернулся в кабинет.
Jag petade ut sleggarna ur min egen radioapparat och ur Riemaiers radio, lade dem framför mig på bordet och försökte på nytt påminna mig, var jag hade sett precis sådana detaljer och varför jag tyckte, att jag hade sett dem mer än en gång. Då kom jag på det. Jag gick in i sovrummet och hämtade fonoren. Jag behövde inte ens någon skruvmejsel. Jag drog kåpan av fonoren, stack ner pekfingret under odoratortratten, krokade under med nagelen och petade opp vakuumtubusoiden FX-92-U, en fyrfaldig urladdare med statiskt fält, kapacitet 2. Kan köpas i hemelektronikhandlen för femtio cent stycket. På ortens jargong — sleg.Я вынул слег из своего приемника и из приемника Римайера, положил перед собой на стол и снова попытался вспомнить, где же я видел точно такие детали и почему мне кажется, что я видел их даже неоднократно. И я вспомнил. Я сходил в спальню и принес оттуда фонор. Мне даже не понадобилась отвертка. Я снял с фонора футляр, сунул указательный палец под раструб одоратора и, зацепив ногтем, извлек вакуумный тубусоид FH-92-U, четырехразрядный, статичного поля, емкость два. Продается в магазинах бытовой электроники по пятьдесят центов за штуку. На местном жаргоне - слег.
Så måste det vara, tänkte jag. Vi hade blivit vilseledda av talet om ett nytt narkotikum. Vi förvirras hela tiden av talet om nya, förfärliga uppfinningar. Vi har redan flera gånger suttit i en liknande soppa.Так и должно быть, подумал я. Нас сбили с толку разговоры о новом наркотике. Нас постоянно сбивают с толку разговоры о новых ужасных изобретениях. Мы уже несколько раз садились в аналогичную лужу.
När Mhagana och Bourisse vände sig till FN med klagomål om, att separatisterna använde sig av en ny sorts vapen — frysbomber — satte vi igång med att leta efter underjordiska rustningsfabriker; vi till och med arresterade två mycket riktiga, underjordiska uppfinnare (på sexton och nittiosex år). Men sedan blev det klart, att dessa uppfinnare inte alls hade med saken att göra, utan de fruktansvärda frysbomberna anskaffades av separatisterna på ett grosshandelslager för kylmaskiner i MЭnchen och visade sig vara kasserade superfrysare. Förvisso var dessa superfrysares effekt verkligen förfärlig. I förening med molekylärdetonatorer (med utbredd användning ibland undervattensarkeologer i Amazonas till att skrämma bort pirajor och kajmaner) förmådde superfrysarna åstadkomma en ögonblicklig temperatursänkning ner till minus hundrafemtio grader inom tjugo meters radie. Efter detta fall övertygade vi varandra om, att vi inte fick glömma detta utan alltid tänka på, att där i vår tid bokstavligt talat var månad dyker opp en massa tekniska nyheter med de allra fredligaste avsikter och de allra mest oväntade biverkningar, och dessa biverkningar är ofta sådana, att det helt enkelt blir meningslöst att bryta mot lagen om förbud emot tillverkning av vapen och ammunition.Когда Мхагана и Бурис обратились в ООН с жалобой на то, что сепаратисты применяют новый вид оружия - замораживающие бомбы, мы кинулись искать подпольные военные фабрики и даже арестовали двух самых настоящих подпольных изобретателей (шестнадцати и девяноста шести лет). А потом выяснилось, что эти изобретатели совершенно ни при чем, а ужасные замораживающие бомбы были преобретены сепаратистами в Мюнхене на оптовом складе холодильных установок и оказались бракованными суперфризерами. Правда, действие этих суперфризеров действительно было ужасным. В сочетании с молекулярными детонаторами (широко применяются подводными архерлогами на Амазонке для отпугивания пирайн и кайманов) суперфризеры были способны дать мгновенное понижение температуры до ста пятидесяти градусов холода в радиусе двадцати метров. Потом мы долго убеждали друг друга не забывать и всегда иметь в виду, что в наше время буквально ежемесячно появляется масса технических новинок самого мирного назначения и с самыми неожиданными побочными свойствами, и свойства эти часто бывают таковы, что нарушения закона о запрещении производства оружия и боеприпасов становятся просто бессмысленными.
Vi blev mycket försiktiga med nya sorters vapen, som användes av olika extremister, men ett enda år senare gick vi i fällan igen, när vi inledde spaningar efter uppfinnaren till en hemlighetsfull apparatur, med vars hjälp tjuvskyttar lockade pterodaktylerna långt ut över gränserna på reservatet i Uganda, och vi hittade en manick som var finurligt ihopknåpad av en leksak för barn och en viss medicinsk apparat med stor utbredning. Och nu hade vi infångat sleggen — sammansatt av en standardradio, en standardtubusoid, standardkemikalier och mycket standardbetonat, varmt kranvatten.Мы сделались очень осторожными с новыми видами вооружения, применяемыми различными экстремистами, и спустя всего год попались на другом, когда принялись искать изобретателей таинственной аппаратуры, с помощью которой браконьеры выманивали птеродактилей далеко за пределы заповедника в Уганде, и нашли остроумную самоделку из детской игрушки "Встань - сядь" и довольно распространенного медицинского прибора. А вот теперь мы поймали слег - сочетание стандартного приемника, стандартного тубусоида и стандартных химикалий с очень стандартной горячей водопроводной водой.
Kort sagt, man behöver inte söka efter hemliga fabriker, tänkte jag. Man måste söka efter sluga, skrupelfria spekulanter, som har mycket fin näsa för, att de lever i Dummerjönsarnas Land. Som trikinerna i fläsket … Fem-sex företagsamma profitjägare. En oskyldig villa någonstans i förorterna. Gå på varuhus, köpa en vakuumtubusoid för femtio cent, ta ut den ur cellofanförpackningen och lägga den i ett glasfiberetui. Och så säljer man den („för vänskaps skull, och bara till er!“) för femtio mark. Visserligen fanns där även en uppfinnare. Inte bara en. Säkert inte bara en … Men de var knappast kvar i livet: här handlade det ju inte om en lockfågel för pterodaktyler … Var det då över huvud taget fråga om spekulanter? Om de skulle sälja fyrtio sleggar till, eller kanske hundra. Till och med i Dummerjönsarnas Stad skulle man komma på, vad som var på gång. När detta inträffade, skulle sleg börja sprida sig som en skogsbrand. Det skulle framför allt moralisterna i Livsglädje ombesörja. Sedan skulle doktor Opir framträda och förklara, att sleg enligt vetenskapliga fakta befordrade tankeklarhet och vore oumbärlig i kampen emot alkoholism och dåligt humör. Över huvud taget skulle framtidens ideal bli ett enormt kar med varmvatten … Ordet »sleg« skulle man sluta skriva på planken … Där ser man, vem man skall ta struptag på, om man över huvud taget skall ta struptag på någon, tänkte jag. Problemet är inte spekulanterna. Problemet är, att det finns ett Dummerjönsarnas Land, detta vämjeliga neosystem. Det har tagit Fråssan under sitt förmynderskap och kan knappt invänta det ögonblick, då man kan legalisera sleg …Короче говоря, тайные фабрики искать не придется, подумал я. Придется искать ловких и беспринципных спекулянтов, которые очень тонко чувствуют, что живут в стране дураков. Как трихины в свиной ляжке... Пять-шесть предприимчивых корыстолюбцев. Невинный коттедж где-нибудь на окраине. Пойти в универсальный магазин, купить за пятьдесят центов вакуумный тубусоид, содрать с него целлофановую упаковку и переложить в изящную коробку со стекловатой. И продать ("Только по знакомству и только вам!") За пятьдесят марок. Правда, имел место еще изобретатель. И даже не один. Наверняка не один... Но они вряд ли выжили: это вам не манок для птеродактилей... И вообще разве дело в спекулянтах?.. Ну продадут они еще сорок слегов, ну сто. Даже в городе дураков должны же сообразить, наконец, что к чему. И когда это случится, слег начнет распространяться, как пожар. И позаботятся об этом прежде всего моралисты из "Радости жизни". А потом выступит доктор Опир и заявит, что, по данным науки, слег способствует ясности мышления и незаменим в борьбе против алкоголизма и плохого настроения. И вообще идеал будущего - это огромное корыто с горячей водой... И слово "Слег" перестанут писать на заборах... Вот кого надо брать за глотку, если вообще кого-нибудь брать, подумал я. Не в спекулянтах же беда. Беда, что существует эта страна дураков, этот поганый неострой. Он взял под свою опеку дрожку и ждет не дождется момента, когда можно будет узаконить слег...
