Den Svensk-Ryska och Rysk-Svenska Ordboken innehåller ca 115 000 ord

Оцените Ваши неудобства в связи с военно-санкционными событиями в России, Беларуси, Украине?

Не сильно чувствуется
Все стало хуже
Просто ужасно

Статистика голосований

Проект, он же виртуальный клуб, создан для поддержки
и сочетания Швеции и Русскоязычных...
Шведская Пальма > Информация > Транспорт > Подготовка к теоретическому экзамену. Билеты

Подготовка к теоретическому экзамену. Билеты.

Шведские водительские права.

Вашему вниманию предлагается теоретический экзамен сдачи на шведские водительские права. Экзамен состоит из 70 вопросов включаемых в одну из 8 частей. Все части составлены таким образом, чтобы обеспечить одинаковый уровень сложности. Вы сдадите экзамен, если ответите на 54 вопроса.
 

Тренировочный курс приближен к реальному экзамену:
 

1. Сначала случайным числом выбирается одна из восьми групп вопросов (здесь вы это можете сделать сами).

2. Потом засекается время 30 мин. и Вы начинаете отвечать (здесь время не ограничено, поэтому засеките сами).

3. Ответив на все вопросы, нажимаете "Готово"

4. Отобразятся результаты и правильные ответы. (По многим ответам Вы увидите ссылку на страницу в книге Förarutbilding Teoriboken, где будет подробный ответ на вопрос)

Тренируйтесь до тех пор, пока не будете отвечать 65 из 70, т.к. на экзамене будут 5 вопросов, которые не засчитываются.

Актальность вопросов: весна 2004г. Удачи!


4. Результаты и правильные ответы

Экзаменационная группа вопросов № 1

 

1.

När/var ska du enligt reglerna "hålla tillräckligt låg hastighet"?

 
På grusväg.
Där gående korsar vägen.
Alltid i mörker.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 178-179
 
2.

När/var ska man enligt reglerna "hålla tillräckligt låg hastighet"?

 
Vid körning på enskild väg.
När man blir bländad av solen.
Vid möte på större grusväg.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 178-179
 
3.

Kan försäkringsbolagen kräva tillbaka ersättning av den som varit inblandad i en trafikolycka och kört rattfull?

 
Nej.
Ja, alltid.
Ja, men endast om man varit vållande till olyckan.
Ja, men endast om man gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 41
 
4.

Var är det förbjudet att stanna och parkera?

 
Framför en utfart där jag inte hindrar någon.
I ett cykelfält.
25 meter före en järnvägskorsning.
På en huvudled.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 192-195
 
5.

En förare närmar sig vägkorsningen i 40 km/h. Hur bör han uppträda i denna situation?

 
Han ska stanna.
Han bör inta bromsberedskap.
Han bör fortsätta i oförändrad hastighet.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 55, 249
 
6.

Vad ska du göra när du passerat dessa vägmärken?

 
Placera mig längst till vänster i körfältet och förbereda mig på kraftig sidvind.
Placera mig mitt i körfältet och förbereda mig på kraftig sidvind.
Placera mig längst till höger i körfältet och förbereda mig på kraftig sidvind.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 275
 
7.

Får Johan köra en personbil med tjänstevikt 1.200 kg och en tillkopplad släpvagn med totalvikt 1.500 kg?

 
Ja.
Nej.
Ja, men endast om släpvagnen är olastad.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 12, 69
 
8.

Vilket bränsle bidrar mest till växthuseffekten?

 
Metanol.
Diesel.
Rapsolja (RME).
Biogas.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 50-51
 
9.

Vissa platser blir ofta extra hala vintertid. Visar bilden en sådan plats?

 
Ja.
Nej.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 255
 
10.

Kan ett bilbatteri frysa sönder vid -10 ° C?

 
Nej.
Ja, om det innehåller för lite batterivätska.
Ja, om det är dåligt laddat.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 19
 
11.

Du närmar dig vägmärket. Vad gäller?

 
Mötande fordon ska lämna företräde om det inte går att mötas.
Mötande fordon ska lämna företräde även om det går att mötas.
Jag ska lämna företräde åt mötande fordon om det inte går att mötas.
Jag ska lämna företräde åt mötande fordon även om det går att mötas.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 210, 281
 
12.