Det knackade på dörren. In i arbetsrummet kom Oscar, och han var mycket riktigt inte ensam. Tillsammans med honom kom Marija, kraftig, grå, som vanligt i mörka glasögon och med en tjock spatserkäpp, så att han påminde om en veteran, vilken hade förlorat synen. Oscar log självbelåtet.В дверь постучали. В кабинет вошел Оскар, и он был действительно не один. С ним был сам Мария, плотный, седой, как всегда, в темных очках и с толстой тростью, смахивающий на ветерана, потерявшего зрение. Оскар самодовольно улыбался.
„Goddag, Ivan“, sade Marija. „Får jag föreställa er parallellman Oscar Pebblebridge. Från sydvästra avdelningen.“- Здравствуйте, Иван, - сказал Мария. - Познакомьтесь, это ваш дублер Оскар Пеблбридж. Из юго-западного отделения.
Vi skakade hand. En sak, som jag aldrig har tyckt om i vårt Säkerhetsråd, är mängden av mossbelupna traditioner; av alla traditioner retade mig allra mest det idiotiska systemet med korskonspirationer, vilket ständigt gjorde, att vi ideligen ryckte ifrån varandra agenterna, slog varandra på truten eller helt enkelt sköt ner varandra och det rätt träffsäkert. Detta var inte att arbeta utan att leka tjuv-och-polis; men åt skogen med dem …Мы пожали друг другу руки. Что мне всегда не нравилось в нашем совете безопасности, так это множество замшелых традиций, а из всех традиций больше всего меня бесила идиотская система перекрестной конспирации, из-за которой мы постоянно перехватываем друг у друга агентуру, бьем друг другу физиономии и сплошь и рядом стреляем друг в друга, и довольно метко. Не работа, а игра в сыщики-разбойники, ну их всех в болото...
„Jag hade bestämt mig för att gripa er idag“, meddelade Oscar. „Jag har aldrig i livet sett ett mer suspekt subjekt … “- Я вас собирался сегодня брать, - сообщил Оскар. - В жизни не видел более подозрительного субъекта.
Jag drog tigande opp pistolen ur fickan, plundrade den och slängde den i skrivbordslådan. Oscar följde gillande mina rörelser. Vänd till Marija sade jag:Я молча вынул из кармана пистолет, разрядил его и бросил в ящик стола. Оскар следил за мной с одобрением. Я сказал, обращаясь к Марии:
„Jag förmodar, att spaningarna helt enkelt hade omintetgjorts innan de hunnit börja, ifall jag hade vetat om Oscar. Jag måste dock anmäla, att jag igår nästan gjorde honom till krympling.“- Я догадываюсь, что следствие бы просто провалилось, не начавшись, если бы я знал об Оскаре. Однако должен сообщить, что вчера я его чуть не искалечил.
„Det förstod jag på er“, sade Oscar självbelåtet.- Я вас так и понял, - сказал Оскар самодовольно.
Marija suckade och satte sig i fåtöljen.Мария кряхтя уселся в кресло.
„Jag kan inte påminna mig något fall“, sade han, „när Ivan har varit nöjd med allt. Och för den delen är konspirationen grundvalen för vårt arbete … Ta var sin stol och sätt er … ni, Oscar, hade inte haft rätt att låta er slås till krympling, och ni, Ivan, hade inte haft rätt att låta er arresteras. Så måste man betrakta dessa ting … Men vad är det, ni har här?“ frågade han, tog av sig de mörka glasögonen och tittade på sleggarna. „Ägnar ni er åt radioteknik emellan uppdragen? Berömvärt, berömvärt.“- Никак не могу припомнить случая, - сказал он, - чтобы Иван был доволен всем. А между тем конспирация - это основа нашей работы... Возьмите стулья, оба, и садитесь... Вы, Оскар, не имели права дать себя покалечить, а вы, Иван, не имели права дать себя арестовать. Вот как надлежит смотреть на эти вещи... А это что тут у вас? - Сказал он, снимая темные очки над слегами. - Между делом занялись радиотехникой? Похвально, похвально...
Jag begrep, att de ingenting visste. Oscar bläddrade i sin anteckningsbok, där han hade allting chiffrerat enligt en personlig kod, och uppenbarligen var han klar att avlägga rapport, men Marija höll sin köttiga näsa över sleggarna och glasögonen i den höjda handen. I denna anblick låg där någonting symboliskt.Я понял, что они ничего не знают. Оскар листал записную книжку, где у него все было зашифровано личным кодом, и, по-видимому, готовился делать сообщение, а Мария водил мясистым носом над слегами, держа очки в поднятой руке. В этом зрелище было нечто символическое.
„Alltså, agent Zjilin fyller sina lediga stunder med radioteknik“, sade Marija mens han tog på glasögonen och lutade sig bakåt i min fåtölj. „Han har många lediga stunder; han har övergått till fyratimmars arbetsdag … Men hur går fallet med livets mening, agent Zjilin? Ni har tydligen funnit den? Jag hoppas, man inte måste skaffa undan er som agent Riemaier?“- Итак, агент Жилин заполняет свой досуг радиотехникой, - проговорил Мария, надевая очки и откидываясь в моем кресле. - У него много досуга, он перешел на четырехчасовой рабочий день... А как обстоит дело со смыслом жизни, агент Жилин? Вы, кажется, его нашли? Надеюсь, вас не придется увозить, как агента Римайера?
„Det behövs inte“, sade jag. „Jag har inte hunnit bli tillvand. Har Riemaier berättat något?“- Не придется, - сказал я. - Я не успел втянуться. Римайер вам что-нибудь рассказывал?
„Nej, vet ni vad“ sade Marija med enorm sarkasm. „Varför det? Han fick order om att spana efter ett narkotikum, han spårade opp det, använde sig av det och tror nu, att han har gjort sin plikt … Han har själv blivit narkoman, förstår ni?“ sade Marija. „Han tiger! Han har pumpat sig full opp till öronen med detta gift, och det är meningslöst att tala med honom! Han yrar om, att han har dödat er, och hela tiden ber han om en radioapparat … “ Marija kom av sig och tittade på radion.- Нет, что вы! - Сказал Мария с огромным сарказмом. - Зачем? Ему приказали выследить наркотик, он его выследил, воспользовался и теперь, видимо, полагает, что исполнил свой долг... Он сам стал наркоманом, понимаете? - Сказал мария. - Он молчит! Он накачался этим зельем до ушей и говорить с ним бесполезно! Он бредит, что убил вас, и все время просит радиоприемник... - Мария запнулся и посмотрел на радиоприемники.
„Underligt“, sade han. Han tittade på mig. „Förresten, jag är en vän av ordning. Oscar kom hit först, han har vissa saker att meddela, såväl beträffande preparatet som vad beträffar operationen. Vi börjar med honom.“- Странно, - сказал он. Он посмотрел на меня. - Впрочем, я люблю порядок. Оскар прибыл сюда первым, у него есть кое-какие соображения - как по поводу снадобья, так и по поводу операции. Начнем с него.
Jag mönstrade Oscar.Я взглянул на Оскара.
„Beträffande vilken operation?“- По поводу какой операции?
„Det vete fan … “ sade Marija.- Черт знает что... - Сказал Мария.
„Gripandet av centrum“, sade Oscar. „Har ni inte hittat centrum än?“- Захват центра, - сказал Оскар. - Вы еще не напали на центр?
Jakten tar sin början, tänkte jag och sade:Ловля начинается, подумал я и сказал:
„Nej, det har jag inte. Centrum har jag inte hittat. Men … “- Нет, не напал. На центр я не напал. Но...
„I ordning, i tur och ordning“, sade Marija strängt och klappade med handflatan i bordet. „Börja ni, Oscar, och ni, Ivan, lyssnar uppmärksamt och förbereder er redogörelse. Om ni ännu är förmögen att redogöra för något.“- По порядку, по порядку, - строго сказал Мария и похлопал ладонью по столу. - Начинайте, Оскар, а вы, Иван, слушайте внимательно и готовьте свои соображения. Если вы еще способны соображать.
Oscar började. Av allt att döma var han en god medarbetare. Han hade handlat snabbt, energiskt och målmedvetet. Visst, Riemaier hade lindat honom om fingret liksom han hade lindat mig om fingret. Men Oscar hade icke desto mindre lyckats med mycket. Han hade förstått, att det eftersökta »preparatet« här kallades för sleg. Han hade mycket snabbt förstått sambandet mellan sleg och Devon. Han hade förstått, att varken fiskarna, luspularna eller torrisarna hade något med oss att göra. Han hade utmärkt väl förstått, att det i denna stad var praktiskt taget omöjligt att bevara någon som helst hemlighet. Det hade till och med lyckats honom att vinna intellarnas förtroende och han hade fastställt, att där i staden existerade endast två verkligt hemliga organisationer: mecenaterna och intellarna. Och som mecenaterna var uteslutna, återstod endast intellarna …Оскар начал. По-видимому, он был хороший работник. Он действовал быстро, энергично и целеустремленно. Правда, Римайер обвел его вокруг пальца также, как и меня. Но Оскару тем не менее удалось многое. Он понял, что искомое "снадобье" называют слегом. Он очень быстро понял связь слега с "девоном". Он понял, что ни рыбари, ни перши, ни грустецы не имеют к нам никакого отношения. Он превосходно понял, что в этом городе практически невозможно сохранить какую бы то ни было тайну. Ему удалось даже втереться в доверие к интелям, и он твердо установил, что в городе существуют всего две действительно тайные организации: меценаты и интели. И поскольку меценаты исключались, оставались только интели...
„Detta motsade inte den övertygelse, jag hade arbetat mig fram till“, sade Oscar, „att de enda människor i stan, som vore förmögna att genomföra de vetenskapliga eller kvasivetenskapliga forskningarna och hade tillträde till laboratorierna, det var studenterna och lärarna på universitetet. Det är sant, stadens fabriker har också laboratorier. Det finns inalles fyra sådana laboratorier, och jag har undersökt dem alla. Dessa laboratorier är ytterst specialiserade och överhopade intill överbelastning med löpande arbete. Med tanke på att fabrikerna arbetar dygnet runt, finns det ingen grund för ett antagande, att fabrikslaboratorierna skulle kunna bli centra för framställning av sleg. Men däremot är det två av de sju universitetslaboratorierna, som är omgivna av en påfallande hemlighetsfull atmosfär. Vad som försiggår där, har det inte lyckats mig att uppklara, dock har jag lagt märke till tre studenter, vilka, såsom det tycks mig, vet, hur det förhåller sig med den saken … “- Это не противоречило создавшемуся у меня убеждению, - говорил Оскар, - что единственные люди в городе, способные вести научные или квази-научные изыскания и имеющие доступ к лабораториям, это студенты и преподаватели университета. Правда, заводы города тоже имеют лаборатории. Таких лабораторий всего четыре, и я обследовал их все. Эти лаборатории сугубо специализированы и загружены текущей работой до предела. Поскольку заводы работают круглосуточно, не было никаких оснований предполагать, что заводские лаборатории могут стать центрами производства слега. А вот из семи лабораторий университета две явно окружены атмосферой тайны. Что там делается, выяснить мне не удалось, однако я взял на заметку трех студентов, которые, как мне кажется, должны знать это наверняка...
Jag åhörde honom mycket uppmärksamt, och det slog mig, hur mycket han hade lyckats med här, men det stod redan klart för mig, vari hans huvudsakliga misstag låg. Jag begrep, att han hade följt ett villospår, och tillsammans med det mognade i mig en grumlig känsla av ett ännu mer betydelsefullt misstag, huvudmisstaget, ett misstag i Rådets ursprungliga, grundläggande schema.Я слушал его очень внимательно, поражаясь, как много он успел здесь, но мне было уже ясно, в чем его главная ошибка. Я понимал, что он шел по ложному следу, и вместе с тем во мне зрело смутное ощущение еще более значительной ошибки, главной ошибки, ошибки в изначальной схеме совета.
„ … Och jag har kommit fram till uppfattningen“, sade Oscar, „om förekomsten av en halvt gangsterbetonad organisation av vertikal typ med noga fördelade uppgifter för de enskilda grupperna. Tillverkningsgruppen tar sig an tillberedandet och förädlingen av sleg … Jag måste säga er, att sleg, vad det än är, undergår förädling: jag har kunnat fastställa, att i första början använde man sig inte av Devon … Vidare, så sysslar kommersgruppen med distributionen av sleg, och stridsgruppen terroriserar invånarna samt undertrycker om sleg uppstående samtal. Injagande av skräck i invånarna … “-... И я пришел к представлению, - говорил Оскар, - о существовании полугангстерской организации вертикального типа с четкими разделениями функций отдельных групп. Производственная группа занимается изготовлением и совершенствованием слега... Должен вам сказать, что слег, чем бы он ни был, совершенствуется: мне удалось установить, что в самом начале "девон" не применялся... Далее, коммерческая группа занимается распространением слега, а боевая группа терроризирует население и пресекает возникающие разговоры о слеге. Запуганность обывателей...
Då förstod jag allt.И тут я все понял.
„Ett ögonblick“, sade jag. „Oscar, garanterar ni, att här i stan finns endast två hemliga organisationer?“- Одну минуту, - сказал я. - Оскар, вы гарантируете, что в городе всего две тайные организации?
„Ja“, sade Oscar. „Bara mecenaterna och intellarna.“- Да, - сказал Оскар. - Только меценаты и интели.
„Fortsätt, Oscar“, sade Marija missnöjt, „Ivan, jag ber er att inte avbryta.“- Продолжайте, Оскар, - сказал Мария недовольно. - Иван, я попросил бы не перебивать.
„Förlåt“, sade jag.- Виноват, - сказал я.