Vad ska man fylla på i kylaren?

 
Metanol och vatten.
T-blå och vatten.
Endast vatten.
Glykol och vatten.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 17
 
13.

Vilken är gränsen för rattfylleri?

 
0,2 promille alkohol i blodet eller 0,10 mg alkohol per liter utandningsluft.
0,5 promille alkohol i blodet eller 0,25 mg alkohol per liter utandningsluft.
0,8 promille alkohol i blodet eller 0,40 mg alkohol per liter utandningsluft.
1,5 promille alkohol i blodet eller 0,75 mg alkohol per liter utandningsluft.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 109
 
14.

Vilket av nedanstående fordon/fordonskombinationer får du framföra med körkort behörighet B?

 
Lätt motorcykel.
Tung motorcykel med sidvagn.
Personbil med tjänstevikt 2.000 kg och totalvikt 3.000 kg med tillkopplad släpvagn som har totalvikt 800 kg.
Personbil med tjänstevikt 1.200 kg och totalvikt 1.800 kg med tillkopplad släpvagn som har totalvikt 1.100 kg.
Personbil med tjänstevikt 1.000 kg och totalvikt 1.800 kg med tillkopplad släpvagn som har totalvikt 1.100 kg.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 12, 69
 
15.

Vad gäller när du passerat vägmärket?

 
Jag får stanna endast för på- och avstigning och för på- och avlastning.
Jag får stanna om jag sitter kvar i bilen.
Jag får stanna i högst fem minuter.
Jag får stanna för att uträtta ett kortare ärende.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 191, 278
 
16.

Vad gäller när du passerat vägmärket?

 
Omkörningsförbud.
Stoppförbud.
Parkeringsförbud.
Skyldighet att "hålla tillräckligt låg hastighet".
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 178-179, 274
 
17.

Hur stor andel av personskadeolyckorna är singelolyckor?

 
15%.
25%.
40%.
50%.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 259
 
18.

Är det möjligt att genom sitt eget körsätt påverka avgasutsläppen?

 
Ja.
Nej.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 49-50
 
19.

När ska ett barn sluta använda bakåtvänd bilbarnstol?

 
Vid tre års ålder.
Vid sex års ålder.
När barnets huvud kommer över stolsryggens överkant.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 64
 
20.

Under vilken period ska du kontrollbesiktiga en personbil av 1996 års modell med registreringsnumret WUN 091?

 
Januari - mars.
November - januari.
November - mars.
September - december.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 38
 
21.

Du kommer till en olycksplats. En person blöder kraftigt från ett sår på armen. Hur hjälper du personen bäst?

 
Genom att placera personen i framstupa sidoläge.
Genom att låta personen dricka vätska.
Genom att lägga ett tryckförband och placera armen i högläge.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 266
 
22.

Är det tillåtet att stanna som på bilden?

 
Ja, om det inte innebär fara.
Ja, men endast om bommarna är nedfällda.
Nej, aldrig.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 195, 227
 
23.

Vad är sant angående avståndsbedömning när siktförhållandena är som på bilden?

 
De mötande bilarna uppfattas ofta befinna sig närmare än vad de i verkligheten gör.
Man gör lika ofta felbedömning av avståndet i det här vädret som vid goda siktförhållanden.
De mötande bilarna uppfattas ofta befinna sig längre bort än vad de i verkligheten gör.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 85
 
24.

Hur ska du uppträda vid körning rakt fram i vägkorsningen?

 
Jag ska stanna omedelbart före korsningen.
Jag ska fortsätta köra utan att stanna.
Jag ska stanna vid linjen och därefter köra vidare.
Jag ska lämna företräde och därefter köra vidare.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 134
 
25.

Vad händer när man kör i hög hastighet?

 
Det blir lättare att använda periferiseendet.
Det blir svårare att använda periferiseendet.
Det blir lättare att bedöma avstånd.
Det blir lättare att bedöma andra fordons hastighet.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 81
 
26.

Vad är sant om mörkerkörning jämfört med körning i dagsljus?

 
Det är lättare att bli fartblind.
Det är svårare att bedöma bilens bredd.
Det blir normalt lättare att upptäcka andra fordon.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 85
 
27.

Vad gäller efter vägmärket?

 
Jag ska passera vägkorsningen med bashastiget.
All korsande trafik har väjningsplikt.
Jag har väjningsplikt mot korsande trafik som kommer från höger.
Jag har väjningsplikt mot all korsande trafik.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 139, 274
 
28.

Var är det tillåtet att stanna för av- och påstigning?

 
På en motorvägs vägren.
5 meter före ett övergångsställe.
Bredvid en parkerad bil utefter gatans kant.
I en skymd kurva.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 192-195
 
29.

Var är väggreppet normalt bäst?

 

A.
B.
C.
D.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 55, 247-248
 
30.

Hur påverkas människan av koloxid?

 
Om det sker ofta kan det leda till cancer.
Om man utsätts för en hög koncentration under några minuter kan det leda till döden.
Luftvägarna irriteras.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 47
 
31.

I vilken zon finns en vägtrafikant som kan innebära en fara vid vänstersväng in på den mindre vägen?

 
A.
B.
C.
D.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: -
 
32.

Vad kan överinlärning under körutbildningen leda till?

 
Att man, utan risk, kan köra med högre hastighet eftersom reaktionstiden blir kortare.
Att man, efter ett uppehåll i bilkörningen, får svårare att komma igång igen.
Att man lär sig genom att se på hur andra gör.
Att man i en kritisk situation i trafiken INTE reagerar panikmässigt.
Att man får mindre tålamod med sina medtrafikanter.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 75
 
33.

Vad gäller vid övningskörning?

 
Lokala förbud mot övningskörning kan förekomma.
Eleven är ansvarig för körningen.
Handledaren får sitta i baksätet.
Vid övningskörning ska bilen vara utrustad med en anordning som gör att handledaren kan bromsa i en kritisk situation.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 8-10
 
34.

Vad menas med begreppet bruttovikt?

 
Tjänstevikt plus aktuell last.
Totalvikt plus maxlast.
Maxlast minus aktuell last.
Tjänstevikt plus maxlast.
Totalvikt minus tjänstevikt.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 258
 
35.

Vad gäller om man lastat bilen på detta sätt?

 
Man får köra högst 40 km/h.
Det är förbjudet att köra bilen.
Det finns risk att avgaser tränger in i bilen.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 24
 
36.

En förare har varit inblandad i en trafikolycka. Vad är sant?

 
Endast om han är vållande, är han skyldig att uppge namn och adress till övriga inblandade.
Han är alltid skyldig att lämna namn, adress samt uppgifter om händelseförloppet till övriga inblandade.
Han är alltid skyldig att tillkalla polis.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 264
 
37.

Vad gäller i vägkorsningen?

 
I höger körfält får man svänga till höger och köra rakt fram.
I höger körfält får man köra rakt fram.
I mittenkörfältet får man svänga till höger och köra rakt fram.
I mittenkörfältet får man endast svänga till höger.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 133, 273
 
38.

Hur påverkas människan och naturen av de fossila koldioxidutsläppen från biltrafiken?

 
De bidrar till försurningen.
De bidrar till växthuseffekten.
De bidrar till övergödningen av vattendragen.
De bidrar till ökad förekomst av cancer.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 47
 
39.

Vilket fordon får du köra om du innehar körkort behörighet B?

 
Lätt motorcykel.
Trehjulig motorcykel.
Personbil med tillkopplat tungt släpvagn.
Tung lastbil.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 12, 69
 
40.

Många olyckor sker vid vänstersväng på platser liknande den på bilden. Orsaken är ofta felaktiga uppmärksamhetsrutiner. I vilket område är det vanligast att uppmärksamheten brister?

 
I område A.
I område B.
I område C.
I område D.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 188
 
41.

En förare kör med hög hastighet in i en kurva. Hur reagerar bilen om den understyr?