Oscar fortsatte tala, men jag hörde inte längre på honom. I min hjärna flammade någonting opp. Alla våra åtgärders traditionella, ursprungliga schema med sitt absoluta axiom om en utvecklad missdådarorganisations existens sönderföll till stoft, och jag bara förvånade mig över, att jag tidigare inte hade insett, att detta var alldeles för invecklat för att kunna passa in i ett så pass enkelt land. Här var inga hemliga verkstäder, som bevakades av surmulna figurer med knogjärn; här var inga vaksamma, skrupelfria affärsmän; här fanns inga handelsresande med dubbla löskragar fulla av smuggelgods, och det var förgäves, Oscar ritade opp detta vackra schema av cirklar och kvadrater förenade med ett virrvarr av linjer samt med beteckningarna »centrum«, »stab« och frågetecken i mängder. Där var ingenting att rasera och bränna, där var ingen att gripa och förvisa till Baffins land … Vad där fanns var moderna industrier, som tillverkade hushållsapparater, statliga butiker, varest sleg såldes för femtio cent stycket; där hade varit — till en början — en eller två människor som inte saknade uppfinningsrikedom, men som höll på att tyna bort av sysslolöshet och törstade efter nya intryck; och där var ett medelstort land, varest överflödet en gång hade blivit ett mål i stället för ett medel. Detta var fullkomligt tillräckligt.Оскар продолжал говорить, но я его больше не слушал. В мозгу у меня словно вспыхнуло что-то. Традиционная изначальная схема всех наших мероприятий с ее непременной аксиомой о существовании разветвленной организации злоумышленников разлетелась в пыль, и я только удивлялся, как я раньше не усмотрел всей ее глупой сложности для этой простой страны. Не было тайных мастерских, охраняемых угрюмыми личностями с кастетами, не было осторожных, лишенных принципов деловых людей, не было коммивояжеров с двойными воротничками, набитыми контробандой, и зря Оскар вычерчивал эту красивую схему из кружков и квадратиков, соединенных путаницей линий, с надписями "Центр", "Штаб" И многочисленными вопросительными знаками. Нечего было разрушать и сжигать, некого было брать и высылать на баффинову землю. Были современная промышленность бытовых приборов, государственные магазины, где слеги продавались по пятьдесят центов, и были - вначале - один-два не лишенных изобретательности человека, изнывающих от безделья и жаждущих новых впечатлений, и была средних размеров страна, где изобилие было когда-то целью, да так и не стало средством. И этого было вполне достаточно.
Någon hade av misstag stoppat en sleg i stället för en blandare i radion och lagt sig i badkaret för att gotta sig och lyssna på god musik eller höra de senaste nyheterna — och så började det. Ryktet kom i svang; resterna av fonorerna slängdes i sopnedkasten; sedan kom någon på, att sleg kunde anskaffas inte bara ur fonorer, utan helt enkelt köpas i affärer; någon tog i bruk Devon; folk började dö av nervutmattning i badkaren; Säkerhetsrådets statistiska avdelning inlämnade till Presidiet en strängt hemlig redogörelse och det avslöjades strax, att alla dödsfallen hade drabbat turister, som hade uppehållit sig i detta land, och att där i detta land inträffade fler sådana dödsfall än på någon annan plats på klotet. Såsom det ofta brukar vara, byggdes där på en grund av väl prövade fakta opp en felaktig teori; från oss sände man den ene efter den andre under strängt konspirativa former hit för att avslöja ett hemligt rövarband, som handlade med ett nytt, okänt narkotikum; vi anlände hit, och vi begick här dumheter, och, som det också brukar vara, inget arbete är gratis, och ifall man söker den skyldige, så är alla skyldiga, från borgmästaren till Riemaier, och när alla är skyldiga, är alltså ingen skyldig, och nu måste man …Кто-то по ошибке вставил в приемник слег вместо гетеродина и залег в ванну понежиться, послушать хорошую музыку или узнать последние новости, - и началось. Поползли слухи, в мусоропроводы сыпались останки фоноров, потом до кого-то дошло, что слеги можно добывать не из фоноров, а просто покупать в магазинах, и кто-то догадался применить ароматические соли, и кто-то пустил в ход "девон", и люди начали умирать в ваннах от нервного истощения, и статистический отдел совета безопасности подал в президиум совершенно секретный доклад, и сразу обнаружилось, что все умертвия произошли с туристами, побывавшими в этой стране, и что в этой стране таких умертвий больше, чем в любом другом месте планеты. И как это часто бывает, на хорошо проверенных фактах построили неверную теорию, и нас, строго законспирированных, одного за другим послали сюда раскрывать тайную шайку торговцев новым, неизвестным наркотиком, и мы прибыли сюда, и делали тут глупости, и как это всегда бывает, никакой труд не пропал даром, и если искать виноватого, то виноваты все, от мэра до Римайера, а раз все, то значит - никто, и теперь надо...
„Ivan“, sade Marija uppretat. „Sover ni?“- Иван, - раздраженно сказал Мария. - Вы заснули?
De tittade bägge två på mig. Oscar räckte mig sin anteckningsbok med schemat. Jag tog anteckningsboken och slängde den på bordet.Они оба смотрели на меня. Оскар протягивал мне блокнот со схемой. Я взял блокнот и бросил его на стол.
„Hör på“, sade jag. „Oscar är självfallet ytterst kompetent, men nu sitter vi i soppan igen … Oscar, ni har sett så mycket och ni har ingenting förstått … Om här i detta land är folk, som hatar sleg, så är det intellarna. Intellarna är inga gangstrar, de är förtvivlade människor, patrioter … De har en enda uppgift — att väcka detta träsk. Med vilka medel som helst. Ge denna stan något slags mål, tvinga den till att slita sig opp ur karet … De uppoffrar sig, förstår ni? De drar elden på sig, försöker väcka i stan åtminstone en enda för alla gemensam emotion, må det vara hat … Har ni verkligen inte hört talas om tårgasen, om eldangreppen på Fråssan? … Och i laboratorierna tillbereder de inte sleg, de gör bomber, koker tårgas … och bryter över huvud taget emot lagen om krigsmaterielteknik. De förbereder en kupp den tjugoåttonde, varemot sleg — se där!“- Послушайте, - сказал я. - Оскар, конечно, молодчина, но мы опять сели в лужу... Оскар, вы так много увидели, и вы ничего не поняли. Если в этой стране и есть люди, ненавидящие слег, то это интели. Интели не гангстеры, это отчаявшиеся люди, патриоты... У них одна задача - расшевелить это болото. Любыми средствами. Дать этому городу хоть какую-нибудь цель, заставить его оторваться от корыта... Они жертвуют собой, понимаете? Они вызывают огонь на себя, пытаются возбудить в городе хоть одну общую для всех эмоцию, пусть хотя бы ненависть... Неужели вы не слыхали о слезогонке, о расстрелах дрожек?.. И в лабораториях они изготовляют не слег, они там делают бомбы, варят слезогонку... И вообще нарушают закон о военной технике. Они путч готовят на двадцать восьмое, а слег - вот!
Jag stack till dem var sin sleg och framlade allt, vad jag tänkte i denna sak.Я сунул им по слегу и тут же выложил все, что я по этому поводу думаю.
Först åhörde de mig med misstro. Sedan stirrade de på sleggarna och tog inte ögonen ifrån dem, förrän jag var färdig, och när jag var färdig, teg de rätt länge. Marija höll i sin sleg, liksom hade det varit något slags skalbagge. Ur hans ansikte lyste missnöje. Oscar sade:Сначала они слушали меня с недоверием. Потом они уставились на слеги и не сводили с них глаз, пока я не закончил, а когда я закончил, они довольно долго молчали. Мария держал свой слег, как жужелицу. На лице его было неудовольствие. Оскар сказал:
„En vakuumtubusoid … Hm … Verkligen … Och mottagaren … Där ligger någonting i det … “- Вакуумный тубусоид... Гм... Действительно... И приемники... В этом что-то есть...
Marija stoppade sleggen i bröstfickan och förkunnade beslutsamt:Мария сунул слег в нагрудный карман и решительно объявил:
„Där ligger ingenting i detta. Det vill säga, jag är förstås nöjd med er, Ivan, ni har tydligen upptäckt det, som behövdes, men ni borde inte arbeta i Rådet utan i Kommittén för Lösande av Världens Problem. Där dyrkar man filosoferandet och har till dags dato inte åstadkommit något som helst nyttigt. Ni däremot har arbetat hos oss i tio år redan men ändå inte blivit medveten om den enkla sanningen: ifall det finns ett brott, så betyder det också, att det finns en brottsling … “- Ничего в этом нет. То есть я вами, конечно, доволен, Иван, вы, видимо, нашли то, что нужно, но работать вам не в Совете, а в комиссии мировых проблем. Они там обожают философствовать, и по сей день ничего полезного не сделали. А вы работаете у нас уже десять лет, но так и не осознали простой истины: если есть преступление, значит, есть и преступник...