 
Den svänger mer än vad som motsvaras av rattutslaget.
Den svänger lika mycket som motsvaras av rattutslaget.
Den svänger mindre än vad som motsvaras av rattutslaget.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 66
 
42.

Vad gäller när du passerat vägmärket?

 
Det är tillåtet att stanna om jag sitter kvar i bilen.
Det är olämpligt, men tillåtet, att stanna.
Det är endast tillåtet att stanna om trafiksituationen kräver det.
Det är tillåtet att stanna, men endast för på- och avstigning.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 191, 278
 
43.

Vilken trafikmiljö är det troligast att träffa på efter att du passerat detta vägmärke?

 
En smal och krokig väg.
En motortrafikled som upphör.
En enkelriktad gata som blir dubbelriktad.
En huvudled som blir motorväg.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 276
 
44.

Hur påverkas rörelseenergin om hastigheten fördubblas?

 
Den fördubblas.
Den fyrdubblas.
Den niodubblas.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 54
 
45.

Vilken olyckstyp leder till flest dödsolyckor?

 
Singelolyckor.
Korsningsolyckor.
Omkörningsolyckor.
Upphinnandeolyckor.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 258
 
46.

Du kör på motorväg, där högsta tillåtna hastighet är 110 km/h, med en tillkopplad bromsad släpvagn. Vilken är högsta tillåtna hastighet?

 
110 km/h.
90 km/h.
80 km/h.
70 km/h.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 286
 
47.

Vilken förändring av en bil kräver registreringsbesiktning?

 
Montering av dragkrok.
Omlackering till annan färg.
Montering av hjälpstrålkastare ("extraljus").
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 38
 
48.

Vad är sant om mötet på bilden?

 
Jag ska se på den mötande bilen.
Jag ska slå på mitt helljus cirka 20 meter efter mötet.
Jag ska undvika att köra nära höger vägkant.
Jag ska slå på mitt helljus cirka 20 meter före mötet.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 238
 
49.

Vad kan sannolikhetsinlärning i trafiken leda till?

 
Att man kör med för låg hastighet i vägkorsningar med bra sikt där det sällan kommer andra fordon.
Att man kör med för hög hastighet i vägkorsningar med dålig sikt där det sällan kommer andra fordon.
Att man kör med för hög hastighet i vägkorsningar med dålig sikt där det ofta kommer andra fordon.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 76
 
50.

Vilken personbilsförsäkring är obligatorisk?

 
Vagnskadeförsäkring.
Bärgningsförsäkring.
Halvförsäkring.
Trafikförsäkring.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 40-41
 
51.

På vilket avstånd innan faror finns varningsmärken uppsatta utanför tättbebyggt område?

 
75 - 150 meter.
150 - 250 meter.
250 - 350 meter.
350 - 450 meter.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 122, 274
 
52.

En person dricker 30 cl starksprit. Bör han köra bil dagen efter?

 
Nej, även om han är alkoholfri kan prestationsförmågan vara nedsatt.
Ja, om han känner sig nykter är det ingen risk.
Ja, om han är säker på att han är alkoholfri.
Ja, om han slutade att dricka innan klockan 24.00 dagen före.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 107
 
53.

Är det riktigt att ge en skadechockad person vätska att dricka?

 
Ja, alltid.
Nej, aldrig.
Ja, men endast om personen förefaller ha allvarliga kroppsskador.
Ja, men endast om personen förefaller ha lättare kroppsskador.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 266
 
54.

Hur många personer har omkommit i trafiken de senaste fyra åren?

 
500-600 per år.
400-500 per år.
300-400 per år.
200-300 per år.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 258
 
55.

Finns det risk för vattenplaning om du kör i regn med nya däck som har 8 mm mönsterdjup?

 
Ja.
Nej.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 247
 
56.

Vilken är högsta tillåtna hastighet efter vägmärket?

 
30 km/h.
50 km/h.
70 km/h.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 192
 
57.

Var ska du stanna?

 
Omedelbart innan vägkorsningen.
I jämnhöjd med vägmärket.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 142, 278
 
58.

Var är det normalt tillåtet att parkera?

 
8 meter innan ett övergångsställe.
På en huvudled.
10 meter efter en järnvägskorsning.
Direkt efter en fyrvägskorsning.
På vänster sida av en enkelriktad gata.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s.192-195
 
59.

Vilka faktorer ska man, enligt lagen, ta hänsyn till när man anpassar hastigheten? 1 Föraren. 2 Fordonet. 3 Vägen. 4 Sikten. 5 Trafikmiljön.

 
Samtliga.
Endast 1, 2, 3 och 4.
Endast 1, 2 och 4.
Endast 1, 3 och 5
Endast 3, 4 och 5.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 85
 
60.

Hur påverkas människan av kolväteutsläppen?

 
Hjärt- och kärlsystemet påverkas.
Nervsystemet påverkas.
Cancerförekomsten påverkas.
Synsinnet påverkas.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 48
 
61.

Du ska svänga till höger. Måste du lämna företräde åt fotgängaren?

 
Nej, eftersom han inte använder ett övergångsställe.
Nej, eftersom trafikljus saknas.
Ja, eftersom jag svänger.
Ja, eftersom man alltid måste lämna företräde åt fotgängare.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 145
 
62.

Hur stor andel av trafikolyckorna där 18 - 24-åringar är inblandade är singelolyckor?

 
25%.
35%.
50%.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 259
 
63.

Du ska parkera på en gata efter vägmärket. Bilen ska stå uppställd från onsdagen den 15:e oktober klockan 18.00 till dagen efter klockan 08.00. Vad gäller?

 
Jag får parkera på båda sidor av gatan.
Jag får endast parkera på den sida av gatan som har jämna husnummer.
Jag får endast parkera på den sida av gatan som har ojämna husnummer.
Jag får inte parkera på någon sida av gatan.
Jag får inte stanna eller parkera på någon sida av gatan.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 196
 
64.

Vad är sant om hopkopplingen av bil och släpvagn?

 
Hopkopplingen är gjord på det säkraste sättet.
Kulhandsken greppar inte om kulan ordentligt.
Släpvagnsbromsen är åtdragen (ansatt).
Katastrofbromsvajern är olämpligt fastsatt.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 69
 
65.

Vad bör du göra strax innan mötet med lastbilen?

 
Hålla blicken riktad mot lastbilen.
Om möjligt, öka farten på vindrutetorkarna.
Bromsa kraftigt.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. -
 
66.

Vilken är den vanligaste typen av dödsolyckor vid körning i mörker?

 
Omkörningsolyckor.
Viltolyckor.
Singelolyckor.
Korsningsolyckor.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 258
 
67.

En förare kör en bil med tillkopplad släpvagn. Kultrycket är för lågt. Hur påverkas fordonskombinationen?

 
Den blir stadig vid körning på rak väg, men svår att svänga i kurvor.
Den kan bli instabil.
Den blir trögbromsad.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 71
 
68.

Vad är sant angående bilbälten?

 
Man är INTE skyldig att använda bilbälte vid backning.
Barn är INTE skyldiga att använda bilbälte vid körning kortare sträcka.
Man är INTE skyldig att använda bilbälte i baksätet under körning.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 62
 
69.

Får du passera detta vägmärke?

 
Ja, men endast om jag har ärende in på gatan.
Nej, aldrig.
Ja, men endast om jag kör i "gångfart".
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 279
 
70.

Vad innebär vägmärket?

 
Inte något fordon får passera vägmärket.
Vägen är helt avstängd för fordonstrafik.
Vägen är en gågata.
Det är tillåtet att backa förbi vägmärket.
  Читайте подробнее в Förarutbilding Teoriboken: s. 164, 276
 

Результат:

Правильных ответов: 0 из 70
Вам надо больше тренироваться!
0%

[Выбрать группу вопросов]

 

på svenska
Русско-Шведский словарь для мобильного телефона и планшета. 115 тыс слов
Информация о дополнительных объявлениях на Шведской Пальме

В Стокгольме:

23:24 28 ноября 2023 г.

Курсы валют:

1 EUR = 11,344 SEK
1 RUB = 0,133 SEK
1 USD = 10,36 SEK

Рейтинг@Mail.ru


Шведская Пальма © 2002 - 2023