„Det är inte sant“, sade jag.- Это неверно, - сказал я.
„Det är sant!“ sade Marija. „Sätt nu inte igång en dispyt med mig, ni skall då alltid bråka! … Tig med er, Oscar, nu talar jag. Och jag frågar er, Ivan: vad är innebörden i er version? Vad föreslår ni, att man skall göra? Bara helt konkret, tack. Konkret!“- Это верно! - Сказал Мария. - Не затевайте со мной спора, вечно вы спорите!.. Молчите, Оскар, сейчас говорю я. И я спрашиваю вас, Иван: какой толк в вашей версии? Что вы предлагаете делать? Только конкретно, пожалуйста. Конкретно!
„Konkret … “ framsade jag.- Конкретно... - Проговорил я.
Ja, min version passade dem inte. De räknade den antagligen inte ens som en version. För dem var detta filosofi. De var så att säga handlingsmänniskor, giganter när det gällde att vidtaga omedelbara åtgärder. De släppte ingenting ifrån sig. De högg itu knutar och slet ner damoklessvärd. De fattade sina beslut snabbt, och när besluten väl var tagna, hyste de inte längre några tvivel. De hade inte förstånd på någonting annat. Detta var deras världsåskådning … Och det var bara jag, som insåg, att deras tid var tilländalupen … Tålamod, tänkte jag. Jag behöver väldigt mycket tålamod … jag förstod plötsligt, att livets logik på nytt slet ifrån mig mina bästa kamrater och att det nu var särskilt illa, ty utgången på denna strid måste jag vänta på länge, mycket länge … De tittade på mig.Да, моя версия им не подходила. Они, наверное, даже не считали ее версией. Для них это была философия. Они были люди, так сказать, решительного действия, гиганты немедленных решительных мер. Они не давали спуску. Они рубили узлы и срывали дамокловы мечи. Они принимали решение быстро, а приняв, больше уже не сомневались. Они не умели иначе. Это было их мировоззрение... И это только я так считал, что их время прошло... Терпение, подумал я. Мне понадобится очень много терпения... Я понял вдруг, что логика жизни снова отрывает от меня моих лучших товарищей и что теперь мне будет особенно плохо, потому что решения этого спора придется ждать долго, очень долго... Они смотрели на меня.
„Konkret..“ upprepade jag. „Konkret föreslår jag en plan för utbredande av en mänsklig världsåskådning i detta land.“- Конкретно... - Повторил я. - Конкретно я предлагаю план распространения и развития человеческого мировоззрения в этой стране.
Oscar rynkade ovänligt pannan, men Marija sade argsint:Оскар неприязненно сморщился, а мария сказал желчно:
„Ha-ha! Jag talar allvarligt med er.“- Ха-ха! Я говорю с вами серьезно.
„Jag med. Det behövs inga spanare och inga insatsgrupper med kpistar.“- Я тоже. Нужны не сыщики и не опергруппы с автоматами.
„Det behövs ett beslut!“ sade Marija. „Inget snack, utan ett avgörande!“- Нужно решение! - Сказал мария. - Не разговоры, а решение!
„Jag föreslår just ett avgörande“, sade jag.- Я предлагаю именно решение, - сказал я.
Marija blev purpurröd.Мария побагровел.
„Vi måste rädda människorna“, sade han „Själarna kan vi frälsa sedan, när vi har räddat människorna … Reta inte opp mig, Ivan!“- Нужно спасать людей, - сказал он. - Души мы будем спасать потом, когда спасем людей... Не раздражайте меня, Иван!
„Mens ni återupprättar världsåskådningen“, sade Oscar, „så dör folk eller blir idioter.“- Пока вы будете восстанавливать мировоззрение, - сказал Оскар, - люди будут умирать или становиться идиотами.
Jag ville inte gräla, men sade i alla fall:Я не хотел спорить, но все-таки сказал:
„Så länge, som mänsklighetens världsåskådning inte har återupprättats, så skall folk dö och bli idioter, och inga som helst insatsgrupper hjälper emot det … Kom ihåg Riemaier“, sade jag.- До тех пор, пока человеческое мировоззрение не будет восстановлено, люди будут умирать и становиться идиотами, и никакие опергуппы здесь не помогут... Вспомните Римайера, - сказал я.
„Riemaier försummade sin plikt!“ sade Marija ursinnigt.- Римайер забыл свой долг! - Яростно сказал Мария.
„Just det“, sade jag.- Вот именно, - сказал я.
Marija slog ihop käkarna, slet av sig glasögonen och tigande rullade han en stund med ögonen. Han var utan tvivel en järnman: det syntes nästan, hur han jagade in sitt ursinne i gallblåsan. Efter en minut var han redan alldeles lugn och log fridsamt.Мария захлопнул рот и, сорвав очки, некоторое время молча вращал глазами. Он был, несомненно, железный человек: просто-таки видно было, как он загоняет свое бешенство в желчный пузырь. Через минуту он был уже совершенно спокоен и мирно улыбался.
„Jaha“, sade han. „Jag är tydligen tvungen att medge, att kunskapandet som samhällelig institution slutgiltigt har nervärderats. Tydligen så dödade vi de sista riktiga kunskaparna under kuppen. Kniven Danziger, Bambu Savada, Dockan Grover, Killingen Boas … Ja, de sålde sig och de köptes, de hade inget fosterland, de var drägg och avskum, men de arbetade! Sirius Charam … Han arbetade för fyra olika underrättelsetjänster, han var en skurk. Han var ett smutsigt fä. Men om han lämnade upplysningar, så var det riktiga upplysningar, tydliga, noggranna och i rättan tid. Jag minns, att jag gav order om att hänga honom utan att känna något som helst medlidande, men när jag ser på de medarbetare, jag har idag, så förstår jag, vilken förlust det var … Nåväl, mannen har inte stått ut, han har blivit narkoman, när allt kommer omkring så var Bambu Savada också narkoman. Men varför skriva lögnaktiga rapporter? Skriv dem då inte alls, säg opp dig, ursäkta dig … Jag har kommit hitrest till denna stan i den djupa övertygelsen, att jag känner den ingående, eftersom jag redan sedan tio år tillbaka har en erfaren, beprövad resident boende här. Och plötsligt så blir jag klar över, att jag precis ingenting vet. Varenda grabb på orten vet, vad fiskarna är för någonting. Men jag vet det inte! Jag vet bara, att organisationen KVS, som ägnade sig åt ungefär detsamma, som fiskarna för närvarande ägnar sig åt, upplöstes och förbjöds för tre år sedan. Jag har erfarit detta ur rapporter ifrån min resident. Men hos ortspolisen meddelar man mig, att sällskapet DOC uppstod för två år sedan, och detta har jag ännu inte fått reda på ur rapporterna från min resident … Jag framhåller detta som ett enkelt exempel, för övrigt angår mig inte fiskarna, men detta håller efter hand på att bli en arbetsstil! Rapporterna försenas, rapporterna ljuger, rapporterna desinformerar … rapporterna är, slutligen, helt enkelt påhittade! Den ene slutar sitt arbete för Rådet och bryr sig inte om att meddela sin chef om detta, Ni förstår, han var trött på det, han tänkte hela tiden på att meddela det, men på något vis så fick han inte tid till det … Den andre kämpade inte mot narkotika, utan blev själv narkoman … Och den tredje filosoferar!“- Да, - сказал он. - Я, кажется, вынужден признать, что разведка как общественный институт окончательно деградировала. Видимо, последних настоящих разведчиков мы перебили во время путчей. "Нож" Данцигер, "Бамбук" Савада, "Кукла" Гровер, "Козлик" Боас... Да, они продавались и покупались, у них не было родины, они были подонками, люмпенами, но они работали! "Сириус" Харам... Он работал на четыре разведки, он был мерзавец. Он был грязная скотина. Но если он давал информацию, то это была настоящая информация, четкая, точная и своевременная. Помню, я приказал повесить его, не испытывая никакой жалости, но, когда я смотрю на сегодняшних моих сотрудников, я понимаю, какая это была потеря... Ну хорошо, ну не удержался человек, стал наркоманом, в конце концов "Бамбук" - Савада тоже был наркоманом. Но зачем писать лживые донесения? Ну не пиши их вообще, уволься, извинись... Я приезжаю в этот город в глубокой уверенности, что знаю его досконально, потому что у меня здесь уже десять лет сидит опытный, проверенный резидент. И вдруг выясняю, что ровно ничего не знаю. Каждый местный мальчишка знает, кто такие рыбари. А я не знаю! Я знаю только, что организация "КВС", занимавшаяся примерно тем же, чем занимаются нынешние рыбари, была расформирована и запрещена три года назад. Я знаю это из донесений моего резидента. А в местной полиции мне сообщают, что общество "ДОЦ" возникло два года назад, и этого из донесений моего резидента я уже не узнал... Я беру элементарный пример, мне в конце концов нет никакого дела до рыбарей, но это же превращается в стиль работы! Донесения задерживаются, донесения лгут, донесения дезинформируют... Донесения, наконец, просто выдумываются! Один явочным порядком увольняется из Совета и не считает нужным сообщить об этом своему начальнику, ему, видите ли, надоело, он все собирался сообщить, да как-то не нашел времени... Другой, вместо того чтобы бороться с наркотиками, сам становится наркоманом... А третий философствует!
Han nickade bekymrat åt mitt håll.Он горестно мне покивал.
„Fatta mig rätt, Ivan“, fortsatte han. „Jag är inte emot filosoferande. Men filosoferande är en sak, och vårt arbete är en helt annan. Döm själv, Ivan, ifall där inte är något hemligt centrum, ifall där bara äger rum en stillsam hobbyverksamhet, varför då denna hemlighetsfullhet? Är detta en sammansvärjning? Varför är sleg omgivet av ett sådant hemlighetsmakeri? Jag medger, att Riemaier kanske tiger därför, att han plågas av samvetsförebråelser i allmänhet och i synnerhet beträffande er, Ivan. Men de övriga? Sleg är inte i lag förbjudet, alla känner till sleg och alla hemlighåller det. Se på Oscar, han filosoferar inte, han antar, att invånarna helt enkelt är skrämda. Det begriper jag. Men vad anser ni, Ivan?“- Поймите меня правильно, Иван, - продолжал он. - Я не против философствований. Но философия - это одно, а наша работа - это совсем другое. Ну посудите сами, Иван, если нет тайного центра, если имеет место стихийная самодеятельность, то откуда эта скрытность? Эта конспирация? Почему слег окружен такой таинственностью? Я допускаю, что Римайер, молчит потому, что его мучают угрызения совести вообще и в частности за вас, Иван. Но остальные? Ведь слег не запрещен законом, о слеге знают все, и все таятся. Вот Оскар не философствует, он полагает, что обывателя просто запугивают. Это я понимаю. А что полагаете вы, Иван?
„I er ficka“, sade jag, „ligger där en sleg. Gå in i badrummet. Där ligger Devon på toaletthyllan — en tablett i munnen, fyra i vattnet. Brännvin finns i badrumsskåpet. Jag och Oscar väntar här. Sedan så berättar ni allt för oss — högt och tydligt, för era egna arbetskamrater och underlydande — om era förnimmelser och upplevelser. Och vi … rättare sagt Oscar, får höra på, mens jag, så får det bli, går ut.“- У вас в кармане, - сказал я, - лежит слег. Идите в ванную. "Девон" на туалетной полочке - таблетку в рот, четыре в воду. Водка в шкафчике. Мы вас подождем с Оскаром. А потом вы нам расскажите - громко, вслух, своим товарищам по работе и подчиненным - о своих ощущениях и переживаниях. А мы... Вернее, Оскар пусть послушает, а я, так и быть, выйду.
Marija tog på sig glasögonen och tittade oavvänt på mig.Мария надел очки и воззрился на меня.
„Tror ni, att jag inte skall berätta? Tror ni, att jag också skall åsidosätta tjänsteplikten?“- Вы полагаете, что я не расскажу? Вы полагаете, что я тоже пренебрегу служебным долгом?
„Det, som ni skall få erfara, har ingenting som helst att göra med tjänsteplikten. Tjänsteplikten kommer ni kanske att bryta emot senare. Som Riemaier. Detta är sleg, kamrat. Detta är en maskin, som väcker fantasin och styr den dit det faller sig, och i synnerhet dit, ni själv omedvetet — jag understryker: omedvetet — gärna skulle styra den. Ju längre bort ifrån djuret ni befinner er, desto ofarligare är sleg, men ju närmare djuret ni står, desto mer vill ni fullfölja konspirationen. Djuren föredrar ju själva att tiga. De drar oupphörligt i spaken.“- То, что вы узнаете, не будет иметь никакого отношения к служебному долгу. Служебный долг вы, может быть, нарушите потом. Как Римайер. Это слег, товарищи. Это машинка, которая будит фантазию и направляет ее куда придется, а в особенности туда, куда вы сами бессознательно - я подчеркиваю: бессознательно - не прочь ее направить. Чем дальше вы от животного, тем слег безобиднее, но чем ближе вы к животному, тем больше вам захочется соблюсти конспирацию. Сами животные вообще предпочитают помалкивать. Они знай себе давят на рычаг.
„Vilken spak?“- Какой рачаг?
Jag förklarade för honom om råttorna.Я объяснил им про крыс.
„Har ni själv också prövat det?“ frågade Marija.- А вы сами-то пробовали? - Спросил мария.
„Ja.“- Да.
„Och?“- И что?
„Som synes tiger jag“, sade jag.- Как видите, помалкиваю, - сказал я.
Marija fnös en stund. Sedan sade han:Некоторое время Мария сопел. Потом он сказал:
„Nå ja, jag står inte närmare djuren än ni … Hur använder man det?“- Ну, я не ближе к животному, чем вы... Как это вставить?
Jag laddade radion och räckte honom den. Oscar iakttog oss intresserat.Я зарядил приемник и подал ему. Оскар следил за нами с интересом.
„Ta i trä“, sade Marija. „Var är badrummet? Jag måste i alla fall tvätta av mig resedammet.“- С богом, - сказал Мария. - Где тут ванная? Заодно помоюсь с дороги.
Han låste in sig i badrummet, och det hördes, hur han tappade alltsammans därinne.Он заперся в ванной, и было слышно, как он там все роняет.
„Märkligt fall“, sade Oscar.- Странное дело, - сказал Оскар.
„Det är över huvud taget inget fall“, genmälde jag. „Detta är ett stycke historia, Oscar, men ni vill stoppa in det i en pärm. Men här har ni inte att göra med några gangstrar. Det begriper till och med en igelkott, som Jurkovskij brukade säga.“- Это вообще не дело, - возразил я. - Это кусок истории, Оскар, а вы хотите засунуть его в папку с тесемками. А это вам не гангстеры. Ясно даже и ежу, как говаривал Юрковский.
„Vem?“- Кто?
„Jurkovskij, Vladimir Sergejevitj. Han var en sådan där berömd planetolog; jag har arbetat tillsammans med honom.“- Юрковский Владимир Сергеевич. Был такой известный планетолог, я с ним работал.
„Aha“, sade Oscar. „För övrigt står där på torget mittemot Olympic ett minnesmärke över någon Jurkovskij.“- А-а, сказал Оскар. - Между прочим, на площади напротив "Олимпика" стоит памятник какому-то Юрковскому.
„Högstdensamme.“- Это тот самый и есть.
„Verkligen?“ sade Oscar. „Det är förresten fullt möjligt. Det är bara det, att hans staty har man inte rest, för att han var en berömd planetolog. Han var helt enkelt den förste i stans historia, som sprängde banken på den elektroniska ruletten. En sådan bedrift beslöt man att föreviga.“- Правда? - Сказал Оскар. - А впрочем, вполне возможно. Только памятник ему воздвигли не за то, что он был известным планетологом. Он просто впервые в истории города сорвал банк в электронную рулетку. Такой подвиг было решено увековечить.
„Jag har väntat mig något i den vägen“, mumlade jag fram. Det kändes dystert.- Я ожидал чего-нибудь в этом роде, - пробормотал я. Мне было тоскливо.
Ifrån badrummet ljöd duschens brus, och plötsligt vrålade Marija med förfärlig röst. Först tänkte jag, att han hade kranat på iskallt vatten i stället för varmt, men han slutade inte vråla, och sedan började han svära och skälla med ord, som inte lämpar sig för trycket. Jag och Oscar utbytte blickar. Oscar förhöll sig på det hela taget lugn; han antog förmodligen, att verkan av sleg skulle yttra sig på detta vis, och i hans ansikte uppstod ett medlidande uttryck. Ursinnigt rasslade reglen, badrumsdörren for opp med en smäll, igenom sovrummet klafsade våta hälar, och en naken Marija kom farande in i arbetsrummet.В ванной зашумел душ, и вдруг Мария заорал ужасным голосом. Сначала я решил, что он пустил ледяную воду вместо теплой, но он орал не переставая, а потом принялся ругаться страшными словами. Мы с Оскаром переглянулись. Оскар был в общем спокоен, он решил, что так проявляется действие слега, и на лице его возникло сочувственное выражение. Бешено лязгнула задвижка, дверь ванной с треском откатилась, в спальне зашлепали мокрые пятки, и голый мария ввалился в кабинет.
„Hör ni, är ni idiot, karl?“ vrålade han emot mig. „Vad är detta för smutsiga lustigheter?“- Вы что, идиот? - Заорал он на меня. - Что за грязные шутки?
Jag stelnade. Marija liknade en vidunderlig zebra. Hans välgödda kroppshydda var täckt med lodrätta, giftgröna rännilar. Han domderade och stampade med fötterna, och omkring honom flög där smaragdgröna stänk. När vi hade återfått fattningen och undersökte brottsplatsen, visade det sig, att duschmunstycket var tilltäppt medelst en med grön lackfärg indränkt svamp, och jag mindes Len; jag förstod, att detta var Vuzis verk. Incidenten behandlades uttömmande och länge. Oscar gnäggade. Jag skrubbade Marija med en borste och förklarade mig. Sedan förkunnade Marija, att nu så trodde han minsann inte någon och han skulle prova sleg hemma. Han klädde sig och började med Oscar diskutera en plan för blockad emot staden.Я обмер. Мария был похож на чудовищную зебру. Его упитанное тело покрывали вертикальные ядовито-зеленые потеки. Он орал и топал ногами, от него летели изумрудные брызги. Когда мы пришли в себя и осмотрели место происшествия, выяснилось, что душевой конус забит губкой, попитанной зеленым лаком, и я вспомнил записку Лэна, и понял, что это Вузи. Инцидент исчерпывался долго. Мария считал, что это издевательство и хамское нарушение субординации. Оскар ржал. Я тер Марию щеткой и объяснялся. Потом Мария заявил, что теперь уж он никому не верит и испытает слег дома. Он оделся и принялся обсуждать с Оскаром план блокады города.
Jag tvättade badkaret och tänkte, att mitt arbete vid Säkerhetsrådet genom detta hade lupit till ända, att ett helt annat arbete nu tog sin början, att jag inte visste, vad jag först skulle ta itu med, att jag gärna skulle vara med och diskutera planen om blockaden, inte därför, att jag höll en blockad för ofrånkomlig, utan därför, att det var så enkelt, mycket enklare än att återge människorna sina av tingen uppslukade själar och lära var och en tänka på världens problem som på sina egna personliga.А я мыл ванну и думал, что моя работа в Совете безопасности на этом заканчивается, что начинается совсем другая работа, что я не знаю, с чего нужно начинать, что мне хочется включиться в обсуждение плана блокады, но хочется не потому, что я считаю блокаду необходимой, а потому, что это так просто, гораздо проще, чем вернуть людям души, сожранные вещами, и научить каждого думать о мировух проблемах, как о своих личных.
„ … Isolera denna varhärd ifrån världen, isolera den hårt och strängt — det är det, som är hela vår filosofi“, yttrade Marija. Det var riktat emot mig. Kanske inte bara mot mig. Marija var ju en klok man. Han begrep säkert, att isolering alltid är ett försvar, men här måste man gå till anfall. Han förstod sig bara på att gå till angrepp med insatsgrupper, och han tyckte förmodligen, det var besvärande att behöva tillstå detta."... Изолировать этот гнойник от мира, изолировать жестко - вот и вся наша философия", - вещал Мария. Это предназначалось мне. А может быть, и не только мне. Ведь Мария умница. Он наверняка понимает, что изоляция - это всегда оборона, а здесь надо наступать. Но он умел наступать только опергруппами, и ему, наверное, было неловко в этом признаться.
Rädda. Hur länge skall man behöva hålla på att rädda er? Skall ni någon gång lära er, att rädda er själva? Varför lyssnar ni ständigt på svartrockarna, på de fascistiska demagogerna, på dummerjönsar av Opirs typ? Varför vill ni inte anstränga era hjärnor? Vill ni inte alls tänka? Hur kan det vara, att ni inte förstår, att världen är enorm, sammansatt och hänförande? Varför finner ni allting simpelt och tråkigt? På vad sätt skiljer sig era hjärnor ifrån Rabelais, Swifts, Lenins, Einsteins, Makarenkos, Hemingways och Strogovs? Någon gång tröttnar jag på detta, tänkte jag. Någon gång räcker inte längre krafterna och övertygelsen. Jag är ju som ni! Det är bara det, att jag vill hjälpa er, varemot ni inte vill hjälpa mig …Спасать. До каких же пор вас нужно будет спасать? Вы когда-нибудь научитесь спасать себя сами? Почему вы вечно слушаете попов, фашиствующих демагогов, дураков опиров? Почему вы не желаете утруждать мозг? Почему вы так не хотите думать? Как вы не можете понять, что мир огромен, сложен и увлекателен? Почему вам все просто и скучно? Чем же таким ваш мозг отличается от мозга рабле, свифта, ленина, эйнштейна, макаренко, хемингуэя, строгова? Когда-нибудь я устану от этого, подумал я. Когда-нибудь у меня не хватит больше сил и уверенности. Ведь я такой же, как вы! Только я хочу помогать вам, а вы не хотите помогать мне...
Rjug och Len kom in till mig efter skolan, och Len sade: „Vi har redan bestämt oss, Ivan. Vi reser till Gobi, till Stambanan.“ Len hade rödblonda fjun på läppen och stora, röda händer, och det syntes, att det var just han, som hade kommit att tänka på Stambanan och för inte så länge sedan, kanske för sisådär en tio minuter sedan. Rjug teg som vanligt, tuggade på ett grässtrå och betraktade mig uppmärksamt med lugna, gråa ögon. Han ser alldeles fyrkantig ut, tänkte jag om honom och sade: „Utmärkt bok, inte sant?“ — „Nå ja“, sade Len. „Vi begrep hela tiden, var vi måste resa hän.“ Rjug teg. „Där står en hetta och en stank i skuggan av denne grovarbetardrake“, sade jag ur minnet. „De tuggar i sig allt, som kommer under dem, det gamla mongoliska avgudatemplet och benen av det tvåpuckliga djur, som en gång i tiden har stupat i sandstormen … “ — „Ja“, sade Len, men Rjug tuggade på sitt grässtrå. „Var gång“, fortsatte jag (ur Itjindagla), „då solen intagit ett med matematisk noggrannhet bestämt läge på himmelen, lyser där i öster opp en hägring av en underlig stad med vita torn, som ingen ännu har sett i verkligheten … “ — „Man måste se detta med egna ögon“, sade Len och skrattade. „Min vän Len“, sade jag, „detta är alltför hänförande och följaktligen alltför enkelt. Ni ser själva, att detta är alltför enkelt, och det skall bli en obehaglig missräkning … “ Nej, det sade jag inte. „Min vän Len“, sade jag, „vad är detta för en hägring? För sju år sedan såg jag en verkligt skön hägring i din mors hus: ni bägge stod framför mig nästan vuxna … “ Nej, det sade jag för mig själv men inte till dem. Så kan man inte säga. „Len, vännen min“, sade jag. „För sju år sedan förklarade du för mig, att ditt folk var förbannat. Vi kom hit och hävde förbannelsen tillsammans med dig och Rjug och tillsammans med många andra barn, som inte hade några föräldrar. Men nu är det er tur att häva den förbannelse, som … “ Det blir väldigt svårt att förklara. Men jag skall förklara det. På ett eller annat sätt skall jag förklara det. Vi vet sedan barndomen om, hur man upphäver förbannelser på barrikaderna, hur man häver förbannelser på byggen och i laboratorier; och ni, ni skall häva den sista förbannelsen, ni, de framtida pedagogerna och uppfostrarna. I det sista kriget, det allra oblodigaste och allra svåraste för dess soldater.Рюг и Лэн пришли ко мне после уроков, и Лэн сказал: "Мы уже решили, Иван. Мы поедем в Гоби, на магистраль". У Лэна был рыжий пух на губе и болшие красные руки, и было видно, что про магистраль придумал именно он, и совсем недавно, минут десять назад. Рюг, как обычно, молчал, и жевал травинку, и внимательно рассматривал меня спокойными серыми глазами. Совсем стал квадратный, подумал я про него и сказал: "Превосходная книга, правда?" - "Ну да, - сказал Лэн. - Мы сразу поняли, куда надо ехать". Рюг молчал. "Зной и смрад стоят в тени этих чернорабочих драконов, - сказал я на память. - Они жуют все под собою - старую монгольскую кумирню и кости двугорбого животного, павшего когда-то в песчаной буре..." - "Да", - сказал Лэн, а Рюг все жевал травинку. "Каждый раз, - продолжал я (уже из Ичиндаглы), - когда солнце занимает на небе математически точно определенное положение, на востоке расцветает мираж странного города с белыми башнями, которого никто еще не видел наяву..." - "Надлежит увидеть это своими глазами", - сказал Лэн и засмеялся. "Друг мой Лэн, - сказал я, - это слишком увлекательно и, следовательно, слишком просто. Вы сами увидите, что это слишком просто, и это будет неприятное разочарование..." Нет, я не так сказал. "Друг мой Лэн, - сказал я, - ну что это за мираж! Вот я семь лет назад в доме твоей матери увидел действительно прекрасный мираж: вы оба стояли передо мной уже почти взрослые..." Нет, это я говорю для себя, а не для них. Надо сказать не так. "Друг мой Лэн, - сказал я. - Семь лет назад ты объяснил мне, что твой народ проклят. Мы пришли сюда и сняли проклятье с тебя, Рюга и со многих других детей, у которых не бывает родителей. А теперь ваша очередь снимать проклятье, которое...". Будет очень трудно объяснить. Но я объясню. Так или иначе я им объясню. Мы с детства знаем о том, как снимали проклятье на баррикадах, и о том, как снимали проклятье на стройках и лабораториях, а вы снимите последнее проклятье, вы, будущие педагоги и воспитатели. В последней войне, самой бескровной и самой тяжелой для ее солдат.
Där oppe började Vuzi skrika gällt och Len ömkligt gråta. I arbetsrummet rabblade Oscar opp någonting. Bra för honom, tänkte jag. Det är enkelt: sleg — det är dåligt, skadligt, emot naturen. Alltså måste man förinta sleg, förbjuda det i lag och se till, så att lagen följes strängt. Och Marija är klokare bara därför, att han är äldre och erfarnare. Marija kan vi ännu dra över på vår sida. Jag är ingen sakkunnig på detta område, men man skall finna folk, som han uppmärksamt lyssnar på … Så skönt, att jag nu kan ropa till hela världen och millioner likasinnade skall höra mig! Och jag har tänkt, att nu skall jag inte resa härifrån. Jag har bara varit här i tre dagar. Det kan inte vara så, att här inte visar sig vara någon, som är med oss. Som hatar allt detta dödliga hat, som vill spränga hela denna inskränkta, tröga, mätta värld i luften. Sådana människor har alltid funnits och skall alltid finnas. Nå, åtminstone den bokälskande chauffören … eller den långe, kärve av intellarna. Vem kan veta det än! De stöter emot och slår sig, som blinda. Vi skall göra allt, som står i vår makt, för att hjälpa dem, för att de inte skall förslösa sitt hat på obetydligheter. Nu var vår plats här. Och här var även min plats.Наверху визгливо закричала Вузи и жалобно заплакал Лэн. В кабинете что-то бубнил Оскар. Хорошо ему, подумал я, просто: слег - это плохо, вредно, противоестественно. Значит, надо уничтожить слег, запретить его законом и следить потом, чтобы закон выполнялся строго. И только Мария умнее, потому что старше и опытнее. Марию еще можно будет перетянуть на нашу сторону. Я для него не авторитет, но найдуться люди, которых он выслушает внимательно... До чего же хорошо, что я могу сейчас крикнуть на весь мир и меня услышат миллионы единомышленников! И я подумал, что теперь не уеду отсюда. Я здесь всего три дня. Не может быть, чтобы здесь не оказалось никого, кто с нами. Кто ненавидит все это смертной ненависью, кто хочет взорвать этот тупой сытый мир. Такие люди всегда были и всегда будут. Ну, хотя бы тот шофер-книголюб... Или этот длинный жесткий из интелей... Да мало ли кто еще! Они тычутся, как слепые. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь им, чтобы они не растрачивали ненависть по мелочам. Теперь наше место здесь. И мое место здесь.
Vilket arbete, som förestår, tänkte jag. Vilket arbete! … Jag visste än så länge inte, vad man skulle börja med i detta Dummerjönsarnas Land, som hade överrumplats av överflödet, men jag visste, att jag inte skulle resa härifrån, så länge invandringslagen tillät mig att bli här. Och när den upphörde med att tillåta mig det, skulle jag bryta mot den.Какая предстоит работа, подумал я. Какая работа!.. Я не знал пока, с чего нужно начинать в этой стране дураков, захваченной врасплох изобилием, но я знал, что не уеду отсюда, пока мне позволяет закон об иммиграции. А когда он перестанет позволять, я его нарушу.
på svenska
Русско-Шведский словарь для мобильного телефона и планшета. 115 тыс слов

В Стокгольме:

08:16 5 марта 2021 г.

Курсы валют:

1 EUR = 10,093 SEK
1 RUB = 0,112 SEK
1 USD = 8,371 SEK

Рейтинг@Mail.ru


Яндекс.Метрика
Шведская Пальма © 2002 - 2021